Yhdistyksen hallinto

Alla olevista linkeistä löydät yhdistyksen perustamiseen ja toimintaan liittyvää tietoa.
 • Yhdistyslaki: Finlex
 • Yhdistysrekisteriasetus: Finlex
 • Henkilörekisterilaki: Finlex
 • Henkilötietolaki: Finlex (kumottu 5.12.2018)
 • Työsopimuslaki: Finlex
 • Työttömyysturvalaki: Finlex
 • Tuloverolaki: Finlex
 • Työturvallisuuslaki: Finlex
 • Työaikalaki: Finlex
 • Työterveyshuoltolaki: Finlex
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä Finlex
 • Laki sosiaalisista yrityksistä: Finlex
 • Ohje työturvallisuudesta vapaaehtoistyössä: Työsuojelu
 • Laki nuorista työntekijöistä: Finlex
 • Laki kotoutumisen edistämisestä: Finlex
 • Laki kuntouttavasta työtoiminnasta: Finlex
 • Hallituksen rooli ja tehtävät: Yhdistystoimijat | KSL
 • EU:n ruoka-apu ja sen lainsäädäntö: Ruokavirasto

nuoli