Lausunto esityksestä laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Työttömien Keskusjärjestön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyyntö diaarinumero: VN/23944/2022

Työttömien Keskusjärjestö kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä.

Töttömien Keskusjärjestö kannattaa esitystä. Suojaosan nostaminen on valtiolle kallein ratkaisu, mutta etenkin tässä poikkeuksellisessa taloustilanteessa olisi kohtuutonta, että ulosottovelallinen olisi heikommassa asemassa, kuin viimesijaisen perusturvan varassa oleva henkilö. Esitys säästäisi myös kuntien toimeentulotukimenoja.

Työttömien Keskusjärjestö on kannattanut ulosoton suojaosan nostamista jo pidempään ja ehdottaa, että tämä suojaosan nostaminen tehdään pysyväksi käytännöksi.

Myös ulosmitattauksen matemaattista kaavaa voisi parantaa monin tavoin. Yksi vaihtoehto voisi olla lisätä neuvotteluvaraa taitekohdissa, joissa ulosmittaus porrastetusti kohtuuttomasti nostaisi perittäviä tuloja, ja olisi käytännössä este työllistymiselle korkeampipalkkaisiin tehtäviin. Periaatteena olisi, että henkilöllä olisi neuvotteluvaraa siten, että hänen aina kannattaisi hakeutua korkeampipalkkaisiin tehtäviin ilman että hänen käytettävissä olevat tulot kohtuuttomasti heikentyisivät porrastuksen jälkeen. Ehtona olisi kuitenkin, että perittävä summa nousee palkan noustessa.

On selvää, että suojaosan nostaminen nostaa myös velan maksuaikaa. Muitakin toimenpiteitä tarvitaan ylivelkaantumisen välttämiseksi. Maksimikorkoa voidaan laskea. Ja perintäkulujen maksukattoa voidaan pienentää. Näillä toimenpiteillä ehkäistään ylivelkaantumista mm. siten, että myönnettyjen riskipitoisten lainojen määrä vähenee. Riskiryhmässä olevat, joutuvat aiemmin maksuvaikeuksien kautta ulosottoon tai velkajärjestelyihin, ja perittävä ulosoton määrä vähenee (ei synny niin laajoja pikavippi- yms. riskilainakierteitä).

Helsingissä 30.9.2022

Jukka Haapakoski
Toiminnanjohtaja
Työttömien Keskusjärjestö ry

 

 

 

nuoli