Filha: Tupakoinnista eroon vertaistuella

Keuhkoterveysjärjestö Filha ry kouluttaa kehittämänsä vertaistuen mallin mukaan ohjaajia tupakoinnin lopettamiseen. Työttömien keskusjärjestö ry on keskeisesti mukana toiminnassa ja tupakoinnin lopettamisryhmiä järjestetään jäsenyhdistyksissä.

Filha ry:n koulutuksissa annetaan valmiuksia ryhmän ohjaukseen sekä vertaisena toimimiseen esimerkiksi tupakoinnin lopettamiseen tähtäävissä ryhmissä osana oman yhteisön toimintaa. Koulutuksessa käydään läpi mm. tupakkariippuvuuden eri muotoja, sitä miten parhaiten valmistautua lopettamiseen sekä elintapojen merkitystä tupakoinnin lopettamisessa. Kaikessa korostuu hyvä tupakoinnin lopettamisen suunnittelu. Koulutus on kaksipäiväinen ja ilmainen osallistujille.

Vertaisohjaajien koulutusta järjestetään sovitusti, tarpeen mukaan Helsingissä ja muilla paikkakunnilla.

Jo suunnitelluista vertaisohjaajakoulutuksien ajankohdista saa lisää tietoa Filhan sivuilta. Voit ilmoittautua koulutukseen yhteyshenkilölle koulutuskalenterista.

Filhan tuottamat tupakoinnin lopettamiseen liittyvät materiaalit löytyvät järjestön verkkosivulta .

Hankkeen rahoittajana toimii STEA.

Lisätietoa:
Miska Reinikainen, projektityöntekijä
Patrick Sandström, erityisasiantuntija
etunimi.sukunimi @ filha.fi

nuoli