Lausunnot

Lausunto

Lausunto: Työllisyyden kuntakokeilut

Työttömien Keskusjärjestön lausunto: Työllisyyden kuntakokeilut Hallituksen esitysluonnos (13). Työllisyyden kuntakokeiluilla vahvistetaan kuntien roolia työllisyyspalveluiden...

Lue Lisää

Lausunto

Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden muuttaminen

Työttömien Keskusjärjetön lausunto: Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden muuttaminen Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle, asia: HE 83/2019...

Lue Lisää

Lausunto

Työttömien Keskusjärjestö kannattaa aktiivimallin leikkureiden ja velvotteiden kumoamista

Lausunto: Työttömien Keskusjärjestö kannattaa aktiivimallin leikkureiden ja velvotteiden kumoamista  Työttömien Keskusjärjestön lausunto eduskunnan työelämä-...

Lue Lisää

Lausunto

Työttömien Keskusjärjestön mielestä aktiivimalli tulee kumota

Aktiivimallin tavoitteena on kannustaa työttömiä nykyistä enemmän hakemaan töitä avoimilta työmarkkinoilta. Esityksessä todetaan pääasiallisesti...

Lue Lisää

Löydä aikaisemmat lausunnot

nuoli