Toimintatonni

Toimintatonni on Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskuksen STEA:n avustus, joka on tarkoitettu pienille jäsenyhdistyksille, jotka eivät saa muuta STEA-avustusta.

Toimintatonni-avustusta voidaan käyttää virkistystoiminnan kehittämiseen (esim. jäsenille avoimet kulttuuritapahtumat, luontoretket yms.) matkustamiseen (virkistysretket, aluekokoukset ja muut koulutustapahtumat) sekä toimintojen ylläpitämiseen (kuten tietokoneet, tietoliikenneyhteydet ja vuokrat). Avustusta ei voi käyttää yhdistysten liiketoimintojen kustannuksiin eikä toimitilojen korjaamiskuluihin. Avustusta ei myöskään voi saada, jos avustuksen käyttäjä saa muuta STEA-avustusta.

Keskusjärjestön hallitus valitsee avustettavat yhdistykset avointen hakemusten perusteella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mihin avustusta käytetään, sen budjetti, yhteyshenkilö, hänen puhelinnumeronsa sekä sähköpostinsa sekä yhdistyksen tilinumero. Toimintatonni maksetaan jälkikäteen hyväksyttyjen kuittien perusteella. Hyväksytyistä kuiteista tulisi muodostua vähintään myönnetyn avustuksen suuruinen summa.

Toimintatonnissa on ympärivuotinen haku.

Toimintatonni-avustuksen saavan yhdistyksen tulee lisätä tilinpäätökseensä Toimintatonnin käyttö niin, että se käy ilmi tuloslaskelmasta. Mikäli Toimintatonni ei näy yksiselitteisesti tilinpäätöksestä, tulee siitä liittää mukaan kirjanpitäjän erillinen selvitys.

Avustusta saavan yhdistyksen tulee lähettää Keskusjärjestölle hyväksytty tilinpäätös kokonaisuudessaan 30.4. mennessä STEAn vuositarkastusta varten. Selvityksestä tulee näkyä yksiselitteisesti Toimintatonnin käyttö.

ToimintatonniVirkistystoimintaMatkustusToimintojen ylläpitäminenYhteensä
202440 000,00 €
202326 %5 % 69 %40 000,00 €
202223 %9 %68 %30 000,00 €
202128 %6 %66 %30 000,00 €
202026 %5 %69 %30 000,00 €
201951 %9 %40 %24 000,00 €
201845 %3 %51 %25 000,00 €
201754 %3 %44 %25 000,00 €
201638 %4 %57 %10 000,00 €
201547 %0 %53 %10 000,00 €

Virkistystoiminta: Monet yhdistykset ovat järjestäneet säännöllisesti vuosittain yhden tai useamman virkistystapahtuman työttömille. Se voi olla matka toiselle paikkakunnalle, retki (kuten luontoon, teatteriin, Lappiin tai ostoskeskukseen) tai muu yhdessä tekeminen ja oleminen.

Matkustus: Yhdistysten jäsenet matkustavat aluekokouksiin, Työttömien Keskusjärjestön ja muiden tapahtumia tuottavien tahojen koulutuksiin ja seminaareihin.

Toimintojen ylläpitäminen: Yhdistykset ylläpitävät omaa toimintaansa, maksavat yleiskuluja, hankkivat tietokoneita, tulostimia, puhelimia, verkkoyhteyksien tai puhelujen laskuja tai muuta yleistarviketta yhdistystoimintaan.

Toimintatonnin seuranta

Jokaisen yhdistyksen, joka on saanut avustusta, tulee lisätä tilikarttaansa oma tiliöintinumeron Toimintatonnia varten. Tili tulee näkyä erillisenä tulona kirjanpidon tuloslaskelmassa. Avustuksen jälkeisenä vuonna kunkin avustusta saaneen yhdistyksen tulee toimittaa Keskusjärjestölle selvitys koko taloudesta 30.4. mennessä. STEA tarkastaa kaikki Toimintatonni-avustusta saaneiden yhdistysten talouden säännöllisesti. Katso tarkemmin STEAn Siirtosopimus.

 

 

 

 

nuoli