Jäsenyhdistysedut

Työttömien Keskusjärjestö ry:n jäsenyhdistykset järjestävät työttömille mm. seuraavia työllisyyttä edistäviä kursseja ja toimintaa.

Työttömien Keskusjärjestö ry:n jäsenyhdistykset järjestävät työttömille mm. seuraavia työllisyyttä edistäviä kursseja ja toimintaa.

 • Tietojenkäsittely- ja ICT-kurssit (Windows, Mac tekstinkäsittely yms. ohjelmat), some-, tiedonhakukoneet, hakukoneoptimointi, jne.
 • Hygieniapassit, tulityöpassit, hätä/ensiapukurssit, työturvallisuuskortti ja muut ammattiin liittyvät passit yms.
 • Kielikurssit/kielikylvyt
 • Ammattimainen ompelu ja muu käden taitoja kehittävä työ
 • Pajatoiminta mm. autopajat, mediapajat (audio-visuaaliset tehtävät, toimittajan työt, videoiden teko, äänitys yms.)
 • Kierrätystoiminta: CER-kierrätys, purku, kokoaminen, varastointi, myynti
 • Ruokala ja siihen liittyvät työt (kokin tehtävät, erityisruokavaliot, kylmäketjut yms.)
 • Kiinteistön hoitaminen, rakentaminen ja kiinteistöjen ylläpito
 • Uraohjaus, työnhaku, työpaikkavierailut, rekrymessut jne.
 • Ilmaisutaidon kurssit
 • Johtaminen, hankehallinnointi ja talousosaaminen yms. yhdistyksissä
 • Teatteri-, musiikki ja taide (osalle harrastus, osa on jatkanut ammattiin)

Työ- ja toimintakykyä edistävää toimintaa

 • Luonnossa liikkuminen, retkeily, matkat
 • Green care -hankkeet osana ohjattua sosiaalista kuntoutusta.
 • Ohjattu liikunta
 • Kuorot, bändit
 • Muut harrastekerhot

Ota yhteyttä oman alueesi yhdistykseen ja tiedustele, mitä heillä on tarjolla. Jäsenyys paikallisyhdistyksessä kannattaa aina!

nuoli