Lomakkeet

Tähän osioon kerätään yhdistystoimintaan liittyviä hyödyllisiä lomakkeita

Työnantajan velvoitteet yhdistystoiminnassa

Työnantajan tulee pitää työpaikalla nähtävillä seuraavat asiakirjat:

  1. Nähtävänä pidettävät lait, asetukset ja päätökset (keskeinen työlainsäädäntö, johon kuuluvat ainakin työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, yhdenvertaisuuslaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä, työehtosopimuslaki)
  2. Yleissitova työehtosopimus tai normaalisitova työehtosopimus (jos sovelletaan)
  3. Työterveydenhuoltoa koskeva sopimus tai työnantajan kuvaus itse järjestämästään työterveyshuollosta
  4. Työterveyshuoltolain mukainen työpaikkaselvitys
  5. Tiedonanto tapaturmavakuutusyhtiöstä, jolta korvausta haetaan työtapaturmatapauksissa
  6. Työvuoroluettelo ja työajan tasoittumisjärjestelmä
  7. Työsuojeluviranomaisten myöntämät poikkeukset ja työpaikkaa koskevat määräykset (esim. työaika, nuoret työntekijät, työturvallisuus)
  8. Tieto eläkelaitoksesta, jossa lainmukainen eläke on järjestetty

Yhdistyksen tulee pitää nähtävillä jäsenluettelo ja yhdistyksen kokousten pöytäkirjat. Jäsenellä on oikeus saada nämä asiakirjat nähtäväkseen ja hän voi ottaa niistä kopioita. Hallituksen kokousten pöytäkirjat eivät ole julkisia, eikä jäsenellä ole oikeutta tutustua niihin. Poikkeuksena on, jos hallitus on käsitellyt jäsentä koskevaa asiaa kokouksessaan. Tältä osin jäsen saa tutustua pöytäkirjaan.

Matkalomake

Aktiivimallilomake / osallistumistodistus

Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistysten todistuspohjan, johon voi täyttää työttömälle hänen osallistuttuaan aktiivimallin ehdot täyttävään toimintaan yhdistyksessä. Todistuspohjat löytyvät tästä eri tiedostomuodoissa:

Työtön voi täyttää aktiivisuusehdon uusilla tavoilla sen jälkeen, kun tarkastelujakso aktiivisuudesta alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen, lue Kelan tiedote 

nuoli