Lausunnot

Lausunto

Lausunto hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

Työttömien Keskusjärjestön lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto rahapelitoiminnan tuoton alenemisen vaikutuksia selvittäneen työryhmän ehdotuksista

Työttömien Keskusjärjestön lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle:  Rahapelitoiminnan tuoton alenemisen vaikutuksia selvittäneen työryhmän ehdotukset VN/24501/2020-OKM-20...

Lue Lisää

Lausunto työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausunto työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Työttömien Keskusjärjestö ry...

Lue Lisää

Lausunto

Työ- ja elinkeinotoimistojen alueellisen toimivallan muuttaminen työttömyysturva-asioissa ja työllistymistä edistävien palveluiden keskeyttämisestä päätettäessä

Työ- ja elinkeinotoimistojen alueellisen toimivallan muuttaminen työttömyysturva-asioissa ja työllistymistä edistävien palveluiden keskeyttämisestä päätettäessä VN/18410/2020TEM105:00/2020...

Lue Lisää

Lausunto

Työttömien Keskusjärjestön lausunto SOTE100-lakipaketista

Työttömien Keskusjärjestö: Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen lainsäädäntöön tehtävistä muutoksista...

Lue Lisää

Lausunto

Työttömien Keskusjärjestön kommentit TEM:ille työllistymistä tukevaan palveluun osallistuvan kulukorvauksesta

Työttömien Keskusjärjestön kommentit työ- ja elinkeinoministeriölle työllistymistä tukevaan palveluun osallistuvan kulukorvauksesta Asia: VN/2534/2021-TEM-1 valtioneuvoston...

Lue Lisää

Lausunto

Työttömien Keskusjärjestön lausunto liittyen Suomen Kestävän Kasvun Ohjelmaan

Työttömien Keskusjärjestön lausunto liittyen Suomen Kestävän Kasvun Ohjelmaan  Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle asia VNS...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto: Työttömyysturvaan liittyvät väliaikaiset lait ja niitä koskevat muutokset

Työttömien Keskusjärjetön lausunto työelämä ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esitys HE 229/2020 vp  Alla kuvattuna ne...

Lue Lisää

Löydä aikaisemmat lausunnot

nuoli