Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö                                                                                           16.06.2017

Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Työttömien keskusjärjestö kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto työttömyysturvalain muuttamisesta.

 

Yritystoiminnan ja omassa työssä työllistymisen vaikutus oikeuteen saada työttömyysetuutta

Työttömien Keskusjärjestö kannattaa esitystä, jonka mukaan työnhakijoita kannustettaisiin aloittamaan yritystoiminta muuttamalla työttömyysturvalakia siten, että yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei arvioitaisi neljän kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta ja työnhakija saisi mainitulta ajalta työttömyysetuutta. Myös se, että muutosta esitetään toistaiseksi voimassa olevaksi, on kannatettava.

Työttömien Keskusjärjestö pitää hyvänä, että hallitus on kartoittanut keinoja, joilla kannustetaan itsensä työllistämiseen pää- tai sivutoimisesti, mutta on myös muistettava yrittäjyyden moninaiset vaatimukset, jotka lähtevät aina henkilön halusta ja innostuksesta yrittämiseen, yrittäjyyden edellyttämästä yritysideasta, hyvästä ammattitaitosta, monipuolisista tiedoista yritystoiminnan eri osa-alueilta (mm. markkinointi) ja taidosta yrityksen johtamiseen. Lisäksi yrittäjäksi ryhtyvä tarvitsee alkupääomaa yrityksen perustamismenojen, alkuhankintojen ja alkuvaiheen toimintamenojen kattamiseen.

 

Liikkuvuusavustus

Työttömien Keskusjärjestö pitää työnhakijoiden kannustamista alueellisen liikkuvuuteen maksamalla liikkuvuusavustusta myös osa-aikatyöhön ja rekrytointikoulutukseen osallistumisesta, hyvänä ja tarkoituksenmukaisena uudistuksena.

 

Työttömien Keskusjärjestö ry:n psta:

Eija Tuohimaa

Työttömien Keskusjärjestö ry:n hallituksen jäsen

nuoli