Kaikki Kunnossa (2020-2022)

1.8.2020 – 28.2.2022 käynnissä olleen hankkeen kohderyhmänä olivat työttömät ja työttömien perheet

Hanke kokosi verkkosivuille tietoa olemassa olevista työttömien liikuntamahdollisuuksista valtakunnallisesti, järjesti liikuntakampanjoita ja kannusti työttömiä liikkumaan yhdistyksissä vierailemalla ja eri tavoin viestimällä. Viestinnässä teemana oli ”pienikin liike piristää”. Hankkeen paikalliset työttömien yhdistykset näyttivät esimerkkiä, millaista työttömille ja työttömien perheille suunnattu liikunta voisi olla.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja hankkeesta laadittuun tiedotteeseen, johon on koottu hankkeen toimintaa ja tuloksia.

Hankkeeseen liittyvät kirjoitukset:

Työttömien liikunnan edistäminen jatkuu uudessa Askelia voimaan -hankkeessa.

nuoli