Lausunnot

Lausunto

Työttömien Keskusjärjestön mielestä aktiivimalli tulee kumota

Aktiivimallin tavoitteena on kannustaa työttömiä nykyistä enemmän hakemaan töitä avoimilta työmarkkinoilta. Esityksessä todetaan pääasiallisesti...

Lue Lisää

Lausunto

Työttömien Keskusjärjestön mielestä aktiivimalli tulee kumota

Työttömien Keskusjärjestön mielestä aktiivimalli tulee kumota Työttömien Keskusjärjestö on antanut sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon...

Lue Lisää

Lausunto

Työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskeva lainsäädäntö

Työttömien Keskusjärjestön lausunto: Työvoima- ja yrityspalveluiden väliaikaista järjestämistä koskeva lainsäädäntö Lausunto eduskunnan työelämä- ja...

Lue Lisää

Lausunto

Asiakasmaksulainsäädännön uudistaminen

Lausunto HE 310/2018 vp: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädännön uudistaminen Työttömien Keskusjärjestö ry kiittää eduskunnan...

Lue Lisää

Löydä aikaisemmat lausunnot

nuoli