Kaikki Kunnossa (2020 – 2021)

Työttömät ja työttömien perheet

Hanke kokoaa verkkosivuille tietoa olemassa olevista työttömien liikuntamahdollisuuksista valtakunnallisesti

Hanke laajentaa kuntien ja kaupunkien tietoutta työttömien liikunnallisista mahdollisuuksista

Hankkeen paikalliset työttömien yhdistykset näyttävät esimerkkiä, millaista työttömille ja työttömien perheille suunnattu liikunta voisi olla

Kaikki liikunta tuo kuntoa

nuoli