Kirjallisuutta

Löydät täältä erilaisia tutkimusjulkaisuja ja raportteja.

Etsitkö Työttömien Keskusjärjestön järjestämien menneiden tapahtumien materiaaleja? Tapahtumiin liittyvät esitysmateriaalit löytyvät kunkin tapahtumatiedotteen yhteydestä. Klikkaa Tapahtumien arkisto -painiketta ja sen jälkeen haluamasi tapahtuman otsikkoa.

Terveydeksi-oppaan kansi
Terveydeksi-opas (pdf)
Hyvinvointikalenterin kansikuva
Hyvinvointikalenteri (pdf)
 1. Työttömien yhdistykset Suomessa. Poliittisesta liikkeestä työvoimatoimistojen haarakonttoreiksi. Jyrki Halme. Jyväskylän yliopisto. 5.4.2024. PDF
 2. JustForFood-raportti: Reilu tulevaisuuden ruokajärjestelmä ja siihen tarvittavat politiikkakeinot. Yhteenveto toimijahaastatteluista 2023. Suvi Huttunen, Annika Lonkila, Assi-Jutta Kuusela. JustForFood, 8.1.2024. PDF
 3. Osallisuutta ja osattomuutta yhteiskunnan marginaaleissa. Muuttuvat palvelut ja hyvinvointi koronapandemiassa. Marja Hekkala & Suvi Raitakari (toim.). Tampereen yliopisto. 13.9.2023. PDF
 4. Pitkäaikaistyöttömien kokemuksia terveellisten ruokailutottumusten noudattamisesta. Sonja Aalto, Sofia Ahohalla, Saara Collin. Diak. Tammikuu 2023. PDF
 5. Mitä ihmisarvoinen elämä maksaa Suomessa? Anna Grahn, Anna Kuusela, Lauri Mäkinen, Outi Sarpila, Susanna Mukkila. THL. Tammikuu 2023. PDF
 6. A Shift to Network Governance? Cooperation Between Thrid Sector Organizations and Local Government Pilots on Employment. Ruth Uurtimo. Tampere University. November 2022. PDF
 7. Työttömyyden haasteiden edessä. Sari Laitinen. Laurea. Lokakuu 2022. PDF
 8. Ruoka-apua yhteistyössä -selvitys. Jenni Paasoja ja Niklas Vaalgamaa. SPR. 4.10.2022 PDF
 9. Unemployment, Health and Morality: Evidence from Longitudinal Register Data. Liina Junna. Faculty of Social Sciences, University of Helsinki. Sept. 23, 2022.
 10. Työttömän ensiapupaketti 2022. Tatsi ry, Meili ry, Takuusäätiö, Työttömien Keskusjärjestö. 23.8.2022. PDF
 11. Hyvinvointikalenteri. Heli Niromaa, Katriina Lehtovaara, Leena Valkonen. Työttömien Keskusjärjestö, Askelia Voimaan- ja Terveydeksi 2.0 -hanke. 1.8.2022. PDF
 12. Ruoka-avun tilannekatsaus 2022. Kirkkopalvelut. Ruoka-apu.fi. Sininauhaliitto. 28.4.2022. PDF
 13. Työikäisten liikuntaneuvonnan tila 2021. Liikkuva aikuinen. Maaliskuu 2022. PDF
 14. Työllisyyden kuntakokeilujen arviointi. Väliraportti 1. Simo Aho, Robert Arnkil, Kari Hämäläinen, Sami Lind, Simo Spangar, Juha Tuomala, Satu Ojala, Antti Saloniemi, Jari Stenvall, Harri Melin, Ari Mäkiaho. Valtioneuvosto. 14.1.2022. PDF
 15. Köyhyyden vähentämisen neuvoston toimintasuunnitelma. Juha Keränen, Annmari Salmela, Reetta Nick, Anne Hyyrynen ja Hanna Kuisma. Enemmän kuin ruokaa -tiimi. SitraLab. Joulukuu 2021. HTML | PDF
 16. Kyvyt käyttöön 2/2021. Extra: Järjestöt mukana työllisyyden uudistuksessa. Vates. Joulukuu 2021. PDF
 17. Osatyökykyisten työelämään kuntoutumista tukevat palvelut Salon kuntakokeilussa. Sanna Nurmi. Opinnäytetyö. YAMK. 25.11.2021. PDF
 18. Pitkäaikaistyöttömien kokemukset terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Aniisa Soini. Laurea. Marraskuu 2021. PDF
 19. Pitkäaikaistyöttömän koherenssin tunteen vahvistaminen – Työttömien yhdistykset osana hyvinvoinnin edistämistä. Ulla-Maija Kopra. Diak. Marraskuu 2021. PDF
 20. Politiikka-Suomi. Dokumenttisarja näyttää lähihistorian merkittävimmät käänteet, ja kärkipoliitikot kertovat tilanteista omakohtaiset tarinansa. 25.10.2021. YLE AREENA
 21. Vapaaehtoiseksi ruoka-aputoimintaan. Perehdytysopas. Suomen Punainen Risti ja Osallistuva yhteisö. Päivitetty 1.10.2021. PDF
 22. Asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia työttömien terveydenhuollosta ja työkyvyn tuesta Satakunnassa. Sari Ljungman, Tiia Nieminen. Sataduunia. Syyskuu 2021. PDF
 23. Brändi-identiteetin uudistaminen nonprofit-järjestön brändipääoman kasvattamiseksi. Sini Leskinen. Haaga-Helia. 2021. PDF
 24. Ruoka-avun etsiminen digitaalisessa ympäristössä. Pia Puutio. Laurea-ammattikorkeakoulu. Kesäkuu 2021. PDF
 25. Kuntoutussäätiön työselosteita 65/2021: Vajaakuntoisesta osatyökykyiseksi, osatyökykyisestä työkykyiseksi. Puheenvuoroja työkyvystä ja osatyökykyisyydestä Suomessa. Soile Kuitunen ja Tuija Oivo. Kuntoutussäätiö. 2021. PDF
 26. Identifcation of Mental Health Disorders among Long-term Unemployed People and Their Ability to Work. Does health care meet the case? Kirsti Nurmela. Tampere University. 2021. PDF (4 Mb!)
 27. TEM 8/2021: Selvitys osatyökykyisten Suomen mallista. Selvityshenkilö Hannu Mäkinen. Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto. PDF
 28. Tutkimuskatsaus Suomen sosiaaliturvan monimutkaisuuteen. Lotta Virrankari, Hannu Mattila, Peppi Saikku, Ella Sihvonen, Jussi Tervola (toim.). 22.6.2021. Valtioneuvosto. PDF
 29. Ruoka-avun tilannekatsaus 2021. Kirkkopalvelut. Ruoka-apu.fi. Sininauhaliitto. 30.3.2021. PDF
 30. Suomalainen rahapelijärjestelmä muutoksessa – Tulevaisuuden vaihtoehtoja. Erkki Liikanen, Liisa Hyssälä, Kalevi Kivistö, Osmo Soininvaara, Ulla-Maj Wideroos ja Teemu Pekkarinen. Valtioneuvosto. 26.2.2021. PDF
 31. Ruoka-apu hyvinvointivaltiossa. Jouko Karjalainen, Rosa Hossain-Karhu, Pirjo Marjamäki, Annikka Sinkkonen. Socca. Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 2021. MUISTIO (PDF) | TIIVISTELMÄ (PDF) 
 32. Hyvinvointi ja terveys poikkeusoloissa. Minna Elomaa-Krapu, Aino Vuorijärvi ja Riikka Wallin (toim.). Metropolia. Taito 60 (2020). PDF
 33. Osaamiskirja digiperustaitojen opiskeluun 1.0. InPromptu. 18.11.2020. PDF
 34. Järjestökompassi 2020. Suomen Liiketoimintapalvelu Oy. Jaana Lehtonen, Henna Peltola ja Anu Turkia. Marraskuu 2020. PDF
 35. Tehostettu työnvälitys -palvelun arviointi- ja vaikuttavuustutkimus. 30.10.2020. Juho Nyman, Juha Eskelinen, Mikko Valtakari. Varsinais-Suomen ELY-keskus. PDF
 36. Hallinto ja kansalaisjärjestöt toistensa tukena: yhteistyön välineitä ja mahdollisuuksia 1.10.2020. Yhteenvetoraportti. Kansalaisakatemia. PDF
 37. Koronakriisin vaikutukset ruoka-apuun keväällä 2020. Tuomo Laihiala & Reetta Nick. 30.9.2020. Ruoka-apu.fi. PDF
 38. Palveluvalikoima: Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapamuutoksen ja omahoidon tuen menetelmissä epäterveellisen ravitsemuksen ja vähäisen liikkumisen aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi. STM ja Valtioneuvosto. 25.9.2020. PDF
 39. Osallisuutta ruoka-avun rinnalle? Havaintoja ja näkökulmia toiminnan ääreltä. Tuukka Niemi & Torsten Winter. Syyskuu 2020. Sininauhaliitto. PDF
 40. Elinikäistä osallistumista vai elämää työ edellä? Pirjo Juvonen-Posti, Peppi Saikku, Jarno Turunen (toimittajat). 3.9.2020. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. PDF
 41. Työttömien Keskusjärjestö: Jäsenyhdistysten ruokajakelu 2020. Maarit Fagernäs. 5.6.2020. PDF
 42. Voin kertoa, miten paljon ärsyttää ruokaohjelmat. Ulkopuolisuus Nälkä-kirjoituskilpailun tekstiessä. Riika Kuuskoski. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kevät 2020. PDF
 43. Suomen Agenda2030 -maaraportti. Voluntary National Review #8/2020. Finland. Report on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Raportti on englannin kielinen. PDF (4,5 Mb!)
 44. Suomen Agenda2030 -maaraportti. Kansalais- ja työmarkkinajärjestöjen arviointi kestävän kehityksen tavoitteiden edistymisestä. Fingo. Raportti on suomen kielinen. PDF
 45. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 31/2020. Ruoan uudelleenjakelu ja ruokahävikin vähentäminen. Eric Harrison, Kim Kaustell ja Kirsi Silvennoinen. Luonnonvarakeskus. 2020. PDF
 46. Hyvä Mitta: Vaikuttavuuden jäljillä. Opas yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittämiseen. Arvo-liitto. 4.3.2020. PDF
 47. Paikoiltaan siirretty arki. Koronakriisin vaikutukset lapsiperheiden elämään. Petri Paju. Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu 2/2020. PDF
 48. Kotitalouksien terveydenmenojen vaikutukset köyhyyteen Suomessa. Jussi Tervola, Katri Aaltonen, Pekka Heino, Mira Kajantie, Heino Kari, Joonas Ollonqvist. Invest Working Papers 1/2020. 24.1.2020. PDF
 49. Välityömarkkinat ja tarvelähtöiset työllisyyspalvelut. Joulukuu 2019. Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä. PDF
 50. Verkostot ja kumppanuus – järjestöt työllisyyden edistäjinä. Marraskuu 2019. Vates. PDF
 51. Onnistuneen työttömien terveystarkastuksen elementtejä. Marraskuu 2019. Alexandra Malanin. DIAK. PDF
 52. Asiakkaan ääni kuuluviin – kokemustoimijat yhteiskehittämässä kuntoutus- ja työllisyyspalveluita. Marraskuu 2019. Minna Viinamäki. Satakunnan ammattikorkeakoulu. PDF
 53. Hyödyn somesta, että pysyn ajantasalla. Marraskuu 2019. Jari Koski & Tomi Tuominen. Turun AMK. PDF
 54. Ansaitsevat ja enemmän ansaitsevat työttömät. Vuoden 1984 työttömyysturvalain synty ja oikeudenmukaisuus valtaeliitin näkökulmasta. Maija Absetz. Helsingin yliopisto. 12.11.2019. PDF
 55. Puolue- ja järjestötoiminnan malleja maailmalle, 1.9.2019. Lauri Byckling, Lia Heasman, Pekka Aavikko ja Ella Tolonen. Sitra. PDF
 56. Maukasta EU-ruokakassista, syksy 2019. Marttaliitto. PDF
 57. Vegevihko, kesä 2019. Porvoon Seudun Työnhakijat ry. PDF
 58. Viestintäopas ruoka-aputoimijoille. 2019. Circwaste. PDF
 59. Aikuisten digitaaliset perustaidot Pohjoismaissa. Haasteista mahdollisuuksiksi? Susanne Anthony, Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, Alberto Hylander, Marjut Kuokkanen, Graciela Sbertoli, Maria Skoglöf, Hanne Størset ja Halla Valgeirsdóttir. Pohjoismainen aikuiskoulutusverkosto (NVL) / Nordic Network for Adult Learning. 2019. PDF
 60. Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 3.6.2019: Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Valioneuvosto. PDF
 61. Aktiivimallin vaikutusten arviointi. Väliraportti 3.5.2019. Työryhmä. TEM. PDF | TEM
 62. Työttömyys ja työttömyysturva, toukokuu 2019. Joonas Alasaarela. Oulun Yliopiston Kauppakorkeakoulu. PDF
 63. Orimattilan Hyväntekeväisyysyhdistys ry:n toiminnan kehittäminen käyttäjälähtöisesti yhteissuunnittelun keinoin, kevät 2019. Tiina Kuronen. Lahden ammattikorkeakoulu LAMK. PDF
 64. Työkalupakki vaikuttavaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Työryhmä. PROMEQ. 2019. PDF | PROMEQ
 65. Järjestöt sote-Suomea rakentamassa. Jorma Niemelä. KAKS. 2019. PDF | KAKS
 66. Terveydenhoitajien ja työttömien kokemuksia työttömien terveystarkastuksista pääkaupunkiseudulla. Sanna Lindqvist, Phuong Hoang ja Aicha El Khidani. DIAK. 2019. PDF | DIAK
 67. Pitkäaikaistyöttömien monialainen palveluohjaus on kustannusvaikuttavaa. Mikko Mäntysaari ja Sami Ylistö. PROMEQ. 2019. PDF
 68. Työttömien Keskusjärjestö ry:n Työllisyysohjelma 2019-2023. A5-vihko | A4-tuloste
 69. Yhdistystoiminnan avaimet. Pirjo Rosengren, Anneliina Törrönen ja Perttu Iso-Markku. Kansansivistysliitto KSL. 2018. PDF
 70. Lapiolinjalta aktiivimalliin – työttömyys ja köyhyys politiikassa. Marko Nenonen. Alusta.uta.fi. 6.2.2018. PDF
 71. FEAD Network case study catalogue – Diverse approaches to supporting Europe’s most deprived (2018). 7.1.2018. Terveydeksi-hanke (Cheers for Health) sivulla 24. PDF | FEAD
 72. Aktivointia vai kyykyttämistä – Työttömien kokemuksia aktiivimallista. Tiina Ruohonen. DIAK. Syksy 2018. PDF
 73. Osatyökykyisten reitit työllisyyteen – etuudet, palvelut, tukitoimet. Tuija Oivo ja Raija Kerätär. STM ja TEM. 2018. PDF | STM
 74. Köyhyysvahti. Suomen köyhyysraportti 2018. Anna JärvinenTarja PajunenErja Saarinen ja Jiri Sironen. EAPN-Fin. 2018. PDF
 75. Järjestöbarometri 2018. Soste. 2018. PDF | ISSUU
 76. Järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa. Selvityshenkilön raportti. Tuija Brax. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 26/2018. 5.7.2018. PDF | STM
 77. TVYtter (2014–2017). Työttömien edunvalvontalehti. Työttömien Keskusjärjestö ry. JULKAISUT
 78. Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi. STM 9.11.2017. PDF | STM
 79. Työllisyys ja työttömyys – Miten suomalaiset työmarkkinat ovat muuttuneet? Merja Kauhanen. Tuotannon tekijät. PDF
 80. Köyhyys – syitä ja seurauksia, toim. Niko Eskelinen ja Jiri Sironen. EAPN-Fin. 2017. PDF
 81. Työtön ei kuulu joukkoon. Nelli Ruotsalainen ja Kaisa Heikkilä. Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry. TVY Media (2016–2017). Kevät 2017. PDF
 82. Pitkäaikaistyötön vai pysyvästi työkyvytön? Tyyppitarinoita 2000-luvun teollisuuskaupungista. Virpi Heikkinen. Tampereen yliopisto. 2.12.2016. PDF
 83. Turun seudun ruoka-avun kehittämistyö. Janina Kristiina Rosten. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. 11/2016. PDF
 84. Sosiaali- ja terveysyhdistysten vuosikymmen. Järjestöbarometrin erillistarkastelu vuosina 2005-2014 rekisteröidyistä ja purkautuneista sosiaali- ja terveysalan yhdistyksistä. Juhani Peltosalmi. Soste. 2015. PDF
 85. Miltä työttömyys tuntuu? Minna Honkanen. TVY ry. 2015. TVYtter
 86. Karenssisanomat (1983–2014). Työttömien edunvalvontalehti. TVY ry. JULKAISUT
 87. Järjestöt julkisen kumppanista markkinoiden puristukseen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen muutos sosiaalipalvelujen tuottajana vuosina 1990–2010. Riitta Särkelä, väitöskirja, Lapin yliopisto, 2016. ISSUU
 88. Työttömien yhdistykset Suomessa. Jyrki Halme. Jyväskylän yliopiston julkaisu. Teema artikkeli, Kansalaisyhteiskunta 1/2015. PDF
 89. Työttömien liike. Martti Siisiäinen, Tomi Kankainen ja Eeva Luhtakallio. 24.4.2014. PDF
 90. Näkemyksiä. ViestintäVerstas. Osallistava mediapaja. Pekka, Risto, Merja, Ari, Maija, Juho ja Laura. 12.12.2014. PDF
 91. Työllisyyden kuntakokeilu: Työllisyyden keittokirja. Erja Lindberg, Annukka Mäkinen ja Merja Laakso. 2014. PDF
 92. Avun tilkkutäkki – suomalaisen ruoka-apukentän monimuotoisuus 2014. Maria Ohisalo, Niko Eskelinen, Jonna Laine, Sakari Kainulainen, Juho Saari. RAY. PDF (19 MB!)
 93. Kuka seisoo leipäjonossa? Maria Ohisalo ja Juho Saari. KAKS. PDF
 94. Selvitystyö välityömarkkinoiden mahdollisuuksista tukea vaikeasti työllistyvien työelämään osallistumista ja työmarkkinoille pääsyä. Selvityshenkilö Tarja Filatovin raportti työministeri Lauri Ihalaiselle. TEM-raportteja 7/2013. 28.1.2013. PDF | TEM
 95. Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö. Anna Metteri. Tampereen yliopisto. 7.12.2012. PDF
 96. Kuka käy leipäjonossa? Saija Turunen, Maria Ohisalo, Vlada Petrovskaja ja Anna-Kaisa Tukiala. Socca. 2012-01 PDF
 97. Vaikeasti työllistyvien tilannetta ja palveluita selvittävä tutkimus. Eeva Terävä, Petri Virtanen, Petri Uusikylä ja Lassi Köppä. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 23/2011. Toukokuu 2011. PDF
 98. Uusliberalisaatio ja kaupunkityöttömyyden arki Suomessa. Jani Vuolteenaho. Alue ja ympäristö. 2010. PDF
 99. Työttömien syrjäytymistä ehkäisevien hyvinvointi-interventioiden kontekstuaaliset edellytykset. Erkki Saari. Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 46. 2.10.2009. PDF
 100. Prekarisaatio ja työn tutkimuksen politiikat. Anna Kontula & Mikko Jakonen. Teoksessa Kurjan ääni: osa 1 Yliopistotyöläiset. Juhlakirja Leena Eräsaarelle 31.12.2008. Toim. Eeva Jokinen & Matti Eräsaari. PDF
 101. Puolison armoilla. Työttömyysturvan tarveharkinta. Minna Latvala. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia #97. 2008. PDF
 102. Sukupuolierot työttömyydessä Suomessa. Virve Ollikainen. Kansantaloudellinen aikakauslehti 3/2006. PDF
 103. Yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta. Kirjanpitolautakunta. 12.9.2006. PDF
 104. Työttömyys ja työvoimapolitiikka Suomessa ja Kainuussa 1990-luvulla. Sari Palo. Kajaanin ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Kevät 2001. PDF
 105. ”Toimeettomuus tylsistää”. Pääkaupunkiseudulla asuvat afrikkalaiset maahanmuuttajanaiset ja heidän näkemyksensä koulutuksesta ja työllistymisestä. Petra Ekberg-Kontula ja Suomen Afrikkalaiset Työttömät SAfT ry, dr. Ahmed Hersi. Helsingin Yliopisto. Toukokuu 2000. PDF
 106. Kysyntätekijät ja työttömyys 1990-luvun lamassa. Jaakko Kiander. Kansantaloudellinen aikauslehti 3/1997. PDF
 107. Työttömät hirteen! kaikui Turun torilla 1994.Kotimaan katsaus (huhtikuu 1994). ELÄVÄ ARKISTO
 108. Järjestöbarometrit. Soste. www.soste.fi
nuoli