Työttömien Keskusjärjestö on asiantunteva, aktiivinen ja ajassa kiinni oleva työttömien edunvalvontajärjestö. Toiminnan tavoitteena on työttömyyden vähentäminen Suomessa. Haluamme parantaa työttömien toimeentuloa sekä edistää heidän fyysistä ja sosiaalista hyvinvointiaan.

ikoni

Työttömille

Työttömien Keskusjärjestö jäsenyhdistyksineen tarjoaa tietoa, toimintaa, tukea ja edunvalvontaa.

Lue lisää
ikoni

Jäsenyhdistyksille

Tuemme ja vahvistamme jäsenyhdistystemme toimintaa.

Lue lisää
ikoni

Ammattilaisille,
yhteistyökumppaneille
ja päättäjille

Toimimme edunvalvojana ja työttömien äänen esiin nostajana.

Lue lisää
nuoli