Hallitukselta oikean suuntaisia toimenpiteitä työllisyyden edistämiseksi

Hallitukselta oikean suuntaisia toimenpiteitä työllisyyden edistämiseksi

 

Työttömien Keskusjärjestö on tyytyväinen, että vaikka hallitus on pääsemässä asettamaansa tavoitteeseen työllisyysasteen nousussa, se pyrkii edelleen vahvistamaan työllisyyttä lisääviä toimiaan ensi vuoden talousarvioesityksessään. Keskusjärjestö on edelleen huolissaan työttömyysturvan indeksijäädytyksistä ja aktiivimallista, jotka nakertavat työttömien ostovoimaa.

Merkillepantava uudistus talousarvioesityksessä on linjaus välityömarkkinoiden kehittämisestä julkisten hankintojen avulla. Jos kuntia ja maakuntia voisi velvoittaa palkkaamaan pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä, saatujen kokemusten valossa sillä olisi varmasti positiivinen työllistävä vaikutus.

Pidämme hyvänä, että työttömyysturvaa uudistetaan siten, että sitä maksetaan siihen asti, kunnes työllistynyt saa työstään ensimmäisen palkkansa. Se osaltaan poistaa kannustinongelmia työn vastaanottamisessa.

Linjaukset palkkatuen jatkamisesta tulevassa maakuntamallissa ja byrokratian vähentämisestä ovat myös tärkeitä. On yhdistyksiä, jotka edelleen joutuvat pulaan, kun palkkatukimaksut tulevat KEHA-keskuksilta yhdistyksiin viiveellä. Toivomme, että nämä maksuviiveet saadaan poistettua uudistuksessa.

Työttömien Keskusjärjestö on kritisoinut yleishyödyllisille yhdistyksille tarkoitetun 100 % palkkatuen vähäisyyttä. Hallitus on viimein nostamassa kattoa 3000 henkilötyövuodesta 4000 henkilötyövuoteen, mikä on hyvä uudistus. Silti ollaan kaukana vuodesta 2014, jolloin palkkatukea oli noin 12 000 henkilötyövuotta.

Vaikka avoimilla työmarkkinoilla on nyt hyvä työllisyyttä vahvistava suhdanne, niin on tärkeää muistaa, että kaikki työttömät eivät työllisty avoimille työmarkkinoille. Uudet tiedot vahvistavat myös sen ilmiön, että niistä työttömistä, jotka onnistuivat täyttämään alkuvuodesta aktiivisuuehdon, vain 10 % pystyi täyttämään ehdon seuraavalla mittausjaksolla. Aktiivimalli ja indeksijäädytykset leikkaavat työmarkkinatuella olevien työttömien ostovoimaa, joka on jo nyt alle EU:n köyhyysrajan.

Työttömien Keskusjärjestö vaatii, että aktiivimalli ja indeksijäädytykset peruutetaan kokonaan.

Jukka Haapakoski
Toiminnanjohtaja
Työttömien Keskusjärjestö ry

nuoli