Järjestö

Työttömien Keskusjärjestö ry on työttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien edunvalvontajärjestö. Puolustamme työttömien taloudellista, sosiaalista ja fyysistä oikeutta yhdenvertaiseen kansalaisuuteen.

Työttömien Keskusjärjestö ry:

 • kaikki Toimintakertomukset
 • on riippumaton kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on hakea kumppanuuksia ja rakentaa Suomea, jossa ihmiset voivat paremmin.
 • tukee jäsenyhdistystensä toimintaa työttömän fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseksi.
 • tekee aloitteita epäkohtien korjaamiseksi, työttömien oikeuksien turvaamiseksi ja työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi.
 • ottaa kantaa työttömiä koskeviin kysymyksiin, keskustelee ja vaikuttaa työttömien etuja koskevaan päätöksentekoon eri tasoilla.
 • tekee yhteistyötä työhallinnon, ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen, kuntien, yritysten, oppilaitosten, kirkkojen ja muiden yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa.
 • järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, seminaareja ja koulutusta.
 • on yksi suurimpia EU:n ruoka-apua jakava valtakunnallinen järjestö kirkkopalvelujen ohella.
 • järjestön rahoitus koostuu STEAn yleisavustuksesta ja muista hankerahoituksista

Työttömien Keskusjärjestön strategia 2023-

Tämä asiakirja sisältää Työttömien Keskusjärjestön edunvalvonnan ja viestinnän, hyvinvointialueen sekä kulttuuri- ja liikunnan strategiset tavoitekokonaisuudet.

 • Työttömien Keskusjärjestön strategia 2023-. PDF

Taustaa

 • Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry perustettiin 1991 ajamaan ja valvomaan työttömien sosiaalisia etuja, hoitamaan tiedotusta, järjestämään koulutusta ja edistämään työttömien työllistymistä.
 •  TVY muutti nimensä Työttömien Keskusjärjestö ry:ksi 1.4.2017.
 • Järjestöön kuuluu valtakunnallisesti noin seitsemänkymmentä jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä 4000 jäsentä.
 • Järjestö on mukana Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisessa verkostossa EAPN-Fin:ssä, jonka jäseneksi TVY hyväksyttiin vuonna 1996. EAPN Eurooppaan kuuluu yhteensä 31 kansallista verkostoa  ja 13 eurooppalaista järjestöä.
 • Järjestö julkaisi omaa jäsenlehteä nimellä Karenssisanomat vuodesta 1983 alkaen. Lehti sai uuden TVYtter-nimen 20.11.2014. Lehteä jaettiin työttömien yhdistyksille, eduskuntaan ja muille työttömien asioista päättäville tahoille. TVYtter ilmestyi neljä kertaa vuodessa sekä paperi- että verkkoversiona. TVYtter-lehti ilmestyi vuoden 2017 loppuun.
nuoli