Terveydeksi-hankkeen ja P-KTT ry:n seminaari Joensuussa

Kuvaus: Jukka Haapakoski

Työkaluja työttömien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemiseen

Ohjelma:
0:00:00 Tervetuloa! Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski/Työttömien Keskusjärjestö ry, toiminnanohjaaja/työttömien neuvoja Taina BenDaoud/P-KTT ry, työttömien neuvoja Ritva Kurkinen/P-KTT ry
0:06:00 Työttömien maksuton terveystarkastus – tuloksia ja havaintoja. Terveydeksi-hanke: hankepäällikkö Katriina Lehtovaara, terveyspalveluohjaaja Ulla-Maija Kopra, sosiaalipalveluohjaaja Veera Luoto/Työttömien Keskusjärjestö ry
0:31:14 Työttömien työelämävalmiuksien tukeminen terveydenhuollossa. Erityisasiantuntija Kirsi Lappalainen/Työterveyslaitos
1:24:55 Työ- ja toimintakyvyn itsearviointi Kykyviisarin avulla. Erityisasiantuntija Sanna Allt/Työterveyslaitos
2:00:20 Työttömän asiakkaan osallisuus palveluissa ja yhteiskunnassa. Erikoissuunnittelija ja Sokra-koordinaattori Tytti Tuulos/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
2:44:50 Työttömien terveyden edistäminen SiunSoten alueella. Projektityöntekijä/terveydenhoitaja Hanna-Leena Hakulinen/SiunSote Työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskus
3:16:35 Yhteenveto.

Terveydeksi-hankkeen seminaari Joensuussa Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö P-KTT ry:n kanssa

 

Lisätietoja Terveydeksi-hankkeesta
Lisätietoja Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö P-KTT ry:stä

 

Seminaarin diat:

nuoli