Työttömyys lisää päihteiden käytön riskiä

Aiheet:
Työttömyys lisää päihteiden käytön riskiä
Yhteisöllinen toiminta, kuten vierailu avoimessa kohtaamispaikassa (Elokolo tai yhdistysten tilaisuudet), lisää tunnetta kuulumiseen ja vähentää yksinäisyyttä. Jokaisella on tarve yhteyteen, toisille riittää puhelimessa keskustelu läheisen ihmisen kanssa.

Arjen muutostilanteet haastavat jokaisen pohtimaan omaa terveyskäyttäytymistään. Työttömyys muovaa arkea ja vaikuttaa arjenhallintaan. Muuttuneet olosuhteet, irtautuminen työyhteisöistä sekä lisääntynyt vapaa-aika mahdollistavat päihteiden käytön lisääntymisen. Muutoksissa säännölliset rutiinit, mielekäs tekeminen sekä yhteys muihin korostuu. Mahdollisuuksia työelämän jättämän tyhjiön paikkaamiseksi sekä päihdehaittojen välttämiseksi onneksi löytyy.

Tutkimukset nostavat esiin työttömyyden ja päihdehaittojen välisen yhteyden. Työttömyys lisää riskiä sairastua alkoholiperäisiin sairauksiin. Työttömyys aikaansaa muutoksia tuloihin, arkirytmiin, merkityksellisyyden kokemukseen sekä yhteisöihin kuulumiseen. Nämä tekijät ovat myötävaikuttamassa koettuun stressiin, arjen hallinnan tunteeseen sekä selviytymiseen ja yleiseen terveyskäyttäytymiseen. Työelämän ulkopuolelle jääminen saattaa voimistaa ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kokemuksia. Näiden seurauksena esimerkiksi alkoholia saatetaan käyttää elämänhallinnan välineenä tai vaimentamaan ulkopuolisuuden tunteen aiheuttamaa olotilaa. Lisääntynyt päihteiden käyttö kuitenkin altistaa mielenterveyden haasteille.

Säännöllinen tekeminen helpottaa arjen hallintaa

Elämän nivelkohdissa arjen hallinnan ja mielekkään tekemisen merkitys kasvaa. Lisääntynyt vapaa-aika haastaa luomaan omia uusia rutiineja sekä kehittämään itselle oman arkirytmin. Toimintakyvyn kannalta on tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnista riittävän levon, liikunnan, ruokavalion, harrastusten ja ihmissuhteiden keinoin. Arjen hallintaa voi helpottaa esimerkiksi säännöllinen osallistuminen yhteisölliseen toimintaan, harrastukset, vapaaehtoistoiminta, kurssit tai koulutukset. Arkeen on hyvä löytää mielekästä tekemistä, joka voi olla käsitöitä, luonnossa liikkumista, kahvilla käymistä, kirjastossa lehtien lukemista tai vaikka valokuvaamista.

Päihteiden käyttöä kannattaa vähentää maltillisin askelin

Merkityksellisen ja mielekkään tekemisen lisäksi on hyvä pohtia omaa päihteiden käyttöä. Onko sen käyttö lisääntynyt työttömyyden jälkeen? Millaisissa tilanteissa ja mihin tarkoitukseen päihteitä käytetään? Joskus keskustelu toisen ihmisen kanssa avartaa näkökulmia. Jos kokee, että päihteiden käyttö valtaa liikaa alaa elämästä, avun hakemisen lisäksi on tärkeää miettiä päihteiden käytön vähentämistä sekä korvaavaa tekemistä. Tilanteessa, jossa esimerkiksi alkoholilla on turrutettu stressiä, yksinäisyyttä tai muita ikäviä tunteita, on hyvä pohtia vaihtoehtoisia keinoja käsitellä tunteita ja lievittää stressiä. Toiselle sopii urheilu, toiselle rauhallinen hengitysharjoitus, jollekin vitsikirjan aiheuttama naurukohtaus. Päihteiden käytön vähentämisen tavoitteet kannattaa asettaa malitillisiksi, pienikin edistysaskel on jo harppaus oikeaan suuntaan.


Mikä saa sinut rentoutumaan ja mikä on sinulle mielekästä tekemistä?

Asioista puhuminen on usein askel kohti parempaa. Jos asioista ei puhuta, ei niiden käsittelylle anneta sijaa, jolloin saatetaan vahvistaa häpeän leimaa. Sama koskee päihteiden käytön puheeksi ottamista. Jos päihteitä ei oteta puheeksi, ei keskustelulle anneta mahdollisuutta. Päihteiden käytön systemaattinen puheeksi ottaminen tulisi olla yhtä helppoa kuin kuulumisten kysyminen. Se kuitenkin koetaan ajoittain hyvin hankalaksi, häpeälliseksi ja toisen yksityiselämään puuttumiseksi. Kuka tahansa voi avata keskustelun päihteiden käytöstä, kysyminen on huolen ilmaisua ja välittämistä. Se, miten asia otetaan puheeksi, on tärkeintä. Aihe on sensitiivinen, joten tarvitaan ymmärrystä vaikeaa elämäntilannetta ja elämänvalintoja kohtaan. Keskiössä on empatia, kuuntelu sekä vuorovaikutus, jokainen on yksilö ja jokaisen ihmisen tilanne on aina ainutlaatuinen.

Päihteiden käytön lopettamiseen on tarjolla apua

Yhdessä tai erikseen, omaa päihteiden käyttöä on hyvä pohtia. Tähän apuvälineenä voi käyttää esimerkiksi Ottomitta-sovellusta. Myös omaa arkea kannattaa rakentaa hyvinvointia tukevaksi, lisäämällä mielekästä tekemistä, yhteisöllisiä kokemuksia ja ylläpitämällä arjen rytmiä sekä terveellisiä elämäntapoja. Jos kuitenkin tuntuu siltä, että asiat ovat menneet niin solmuun, että kaipaa eteenpäin päästäkseen keskusteluapua, oman hyvinvointialueen terveyspalveluihin voi olla yhteydessä, tai pyytää neuvoa Päihdeneuvonnan puhelimesta (0800 900 45), joka päivystää 24/7. Apua ja vaihtoehtoja mielekkäälle ja päihdehaitattomalle arjelle löytyy.

Elokolo – Kohtaamisia ja merkityksellisyyttä

Elokolo-kohtaamispaikka on kansalaisten olohuone, jonne voi tulla viettämään aikaa yhdessä muiden kanssa, lukemaan päivän lehdet, osallistua aktiviteetteihin tai juoda kupposen kahvia. Elokoloissa jokainen kävijä on arvokas ja yhdenvertainen. Kävijöillä on mahdollisuus päästä osaksi yhteisöä, saada tukea sekä apua, ja myös kehittää kohtaamispaikan toimintaa. Elokoloissa edistetään ihmisten osallisuutta, ehkäistään syrjäytymistä sekä vähennetään yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ylläpitämiä Elokolo-kohtaamispaikkoja on Helsingin Kalliossa ja Kontulassa, Lahdessa, Pirkkalassa, Tampereella ja Turussa.

Teksti: Iina Ranta, asiantuntija EHYT ry


nuoli