Aluevaalit 2022

TYÖTÖN TAI TYÖTTÖMYYSUHAN ALLA OLEVA!

Miksi juuri sinun tulee olla tietoinen aluevaaleista?

Sote- eli hyvinvointialueiden siirtymisen myötä tapahtuu suuria muutoksia sosiaali- ja terveyspalveluiden hoidossa. Terveydenhoito ja sosiaalipalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle.

Julkiset työllisyyspalvelut siirtyvät kuntiin TE-2024 suunnitelman mukaisesti. Kuntiin jäävät myös kulttuurin, liikunnan, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen sekä aluerakentamisen asiat.

Miksi kannattaa äänestää vaaleissa?

Hyvinvointialueiden päätöksenteko siirtyy alueiden valtuustoille. Terveys ja sosiaalipalveluidesi järjestämisestä päätetään aluevaltuustoissa. Valtuutetut päättävät, mitä palveluita järjestetään julkisesti, mikä on palveluiden hinta sekä laatu ja miten nämä palvelut ovat saatavilla.

 

Työttömien Keskusjärjestön linjauksia ja kysymyksiä aluevaaleihin 2022!

 

  1. Mitä tapahtuu lähipalveluille?

Suomessa on 309 kuntaa, joissa on päätetty sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Tammikuussa 2023 nämä päätökset siirtyvät hyvinvointialueen valtuustoille.

Koska hyvinvointialueita on jatkossa kuntia vähemmän, sinä voit äänelläsi vaikuttaa siihen, mitä lähipalveluillesi jatkossa tapahtuu.

  1. Miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään hyvinvointialueella?

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee olla viiveettömiä, laadukkaita ja lähellä. Hyvinvointialueiden tehtävä on turvata nämä palvelut kustannustehokkaasti.

Itsenäiset kunnat ovat rakentaneet kirjavia hallinnollisia käytäntöjä palveluiden järjestämiseksi.

Kustannustehokas palveluiden järjestäminen edellyttää yhteistyötä yli hallinto- ja sektorirajojen kansallisella ja jopa kansainvälisellä tasolla.

  1. Kenen vastuulle jää työttömien terveystarkastus?

Hyvinvointialueet tekevät jatkossa päätökset myös työttömien terveystarkastuksen toteuttamisesta. Työttömien lakisääteinen, maksuton terveystarkastus on tärkeä väylä terveydentilan ja työkyvyn kartoittamiseen.

Työttömien terveystarkastusten lakisääteisen toteuttamisen tavoista linjaavat viime kädessä tammikuun vaaleissa valitut aluevaltuutetut.

  1. Mitä tulee tietää asiakasmaksulain 11 pykälästä?

 Nykyisessä asiakasmaksulain 11 § korostetaan kuntien asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Lisäksi laissa säädetään kuntien tiedonantovelvollisuudesta tästä mahdollisuudesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollonmaksuja oli vuonna 2020 ulosotossa 663 000 kappaletta. Määrä on monikertaistunut kymmenessä vuodessa. Vuonna 2010 sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja oli kaikista ulosoton laskuista alle kymmenen prosenttia, vuonna 2020 jo lähes 23 prosenttia.

Työttömien Keskusjärjestö katsoo, että yhtään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua ei saa päätyä ulosottoon.Sote-maksujen ulosotto on kallis järjestelmä, joka ylläpitää työttömyyttä ja köyhyyttä. Pienistä maksuhäiriöistä syntyy valtava kannustinloukku, joka kohdistuu jo valmiiksi heikossa asemassa olevien ihmisten toimeentuloon ja hyvinvointiin.

  1. Mitä tapahtuu kuntouttavalle työtoiminnalle?

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain alainen toimi, jolla pyritään edistämään asiakkaan työ- ja toimintakykyä. Sen järjestämisestä päätetään jatkossa hyvinvointialueella. Vaaleissa valitut valtuutetut linjaavat kuntouttavan työtoiminnan rahoituksesta ja toiminnan laajuudesta.

Kuntouttava työtoiminta on monelle asiakkaalle tärkeä palvelu, mutta se ei ole työllisyyspalvelu. Kuntouttavaa työtoimintaa tulee kehittää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.

  1. Hyvinvointimittarit käyttöön – tavoitteena köyhyyden puolittaminen Suomessa

Suomessa on lähes miljoona köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävää ihmistä. Kuntien ja hyvinvointialueiden päätöksenteossa on huomioitava erityisen huolellisesti vähävaraisten elämään vaikuttavat ratkaisut.

Kuntien ja hyvinvointialueiden tulee asettaa köyhyyden vähentämiseen tähtäävät tavoitteet. Näihin tulee määrittää toimenpiteet, mittarit ja seurantatavat. Tavoitteiden toteutumisesta tulee raportoida hyvinvointikertomuksissa.

Työttömien Keskusjärjestö on mukana tukemassa kansalaisaloitetta köyhyyden juurisyiden tunnistamiseksi ja köyhyyden puolittamiseksi!

Lisätietoja: Uusi kansalaisaloite vaatii puolittamaan köyhyyden

SOSTEn järjestöjen ehdokkaita aluevaaleissa

SOSTEn jäsenjärjestöjen ehdokkaita on listattu SOSTEn verkkosivuille jäsenjärjestöjen tekemien ilmoitusten kautta. Listaa päivitetään vaaleihin saakka. Jos oman jäsenjärjestösi ehdokkaita puuttuu, niin olethan yhteydessä yhteiskuntasuhdepäällikkö Ulla Kiuruun (ulla.kiuru (@)soste.fi)

Työttömien yhdistyksissä toimivia ehdokkaita on mukana listalla.  Aluevaalit – SOSTEn jäsenjärjestöjen ehdokkaita – SOSTE.

Lisätietoa hyvinvointialueesta ja vaaleista

Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Hyvinvointialue tytäryhteisöineen muodostaa hyvinvointialuekonsernin.

Hyvinvointialueen toiminta käsittää hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan lisäksi muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan. Lue lisää: https://soteuudistus.fi/mika-on-hyvinvointialue

Aluevaalien aikataulu: https://vaalit.fi/aikataulut-aluevaaleissa.

Uudistus koskee juuri sinua ja sinun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujasi!

Työttömien Keskusjärjestön logo ja teksti: Miksi jokaisen kannattaa äänestää aluevaaleissa

nuoli