Terveydeksi-hanke

Tiesitkö, että jokaisella työttömällä on oikeus maksuttomaan työttömien terveystarkastukseen?

Terveydeksi-hankkeen sosiaali- ja terveyspalveluohjaajat tarjoavat työttömille terveyteen ja sosiaalipalveluihin liittyvää maksutonta palveluneuvontaa.

 

  Mitä?

Terveyteen ja sosiaalipalveluihin liittyvää maksutonta palveluneuvontaa työttömille

Kenelle?

Yli 30-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille yksilöllistä neuvontaa

Miksi?

Tavoite on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä

Maksutonta palveluneuvontaa

Mitä? Sosiaali- ja terveyspalveluohjaajat tapaavat työttömiä yhdistysten kohtaamispaikoissa. Antavat yksilöllistä palveluneuvontaa myös puhelimitse ja sähköpostitse. Ohjaavat tarpeen mukaan oman asuinkunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kertovat työttömien oikeudesta maksuttomaan terveystarkastukseen. Kouluttavat järjestöjen ja yhdistysten työntekijöitä ja järjestävät infotilaisuuksia. Kenelle? Yli 30-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille yksilöllistä neuvontaa. Miksi? Jotta yhä useampi työtön huolehtisi hyvinvoinnistaan. Jotta yhä useampi kunta aktivoituisi järjestämään työttömien terveystarkastuksia. Jotta yhteistyö viranomaisten ja järjestöjen välillä kehittyisi. Jotta työttömien itsensä kokema hyvinvointi ja toimintakyky vahvistuisi. Jotta työttömien työllistyminen helpottuisi.

Palveluohjaajat etsivät asiakkaiksi erityisesti pitkäaikaistyöttömiä käymällä jäsenyhdistyksissä ja kohtaamispaikoissa. Käynnit yhdistetään usein EU-ruokajakojen ja muiden ruokajakojen yhteyteen. Kolmivuotisen hankkeen (1.8.2016-31.10.2019) päätoteuttaja on Työttömien Keskusjärjestö ry ja osatoteuttajana on Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeelle ESR-rahoituksen. Ministeriö myönsi syksyllä 2019 hankkeelle jatkorahoitusta tammikuun loppuun 2020.

Lisäksi hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Hankkeessa pyritään tavoittamaan erityisesti pitkäaikaistyöttömiä ja ohjaamaan heitä sellaisiin terveys- ja sosiaalipalveluihin, jotka vahvistavat heidän hyvinvointiaan sekä työ- ja toimintakykyään.

Työttömien Keskusjärjestö on hakenut STEA:lta rahoitusta hanketyön jatkamiseksi vuosille 2020-2022. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa hankerahoituksen alkuvuodesta 2020.

Hankkeessa on kehitetetty käsikirja Ota huoli puheeksi ja opasta palveluihin, jonka avulla kansalaisjärjestöt voivat ohjata työttömiä palveluihin. Linkki julkaisuun:  Terveydeksi_Käsikirja.

Terveydeksi-hanke tiedottaa

Terveydeksi-hanke tiedottaa Työttömien Keskusjärjestön Facebook-sivuilla tulevista tapahtumista ja missä ohjaajat ovat kulloinkin tavattavissa. Seuraa sivustoa ja tule tapaamisiin.

Ota yhteyttä:

Katriina Lehtovaara hankepäällikkö
045 699 4234, katriina.lehtovaara (@) tyottomat.fi

Ulla-Maija Kopra terveyspalveluohjaaja
045 699 5393, ulla-maija.kopra (@) tyottomat.fi

Veera Luoto sosiaalipalveluohjaaja
045 698 6761, veera.luoto (@) tyottomat.fi

Yhteistyökumppanit

nuoli