Materiaalipankki

Löydät täältä erilaisia tutkimusjulkaisuja ja raportteja.

Etsitkö Työttömien Keskusjärjestön järjestämien menneiden tapahtumien materiaaleja? Tapahtumiin liittyvät esitysmateriaalit löytyvät kunkin tapahtumatiedotteen yhteydestä. Klikkaa Tapahtumien arkisto -painiketta ja sen jälkeen haluamasi tapahtuman otsikkoa.

 

 1. Identifcation of Mental Health Disorders among Long-term Unemployed People and Their Ability to Work. Does health care meet the case? Kirsti Nurmela. Tampere University. 2021. PDF (4 Mb!)
 2. Suomalainen rahapelijärjestelmä muutoksessa – Tulevaisuuden vaihtoehtoja. Erkki Liikanen, Liisa Hyssälä, Kalevi Kivistö, Osmo Soininvaara, Ulla-Maj Wideroos ja Teemu Pekkarinen. Valtioneuvosto. 26.2.2021. PDF
 3. Ruoka-apu hyvinvointivaltiossa. Jouko Karjalainen, Rosa Hossain-Karhu, Pirjo Marjamäki, Annikka Sinkkonen. Socca. Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. MUISTIO (PDF) | TIIVISTELMÄ (PDF) 
 4. Hyvinvointi ja terveys poikkeusoloissa. Minna Elomaa-Krapu, Aino Vuorijärvi ja Riikka Wallin (toim.). Metropolia. Taito 60 (2020). PDF
 5. Osaamiskirja digiperustaitojen opiskeluun 1.0. InPromptu. 18.11.2020. PDF
 6. Järjestökompassi 2020. Suomen Liiketoimintapalvelu Oy. Jaana Lehtonen, Henna Peltola ja Anu Turkia. Marraskuu 2020. PDF
 7. Tehostettu työnvälitys -palvelun arviointi- ja vaikuttavuustutkimus. 30.10.2020. Juho Nyman, Juha Eskelinen, Mikko Valtakari. Varsinais-Suomen ELY-keskus. PDF
 8. Hallinto ja kansalaisjärjestöt toistensa tukena: yhteistyön välineitä ja mahdollisuuksia 1.10.2020. Yhteenvetoraportti. Kansalaisakatemia. PDF
 9. Koronakriisin vaikutukset ruoka-apuun keväällä 2020. Tuomo Laihiala & Reetta Nick. 30.9.2020. Ruoka-apu.fi. PDF
 10. Palveluvalikoima: Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapamuutoksen ja omahoidon tuen menetelmissä epäterveellisen ravitsemuksen ja vähäisen liikkumisen aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi. STM ja Valtioneuvosto. 25.9.2020. PDF
 11. Osallisuutta ruoka-avun rinnalle? Havaintoja ja näkökulmia toiminnan ääreltä. Tuukka Niemi & Torsten Winter. Syyskuu 2020. Sininauhaliitto. PDF
 12. Elinikäistä osallistumista vai elämää työ edellä? Pirjo Juvonen-Posti, Peppi Saikku, Jarno Turunen (toimittajat). 3.9.2020. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. PDF
 13. Työttömien Keskusjärjestö: Jäsenyhdistysten ruokajakelu 2020. Maarit Fagernäs. 5.6.2020. PDF
 14. Voin kertoa, miten paljon ärsyttää ruokaohjelmat. Ulkopuolisuus Nälkä-kirjoituskilpailun tekstiessä. Riika Kuuskoski. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kevät 2020. PDF
 15. Suomen Agenda2030 -maaraportti. Voluntary National Review #8/2020. Finland. Report on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Raportti on englannin kielinen. PDF (4,5 Mb!)
 16. Suomen Agenda2030 -maaraportti. Kansalais- ja työmarkkinajärjestöjen arviointi kestävän kehityksen tavoitteiden edistymisestä. Fingo. Raportti on suomen kielinen. PDF
 17. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 31/2020. Ruoan uudelleenjakelu ja ruokahävikin vähentäminen. Eric Harrison, Kim Kaustell ja Kirsi Silvennoinen. Luonnonvarakeskus. 2020. PDF
 18. Hyvä Mitta: Vaikuttavuuden jäljillä. Opas yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittämiseen. Arvo-liitto. 4.3.2020. PDF
 19. Paikoiltaan siirretty arki. Koronakriisin vaikutukset lapsiperheiden elämään. Petri Paju. Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu 2/2020. PDF
 20. Välityömarkkinat ja tarvelähtöiset työllisyyspalvelut. Joulukuu 2019. Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä. PDF
 21. Verkostot ja kumppanuus – järjestöt työllisyyden edistäjinä. Marraskuu 2019. Vates. PDF
 22. Onnistuneen työttömien terveystarkastuksen elementtejä. Marraskuu 2019. Alexandra Malanin. DIAK. PDF
 23. Hyödyn somesta, että pysyn ajantasalla. Marraskuu 2019. Jari Koski & Tomi Tuominen. Turun AMK. PDF
 24. Puolue- ja järjestötoiminnan malleja maailmalle, 1.9.2019. Lauri Byckling, Lia Heasman, Pekka Aavikko ja Ella Tolonen. Sitra. PDF
 25. Maukasta EU-ruokakassista, syksy 2019. Marttaliitto. PDF
 26. Vegevihko, kesä 2019. Porvoon Seudun Työnhakijat ry. PDF
 27. Viestintäopas ruoka-aputoimijoille. 2019. Circwaste. PDF
 28. Aikuisten digitaaliset perustaidot Pohjoismaissa. Haasteista mahdollisuuksiksi? Susanne Anthony, Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, Alberto Hylander, Marjut Kuokkanen, Graciela Sbertoli, Maria Skoglöf, Hanne Størset ja Halla Valgeirsdóttir. Pohjoismainen aikuiskoulutusverkosto (NVL) / Nordic Network for Adult Learning. 2019. PDF
 29. Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 3.6.2019: Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Valioneuvosto. PDF
 30. Aktiivimallin vaikutusten arviointi. Väliraportti 3.5.2019. Työryhmä. TEM. PDF | TEM
 31. Työttömyys ja työttömyysturva, toukokuu 2019. Joonas Alasaarela. Oulun Yliopiston Kauppakorkeakoulu. PDF
 32. Orimattilan Hyväntekeväisyysyhdistys ry:n toiminnan kehittäminen käyttäjälähtöisesti yhteissuunnittelun keinoin, kevät 2019. Tiina Kuronen. Lahden ammattikorkeakoulu LAMK. PDF
 33. Työkalupakki vaikuttavaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Työryhmä. PROMEQ. 2019. PDF | PROMEQ
 34. Järjestöt sote-Suomea rakentamassa. Jorma Niemelä. KAKS. 2019. PDF | KAKS
 35. Terveydenhoitajien ja työttömien kokemuksia työttömien terveystarkastuksista pääkaupunkiseudulla. Sanna Lindqvist, Phuong Hoang ja Aicha El Khidani. DIAK. 2019. PDF | DIAK
 36. Pitkäaikaistyöttömien monialainen palveluohjaus on kustannusvaikuttavaa. Mikko Mäntysaari ja Sami Ylistö. PROMEQ. 2019. PDF
 37. Työttömien Keskusjärjestö ry:n Työllisyysohjelma 2019-2023. A5-vihko | A4-tuloste
 38. Lapiolinjalta aktiivimalliin – työttömyys ja köyhyys politiikassa. Marko Nenonen. Alusta.uta.fi. 6.2.2018. PDF
 39. FEAD Network case study catalogue – Diverse approaches to supporting Europe’s most deprived (2018). 7.1.2018. Terveydeksi-hanke (Cheers for Health) sivulla 24. PDF | FEAD
 40. Aktivointia vai kyykyttämistä – Työttömien kokemuksia aktiivimallista. Tiina Ruohonen. DIAK. Syksy 2018. PDF
 41. Osatyökykyisten reitit työllisyyteen – etuudet, palvelut, tukitoimet. Tuija Oivo ja Raija Kerätär. STM ja TEM. 2018. PDF | STM
 42. Köyhyysvahti. Suomen köyhyysraportti 2018. Anna JärvinenTarja PajunenErja Saarinen ja Jiri Sironen. EAPN-Fin. 2018. PDF
 43. Järjestöbarometri 2018. Soste. 2018. PDF | ISSUU
 44. Järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa. Selvityshenkilön raportti. Tuija Brax. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 26/2018. 5.7.2018. PDF | STM
 45. TVYtter (2014–2017). Työttömien edunvalvontalehti. Työttömien Keskusjärjestö ry. JULKAISUT
 46. Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi. STM 9.11.2017. PDF | STM
 47. Työllisyys ja työttömyys – Miten suomalaiset työmarkkinat ovat muuttuneet? Merja Kauhanen. Tuotannon tekijät. PDF
 48. Köyhyys – syitä ja seurauksia, toim. Niko Eskelinen ja Jiri Sironen. EAPN-Fin. 2017. PDF
 49. Työtön ei kuulu joukkoon. Nelli Ruotsalainen ja Kaisa Heikkilä. Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry. TVY Media (2016–2017). Kevät 2017. PDF
 50. Pitkäaikaistyötön vai pysyvästi työkyvytön? Tyyppitarinoita 2000-luvun teollisuuskaupungista. Virpi Heikkinen. Tampereen yliopisto. 2.12.2016. PDF
 51. Sosiaali- ja terveysyhdistysten vuosikymmen. Järjestöbarometrin erillistarkastelu vuosina 2005-2014 rekisteröidyistä ja purkautuneista sosiaali- ja terveysalan yhdistyksistä. Juhani Peltosalmi. Soste. 2015. PDF
 52. Miltä työttömyys tuntuu? Minna Honkanen. TVY ry. 2015. TVYtter
 53. Karenssisanomat (1983–2014). Työttömien edunvalvontalehti. TVY ry. JULKAISUT
 54. Järjestöt julkisen kumppanista markkinoiden puristukseen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen muutos sosiaalipalvelujen tuottajana vuosina 1990–2010. Riitta Särkelä, väitöskirja, Lapin yliopisto, 2016. ISSUU
 55. Työttömien yhdistykset Suomessa. Jyrki Halme. Jyväskylän yliopiston julkaisu. Teema artikkeli, Kansalaisyhteiskunta 1/2015. PDF
 56. Työttömien liike. Martti Siisiäinen, Tomi Kankainen ja Eeva Luhtakallio. 24.4.2014. PDF
 57. Näkemyksiä. ViestintäVerstas. Osallistava mediapaja. Pekka, Risto, Merja, Ari, Maija, Juho ja Laura. 12.12.2014. PDF
 58. Työllisyyden kuntakokeilu: Työllisyyden keittokirja. Erja Lindberg, Annukka Mäkinen ja Merja Laakso. 2014. PDF
 59. Avun tilkkutäkki – suomalaisen ruoka-apukentän monimuotoisuus 2014. Maria Ohisalo, Niko Eskelinen, Jonna Laine, Sakari Kainulainen, Juho Saari. RAY. PDF (19 MB!)
 60. Kuka seisoo leipäjonossa? Maria Ohisalo ja Juho Saari. KAKS. PDF
 61. Selvitystyö välityömarkkinoiden mahdollisuuksista tukea vaikeasti työllistyvien työelämään osallistumista ja työmarkkinoille pääsyä. Selvityshenkilö Tarja Filatovin raportti työministeri Lauri Ihalaiselle. TEM-raportteja 7/2013. 28.1.2013. PDF | TEM
 62. Uusliberalisaatio ja kaupunkityöttömyyden arki Suomessa. Jani Vuolteenaho. Alue ja ympäristö. 2010. PDF
 63. Prekarisaatio ja työn tutkimuksen politiikat. Anna Kontula & Mikko Jakonen. Teoksessa Kurjan ääni: osa 1 Yliopistotyöläiset. Juhlakirja Leena Eräsaarelle 31.12.2008. Toim. Eeva Jokinen & Matti Eräsaari. PDF
 64. Sukupuolierot työttömyydessä Suomessa. Virve Ollikainen. Kansantaloudellinen aikakauslehti 3/2006. PDF
 65. Työttömyys ja työvoimapolitiikka Suomessa ja Kainuussa 1990-luvulla. Sari Palo. Kajaanin ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Kevät 2001. PDF
 66. ”Toimeettomuus tylsistää”. Pääkaupunkiseudulla asuvat afrikkalaiset maahanmuuttajanaiset ja heidän näkemyksensä koulutuksesta ja työllistymisestä. Petra Ekberg-Kontula ja Suomen Afrikkalaiset Työttömät SAfT ry, dr. Ahmed Hersi. Helsingin Yliopisto. Toukokuu 2000. PDF
 67. Kysyntätekijät ja työttömyys 1990-luvun lamassa. Jaakko Kiander. Kansantaloudellinen aikauslehti 3/1997. PDF
 68. Työttömät hirteen! kaikui Turun torilla 1994. Kotimaan katsaus (huhtikuu 1994). ELÄVÄ ARKISTO
 69. Järjestöbarometrit. Soste. www.soste.fi
nuoli