Työttömien Keskusjärjestö: Pitkäaikaistyöttömät ja vähävaraiset eivät saa pudota tyhjän päälle!

Julkilausuma 22.4.2022

Työttömien Keskusjärjestö: Pitkäaikaistyöttömät ja vähävaraiset eivät saa pudota tyhjän päälle!

Työttömien Keskusjärjestö on syvästi huolissaan, riittääkö kehysriihessä luvattu indeksikorotus kompensoimaan jo jälkeenjäänyttä perusturvaa. Ruoan ja energian hintojen nousu kohdistuu eniten pienituloisiin ja pitkäaikaistyöttömiin. Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitean mukaan jo ennen koronakriisiä työttömien perusturva on todettu Suomessa liian alhaiseksi. Työttömien etuuksiin tulee heti tehdä vähintään 100 euron nettokorotus.

Fyysisestä EU-ruokajakelusta ollaan siirtymässä maksukorttijärjestelmään. Se toteutuu aikaisintaan vuonna 2023. Suunnitellut muutokset vaikuttavat siihen, että esimerkiksi työttömien yhdistyksillä ei ole taloudellista mahdollisuutta olla mukana jakelussa. EU:n rakennerahasto-ohjelmaan liittyvä uudistus on tuotava avoimeen tarkasteluun ruokajakelutoimijoille. Ratkaisut jakelun toteuttamisesta on tehtävä pikaisesti, koska ruoka-avun tarve kasvaa koko ajan.

Keskusjärjestön vuosikokous muistuttaa, että oikeus palkkatyöhön, toimeentuloon ja osallisuuteen on turvattava kaikille. Pitkäaikaistyöttömien osuus työllisyyspalvelua saavista on käsittämättömän matalalla. Vain alle 8 prosenttia yli vuoden työttömänä olleesta 103 000 pitkäaikaistyöttömästä on aktiivisten palvelujen piirissä.

Uudessa työllisyyspalvelumallissa on työttömille uusia kuukausittaisia velvoitteita, jotka eri elämäntilanteissa nykyistä helpommin saattavat johtaa jopa viiden vuoden karenssiin. Kuka tarkistaa, että henkilö on ylipäätään työkykyinen ja kykenevä hakemaan työtä? Milloin työtön saa maksutta arvion työkyvystään (tarvittaessa ns. B-lausunnon)?

Työttömät tarvitsevat ja haluavat töitä. Missä on työtakuu vastineeksi siitä, että työttömän velvoitteita lisätään? Missä on julkisen vallan velvoitteet tarjota palkkatyötä.

Vuosikokous toteaa, että pitkäaikaistyöttömille suunnattujen palvelujen jälkeenjääneisyys luo syvän varjon muuten hyvin kehittyneelle työllisyydelle. Uusi palvelumalli ja haastattelut eivät paranna pitkäaikaistyöttömien tilannetta, koska virkailijoiden työpanos keskittyy alkuvaiheen työttömyyteen.

Työttömien Keskusjärjestö toteaa, että kolmatta sektoria muistetaan aina juhlapuheissa, mutta nyt tarvitaan konkreettista järjestöjen osaamisen mukaan ottamista työllisyyspalvelujen kehittämiseen sekä kunnissa että hyvinvointialuevalmistelussa.

Irma Hirsjärvi jatkaa keskusjärjestön puheenjohtajana

 

Tutkija, filosofian tohtori Irma Hirsjärvi Jyväskylästä valittiin kolmannelle kaudelle Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtajaksi.

-Työttömien järjestöjen asiantuntemusta ja osaamista on äärimmäisen tärkeää kuulla ja käyttää sekä kuntien että hyvinvointialueiden toiminnassa. Yhdistysten rahoituksesta ja toimitiloista on järkevää pitää huolta. Työttömien yhdistyksissä on asiantuntemus, kun päättäjien strategioissa puhutaan tiedolla johtamisesta.

Kuvassa Irma Hirjärvi, Jukka Haapakoski, Juha Keränen.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski@tyottomat.fi

Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi@tyottomat.fi

Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen@tyottomat.fi

Työttömien Keskusjärjestö toimii työttömyyden asiantuntijana ja työttömien työnhakijoiden edunvalvojana. Järjestöön kuuluu 71 yhdistystä eri puolilta Suomea.

 

 

 

nuoli