Lausunnot

Lausunto

Lausunto jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyvistä laeista

Työttömien Keskusjärjestön lausunto hallituksen esitykseen HE 76/2021 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022-2025

Työttömien Keskusjärjestön lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle esitykseen: VNS 3/2021 vp, valtioneuvoston selonteko julkisen talouden...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Työttömien Keskusjärjestön lausunto: Hallituksen esitys HE 43/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus ja ympäristöselostus

Työttömien Keskusjärjestön lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

Työttömien Keskusjärjestön lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto rahapelitoiminnan tuoton alenemisen vaikutuksia selvittäneen työryhmän ehdotuksista

Työttömien Keskusjärjestön lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle:  Rahapelitoiminnan tuoton alenemisen vaikutuksia selvittäneen työryhmän ehdotukset VN/24501/2020-OKM-20...

Lue Lisää

Lausunto työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausunto työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Työttömien Keskusjärjestö ry...

Lue Lisää

Lausunto

Työ- ja elinkeinotoimistojen alueellisen toimivallan muuttaminen työttömyysturva-asioissa ja työllistymistä edistävien palveluiden keskeyttämisestä päätettäessä

Työ- ja elinkeinotoimistojen alueellisen toimivallan muuttaminen työttömyysturva-asioissa ja työllistymistä edistävien palveluiden keskeyttämisestä päätettäessä VN/18410/2020TEM105:00/2020...

Lue Lisää

Löydä aikaisemmat lausunnot

nuoli