På Svenska

Finlands Nationella Organisation för Arbetslösa rf

Finlands Nationella Organisation för Arbetslösa rf är en organisation som bevakar de arbetslösas intressen och som stöder dem som har en försvagad ställning på arbetsmarknaden. Vi försvarar de arbetslösas ekonomiska, sociala och fysiska rätt till ett likvärdigt medborgarskap.

  • är en oberoende medborgarorganisation, som strävar till att skapa partnerskap och bygga ett bättre Finland, där folk mår bra.
  • stöder verksamheten hos sina medlemsföreningar i syfte att främja fysisk, psykisk, social och ekonomisk välfärd hos de arbetslösa.
  • tar initiativ till att felaktigheter blir rättade, i avsikt att säkra de arbetslösas rättigheter och utöka de arbetslösas möjligheter till anställning.
  • tar ställning till frågor som berör de arbetslösa och strävar till att på olika nivåer påverka beslutsfattandet i frågor som gäller förmåner för de arbetslösa, t.ex. genom att delta i diskussioner.
  • samarbetar med arbetsförvaltningen, fackföreningar, medborgarorganisationer, kommuner, företag, läroanstalter, kyrkor och andra samhälleliga aktörer.
  • anordnar diskussions- och informationstillfällen, seminarier och utbildning.
  • är en av de största nationella organisationerna som delar ut EU:s mathjälp
  • organisationen finansieras genom STEA:s allmänna bidrag och andra slag av projektfinansiering.

 

Medlemsverksamhet

Till Finlands Nationella Organisation för Arbetslösa rf hör över 80 medlemsföreningar runt om i Finland. Föreningarna omfattar sammanlagt drygt 5000 medlemmar.

Föreningarna erbjuder arbetslösa mångsidigt stöd samt mångsidig verksamhet och information. De flesta medlemsföreningarna har en matsal, där man kan inta en måltid och gå på kaffe till ett förmånligt pris. Dagstidningar kan läsas och datorer står till förfogande. Var och en av medlemsorganisationerna är öppen för varje arbetslös person.

Föreningarna har lönesubventerade arbetsplatser och arbetsplatser för arbetsverksamhet i rehabiliterinssyfte bl.a. inom matbespisningen, vid återvinningen, vid underhålls- och saneringsarbete samt inom beklädnad och handarbete. Grupper för volontär- och kamratstöd främjar den sociala verksamheten.

 

Projektarbete

Finlands Nationella Organisation för Arbetslösa rf främjar kunnande i sin medlemskår och kompetens hos de arbetslösa samt främjar delaktighet genom olika slag av projektarbete.

 

EU:s mathjälp

Finlands Nationella Organisation för Arbetslösa rf medlemsföreningar delar ut både donerad mat från mataffärer och EU-mat till arbetslösa och fattiga.

 

Kontaktuppgifter

Verksamhetsledare Jukka Haapakoski. Tel. +358 50 577 2580. förnamn.efternamn@tyottomat.fi

Om du blir arbetslös eller permittera

Finlands Nationella Organisation för Arbetslösa rf

Drätselporten 3 A, 3 vån., 00240 Helsingfors. Tel. 040 547 7090. toimisto@tyottomat.fi

Facebook, Twitter @tyottomat

nuoli