Materiaalipankki

Löydät täältä erilaisia tutkimusjulkaisuja ja raportteja.

Etsitkö Työttömien Keskusjärjestön järjestämien menneiden tapahtumien materiaaleja? Tapahtumiin liittyvät esitysmateriaalit löytyvät kunkin tapahtumatiedotteen yhteydestä. Klikkaa Tapahtumien arkisto -painiketta ja sen jälkeen haluamasi tapahtuman otsikkoa.

 

 1. Asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia työttömien terveydenhuollosta ja työkyvyn tuesta Satakunnassa. Sari Ljungman, Tiia Nieminen. Sataduunia. Syyskuu 2021. PDF
 2. Kuntoutussäätiön työselosteita 65/2021: Vajaakuntoisesta osatyökykyiseksi, osatyökykyisestä työkykyiseksi. Puheenvuoroja työkyvystä ja osatyökykyisyydestä Suomessa. Soile Kuitunen ja Tuija Oivo. Kuntoutussäätiö. 2021. PDF
 3. Identifcation of Mental Health Disorders among Long-term Unemployed People and Their Ability to Work. Does health care meet the case? Kirsti Nurmela. Tampere University. 2021. PDF (4 Mb!)
 4. Suomalainen rahapelijärjestelmä muutoksessa – Tulevaisuuden vaihtoehtoja. Erkki Liikanen, Liisa Hyssälä, Kalevi Kivistö, Osmo Soininvaara, Ulla-Maj Wideroos ja Teemu Pekkarinen. Valtioneuvosto. 26.2.2021. PDF
 5. Ruoka-apu hyvinvointivaltiossa. Jouko Karjalainen, Rosa Hossain-Karhu, Pirjo Marjamäki, Annikka Sinkkonen. Socca. Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. MUISTIO (PDF) | TIIVISTELMÄ (PDF) 
 6. Hyvinvointi ja terveys poikkeusoloissa. Minna Elomaa-Krapu, Aino Vuorijärvi ja Riikka Wallin (toim.). Metropolia. Taito 60 (2020). PDF
 7. Osaamiskirja digiperustaitojen opiskeluun 1.0. InPromptu. 18.11.2020. PDF
 8. Järjestökompassi 2020. Suomen Liiketoimintapalvelu Oy. Jaana Lehtonen, Henna Peltola ja Anu Turkia. Marraskuu 2020. PDF
 9. Tehostettu työnvälitys -palvelun arviointi- ja vaikuttavuustutkimus. 30.10.2020. Juho Nyman, Juha Eskelinen, Mikko Valtakari. Varsinais-Suomen ELY-keskus. PDF
 10. Hallinto ja kansalaisjärjestöt toistensa tukena: yhteistyön välineitä ja mahdollisuuksia 1.10.2020. Yhteenvetoraportti. Kansalaisakatemia. PDF
 11. Koronakriisin vaikutukset ruoka-apuun keväällä 2020. Tuomo Laihiala & Reetta Nick. 30.9.2020. Ruoka-apu.fi. PDF
 12. Palveluvalikoima: Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapamuutoksen ja omahoidon tuen menetelmissä epäterveellisen ravitsemuksen ja vähäisen liikkumisen aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi. STM ja Valtioneuvosto. 25.9.2020. PDF
 13. Osallisuutta ruoka-avun rinnalle? Havaintoja ja näkökulmia toiminnan ääreltä. Tuukka Niemi & Torsten Winter. Syyskuu 2020. Sininauhaliitto. PDF
 14. Elinikäistä osallistumista vai elämää työ edellä? Pirjo Juvonen-Posti, Peppi Saikku, Jarno Turunen (toimittajat). 3.9.2020. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. PDF
 15. Työttömien Keskusjärjestö: Jäsenyhdistysten ruokajakelu 2020. Maarit Fagernäs. 5.6.2020. PDF
 16. Voin kertoa, miten paljon ärsyttää ruokaohjelmat. Ulkopuolisuus Nälkä-kirjoituskilpailun tekstiessä. Riika Kuuskoski. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kevät 2020. PDF
 17. Suomen Agenda2030 -maaraportti. Voluntary National Review #8/2020. Finland. Report on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Raportti on englannin kielinen. PDF (4,5 Mb!)
 18. Suomen Agenda2030 -maaraportti. Kansalais- ja työmarkkinajärjestöjen arviointi kestävän kehityksen tavoitteiden edistymisestä. Fingo. Raportti on suomen kielinen. PDF
 19. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 31/2020. Ruoan uudelleenjakelu ja ruokahävikin vähentäminen. Eric Harrison, Kim Kaustell ja Kirsi Silvennoinen. Luonnonvarakeskus. 2020. PDF
 20. Hyvä Mitta: Vaikuttavuuden jäljillä. Opas yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittämiseen. Arvo-liitto. 4.3.2020. PDF
 21. Paikoiltaan siirretty arki. Koronakriisin vaikutukset lapsiperheiden elämään. Petri Paju. Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu 2/2020. PDF
 22. Välityömarkkinat ja tarvelähtöiset työllisyyspalvelut. Joulukuu 2019. Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä. PDF
 23. Verkostot ja kumppanuus – järjestöt työllisyyden edistäjinä. Marraskuu 2019. Vates. PDF
 24. Onnistuneen työttömien terveystarkastuksen elementtejä. Marraskuu 2019. Alexandra Malanin. DIAK. PDF
 25. Asiakkaan ääni kuuluviin – kokemustoimijat yhteiskehittämässä kuntoutus- ja työllisyyspalveluita. Marraskuu 2019. Minna Viinamäki. Satakunnan ammattikorkeakoulu. PDF
 26. Hyödyn somesta, että pysyn ajantasalla. Marraskuu 2019. Jari Koski & Tomi Tuominen. Turun AMK. PDF
 27. Puolue- ja järjestötoiminnan malleja maailmalle, 1.9.2019. Lauri Byckling, Lia Heasman, Pekka Aavikko ja Ella Tolonen. Sitra. PDF
 28. Maukasta EU-ruokakassista, syksy 2019. Marttaliitto. PDF
 29. Vegevihko, kesä 2019. Porvoon Seudun Työnhakijat ry. PDF
 30. Viestintäopas ruoka-aputoimijoille. 2019. Circwaste. PDF
 31. Aikuisten digitaaliset perustaidot Pohjoismaissa. Haasteista mahdollisuuksiksi? Susanne Anthony, Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, Alberto Hylander, Marjut Kuokkanen, Graciela Sbertoli, Maria Skoglöf, Hanne Størset ja Halla Valgeirsdóttir. Pohjoismainen aikuiskoulutusverkosto (NVL) / Nordic Network for Adult Learning. 2019. PDF
 32. Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 3.6.2019: Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Valioneuvosto. PDF
 33. Aktiivimallin vaikutusten arviointi. Väliraportti 3.5.2019. Työryhmä. TEM. PDF | TEM
 34. Työttömyys ja työttömyysturva, toukokuu 2019. Joonas Alasaarela. Oulun Yliopiston Kauppakorkeakoulu. PDF
 35. Orimattilan Hyväntekeväisyysyhdistys ry:n toiminnan kehittäminen käyttäjälähtöisesti yhteissuunnittelun keinoin, kevät 2019. Tiina Kuronen. Lahden ammattikorkeakoulu LAMK. PDF
 36. Työkalupakki vaikuttavaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Työryhmä. PROMEQ. 2019. PDF | PROMEQ
 37. Järjestöt sote-Suomea rakentamassa. Jorma Niemelä. KAKS. 2019. PDF | KAKS
 38. Terveydenhoitajien ja työttömien kokemuksia työttömien terveystarkastuksista pääkaupunkiseudulla. Sanna Lindqvist, Phuong Hoang ja Aicha El Khidani. DIAK. 2019. PDF | DIAK
 39. Pitkäaikaistyöttömien monialainen palveluohjaus on kustannusvaikuttavaa. Mikko Mäntysaari ja Sami Ylistö. PROMEQ. 2019. PDF
 40. Työttömien Keskusjärjestö ry:n Työllisyysohjelma 2019-2023. A5-vihko | A4-tuloste
 41. Lapiolinjalta aktiivimalliin – työttömyys ja köyhyys politiikassa. Marko Nenonen. Alusta.uta.fi. 6.2.2018. PDF
 42. FEAD Network case study catalogue – Diverse approaches to supporting Europe’s most deprived (2018). 7.1.2018. Terveydeksi-hanke (Cheers for Health) sivulla 24. PDF | FEAD
 43. Aktivointia vai kyykyttämistä – Työttömien kokemuksia aktiivimallista. Tiina Ruohonen. DIAK. Syksy 2018. PDF
 44. Osatyökykyisten reitit työllisyyteen – etuudet, palvelut, tukitoimet. Tuija Oivo ja Raija Kerätär. STM ja TEM. 2018. PDF | STM
 45. Köyhyysvahti. Suomen köyhyysraportti 2018. Anna JärvinenTarja PajunenErja Saarinen ja Jiri Sironen. EAPN-Fin. 2018. PDF
 46. Järjestöbarometri 2018. Soste. 2018. PDF | ISSUU
 47. Järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa. Selvityshenkilön raportti. Tuija Brax. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 26/2018. 5.7.2018. PDF | STM
 48. TVYtter (2014–2017). Työttömien edunvalvontalehti. Työttömien Keskusjärjestö ry. JULKAISUT
 49. Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi. STM 9.11.2017. PDF | STM
 50. Työllisyys ja työttömyys – Miten suomalaiset työmarkkinat ovat muuttuneet? Merja Kauhanen. Tuotannon tekijät. PDF
 51. Köyhyys – syitä ja seurauksia, toim. Niko Eskelinen ja Jiri Sironen. EAPN-Fin. 2017. PDF
 52. Työtön ei kuulu joukkoon. Nelli Ruotsalainen ja Kaisa Heikkilä. Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry. TVY Media (2016–2017). Kevät 2017. PDF
 53. Pitkäaikaistyötön vai pysyvästi työkyvytön? Tyyppitarinoita 2000-luvun teollisuuskaupungista. Virpi Heikkinen. Tampereen yliopisto. 2.12.2016. PDF
 54. Sosiaali- ja terveysyhdistysten vuosikymmen. Järjestöbarometrin erillistarkastelu vuosina 2005-2014 rekisteröidyistä ja purkautuneista sosiaali- ja terveysalan yhdistyksistä. Juhani Peltosalmi. Soste. 2015. PDF
 55. Miltä työttömyys tuntuu? Minna Honkanen. TVY ry. 2015. TVYtter
 56. Karenssisanomat (1983–2014). Työttömien edunvalvontalehti. TVY ry. JULKAISUT
 57. Järjestöt julkisen kumppanista markkinoiden puristukseen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen muutos sosiaalipalvelujen tuottajana vuosina 1990–2010. Riitta Särkelä, väitöskirja, Lapin yliopisto, 2016. ISSUU
 58. Työttömien yhdistykset Suomessa. Jyrki Halme. Jyväskylän yliopiston julkaisu. Teema artikkeli, Kansalaisyhteiskunta 1/2015. PDF
 59. Työttömien liike. Martti Siisiäinen, Tomi Kankainen ja Eeva Luhtakallio. 24.4.2014. PDF
 60. Näkemyksiä. ViestintäVerstas. Osallistava mediapaja. Pekka, Risto, Merja, Ari, Maija, Juho ja Laura. 12.12.2014. PDF
 61. Työllisyyden kuntakokeilu: Työllisyyden keittokirja. Erja Lindberg, Annukka Mäkinen ja Merja Laakso. 2014. PDF
 62. Avun tilkkutäkki – suomalaisen ruoka-apukentän monimuotoisuus 2014. Maria Ohisalo, Niko Eskelinen, Jonna Laine, Sakari Kainulainen, Juho Saari. RAY. PDF (19 MB!)
 63. Kuka seisoo leipäjonossa? Maria Ohisalo ja Juho Saari. KAKS. PDF
 64. Selvitystyö välityömarkkinoiden mahdollisuuksista tukea vaikeasti työllistyvien työelämään osallistumista ja työmarkkinoille pääsyä. Selvityshenkilö Tarja Filatovin raportti työministeri Lauri Ihalaiselle. TEM-raportteja 7/2013. 28.1.2013. PDF | TEM
 65. Uusliberalisaatio ja kaupunkityöttömyyden arki Suomessa. Jani Vuolteenaho. Alue ja ympäristö. 2010. PDF
 66. Prekarisaatio ja työn tutkimuksen politiikat. Anna Kontula & Mikko Jakonen. Teoksessa Kurjan ääni: osa 1 Yliopistotyöläiset. Juhlakirja Leena Eräsaarelle 31.12.2008. Toim. Eeva Jokinen & Matti Eräsaari. PDF
 67. Sukupuolierot työttömyydessä Suomessa. Virve Ollikainen. Kansantaloudellinen aikakauslehti 3/2006. PDF
 68. Työttömyys ja työvoimapolitiikka Suomessa ja Kainuussa 1990-luvulla. Sari Palo. Kajaanin ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Kevät 2001. PDF
 69. ”Toimeettomuus tylsistää”. Pääkaupunkiseudulla asuvat afrikkalaiset maahanmuuttajanaiset ja heidän näkemyksensä koulutuksesta ja työllistymisestä. Petra Ekberg-Kontula ja Suomen Afrikkalaiset Työttömät SAfT ry, dr. Ahmed Hersi. Helsingin Yliopisto. Toukokuu 2000. PDF
 70. Kysyntätekijät ja työttömyys 1990-luvun lamassa. Jaakko Kiander. Kansantaloudellinen aikauslehti 3/1997. PDF
 71. Työttömät hirteen! kaikui Turun torilla 1994. Kotimaan katsaus (huhtikuu 1994). ELÄVÄ ARKISTO
 72. Järjestöbarometrit. Soste. www.soste.fi
nuoli