Ammattilaisille, yhteistyökumppaneille ja päättäjille

Työttömien Keskusjärjestö ry on työttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien edunvalvontajärjestö. Toimimme työttömyyden asiantuntijana ja työttömien edunvalvojana, osallistumme heitä koskevaan päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun sekä järjestämme keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, seminaareja ja koulutusta.

Teemme yhteistyötä työhallinnon, ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen, kuntien, yritysten, oppilaitosten, kirkkojen ja muiden yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa.

Vaikutamme työttömien ja työttömyyden asiantuntijana eri verkostoissa ja työryhmissä.

Ajankohtaiset tiedotteet, kannanotot ja blogit julkaisemme Ajankohtaista-sivulla.

Tapahtumat ja koulutustilaisuudet löytyvät tapahtumat-sivulla.

Osallistumme valtion hallinnon työryhmiin sekä lainsäädäntöön mm. antamalla lausuntoja ja olemalla kuultavana. Lausunnot ovat luettavissa verkkosivullamme.

Työttömien Keskusjärjestön Terveyttä työttömille -toiminta edistää tietoisuutta työttömien lakisääteisestä oikeudesta maksuttomaan terveystarkastukseen ja ohjautumista sosiaali- ja terveyspalveluihin. Työ on suoraa jatkoa Terveydeksi-hankkeille. Työtä tehdään yhdessä Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry:n kanssa.

Askelia voimaan -hanke tarjoaa tukea työttömien yhdistyksille ja pitkäaikaistyöttömille terveellisten elintapojen etenkin liikunnan edistämiseen.

Työttömien Keskusjärjestö on kiinnostunut hankekumppanuuksista ja yhteistyöverkostoista. Näissä kysymyksissä ota yhteyttä toiminnanjohtaja Jukka Haapakoskeen.

nuoli