Hallituksella hyvä suunta työllisyyden edistämiseksi

Työttömien Keskusjärjestö katsoo, että tuore hallitusohjelma luo hyvät edellytykset rakentaa Suomeen luottamukseen ja hyvään palveluun perustuvia työllisyyspalveluita.
Hallituksella hyvä suunta työllisyyden edistämiseksi

Työttömien Keskusjärjestö: Hallituksella hyvä suunta työllisyyden edistämiseksi

Työttömien Keskusjärjestö katsoo, että tuore hallitusohjelma luo hyvät edellytykset rakentaa Suomeen luottamukseen ja hyvään palveluun perustuvia työllisyyspalveluita.

Hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin. Pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten ja maahanmuuttajien palvelutarpeiden tunnistaminen on todettu keskeiseksi, koska työvoimapotentiaali on suurinta näissä ryhmissä. Tämä tarkoittaa panostusta henkilökohtaisiin työllisyyspalveluihin, jotta työvoimaa saadaan avoimille työmarkkinoille. Hallitusohjelmakirjauksessa todetaan, että nämä resurssit turvataan.

Työttömien Keskusjärjestö pitää hyvänä, että TOIMI-hankkeen työtä jatketaan ja sosiaaliturvaa uudistetaan. Sosiaaliturvan tulee joustaa ihmisten tarpeiden mukaan ei päinvastoin. Hallitusohjelmassa todetaan aivan oikein, että ”oikean palvelun saaminen on mahdollistettava etuudesta riippumatta. Uudistus tukee yksilön oikeuksien ja velvollisuuden tasapainoa tavalla, joka on myös sopusoinnussa julkisen talouden ja työllisyyden parantamisen kanssa. Perusturvan lisäksi myös tarveharkintaisia tukia tarvitaan.”

Myönteistä on, että hallitusohjelmassa on monipuolisesti tunnistettu kolmannen sektorin rooli sosiaali- terveys- ja työllisyyspalveluiden täydentäjänä. Työllisyystavoitetta tukee hyvin hallitusohjelman kirjaus: ”nykyiseen kolmannen sektorin palkkatukeen kytketään vahva yksilöllinen tuki, työkyvyn kartoitus ja muut palvelut siten, että mallista tulee uusi tuki avoimille työmarkkinoille siirtymiseen.” Kolmannen sektorin palkkatuesta poistetaan työllistämistä estävä 4 000 henkilötyövuoden rajoite, joka on rajoittanut toiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä monin tavoin.

– On hyvä, että järjestöjen palkkatuen edellytykset palautetaan ja tuetaan järjestöissä sitä kehitysyötä, jonka avulla työttömät voivat parantaa ammattitaitoaan ja työ- ja toimintakykyään. Myös edellisen hallituskauden aikana hyväksi koettu kuntakokeilu saa jatkoa, kun kuntien roolia työllisyyspalveluiden tarjoajina vahvistetaan, toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski nostaa esiin hallitusohjelman plussia.

– Tärkeää on, että epäoikeudenmukaiseksi koettu ja aktiivimalli leikkureineen puretaan. Tilalle tulee luoda todellista, yksilöllistä palvelua, joka edistää työllistymistä, sekä koulutuspaikan ja kuntoutuksen löytämistä, painottaa puheenjohtaja Irma Hirsjärvi.

Keskusjärjestön suurin huoli on, että hallitusohjelma nojaa vahvasti jatkuvaan hyvään työllisyyskehitykseen. – Panostaminen hyviin työllisyyspalveluihin on ennen kaikkea yhteiskunnan velvollisuus kansalaisiaan kohtaan. Aktiivisesta työllisyyspolitiikasta ja kansalaisten osallisuudesta on pidettävä kiinni heikoimmassakin taloudellisessa tilanteessa, toteaa Jukka Haapakoski.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski(@t)yottomat.fi
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi(@)tyottomat.fi
Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen(@)tyottomat.fi

nuoli