InPromptu edistää digiosaamista

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Helsingin Työkanava HeTy ry:n ESR-rahoitteisella yhteishankkeella edistetään työttömien tieto- ja viestintätekniikan taitoja.
InPromptussa tuetaan yhdistyksiä ohjaajien valmennuksilla, yhteisillä materiaaleilla sekä neuvontatyöllä. Tavoitteena on, että paikallisyhdistykset järjestävät ja tarjoavat digitaitojen valmennusta omille kävijöilleen. Hankkeessa tavoitellaan myös yhteistä työttömien yhdistysten verkostoa digiasioiden ympärille.

InPromptu – tukea digiosaamiseen -hankkeen työskentelyaika on maaliskuusta 2018 kevääseen 2021.

TIEKE on riippumaton ja puolueeton toimija, joka toimii tietoyhteiskuntakehityksessä vaikuttajana, verkottajana ja vauhdittajana. TIEKEn tehtävänä on toimia mm. kehittämiskohteiden tunnistajana ja solmukohtien aukaisijana. Tässä hankkeessa verkottumista ja sitä kautta toiminnan kehittymistä, resurssien järkevää käyttöä ja myös toiminnan jatkuvuutta haetaan eri puolilla toimivien yhdistysten välille. TIEKEllä on pitkä kokemus digiosaamisen ja tietotyön taitojen kehittämisestä, verkostojen luomisesta sekä oppilaitos- ja hankeyhteistyöstä.

HeTy valmentaa ja auttaa työttömiä pääsemään takaisin työuralle. HeTy on toiminut omalla toiminta-alueellaan edelläkävijänä digitaitojen edistämisen parhaiden käytäntöjen soveltamisessa ja käyttöönottamisessa. HeTy:llä on paljon kokemusta tietoteknisten ja muiden koulutusten järjestämisestä monenlaisista lähtökohdista tuleville kohderyhmille.

nuoli