Filha: Tupakoinnista eroon vertaistuella (2013–2019)

Runsaasti tupakoivien väestöryhmien tupakoinnin lopettamisen tukemiseen vertaistuen avulla (2017–2019, STEA)

Vertaistuki tupakoinnin lopettamisessa (2016, STEA)

Tupakka ja työttömien elämänhallinta vertaistuella (2013–2015, THL, STM)

Työttömien Keskusjärjestö ja Filha järjestivät työttömien yhdistyksissä elämänhallintahankkeen (2013–2015). Myöhemmin hanke laajeni koskemaan muitakin yhdistyksiä ja työttömien yhdistykset olivat vain yksi ryhmä muiden joukossa (2016–2019).

Keuhkoterveysjärjestö Filha ry kouluttaa kehittämänsä vertaistuen mallin mukaan ohjaajia tupakoinnin lopettamiseen. Työttömien keskusjärjestö ry on keskeisesti mukana toiminnassa ja tupakoinnin lopettamisryhmiä järjestetään jäsenyhdistyksissä.

Filha ry:n koulutuksissa annetaan valmiuksia ryhmän ohjaukseen sekä vertaisena toimimiseen esimerkiksi tupakoinnin lopettamiseen tähtäävissä ryhmissä osana oman yhteisön toimintaa. Koulutuksessa käydään läpi mm. tupakkariippuvuuden eri muotoja, sitä miten parhaiten valmistautua lopettamiseen sekä elintapojen merkitystä tupakoinnin lopettamisessa. Kaikessa korostuu hyvä tupakoinnin lopettamisen suunnittelu. Koulutus on kaksipäiväinen ja ilmainen osallistujille.

Vertaisohjaajien koulutusta järjestetään sovitusti, tarpeen mukaan Helsingissä ja muilla paikkakunnilla.

Filhan tuottamat tupakoinnin lopettamiseen liittyvät materiaalit löytyvät järjestön verkkosivulta.

Lisätietoa:
Miska Reinikainen, projektityöntekijä
Patrick Sandström, erityisasiantuntija
etunimi.sukunimi (at) filha.fi

nuoli