Terveydeksi 2.0 -hanke

Riittävän hyvä terveys on työ- ja toimintakyvyn perusta. Polku työelämään voi alkaa esimerkiksi terveystarkastuksesta. Tiesitkö, että jokaisella työttömällä on oikeus maksuttomaan työttömien terveystarkastukseen?

Terveydeksi 2.0 -hankkeen sosiaali- ja terveyspalveluohjaajat tarjoavat työttömille terveyteen ja sosiaalipalveluihin liittyvää maksutonta palveluneuvontaa.

 


 

Askarruttaako sinua jokin sosiaali- tai terveysasioihin liittyen? Laita viestiä Terveydeksi 2.0 -hankkeen palveluohjaajille alla olevan painikkeen kautta.

 


 

 

  Mitä?

Terveyteen ja sosiaalipalveluihin liittyvää maksutonta palveluneuvontaa työttömille

Kenelle?

Yli 30-vuotiaille (pitkäaikais)työttömille yksilöllistä neuvontaa

Miksi?

Tavoite on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä


Maksutonta palveluneuvontaa

Palveluohjaajat etsivät asiakkaiksi erityisesti pitkäaikaistyöttömiä käymällä työttömien yhdistyksissä, EHYTin Elokoloissa sekä muissa matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa ympäri Suomen. Käyntejä tehdään usein EU-ruokajakojen ja muiden ruokajakojen yhteydessä.

Valtakunnallista hanketta hallinnoi Työttömien Keskusjärjestö ja sen osatoteuttajana on Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry. STEAn rahoittama Terveydeksi 2.0 -hanke on suoraa jatkoa aiemmalle ESR-rahoitteiselle Terveydeksi-hankkeelle (2016-2020).

Ajankohtaista hankkeesta

Terveydeksi 2.0 hankkeen käynnit yhdistyksiin tehdään vastuullisesti turvaohjeiden mukaisesti (päivitetty 30.9.2020)

Terveydeksi 2.0 hanketyö on syksyllä 2020 aktiivisesti käynnissä. Palveluohjaajat  jalkautuvat yhdistyksiin eri puolille Suomea aiempaan tapaan, ja käynnit toteutetaan vastuullisesti THL:n ohjeiden mukaisesti.

Uusien COVID-19-tapausten määrä on Suomessa noussut viime viikkojen aikana valtakunnallisesti ja yhä useamman sairaanhoitopiirin alueella. Ilmaantuvuuden nousu, positiivisten näytteiden kasvava osuus otetuista näytteistä, vaikeutuva tartunnanlähteiden jäljitys ja jatkotartuntojen yleistyminen ennakoivat siirtymistä epidemian kiihtymisvaiheeseen. Kaikista tapauksista noin 50% on todettu alle 30-vuotiailla.

Epidemiatilanteen uhkaavaan heikentymiseen on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti. Torjunnan tehostamiseksi on erittäin tärkeää, että ihmiset noudattavat viranomaisten antamia erilaisia suosituksia riittävistä etäisyyksistä, hygieniaohjeista, maskien käytöstä, etätöiden tekemisestä sekä vapaa-ajan tapahtumiin osallistumisista. Suositukset voivat vaihdella eri puolilla Suomea tautitilanteen ja todettujen tartunnanlähteiden mukaan. (THL)

Epidemiatilannetta ja uusinta tietoa seurataan hankkeessa tarkoin. Kaikki käynnit tehdään viranomaistieto huomioiden, ja kunkin yhdistyksen ja toimipaikan kanssa huolellisesti suunnitellen ja varotoimia noudattaen.

Mikä hankekäynneistä on kysyttävää tai niiden turvallisuus huolettaa, ota yhteys hankkeeseen: Veera Luoto 045 698 6761, Ulla-Maija Kopra 045 699 53 93 tai Katriina Lehtovaara 045 699 4234

 

THL: Tietopaketti työttömän terveystarkastuksesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on avannut Työttömien terveystarkastus -sivuston.  Se on suunnattu työttömien terveystarkastuksia tekeville ammattilaisille ja tarkastuksessa käyville asiakkaille. Paketti tarjoaa tietoa myös niille yhteistyökumppaneille, jotka ohjaavat työttömiä terveystarkastuksiin ja joiden palveluilla voidaan edistää työnhakijoiden työ- ja toimintakykyä. https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus/tyottoman-terveystarkastus

 

Innokylä: Työttömän terveyspalvelut

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/tyottoman-terveyspalvelu

Työttömän terveyspalvelu -kokonaisuuteen kootaan aiheeseen liittyviä kunta- ja organisaatiokohtaisia ohjeita, menetelmiä, hyviä käytäntöjä ja muita selvityksiä, ja nyt siellä on jo monien eri kuntien esitietolomakkeita.

Materiaalin lisäämisessä sivustolle voi olla yhteydessä Terveydeksi 2.0 -hankkeeseen:  katriina.lehtovaara@tyottomat.fi

 

Facebook: Työttömien terveyspalveluiden ammattilaisten verkosto

Facebookissa on  Työttömien terveyspalveluiden ammattilaisten verkosto, jossa voi jakaa ajatuksia ja keskustella matalalla kynnyksellä. Ryhmään voivat liittyä kaikki ammattilaiset, joiden työ liittyy työttömien terveydenhoitoon tai terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

 

Sairaanhoitajaopiskelija etsii haastateltavia Espoosta

Laurea-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelija Aniisa Soini etsii haastateltavakseen espoolaisia pitkäaikaistyöttömiä. Hän tekee parhaillaan opinnäytetyötään Espoolaisten pitkäaikaistyöttömien näkemykset terveydestään ja hyvinvoinnistaan yhteistyössä ViisNollaTuki ry:n ja Työttömien Keskusjärjestön kanssa. Jos haluat haastateltavaksi, ota yhteys hankepäällikkö Katriina Lehtovaaraan katriina.lehtovaara@tyottomat.fi.

 

Yhdistysten työntekijät kouluttautumassa työkykykoordinaattoreiksi

Kahdeksantoista yhdistystoimijaa eri puolilta Suomea osallistuvat hankkeen kautta syksyllä 2020 käynnistyneisiin Kuntoutussäätiön työkykykoordinaattorikoulutuksiin. Koulutus on tarkoitettu niille työntekijöille tai toimijoille, jotka työskentelevät työllistymisen ja työssä jatkamisen edistämiseen liittyvissä tehtävissä. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta ja sen suorittaneet voivat toimia työkykykoordinaattorin, työluotsin tai vastaavalla nimikkeellä. Koulutus kestää 8 kk ja se on laajuudeltaan 10 op. Koulutusta tultaneen tarjoamaan  yhdistyksille myös vuonna 2021. Jos lisäkoulutus kiinnostaa, ota yhteys hankepäällikkö Katriina Lehtovaaraan, katriina.lehtovaara@tyottomat.fi

Terveydeksi 2.0 -hanke ja Sydänliitto kutsuivat koolle työttömien terveystarkastuksia tekeviä terveydenhoitajia

Sydänliiton kanssa yhteistyössä järjestetyssä verkkotapaamisessa 17.6.2020 kohtasi 50 työttömien terveyspalveluissa työskentelevää ammattilaista eri puolilta Suomea. Tapaamiseen osallistuivat myös Terveydenhoitajaliiton ja THL:n edustajat. Keskustelun aiheita olivat terveystarkastus-toiminta kevään poikkeusoloissa, työttömien terveyspalveluja koskevan tiedon esille tuonti ja jakaminen, ammattilaisten verkostoituminen sekä lomien jälkeen julkaistava kannanotto työttömien terveyspalvelujen turvaamisesta kuntien talousongelmista huolimatta.

Terveys on työ- ja toimintakyvyn peruskivi. Psyykkisen ja fyysisen terveyden säilyttämisen ja edistämisen tärkeyttä ei voida ohittaa myöskään työvoima- ja sosiaalipalveluissa. ”Saattaen vaihtaen” -ohjaamista tulisi vahvistaa ja yhteistyötä kehittää, jotta yksikään ihminen ei eksyisi tarpeenmukaiselta palvelupolultaan.

THL julkaisee sivuillaan Työttömän terveystarkastus -sivun kesän aikana. Myös Innokylään tultaneen luomaan Työttömien terveystarkastus -kokonaisuus. Vapaamuotoisempi keskustelu jatkuu Facebookissa Työttömien terveyspalveluiden ammattilaisten verkostossa. Lisäksi 19.11. järjestetään terveydenhoitajille koulutustilaisuus verkkokeskustelussa esitettyjen sisältötoiveiden pohjalta.

Hankkeen toiminta keväällä 2020

  • Hanketyöntekijöihin saa yhteyden nyt myös suoraan näiltä sivuilta. Askarruttaako sinua jokin sosiaali- tai terveysasioihin liittyen? Laita viestiä Terveydeksi 2.0 -hankkeen palveluohjaajiin sähköpostilla.
  • Korona-aikana hankkeen palveluohjaajat työskentelevät verkossa. He antavat neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen meilissä, puhelimitse ja Facebookissa, jossa tavoitat heidät nimellä Veera Työkykykoordinaattori tai Ulla Työkykykoordinaattori. Laita kaveripyyntö ja kysymyksesi viestillä. Kerro lyhyesti, mistä asiasta haluat keskustella, mutta älä laita viestiin henkilökohtaisia tietojasi.
  • Terveydeksi 2.0 -hanke alkoi helmikuussa 2020 ja se on suoraa jatkoa edellisen Terveydeksi-hankkeen (ESR) työlle. Nyt hanketyötä rahoittaa STEA, ja se jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. Uutta hanketyössä on mm. työkykykoordinaattorin ohjaus osatyökykyisille.
  • Aikaisempi ESR-rahoitteinen Terveydeksi-hanke päättyi alkuvuodesta. Hankkeen tuloksista voit lukea sivulta: Terveydeksi-hanke (ESR 2016-2020)

Videoita

Katso hankkeen videoita toisaalla verkkosivuilla.

Ota yhteyttä:

Katriina Lehtovaara, hankepäällikkö
045 699 4234, katriina.lehtovaara (@) tyottomat.fi

Ulla-Maija Kopra, hanketyöntekijä
045 699 5393, ulla-maija.kopra (@) tyottomat.fi

Veera Luoto, hanketyöntekijä
045 698 6761, veera.luoto (@) tyottomat.fi

Yhteistyökumppanit

nuoli