Työtön, tiedätkö oikeuksistasi?

Kunnan tehtävänä on järjestää työttömien terveyspalvelut

Työtön, työttömänä olet kuntasi tarjoamien terveyspalveluiden lisäksi oikeutettu muun muassa työttömän terveystarkastukseen. Lisätietoja Suomi.fi-palvelusta Työttömän terveys ja hyvinvointi. (Linkkipolku: Suomi.fi: Etusivu > Kansalaiset > Työelämä ja työttömyys: Työttömyys > Työttömän oikeudet ja velvollisuudet: Työttömän terveys ja hyvinvointi)

Kotikuntasi terveyskeskuksesta saat kaikki perusterveydenhuollon palvelut ja tarvittaessa lähetteet jatkohoitoon. Työttömänä sinulla on oikeus myös erityiseen työttömän terveystarkastukseen, jossa terveydentilasi ja mahdollinen hoidon tarpeesi käydään yksityiskohtaisesti läpi.

Miten työttömän terveystarkastukseen pääsee / hakeudutaan?

Järjestämistapa vaihtelee eri kunnissa. Joissain kunnissa tarkastukseen voi hakeutua itse suoraan varaamalla ajan. Toisaalla siihen tarvitaan lähete esimerkiksi työvoiman palvelukeskukselta (TYP), TE-palveluilta tai sosiaalitoimesta.

Kysy terveysaseman ajanvarauksesta tai palveluneuvonnasta, miten tarkastukseen pääsee ja tarvitaanko siihen lähetettä.

Terveystarkastuksessa saat tietoa terveydestäsi:

  • terveystietojen, voimavarojesi ja elämäntilanteen kartoitusmittauksia
  • rokotustiedot ajan tasalle
  • ohjausta ja tukea terveydestäsi huolehtimiseen
  • mahdollisesti lähetteen laboratorioon verikokeisiin
  • tarvittaessa ohjauksen lääkärille tai eri alojen asiantuntijoiden vastaanotolle

Terveystarkastus on maksuton, mutta sitä seuraavat käynnit tai toimenpiteet saattavat olla maksullisia. Saatat olla oikeutettu alennukseen näistä maksuista asiakasmaksulain perusteella.

Asiakasmaksuista voi saada alennusta

Jos olet pienituloinen, voit hakea julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuista alennusta. Kerro taloudellisesta tilanteestasi jo käynnilläsi. Jos olet saanut jo laskun, ota yhteyttä palvelun tuottajaan, esimerkiksi terveyskeskukseen, laskun alentamiseksi tai perimättä jättämiseksi.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 11 §: ”Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.” (Lähde: Finlex)

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea terveydenhuoltomenoihin

Voit hakea Kelalta tukea terveydenhuoltomenoihin. Vähäiset terveydenhuoltomenot sisältyvät toimeentulotuen perusosaan, eikä niitä hyväksytä erikseen menoina. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi ilman reseptiä ostettavat itsehoitolääkkeet, perusvoiteet, vitamiinit ja laastarit.

Perusosaan sisältyvien terveydenhuoltomenojen lisäksi tiettyjä terveydenhuoltomenoja voidaan hyväksyä myös muina perusmenoina:

  • terveydenhuollon asiakasmaksut
  • julkisen terveydenhuollon matkakulut
  • silmälasit

Lue lisää:

 

nuoli