Lausunnot

Lausunto

Lausunto koskien sisäisen turvallisuuden kehittämislinjauksia

 Työttömien Keskusjärjestön lausunto sisäministeriölle koskien sisäisen turvallisuuden kehittämislinjauksia Työttömien Keskusjärjestö kiittää lausuntopyynnöstä, jossa pyydetään...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja palvelusetelistä annettujen lakien sekä tuomioistuinmaksulain muuttamisesta

Työttömien Keskusjärjestö: Lausunto hallituksen esitykseen HE129/2020 vp sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali-...

Lue Lisää

Lausunto

Työttömien Keskusjärjestön lausunto valtion talousarviosta vuodelle 2021

Työttömien Keskusjärjestön lausunto valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaostolle valtion talousarviosta vuodelle 2021 Asia: HE146/2020 vp...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto sote- ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta sekä maakuntien perustamisesta

Työttömien Keskusjärjestön lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä...

Lue Lisää

Lausunto

Työttömien Keskusjärjestön lausunto – Työllisyyspalveluiden kuntakokeilu

Työttömien Keskusjärjestön lausunto hallintovaliokunnalle esityksiin HE87/2020 vp ja HE114/2020 vp –  Työllisyyspalveluiden kuntakokeilu HE87/2020...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto: Esitys laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖN LAUSUNTO TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNALLE Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto: Esitys kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖN LAUSUNTO HE 13 2020 VP Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto: Työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanon järjestämisestä

TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖN LAUSUNTO TEM 019:00/2019 VN/6449/2019 Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanon järjestämistä...

Lue Lisää

Löydä aikaisemmat lausunnot

nuoli