Terveydeksi 2.0 -hanke

Riittävän hyvä terveys on työ- ja toimintakyvyn perusta. Polku työelämään voi alkaa esimerkiksi terveystarkastuksesta. Tiesitkö, että jokaisella työttömällä on oikeus maksuttomaan työttömien terveystarkastukseen?

  Mitä?

Terveyteen ja sosiaalipalveluihin liittyvää maksutonta palveluneuvontaa työttömille

Kenelle?

Yli 30-vuotiaille (pitkäaikais)työttömille yksilöllistä neuvontaa

Miksi?

Tavoite on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä


Maksutonta palveluneuvontaa

Palveluohjaajat etsivät asiakkaiksi erityisesti pitkäaikaistyöttömiä käymällä työttömien yhdistyksissä, EHYTin Elokoloissa sekä muissa matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa ympäri Suomen. Käyntejä tehdään usein ruokajakelujen yhteydessä. Ohjausta ja neuvontaa saa myös puhelimitse ja sähköpostitse.

Valtakunnallista hanketta hallinnoi Työttömien Keskusjärjestö ja sen osatoteuttajana on Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry. STEAn rahoittama Terveydeksi 2.0 -hanke on suoraa jatkoa aiemmalle ESR-rahoitteiselle Terveydeksi-hankkeelle (2016-2020).

Ota yhteyttä (etunimi.sukunimi@tyottomat.fi):
Katriina Lehtovaara, hankepäällikkö | 045 699 4234
Ulla-Maija Kopra, hanketyöntekijä | 045 699 5393
Veera Luoto, hanketyöntekijä | 045 698 6761

Ajankohtaista hankkeesta

24.11. 2022 Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisten verkoston tapaaminen

Vuoden viimeinen Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisten verkoston tapaaminen järjestettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella yhteistyössä Askelia voimaan -hankkeen ja Suomen Terveydenhoitajaliiton kanssa. Lähes 120 työttömien terveystarkastuksia tekevää terveydenhoitajaa kokoontui, ja teemana oli Kuntoutus ja liikunta elintapaohjauksessa. Myös työttömien yhdistysten toiminta sai tilaisuudessa hyvää näkyvyyttä.

21.9.2022 Ideoita työttömien hyvinvointiin -kalenteri on julkaistu

Askelia Voimaan ja Terveydeksi 2.0 -hankkeiden sekä Keskusjärjestön viestinnän yhdessä ideoima hyvinvointikalenteri on julkaistu sekä verkkoversiona että painettuna. Kalenteri on tarkoitettu työttömien yhdistysten toiminnan tueksi, ja se tarjoaa joka kuukaudelle vuodenaikaan sopivia virikkeitä ja keskustelunaiheita yhteisiin kokoontumisiin ja ryhmätoimintaan. Toistuvina teemoina ovat ravinto, liikunta, uni ja mieli. Kalenteri toimii myös hankkeessa koulutettavien hyvinvointitsemppareiden yhtenä työkaluna. Painettua kalenteria voi tilata maksutta yhdistyksen käyttöön tai tulostaa itse pdf-versiona.

Tutustu verkkokalenteriin!

23.8.2022 Työttömien ensiapupaketti työttömille, työttömyysuhan alla oleville ja lomautetuille

Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys, MIELI Suomen mielenterveys ry, Takuusäätiö ry ja Työttömien keskusjärjestön Terveydeksi 2.0 hanke ovat koonneet yhdessä Työttömien ensiapupaketin tueksi irtisanomistilanteeseen. Paketissa käsitellään työttömyyden tai työttömyysuhan näkökulmasta terveyttä, mielenterveyttä, taloutta sekä työnhakua.

15.8.2022 Jäsenyhdistyksille tarjolla työnohjausta

Työttömien yhdistyksille tarjotaan jälleen työnohjausta hankkeen kautta.  Etusijalla ovat ne yhdistykset, jotka eivät ole olleet aiemmin mukana.

Jos työnohjaus kiinnostaa, ota yhteys  hankepäällikköön: katriina.lehtovaara@tyottomat.fi tai puh. 045 699 4234.

8.8.2022 Syksyn toiminta vauhdissa

Hankkeen toiminta on lähtenyt kesän jälkeen ripeästi käyntiin ja palveluohjaajat jatkavat käyntejään työttömien yhdistyksiin ja kohtaamispaikkoihin eri puolille Suomea. Osa käynneistä tehdään yhdessä Askelia Voimaan -elintapaohjaushankkeen kanssa. Palveluohjauksen tarve näyttää kasvaneen, ja tapaamisissa on ohjattavia usein suuret määrät.

23.6.2022 Hankkeen kesäaika

Hankkeeseen saa yhteyden sähköpostitse tai puhelimitse myös kesällä lukuun ottamatta loma-aikoja:

Sosiaalipalveluohjaaja Veera Luoto, poissa 27.–29.6. ja 25.–29.7.
Terveyspalveluohjaaja Ulla-Maija Kopra, poissa  4.–29.7.
Hankepäällikkö Katriina Lehtovaara, poissa 11.7.–5.8.

21.6.2022 Hyvinvointialueille on tiedotettu Työttömien terveyspalveluiden ammattilaisverkostosta

Työttömien terveyspalveluiden Ammattilaisten verkosto tarjoaa tukea, vertaisoppimista ja koulutusta työttömien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Verkoston tavoitteena on

  • Tukea vertaisoppimista ja vertaistiedonvaihtoa toimivista käytännöistä työttömien terveystarkastuksissa ja niihin liittyvissä palveluissa,
  • kartoittaa kansallisen tason kehittämistarpeita,
  • rakentaa ammattilaisten kanssa kansallista suositusta työttömien terveystarkastuksen toteutukseen.

Verkostoa ylläpitävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Suomen Terveydenhoitajaliitto yhdessä Terveydeksi 2.0 -hankkeen kanssa.

Verkosto kokoontuu neljästi vuodessa, ja siihen ovat tervetulleita kaikki työttömien terveystarkastuksia tekevät sekä työttömien terveyspalvelujen kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen ammattilaiset.

Lisätietoa ja verkoston liittymisohje on Innokylässä:
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/tyottomien-terveyspalvelujen-ammattilaisverkosto

Tiedote oli verkoston avaus hyvinvointialueiden suuntaan työttömien terveyspalveluiden huomioimiseksi.

2.6.2022 Ideoita työttömien hyvinvointiin – kalenteri on julkaistu

Terveydeksi 2.0- ja Askelia Voimaan -hankkeiden sekä Keskusjärjestön viestinnän ideoima hyvinvointikalenteri on julkaistu. Kalenteri on tarkoitettu työttömien yhdistysten toiminnan tueksi, ja se tarjoaa joka kuukaudelle vuodenaikaan sopivia virikkeitä ja keskustelunaiheita yhteisiin kokoontumisiin ja ryhmätoimintaan. Toistuvina teemo0ina ovat Ravinto, Liikunta, Uni ja Mieli.

Painettua kalenteria voi tilata maksutta yhdistyksiin (katriina.lehtovaara@tyottomat.fi). Kalenterin laajempi verkkoversio avautuu myöhemmin tänä vuonna Keskusjärjestön verkkosivuille.

2.5.2022 Verkkopuntari-etävalmennus

Hanke aloitti keväällä painonhallintaa ja elämäntapamuutosta tukevaa verkkovalmennusta yhteistyössä Keskusjärjestön Askelia voimaan -hankkeen kanssa.

Valmennus on Satakunnan Sydänpiirin kehittämää Verkkopuntari-toimintaa. Maksuton valmennus sisältää yhteisiä tapaamisia, itsenäistä työskentelyä sekä terveydenhoitajan tuen.

11.4.2022 Hankeen jalkautuva työ jatkuu entiseen tapaan

Hankkeen työ on palaamassa raiteilleen korona-epidemian jälkeen. Käyntejä ja tapaamisia yhdistyksiin tehdään taas, kuitenkin erityistä huomiota ja hygieniaa noudattaen.

13.1.2022 Eriarvoisuuskehitys kuriin- perusterveydenhuolto kuntoon 

Suomessa usein ajatellaan, että Suomessa ollaan tasa-arvoisia, meillä on hyvinvointivaltio, sosiaaliturva ja julkinen terveydenhuolto. Ehkä yllättäen Pohjoismaissa ja etenkin Suomessa sosioekonomiset terveyserot ovatkin Länsi-Euroopan suurimmasta päästä. Suomessa elinajanodotteessa on sekä sukupuoleen että sosioekonomiseen asemaan liittyvää selvää eriarvoisuutta (OECD 2019). Eli: mitä matalampi sosioekonominen asema, sitä heikompi terveys ja suurempi kuolleisuus.

Lue Terveydeksi 2.0 hankkeen sosiaalipalveluohjaaja Veera Luodon ja terveyspalveluohjaaja Ulla-Maija Kopran koostama artikkeli toimeentulon vaikutuksesta terveyseroihin kokonaisuudessaan. Artikkeli-terveyserot_130122

7.12.2021 Uusi opinnäytetyö yhdistystoiminnan merkityksestä

Pitkäaikaistyöttömän koherenssin tunteen vahvistaminen – Työttömien yhdistykset osana hyvinvoinnin edistämistä.

Tutkimus vahvistaa työttömien yhdistystoiminnan merkitystä työttömien hyvinvoinnille ja voimavaroille. Se on hankkeen palveluohjaajan Ulla-Maija Kopran YAMK-opinnäytetyö ja se löytyy hankkeen materiaalipankista.

Materiaalipankista löytyy myös toinen vastajulkaistu AMK-opinnäytetyö: Pitkäaikaistyöttömien kokemukset terveydestään ja hyvinvoinnistaan, Aniisa Soini.

1.11.2021 Käsikirjoja ja materiaaleja tilattavissa

Hankkeen käsikirjoja tai paperisia esitteitä voi tilata jäsenyhdistyksiin postitse maksutta. Materiaalia voivat tilata myös muut matalan kynnyksen yhdistykset tai toimipaikat, joissa työttömiä kohdataan.

1.10.2021 Häkämittausta

Hanke on hankkinut häkämittarin, jolla mitataan uloshengityksen häkäpitoisuutta. Häkämittauksia voidaan tehdä hankkeen käynneillä ja esim. hyvinvointitempauksissa.

Ota yhteyttä hankkeen palveluohjaajiin käynnin sopimiseksi yhdistykseenne tai toimipaikkaanne.

12.8.2021 Hanketyöntekijät jalkautuvat jälleen

Hankkeen palveluohjaajat Ulla-Maija ja Veera ovat jälleen tavattavissa yhdistyksissä. Hankekäyntejä tehdään pandemiatilannetta seuraten ja kaikki varotoimet huomioiden. Käyntejä on tehty ja sovittu mm. Lappeenrantaan, Savonlinnaan, Kuopioon ja Kolariin.

Ota yhteyttä käynnin sopimisesta yhdistykseenne. Tapaamisia voidaan järjestää tai palveluohjausta antaa myös verkossa tai puhelimitse. Hanketyöntekijät tavoittaa myös verkkosivujen chat-palvelun kautta.

12.8.2021 Yhteistyötä sekä Sydänliiton että Uniliiton kanssa

Hanke tekee yhteistyötä sekä Sydänliiton että Uniliiton kanssa kurssitoiminnassa vähävaraisille. Kurssit ovat maksuttomia. Tässä linkit kursseille, joihin tulee ilmoittautua elokuun aikana.

Ohjattu uniryhmä työttömille -verkkokurssi TEAMSin kautta syys-marraskuussa – ilmoittautumisaika viimeistään pe 23.8.
Ohjattu uniryhmä työttömille – Työttömien keskusjärjestö ry (tyottomat.fi)

Sydämeni hyvinvointi – 3 päivän hyvinvointikursseja Hotelli Nuuksiossa vähävaraisille uusimaalaisille, ensimmäiseen ilmoittautuminen päättyy pe 23.8.
Sydämeni – hyvinvointikurssit vähävaraisille Hotelli Nuuksiossa – Työttömien keskusjärjestö ry (tyottomat.fi)

5.5.2021 Hanketyöntekijät tavoittaa myös chatin kautta

Hankkeen sivuille on avattu chat-viestipalvelu, jonka avulla palveluohjaajiin saa helposti yhteyden. Palveluohjaajat ovat paikalla viestipalvelussa maanantaisin klo 13-15, ja muina aikoina jätettyihin viesteihin he vastaavat viimeistään kolmen työpäivän sisällä.

27.4.2021 Uniwebinaari (Orivesi ja Kerava)

Hanketyöntekijät järjestävät Uni ja hyvinvointi -aiheisen Teams-verkkotilaisuuden, jossa osallistujina ovat yhdessä Oriveden työllisyyspalvelut ja Keravan kaupungin nuorten työpaja Jenga.

20.4.2021 Mikä auttaa jaksamaan?

Työttömien Keskusjärjestön ja EHYT ry:n Terveydeksi 2.0 -hanke julkaisevat vuosina 2020-2021 sarjan terveyteen liittyviä tiiviitä video- ja podcast-tallenteita. Katso lisää Hankkeen materiaalipankista.

25.3.2021 Verkkotilaisuus unesta

Terveydeksi 2.0  ja Kaikki Kunnossa järjestivät yhteistyössä Kangasalan Teemana Muutos -yhdistyksen kanssa Teams-verkkotilaisuuden aiheesta ”Uni ja sen vaikutus hyvinvointiin”.

Terveydeksi-uniterveys-210325.pdf

23.3.2021 Kysy ja keskustele koronarokotuksista Orivedellä

Palveluohjaajat järjestivät Teams-verkkotilaisuuden yhteistyössä Oriveden terveyskeskuksen rokotuksista vastaavan terveydenhoitaja Anja Hellan kanssa.

Terveydeksi-210323-Hella-Anja.pdf

1.2.2021 Hankkeessa työskennellään THL: n ohjeistusten mukaisesti

Hanketyöntekijät eivät toistaiseksi jalkaudu yhdistyksiin, eikä muihin kohtaamispaikkoihin. Hanketyöntekijät seuraavat ja noudattavat tarkoin matkustamiseen liittyviä ohjeistuksia. Pandemiatilanteen rauhoituttua yhdistyskäynnit aloitetaan uudelleen alueelliset tilanteet ja -rajoitukset huomioiden.

Hanketyöntekijät Ulla-Maija ja Veera ovat tavattavissa arkipäivisin klo 9-15 välillä. Ole yhteydessä, kun tarvitset sosiaali- ja terveyspalveluohjausta tai sinulla on kysyttävää työ- ja toimintakykyysi liittyen.

 

26.11.2020 Hanketyöntekijät tavattavissa etänä

Koronavirustilanne on huonontunut lähes kaikkialla Suomessa, erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Helsingin ja Uudenmaan (HUS) sairaanhoitopiirin alueella. Uusia rajoituksia ja suosituksia on jo otettu ja otetaan käyttöön HUSin alueen lisäksi muuallakin maassa.

Tapausmäärät ovat kasvaneet jyrkästi, ja tartuntoja on todettu kaikkien sairaanhoitopiirien alueilla (THL).

Tämän perusteella kaikki Terveydeksi-hankkeen käynnit (vierailut, koulutukset, tapaamiset) on peruttu vuoden 2020 loppuun asti.

Hanketyön periaatteina ovat turvallisuus ja terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ja hanketyöntekijät ovat kasvokkaisten tapaamisten sijaan tavattavissa puhelimitse ja sähköpostitse.

Yhdistyksiä, toimijoita ja työttömiä kannustetaan ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä terveyteen tai hyvinvointiin liittyvässä asiassa tai pulmassa, johon etsitään yhdessä ratkaisua.

 

19.11.2020  Työpaja työttömien tueksi -verkkotapaaminen terveydenhoitajille

Lähes 60 työttömien kanssa työskentelevää terveydenhoidon ammattilaista eri puolilta Suomea kokoontui Sydänliiton kanssa yhteistyössä järjestettyyn verkkotapahtumaan kuulemaan ja oppimaan Kelan kuntoutuksista, Pht ry:n hyvinvointikursseista sekä työttömien terveyspalvelujen kehittämisestä Satakunnassa (Sataduunia-hanke). Mukana olivat myös Terveydenhoitajaliiton ja THL:n edustajat. Seuraava tapaaminen järjestetään loppukeväällä 2021.

 

THL: Tietopaketti työttömän terveystarkastuksesta

https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus/tyottoman-terveystarkastus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on avannut Työttömien terveystarkastus -sivuston.  Se on suunnattu työttömien terveystarkastuksia tekeville ammattilaisille ja tarkastuksessa käyville asiakkaille. Paketti tarjoaa tietoa myös niille yhteistyökumppaneille, jotka ohjaavat työttömiä terveystarkastuksiin ja joiden palveluilla voidaan edistää työnhakijoiden työ- ja toimintakykyä.

 

Innokylä: Työttömän terveyspalvelut

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/tyottoman-terveyspalvelu

Työttömän terveyspalvelu -kokonaisuuteen kootaan aiheeseen liittyviä kunta- ja organisaatiokohtaisia ohjeita, menetelmiä, toimintatapoja ja selvityksiä, ja nyt siellä on mm. eri kuntien esitietolomakkeita.

Tuo näkyville oman kuntasi hyviä käytäntöjä, ja ota yhteyttä Terveydeksi 2.0 -hankkeeseen:  katriina.lehtovaara@tyottomat.fi

 

Facebook: Työttömien terveyspalveluiden ammattilaisten verkosto

Työttömien terveyspalveluiden ammattilaisten verkoston suljetussa ryhmässä voi jakaa ajatuksia ja keskustella matalalla kynnyksellä. Ryhmään voivat liittyä kaikki ammattilaiset, joiden työ liittyy työttömien terveydenhoitoon tai terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

 

Sairaanhoitajaopiskelija etsii haastateltavia Espoosta

Laurea-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelija Aniisa Soini etsii haastateltavakseen espoolaisia pitkäaikaistyöttömiä. Hän tekee parhaillaan opinnäytetyötään Espoolaisten pitkäaikaistyöttömien näkemykset terveydestään ja hyvinvoinnistaan yhteistyössä ViisNollaTuki ry:n ja Työttömien Keskusjärjestön kanssa. Jos haluat haastateltavaksi, ota yhteys hankepäällikkö Katriina Lehtovaaraan katriina.lehtovaara@tyottomat.fi.

 

Yhdistysten työntekijät kouluttautumassa työkykykoordinaattoreiksi

Kahdeksantoista yhdistystoimijaa eri puolilta Suomea osallistuvat hankkeen kautta syksyllä 2020 käynnistyneisiin Kuntoutussäätiön työkykykoordinaattorikoulutuksiin. Koulutus on tarkoitettu niille työntekijöille tai toimijoille, jotka työskentelevät työllistymisen ja työssä jatkamisen edistämiseen liittyvissä tehtävissä. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta ja sen suorittaneet voivat toimia työkykykoordinaattorin, työluotsin tai vastaavalla nimikkeellä. Koulutus kestää 8 kk ja se on laajuudeltaan 10 op. Koulutusta tultaneen tarjoamaan  yhdistyksille myös vuonna 2021. Jos lisäkoulutus kiinnostaa, ota yhteys hankepäällikkö Katriina Lehtovaaraan, katriina.lehtovaara@tyottomat.fi

Terveydeksi 2.0 -hanke ja Sydänliitto kutsuivat koolle työttömien terveystarkastuksia tekeviä terveydenhoitajia

Sydänliiton kanssa yhteistyössä järjestetyssä verkkotapaamisessa 17.6.2020 kohtasi 50 työttömien terveyspalveluissa työskentelevää ammattilaista eri puolilta Suomea. Tapaamiseen osallistuivat myös Terveydenhoitajaliiton ja THL:n edustajat. Keskustelun aiheita olivat terveystarkastus-toiminta kevään poikkeusoloissa, työttömien terveyspalveluja koskevan tiedon esille tuonti ja jakaminen, ammattilaisten verkostoituminen sekä lomien jälkeen julkaistava kannanotto työttömien terveyspalvelujen turvaamisesta kuntien talousongelmista huolimatta.

Terveys on työ- ja toimintakyvyn peruskivi. Psyykkisen ja fyysisen terveyden säilyttämisen ja edistämisen tärkeyttä ei voida ohittaa myöskään työvoima- ja sosiaalipalveluissa. ”Saattaen vaihtaen” -ohjaamista tulisi vahvistaa ja yhteistyötä kehittää, jotta yksikään ihminen ei eksyisi tarpeenmukaiselta palvelupolultaan.

THL julkaisee sivuillaan Työttömän terveystarkastus -sivun kesän aikana. Myös Innokylään tultaneen luomaan Työttömien terveystarkastus -kokonaisuus. Vapaamuotoisempi keskustelu jatkuu Facebookissa Työttömien terveyspalveluiden ammattilaisten verkostossa. Lisäksi 19.11. järjestetään terveydenhoitajille koulutustilaisuus verkkokeskustelussa esitettyjen sisältötoiveiden pohjalta.

Hankkeen toiminta keväällä 2020

  • Hanketyöntekijöihin saa yhteyden nyt myös suoraan näiltä sivuilta. Askarruttaako sinua jokin sosiaali- tai terveysasioihin liittyen? Laita viestiä Terveydeksi 2.0 -hankkeen palveluohjaajiin sähköpostilla.
  • Korona-aikana hankkeen palveluohjaajat työskentelevät verkossa. He antavat neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen meilissä, puhelimitse ja Facebookissa, jossa tavoitat heidät nimellä Veera Työkykykoordinaattori tai Ulla Työkykykoordinaattori. Laita kaveripyyntö ja kysymyksesi viestillä. Kerro lyhyesti, mistä asiasta haluat keskustella, mutta älä laita viestiin henkilökohtaisia tietojasi.
  • Terveydeksi 2.0 -hanke alkoi helmikuussa 2020 ja se on suoraa jatkoa edellisen Terveydeksi-hankkeen (ESR) työlle. Nyt hanketyötä rahoittaa STEA, ja se jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. Uutta hanketyössä on mm. työkykykoordinaattorin ohjaus osatyökykyisille.
  • Aikaisempi ESR-rahoitteinen Terveydeksi-hanke päättyi alkuvuodesta. Hankkeen tuloksista voit lukea sivulta: Terveydeksi-hanke (ESR 2016-2020)

 

Yhteistyökumppanit

nuoli