Lausunnot

Lausunto

Lausunto: Työttömyysturvaan liittyvät väliaikaiset lait ja niitä koskevat muutokset

Työttömien Keskusjärjetön lausunto työelämä ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esitys HE 229/2020 vp  Alla kuvattuna ne...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto koskien sisäisen turvallisuuden kehittämislinjauksia

 Työttömien Keskusjärjestön lausunto sisäministeriölle koskien sisäisen turvallisuuden kehittämislinjauksia Työttömien Keskusjärjestö kiittää lausuntopyynnöstä, jossa pyydetään...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja palvelusetelistä annettujen lakien sekä tuomioistuinmaksulain muuttamisesta

Työttömien Keskusjärjestö: Lausunto hallituksen esitykseen HE129/2020 vp sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali-...

Lue Lisää

Lausunto

Työttömien Keskusjärjestön lausunto valtion talousarviosta vuodelle 2021

Työttömien Keskusjärjestön lausunto valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaostolle valtion talousarviosta vuodelle 2021 Asia: HE146/2020 vp...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto sote- ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta sekä maakuntien perustamisesta

Työttömien Keskusjärjestön lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä...

Lue Lisää

Lausunto

Työttömien Keskusjärjestön lausunto – Työllisyyspalveluiden kuntakokeilu

Työttömien Keskusjärjestön lausunto hallintovaliokunnalle esityksiin HE87/2020 vp ja HE114/2020 vp –  Työllisyyspalveluiden kuntakokeilu HE87/2020...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto: Esitys laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖN LAUSUNTO TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNALLE Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto: Esitys kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖN LAUSUNTO HE 13 2020 VP Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun...

Lue Lisää

Löydä aikaisemmat lausunnot

nuoli