Materiaalipankki

Löydät täältä erilaisia tutkimusjulkaisuja ja raportteja.

 1. Viestintäopas ruoka-aputoimijoille. Circwaste. PDF
 2. Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 3.6.2019: Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Valioneuvosto. PDF
 3. Aktiivimallin vaikutusten arviointi. Väliraportti 3.5.2019. Työryhmä. TEM. PDF | TEM
 4. Työkalupakki vaikuttavaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Työryhmä. PROMEQ. 2019. PDF | PROMEQ
 5. Järjestöt sote-Suomea rakentamassa. Jorma Niemelä. KAKS. 2019. PDF | KAKS
 6. Terveydenhoitajien ja työttömien kokemuksia työttömien terveystarkastuksista pääkaupunkiseudulla. Sanna Lindqvist, Phuong Hoang ja Aicha El Khidani. DIAK. 2019. PDF | DIAK
 7. Pitkäaikaistyöttömien monialainen palveluohjaus on kustannusvaikuttavaa. Mikko Mäntysaari ja Sami Ylistö. PROMEQ. 2019. PDF
 8. Työttömien Keskusjärjestö ry:n Työllisyysohjelma 2019-2023. A5-vihko | A4-tuloste
 9. Aktivointia vai kyykyttämistä – Työttömien kokemuksia aktiivimallista. Tiina Ruohonen. DIAK. Syksy 2018. PDF
 10. Osatyökykyisten reitit työllisyyteen – etuudet, palvelut, tukitoimet. Tuija Oivo ja Raija Kerätär. STM ja TEM. 2018. PDF | STM
 11. Köyhyysvahti. Suomen köyhyysraportti 2018. Anna JärvinenTarja PajunenErja Saarinen ja Jiri Sironen. EAPN-Fin. 2018. PDF
 12. Järjestöbarometri 2018. Soste. 2018. PDF | ISSUU
 13. Järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa. Selvityshenkilön raportti. Tuija Brax. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 26/2018. 5.7.2018. PDF | STM
 14. TVYtter (2014–2017). Työttömien edunvalvontalehti. Työttömien Keskusjärjestö ry. PDF
 15. Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi. STM 9.11.2017. PDF | STM
 16. Köyhyys – syitä ja seurauksia, toim. Niko Eskelinen ja Jiri Sironen. EAPN-Fin. 2017. PDF
 17. Työtön ei kuulu joukkoon. Nelli Ruotsalainen ja Kaisa Heikkilä. Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry. TVY Media (2016–2017). Kevät 2017. PDF
 18. Karenssisanomat (1983–2014). Työttömien edunvalvontalehti. TVY ry. PDF
 19. Järjestöt julkisen kumppanista markkinoiden puristukseen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen muutos sosiaalipalvelujen tuottajana vuosina 1990–2010. Riitta Särkelä, väitöskirja, Lapin yliopisto, 2016. ISSUU
 20. Selvitystyö välityömarkkinoiden mahdollisuuksista tukea vaikeasti työllistyvien työelämään osallistumista ja työmarkkinoille pääsyä. Selvityshenkilö Tarja Filatovin raportti työministeri Lauri Ihalaiselle. TEM-raportteja 7/2013. 28.1.2013. PDF | TEM
 21. Järjestöbarometrit. Soste. www.soste.fi
nuoli