Työttömien Keskusjärjestö vaatii sosiaaliturvan korottamista

Työttömien Keskusjärjestö vaatii sosiaaliturvan korottamista

Työttömien Keskusjärjestön hallitus on erittäin huolissaan vähävaraisten syvenevästä ruokapulasta. Kauppojen ylijäämäruokaa on yhä vähemmän jaossa, eikä EU-ruokajaon jatkosta ole tehty päätöksiä. Vuonna 2022 ei ole edes jaettavana EU-ruokaa. Keskusjärjestön hallitus edellyttää, että maan hallitus tekee nopeita arvioita ja ratkaisuja köyhiä ihmisiä ahdistavan tilanteen ratkaisemiseksi.

Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistykset ja diakoniatyö ovat nostaneet toistuvasti esiin, että hävikkiruoan määrä on vähentynyt, jaettavien ruokakassien sisältö on entistä kevyempi ja jakokertoja voidaan järjestää entistä harvemmin. Elinkustannusten nopea nousu on kasvattanut merkittävästi kansalaisten taloudellisen tuen ja ruoka-avun tarvetta.

Käyttökelpoista ruokaa menee edelleen runsaasti myös roskiin, mikä johtuu vallitsevista Ruokaviraston säännöksistä. Ruokaviraston ohjeet ovat samat kaikille tahoille, jotka luovuttavat hävikki- ja muita elintarvikkeita ruoka-apuun. Työttömien Keskusjärjestö uskoo, että kaupat kyllä jakavat kaiken sen hävikkiruuan, jonka ne voivat ohjeiden, lakien ja asetusten mukaan jakaa. Keskusjärjestön hallitus esittää kriteereiden tarkistamista, jotta kaikki käyttökelpoinen ruoka saadaan jakoon.

Hävikkiruoka ei kuitenkaan yksin ratkaise pienituloisten ongelmia. Keskusjärjestö vaatii kaikille työttömille elämisen edellytykset mahdollistavaa palkallista työtä. Pitkäaikaistyöttömien työllisyys on lieventynyt varsin hitaasti ja lisätoimia tarvitaan, jotta kaikille löytyy sopivaa työtä. Lisäksi perusetuuksiin ja toimeentulotukeen tarvitaan korotuksia, jotta heikossa taloudellisessa asemassa olevien ihmisten elämä olisi Suomessa turvattu.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski@tyottomat.fi
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi@tyottomat.fi
Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen@tyottomat.fi

 

nuoli