Lausunnot

Lausunto

Lausunto ulosottokaaren muutostarpeista

Lausunto oikeusministeriölle tutkimusraportista ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta (ulosottokaaren muutostarpeet) Asia:  VN/15365/2021, lausunto annettu...

Lue Lisää

Lausunto

Hallituksen esitys työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia:  VN/14593/2020 Tausta...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto: Esitys laiksi osatyökykyisten työllistymistä tukevan erityistehtäväyhtiön perustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto: Esitys laiksi osatyökykyisten työllistymistä tukevan erityistehtäväyhtiön perustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Diaarinumero...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto sairausvakuutuslain sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksiin ja kuntoutusrahaetuuksiin liittyvistä lakimuutosesityksistä

Lausunto luonnoksesta laeiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto ns. pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle: Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta

Lausunto järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta Asia: VN/10384/2019 VM212:00/2018 Lausunto on annettu Lausuntopalvelu.fi:ssä...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyvistä laeista

Työttömien Keskusjärjestön lausunto hallituksen esitykseen HE 76/2021 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen...

Lue Lisää

Lausunto

Lausunto valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022-2025

Työttömien Keskusjärjestön lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle esitykseen: VNS 3/2021 vp, valtioneuvoston selonteko julkisen talouden...

Lue Lisää

Löydä aikaisemmat lausunnot

nuoli