Työtön, tiedätkö oikeuksistasi?

Kunnan tehtävänä on järjestää työttömien terveyspalvelut

Työttömällä on oikeus maksuttomaan terveystarkastukseen terveydenhoitajan vastaanotolla. Sen tarkoituksena on arvioida ja vahvistaa työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä.

Varaa aika itse soittamalla oman alueesi terveysasemalle.

Myös TE-toimisto voi ohjata tarkastukseen. Ota tällöin lähete mukaan vastaanotolle. Terveystarkastuksessa saat tietoa terveydestäsi:

  • terveystietojen, voimavarojesi ja elämäntilanteen kartoitusmittauksia
  • rokotustiedot ajan tasalle
  • ohjausta ja tukea terveydestäsi huolehtimiseen
  • mahdollisesti lähetteen laboratorioon verikokeisiin
  • tarvittaessa ohjauksen lääkärille tai eri alojen asiantuntijoiden vastaanotolle

Terveystarkastus on maksuton, mutta sitä seuraavat käynnit tai toimenpiteet saattavat olla maksullisia. Saatat olla oikeutettu alennukseen näistä maksuista asiakasmaksulain perusteella. Lisätietoja alempana tällä sivulla.

Lue lisää: STM/Työttömien terveydenhuollon järjestäminen

Riittävätkö rahasi terveydestäsi huolehtimiseen?

Jos olet pienituloinen, hae julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuista alennusta. Ota yhteyttä suoraan laskuttajaan.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 11 § Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. (Lähde: Finlex)

Terveydenhuoltomenot perustoimeentulotuessa

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea terveydenhuoltomenoihin.

Vähäiset terveydenhuoltomenot sisältyvät toimeentulotuen perusosaan, eikä niitä hyväksytä erikseen menoina. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi ilman reseptiä ostettavat itsehoitolääkkeet, perusvoiteet, vitamiinit ja laastarit.

Perusosaan sisältyvien terveydenhuoltomenojen lisäksi tiettyjä terveydenhuoltomenoja voidaan hyväksyä myös muina perusmenoina:

  • terveydenhuollon asiakasmaksut
  • julkisen terveydenhuollon matkakulut
  • silmälasit

Lue lisää: Kelan toimeentulotuki

nuoli