Toimintatonni

Toimintatonni on Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskuksen STEA:n avustus, joka on tarkoitettu pienille jäsenyhdistyksille, jotka eivät saa muuta STEA-avustusta.

Toimintatonni-avustusta voidaan käyttää virkistystoiminnan kehittämiseen (esim. jäsenille avoimet kulttuuritapahtumat, luontoretket yms.) matkustamiseen (virkistysretket, aluekokoukset ja muut koulutustapahtumat) sekä toimintojen ylläpitämiseen (kuten tietokoneet, tietoliikenneyhteydet ja vuokrat). Avustusta ei voi käyttää yhdistysten liiketoimintojen kustannuksiin eikä toimitilojen korjaamiskuluihin.

Keskusjärjestön hallitus valitsee avustettavat yhdistykset avointen hakemusten perusteella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mihin avustusta käytetään, sen budjetti, yhteyshenkilö sekä yhdistyksen tilinumero. Toimintatonni maksetaan jälkikäteen hyväksyttyjen kuittien perusteella. Hyväksytyistä kuiteista tulisi muodostua vähintään myönnetyn avustuksen suuruinen summa.

STEAn avustuksia voidaan käyttää myöntämis- sekä sitä seuraavana vuonna.

Toimintatonni-avustuksen saavan yhdistyksen tulee lisätä tilikirjaansa Toimintatonnin käyttö niin, että se käy ilmi tuloslaskelmasta.

Avustusta saavan yhdistyksen tulee lähettää Keskusjärjestölle hyväksytyt taloustietonsa 30.4. mennessä STEAn vuositarkastusta varten. Selvityksestä tulee näkyä yksiselitteisesti Toimintatonnin käyttö.

 

Keskusjärjestö haki vuodelle 2019 Toimintatonni-avustukseen yhteensä 24.000 euroa. Haku avattiin 24.8.2018 ja määräpäivään 3.9.2018 mennessä saapui 24 hakemusta.

Toimintatonnin seuranta

Jokaisen yhdistyksen, joka on saanut avustusta, tulee lisätä vuodesta 2018 lähtien tilikarttaansa oma tilinumero Toimintatonnia varten. Tili tulee näkyä erillisenä tulona kirjanpidon tuloslaskelmassa. Avustuksen jälkeisenä vuonna kunkin avustusta saaneen yhdistyksen tulee toimittaa Keskusjärjestölle selvitys koko taloudesta 30.4. mennessä. STEA tarkastaa kaikki Toimintatonni-avustusta saaneiden yhdistysten talouden säännöllisesti. Katso tarkemmin STEAn Siirtosopimus.

 

 

 

 

 

nuoli