Terveydeksi 2.0 -hanke

Riittävän hyvä terveys on työ- ja toimintakyvyn perusta. Polku työelämään voi alkaa esimerkiksi terveystarkastuksesta. Tiesitkö, että jokaisella työttömällä on oikeus maksuttomaan työttömien terveystarkastukseen?

Terveydeksi 2.0 -hankkeen sosiaali- ja terveyspalveluohjaajat tarjoavat työttömille terveyteen ja sosiaalipalveluihin liittyvää maksutonta palveluneuvontaa.

 


 

Askarruttaako sinua jokin sosiaali- tai terveysasioihin liittyen? Laita viestiä Terveydeksi 2.0 -hankkeen palveluohjaajille alla olevan painikkeen kautta.

 


 

 

  Mitä?

Terveyteen ja sosiaalipalveluihin liittyvää maksutonta palveluneuvontaa työttömille

Kenelle?

Yli 30-vuotiaille (pitkäaikais)työttömille yksilöllistä neuvontaa

Miksi?

Tavoite on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä


Maksutonta palveluneuvontaa

Palveluohjaajat etsivät asiakkaiksi erityisesti pitkäaikaistyöttömiä käymällä työttömien yhdistyksissä, EHYTin Elokoloissa sekä muissa matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa ympäri Suomen. Käyntejä tehdään usein EU-ruokajakojen ja muiden ruokajakojen yhteydessä.

Valtakunnallista hanketta hallinnoi Työttömien Keskusjärjestö ja sen osatoteuttajana on Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry. STEAn rahoittama Terveydeksi 2.0 -hanke on suoraa jatkoa aiemmalle ESR-rahoitteiselle Terveydeksi-hankkeelle (2016-2020).

Ajankohtaista hankkeesta

Terveydeksi 2.0 hankkeen käynnit yhdistyksiin tehdään vastuullisesti turvaohjeiden mukaisesti

Terveydeksi 2.0 hanketyö on syksyllä 2020 aktiivisesti käynnissä. Palveluohjaajat  jalkautuvat yhdistyksiin eri puolille Suomea aiempaan tapaan, ja käynnit toteutetaan vastuullisesti THL:n ohjeiden mukaisesti.

Koko Suomi on edelleen perustasolla epidemian suhteen (perustaso – kiihtymisvaihe – leviämisvaihe), sillä tartuntojen ilmaantuvuus on viimeisten 14 vrk:n aikana ollut 5,8 tartuntaa / 100 000 asukasta.

Valtakunnallisesti uusien tartuntojen määrä on edelleen kohtalaisen pieni. Uusien tapausten määrä ja ilmaantuvuus ovat nousseet heinäkuun alun mataliin lukemiin verrattuna, mutta pysyneet tasaisina viimeisen kolmen viikon aikana (Tilannekuva 4.9.2020).

Tartuntariski on siis olemassa kaikkialla ja koskien koko väestöä.

Epidemiatilannetta ja uusinta tietoa seurataan hankkeessa tarkoin. Käyntejä tehdään viranomaistiedon perusteella, ja kunkin yhdistyksen ja toimipaikan kanssa huolellisesti suunnitellen ja varotoimia toteuttaen.

Mikä hankekäynneistä on kysyttävää tai niiden turvallisuus huolettaa, ota yhteys hankkeeseen: Veera Luoto 045 698 6761, Ulla-Maija Kopra 045 699 53 93 tai Katriina Lehtovaara 045 699 4234

 

Terveydeksi 2.0 -hankkeen esittely (32 min.)

Terveydeksi 2.0 -hankkeen esittely (32 min.), jossa myös haastatellaan työttömyyden kokemusasiantuntijaa Jaana Saikkosta. Videon ensiesitys Mikkelin hiippakunnan työttömyystyön päivillä 27.8.2020 Imatralla (YouTube-stream).

Terveydeksi 2.0 -hankkeen vuoden 2020 teemavideot:

Hyvinvointi

Alkoholi

Työttömien Keskusjärjestön ja EHYT ry:n Terveydeksi 2.0 -hanke julkaisee vuonna 2020 sarjan terveyteen liittyviä tiiviitä videotallenteita.

Terveydeksi 2.0 -hanke ja Sydänliitto kutsuivat koolle työttömien terveystarkastuksia tekeviä terveydenhoitajia

Sydänliiton kanssa yhteistyössä järjestetyssä verkkotapaamisessa 17.6.2020 kohtasi 50 työttömien terveyspalveluissa työskentelevää ammattilaista eri puolilta Suomea. Tapaamiseen osallistuivat myös Terveydenhoitajaliiton ja THL:n edustajat. Keskustelun aiheita olivat terveystarkastus-toiminta kevään poikkeusoloissa, työttömien terveyspalveluja koskevan tiedon esille tuonti ja jakaminen, ammattilaisten verkostoituminen sekä lomien jälkeen julkaistava kannanotto työttömien terveyspalvelujen turvaamisesta kuntien talousongelmista huolimatta.

Terveys on työ- ja toimintakyvyn peruskivi. Psyykkisen ja fyysisen terveyden säilyttämisen ja edistämisen tärkeyttä ei voida ohittaa myöskään työvoima- ja sosiaalipalveluissa. ”Saattaen vaihtaen” -ohjaamista tulisi vahvistaa ja yhteistyötä kehittää, jotta yksikään ihminen ei eksyisi tarpeenmukaiselta palvelupolultaan.

THL julkaisee sivuillaan Työttömän terveystarkastus -sivun kesän aikana. Myös Innokylään tultaneen luomaan Työttömien terveystarkastus -kokonaisuus. Vapaamuotoisempi keskustelu jatkuu Facebookissa Työttömien terveyspalveluiden ammattilaisten verkostossa. Lisäksi 19.11. järjestetään terveydenhoitajille koulutustilaisuus verkkokeskustelussa esitettyjen sisältötoiveiden pohjalta.

Hankkeen toiminta keväällä 2020

  • Hanketyöntekijöihin saa yhteyden nyt myös suoraan näiltä sivuilta. Askarruttaako sinua jokin sosiaali- tai terveysasioihin liittyen? Laita viestiä Terveydeksi 2.0 -hankkeen palveluohjaajiin sähköpostilla.
  • Korona-aikana hankkeen palveluohjaajat työskentelevät verkossa. He antavat neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen meilissä, puhelimitse ja Facebookissa, jossa tavoitat heidät nimellä Veera Työkykykoordinaattori tai Ulla Työkykykoordinaattori. Laita kaveripyyntö ja kysymyksesi viestillä. Kerro lyhyesti, mistä asiasta haluat keskustella, mutta älä laita viestiin henkilökohtaisia tietojasi.
  • Terveydeksi 2.0 -hanke alkoi helmikuussa 2020 ja se on suoraa jatkoa edellisen Terveydeksi-hankkeen (ESR) työlle. Nyt hanketyötä rahoittaa STEA, ja se jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. Uutta hanketyössä on mm. työkykykoordinaattorin ohjaus osatyökykyisille.
  • Aikaisempi ESR-rahoitteinen Terveydeksi-hanke päättyi alkuvuodesta. Hankkeen tuloksista voit lukea sivulta: Terveydeksi-hanke (ESR 2016-2020)

Ota yhteyttä:

Katriina Lehtovaara, hankepäällikkö
045 699 4234, katriina.lehtovaara (@) tyottomat.fi

Ulla-Maija Kopra, hanketyöntekijä
045 699 5393, ulla-maija.kopra (@) tyottomat.fi

Veera Luoto, hanketyöntekijä
045 698 6761, veera.luoto (@) tyottomat.fi

Yhteistyökumppanit

nuoli