Lausunnot

Kannanotto

Työttömien Keskusjärjestön vuosikokous Helsingissä

Työttömien Keskusjärjestön vuosikokous pidettiin 24.-25.4.2024 Ruoholahdessa, Helsingissä. Keskustelua osallistujien keskuudessa nostattivat etenkin Suomen hallituksen...

Lue Lisää

Lausunto

Aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttaminen heikentävät työllisyyttä, HE 8/2024 vp

Työttömien Keskusjärjestö vastustaa hallituksen esitystä (HE 8/2024 vp) aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin sekä vuorotteluvapaan lakkauttamisesta. Arvioimme...

Lue Lisää

Lausunto

Vastustamme työttömyysturvan heikentämistä – Työttömien Keskusjärjestön lausunto, HE 73/2023 vp

Esityksessä ehdotetaan seuraavasti: ”ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömyysturvalain muuttamisesta annettua lakia, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia,...

Lue Lisää

Lausunto

Vastustamme asumistuen leikkauksia – Työttömien Keskusjärjestön lausunto, HE 74/2023 vp

Lakiesityksessä esitetään: ”Asumistuki omistusasuntoihin lakkautettaisiin. Omistusasuntoja ovat osakeasunnot eli asunto-osakeyhtiön tai asunto-osuuskunnan omistamassa talossa...

Lue Lisää

Lausunto

Työttömien Keskusjärjestön lausunto, HE 73/2023 vp

Tässä lausuntopyynnössä otamme kantaa alla olevaan lakiesityskokonaisuuteen: ”Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia niin, että tähän...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024

Työttömien Keskusjärjestön lausunto: HE 41/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024 Työttömien...

Lue Lisää

Lausunto

Työttömien Keskusjärjestön lausunto HE11 2023

Työvoimapoliittisten seuraamusten lisääminen palkkatuettuun työhön tai omaehtoiseen opiskeluun Lausuntoesityksessä esitetään, että palkkatuetun työn viimeiseen...

Lue Lisää

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Työttömien Keskusjärjestön lausunto 15.9.2023 Palkansaajan työssäoloehdon pidentämistä koskevasta muutoksesta (TTL 5 luku) Työssäoloehdon pidentäminen...

Lue Lisää

Löydä aikaisemmat lausunnot

nuoli