Lausunnot

Lausunto sote- ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta sekä maakuntien perustamisesta

Työttömien Keskusjärjestö: Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja...

Lue Lisää

Lausunto

Työttömien Keskusjärjestön lausunto – Työllisyyspalveluiden kuntakokeilu

Työttömien Keskusjärjestön lausunto hallintovaliokunnalle esityksiin HE87/2020 vp ja HE114/2020 vp –  Työllisyyspalveluiden kuntakokeilu HE87/2020...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto: Esitys laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖN LAUSUNTO TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNALLE Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto: Esitys kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖN LAUSUNTO HE 13 2020 VP Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun...

Lue Lisää

Lausunto: Työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanon järjestämisestä

TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖN LAUSUNTO TEM 019:00/2019 VN/6449/2019 Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanon järjestämistä...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto: Työllisyyden kuntakokeilut

Työttömien Keskusjärjestön lausunto: Työllisyyden kuntakokeilut Hallituksen esitysluonnos (13). Työllisyyden kuntakokeiluilla vahvistetaan kuntien roolia työllisyyspalveluiden...

Lue Lisää

Lausunto

Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden muuttaminen

Työttömien Keskusjärjetön lausunto: Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden muuttaminen Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle, asia: HE 83/2019...

Lue Lisää

Lausunto

Työttömien Keskusjärjestö kannattaa aktiivimallin leikkureiden ja velvotteiden kumoamista

Lausunto: Työttömien Keskusjärjestö kannattaa aktiivimallin leikkureiden ja velvotteiden kumoamista  Työttömien Keskusjärjestön lausunto eduskunnan työelämä-...

Lue Lisää

Löydä aikaisemmat lausunnot

nuoli