Järjestösihteerin palsta 2/2021

Aiheet:
Järjestösihteerin palsta 2/2021

Kuva: Jouko Vatanen

Juha Keränen. Järjestösihteeri, Työttömien Keskusjärjestö ry

Elämme muutosten aikoja. Ruoka-aputoiminta on murroksessa: valtionavulla jaetaan avustuksia ruoka-avun toteuttamiseen ja EU-rahotteinen vähävaraisten apu on muuttumassa kuivaruoasta maksukorttijärjestelmään. Lisäksi kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden myötä Suomen köyhyydestä vastaavat tahot hakevat kartalla paikkaa.

Veikkauksen tuottojen vähentyessä ja kuntien epätietoisuus tulevasta luovat synkkiä tulevaisuudennäkymiä yhdistysten rahoituksessa. Mikä taho rahoittaa millaistakin toimintaa? Voisiko sosiaali- ja terveysministeriön (STM) jakamasta ruoka-aputoimintaan kohdistuvasta valtionavusta olla tähän osavastaus? Hakevatko päättäjät tekosyytä olla tekemättä mitään uudistuksia köyhän arjessa? Ollaanko rahoituksella myöntämässä, että mitään muuta ei tarvitsisi tehdä

Seuraavilla neljällä sivulla avataan tätä kysymystä eri näkökulmista. Tulisiko kaikesta huolimatta kunnat ja hyvinvointialueet velvoittaa kirjaamaan osaksi lakisääteistä velvoitetta edistää ja seurata myös köyhyyttä alueellaan?

STM on jakanut rahallista valtionapua ruoka-apuun vuodesta 2016 lähtien. Työttömien Keskusjärjestö on ollut tässä mukana vuoden 2019 jaosta asti. Tätä raha-apua ollaan kehittämässä järjestelmällisemmäksi. Järjestökehityksen vetäjäksi on valittu Suomen Punainen Risti.

Myös EU:n rahoittama kuivaruokajako on jäämässä historiaan. Ruokaviraston hallinnoimassa jaossa ei ole jaettu rahallisia avustuksia. Ensi vuodeksi järjestelmä on muuttumassa maksukorttijärjestelmäksi. Näin vähävaraisten avustuksen piiriin tulisivat laajemmin ruokatuotteet sekä mahdollisesti hygieniatuotteet. Maksukorttijärjestelmä odottaa vielä Brysselin hyväksyntää ja siitä tiedotetaan myöhemmin lisää.

Haluaisin myös muistuttaa, kun taivaanrannassa siintää mahdollinen uusi koronapelko, että osa yhdistyksistä on menestyksekkäästi osannut hyödyntää lähinnä yrityksille suunnattua koronasuluista johtuvaa rahoitusta. Jos sulkuja tulee lisää – mitä kukaan ei tietenkään halua – voivat myös yhdistykset hakea toiminnalleen liiketoiminnan katkoksesta tai vähentymisestä johtuvaa rahallista korvausta.

nuoli