Yhdistyksen hallinto

Alla olevista linkeistä löydät yhdistyksen perustamiseen ja toimintaan liittyvää tietoa.

Yhdistystoiminnan perusteet

 • Yhdistystoiminnan avaimet. Pirjo Rosengren, Anneliina Törrönen ja Perttu Iso-Markku. Kansansivistysliitto KSL. 2018. PDF
  • Opas kaikkeen, mitä tarvitaan tietää yhdistyksen perustamiseksi sekä toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi

Työnantajan velvoitteet yhdistystoiminnassa

Työnantajan tulee pitää työpaikalla nähtävillä seuraavat asiakirjat:

 1. Nähtävänä pidettävät lait, asetukset ja päätökset (keskeinen työlainsäädäntö, johon kuuluvat ainakin työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, yhdenvertaisuuslaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä, työehtosopimuslaki)
 2. Yleissitova työehtosopimus tai normaalisitova työehtosopimus (jos sovelletaan)
 3. Työterveydenhuoltoa koskeva sopimus tai työnantajan kuvaus itse järjestämästään työterveyshuollosta
 4. Työterveyshuoltolain mukainen työpaikkaselvitys
 5. Tiedonanto tapaturmavakuutusyhtiöstä, jolta korvausta haetaan työtapaturmatapauksissa
 6. Työvuoroluettelo ja työajan tasoittumisjärjestelmä
 7. Työsuojeluviranomaisten myöntämät poikkeukset ja työpaikkaa koskevat määräykset (esim. työaika, nuoret työntekijät, työturvallisuus)
 8. Tieto eläkelaitoksesta, jossa lainmukainen eläke on järjestetty

Yhdistyksen tulee pitää nähtävillä jäsenluettelo ja yhdistyksen kokousten pöytäkirjat. Jäsenellä on oikeus saada nämä asiakirjat nähtäväkseen ja hän voi ottaa niistä kopioita. Hallituksen kokousten pöytäkirjat eivät ole julkisia, eikä jäsenellä ole oikeutta tutustua niihin. Poikkeuksena on, jos hallitus on käsitellyt jäsentä koskevaa asiaa kokouksessaan. Tältä osin jäsen saa tutustua pöytäkirjaan.

Linkkejä lakeihin ja asetuksiin, jotka koskevat yhdistystoimintaa

 • Yhdistyslaki: Finlex
 • Yhdistysrekisteriasetus: Finlex
 • Henkilörekisterilaki: Finlex
 • Henkilötietolaki: Finlex (kumottu 5.12.2018)
 • Työsopimuslaki: Finlex
 • Työttömyysturvalaki: Finlex
 • Tuloverolaki: Finlex
 • Työturvallisuuslaki: Finlex
 • Työaikalaki: Finlex
 • Työterveyshuoltolaki: Finlex
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä Finlex
 • Laki sosiaalisista yrityksistä: Finlex
 • Ohje työturvallisuudesta vapaaehtoistyössä: Työsuojelu
 • Laki nuorista työntekijöistä: Finlex
 • Laki kotoutumisen edistämisestä: Finlex
 • Laki kuntouttavasta työtoiminnasta: Finlex
 • Hallituksen rooli ja tehtävät: Yhdistystoimijat | KSL | TSL |
 • EU:n ruoka-apu ja sen lainsäädäntö: Ruokavirasto
nuoli