Materiaalipankki

Löydät täältä erilaisia tutkimusjulkaisuja ja raportteja.

 

 1. Suomalainen rahapelijärjestelmä muutoksessa – Tulevaisuuden vaihtoehtoja. Erkki Liikanen, Liisa Hyssälä, Kalevi Kivistö, Osmo Soininvaara, Ulla-Maj Wideroos ja Teemu Pekkarinen. Valtioneuvosto. 26.2.2021. PDF
 2. Ruoka-apu hyvinvointivaltiossa. Jouko Karjalainen, Rosa Hossain-Karhu, Pirjo Marjamäki, Annikka Sinkkonen. Socca. Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. MUISTIO (PDF) | TIIVISTELMÄ (PDF) 
 3. Hyvinvointi ja terveys poikkeusoloissa. Minna Elomaa-Krapu, Aino Vuorijärvi ja Riikka Wallin (toim.). Metropolia. Taito 60 (2020). PDF
 4. Osaamiskirja digiperustaitojen opiskeluun 1.0. InPromptu. 18.11.2020. PDF
 5. Järjestökompassi 2020. Suomen Liiketoimintapalvelu Oy. Jaana Lehtonen, Henna Peltola ja Anu Turkia. Marraskuu 2020. PDF
 6. Tehostettu työnvälitys -palvelun arviointi- ja vaikuttavuustutkimus. 30.10.2020. Juho Nyman, Juha Eskelinen, Mikko Valtakari. Varsinais-Suomen ELY-keskus. PDF
 7. Hallinto ja kansalaisjärjestöt toistensa tukena: yhteistyön välineitä ja mahdollisuuksia 1.10.2020. Yhteenvetoraportti. Kansalaisakatemia. PDF
 8. Koronakriisin vaikutukset ruoka-apuun keväällä 2020. Tuomo Laihiala & Reetta Nick. 30.9.2020. Ruoka-apu.fi. PDF
 9. Osallisuutta ruoka-avun rinnalle? Havaintoja ja näkökulmia toiminnan ääreltä. Tuukka Niemi & Torsten Winter. Syyskuu 2020. Sininauhaliitto. PDF
 10. Elinikäistä osallistumista vai elämää työ edellä? Pirjo Juvonen-Posti, Peppi Saikku, Jarno Turunen (toimittajat). 3.9.2020. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. PDF
 11. Työttömien Keskusjärjestö: Jäsenyhdistysten ruokajakelu 2020. Maarit Fagernäs. 5.6.2020. PDF
 12. Voin kertoa, miten paljon ärsyttää ruokaohjelmat. Ulkopuolisuus Nälkä-kirjoituskilpailun tekstiessä. Riika Kuuskoski. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kevät 2020. PDF
 13. Suomen Agenda2030 -maaraportti. Voluntary National Review #8/2020. Finland. Report on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Raportti on englannin kielinen. PDF (4,5 Mb!)
 14. Suomen Agenda2030 -maaraportti. Kansalais- ja työmarkkinajärjestöjen arviointi kestävän kehityksen tavoitteiden edistymisestä. Fingo. Raportti on suomen kielinen. PDF
 15. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 31/2020. Ruoan uudelleenjakelu ja ruokahävikin vähentäminen. Eric Harrison, Kim Kaustell ja Kirsi Silvennoinen. Luonnonvarakeskus. 2020. PDF
 16. Hyvä Mitta: Vaikuttavuuden jäljillä. Opas yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittämiseen. Arvo-liitto. 4.3.2020. PDF
 17. Paikoiltaan siirretty arki. Koronakriisin vaikutukset lapsiperheiden elämään. Petri Paju. Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu 2/2020. PDF
 18. Välityömarkkinat ja tarvelähtöiset työllisyyspalvelut. Joulukuu 2019. Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä. PDF
 19. Verkostot ja kumppanuus – järjestöt työllisyyden edistäjinä. Marraskuu 2019. Vates. PDF
 20. Onnistuneen työttömien terveystarkastuksen elementtejä. Marraskuu 2019. Alexandra Malanin. DIAK. PDF
 21. Hyödyn somesta, että pysyn ajantasalla. Marraskuu 2019. Jari Koski & Tomi Tuominen. Turun AMK. PDF
 22. Puolue- ja järjestötoiminnan malleja maailmalle, 1.9.2019. Lauri Byckling, Lia Heasman, Pekka Aavikko ja Ella Tolonen. Sitra. PDF
 23. Maukasta EU-ruokakassista, syksy 2019. Marttaliitto. PDF
 24. Vegevihko, kesä 2019. Porvoon Seudun Työnhakijat ry. PDF
 25. Viestintäopas ruoka-aputoimijoille. 2019. Circwaste. PDF
 26. Aikuisten digitaaliset perustaidot Pohjoismaissa. Haasteista mahdollisuuksiksi? Susanne Anthony, Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, Alberto Hylander, Marjut Kuokkanen, Graciela Sbertoli, Maria Skoglöf, Hanne Størset ja Halla Valgeirsdóttir. Pohjoismainen aikuiskoulutusverkosto (NVL) / Nordic Network for Adult Learning. 2019. PDF
 27. Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 3.6.2019: Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Valioneuvosto. PDF
 28. Aktiivimallin vaikutusten arviointi. Väliraportti 3.5.2019. Työryhmä. TEM. PDF | TEM
 29. Työttömyys ja työttömyysturva, toukokuu 2019. Joonas Alasaarela. Oulun Yliopiston Kauppakorkeakoulu. PDF
 30. Orimattilan Hyväntekeväisyysyhdistys ry:n toiminnan kehittäminen käyttäjälähtöisesti yhteissuunnittelun keinoin, kevät 2019. Tiina Kuronen. Lahden ammattikorkeakoulu LAMK. PDF
 31. Työkalupakki vaikuttavaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Työryhmä. PROMEQ. 2019. PDF | PROMEQ
 32. Järjestöt sote-Suomea rakentamassa. Jorma Niemelä. KAKS. 2019. PDF | KAKS
 33. Terveydenhoitajien ja työttömien kokemuksia työttömien terveystarkastuksista pääkaupunkiseudulla. Sanna Lindqvist, Phuong Hoang ja Aicha El Khidani. DIAK. 2019. PDF | DIAK
 34. Pitkäaikaistyöttömien monialainen palveluohjaus on kustannusvaikuttavaa. Mikko Mäntysaari ja Sami Ylistö. PROMEQ. 2019. PDF
 35. Työttömien Keskusjärjestö ry:n Työllisyysohjelma 2019-2023. A5-vihko | A4-tuloste
 36. Lapiolinjalta aktiivimalliin – työttömyys ja köyhyys politiikassa. Marko Nenonen. Alusta.uta.fi. 6.2.2018. PDF
 37. FEAD Network case study catalogue – Diverse approaches to supporting Europe’s most deprived (2018). 7.1.2018. Terveydeksi-hanke (Cheers for Health) sivulla 24. PDF | FEAD
 38. Aktivointia vai kyykyttämistä – Työttömien kokemuksia aktiivimallista. Tiina Ruohonen. DIAK. Syksy 2018. PDF
 39. Osatyökykyisten reitit työllisyyteen – etuudet, palvelut, tukitoimet. Tuija Oivo ja Raija Kerätär. STM ja TEM. 2018. PDF | STM
 40. Köyhyysvahti. Suomen köyhyysraportti 2018. Anna JärvinenTarja PajunenErja Saarinen ja Jiri Sironen. EAPN-Fin. 2018. PDF
 41. Järjestöbarometri 2018. Soste. 2018. PDF | ISSUU
 42. Järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa. Selvityshenkilön raportti. Tuija Brax. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 26/2018. 5.7.2018. PDF | STM
 43. TVYtter (2014–2017). Työttömien edunvalvontalehti. Työttömien Keskusjärjestö ry. JULKAISUT
 44. Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi. STM 9.11.2017. PDF | STM
 45. Työllisyys ja työttömyys – Miten suomalaiset työmarkkinat ovat muuttuneet? Merja Kauhanen. Tuotannon tekijät. PDF
 46. Köyhyys – syitä ja seurauksia, toim. Niko Eskelinen ja Jiri Sironen. EAPN-Fin. 2017. PDF
 47. Työtön ei kuulu joukkoon. Nelli Ruotsalainen ja Kaisa Heikkilä. Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry. TVY Media (2016–2017). Kevät 2017. PDF
 48. Pitkäaikaistyötön vai pysyvästi työkyvytön? Tyyppitarinoita 2000-luvun teollisuuskaupungista. Virpi Heikkinen. Tampereen yliopisto. 2.12.2016. PDF
 49. Sosiaali- ja terveysyhdistysten vuosikymmen. Järjestöbarometrin erillistarkastelu vuosina 2005-2014 rekisteröidyistä ja purkautuneista sosiaali- ja terveysalan yhdistyksistä. Juhani Peltosalmi. Soste. 2015. PDF
 50. Miltä työttömyys tuntuu? Minna Honkanen. TVY ry. 2015. TVYtter
 51. Karenssisanomat (1983–2014). Työttömien edunvalvontalehti. TVY ry. JULKAISUT
 52. Järjestöt julkisen kumppanista markkinoiden puristukseen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen muutos sosiaalipalvelujen tuottajana vuosina 1990–2010. Riitta Särkelä, väitöskirja, Lapin yliopisto, 2016. ISSUU
 53. Työttömien yhdistykset Suomessa. Jyrki Halme. Jyväskylän yliopiston julkaisu. Teema artikkeli, Kansalaisyhteiskunta 1/2015. PDF
 54. Työttömien liike. Martti Siisiäinen, Tomi Kankainen ja Eeva Luhtakallio. 24.4.2014. PDF
 55. Näkemyksiä. ViestintäVerstas. Osallistava mediapaja. Pekka, Risto, Merja, Ari, Maija, Juho ja Laura. 12.12.2014. PDF
 56. Työllisyyden kuntakokeilu: Työllisyyden keittokirja. Erja Lindberg, Annukka Mäkinen ja Merja Laakso. 2014. PDF
 57. Avun tilkkutäkki – suomalaisen ruoka-apukentän monimuotoisuus 2014. Maria Ohisalo, Niko Eskelinen, Jonna Laine, Sakari Kainulainen, Juho Saari. RAY. PDF (19 MB!)
 58. Kuka seisoo leipäjonossa? Maria Ohisalo ja Juho Saari. KAKS. PDF
 59. Selvitystyö välityömarkkinoiden mahdollisuuksista tukea vaikeasti työllistyvien työelämään osallistumista ja työmarkkinoille pääsyä. Selvityshenkilö Tarja Filatovin raportti työministeri Lauri Ihalaiselle. TEM-raportteja 7/2013. 28.1.2013. PDF | TEM
 60. Uusliberalisaatio ja kaupunkityöttömyyden arki Suomessa. Jani Vuolteenaho. Alue ja ympäristö. 2010. PDF
 61. Prekarisaatio ja työn tutkimuksen politiikat. Anna Kontula & Mikko Jakonen. Teoksessa Kurjan ääni: osa 1 Yliopistotyöläiset. Juhlakirja Leena Eräsaarelle 31.12.2008. Toim. Eeva Jokinen & Matti Eräsaari. PDF
 62. Sukupuolierot työttömyydessä Suomessa. Virve Ollikainen. Kansantaloudellinen aikakauslehti 3/2006. PDF
 63. Työttömyys ja työvoimapolitiikka Suomessa ja Kainuussa 1990-luvulla. Sari Palo. Kajaanin ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Kevät 2001. PDF
 64. ”Toimeettomuus tylsistää”. Pääkaupunkiseudulla asuvat afrikkalaiset maahanmuuttajanaiset ja heidän näkemyksensä koulutuksesta ja työllistymisestä. Petra Ekberg-Kontula ja Suomen Afrikkalaiset Työttömät SAfT ry, dr. Ahmed Hersi. Helsingin Yliopisto. Toukokuu 2000. PDF
 65. Kysyntätekijät ja työttömyys 1990-luvun lamassa. Jaakko Kiander. Kansantaloudellinen aikauslehti 3/1997. PDF
 66. Työttömät hirteen! kaikui Turun torilla 1994. Kotimaan katsaus (huhtikuu 1994). ELÄVÄ ARKISTO
 67. Järjestöbarometrit. Soste. www.soste.fi
nuoli