Hallituksen työllisyyttä edistävät toimet ovat oikean suuntaisia mutta vielä riittämättömät

Työttömien Keskusjärjestö kiittää hallitusta budjettiesityksen suunnan muutoksesta. Erityisen myönteistä on ymmärrys siitä, että työttömyys on moninaista ja usein vaikeasti hoidettavaa. Muun muassa palkkatuen lisäys järjestöille vastaa tähän tarpeeseen, samoin lisäys työllisyyspoliittisiin hankkeisiin.

Työttömien Keskusjärjestö toivoo, että hallitus saavuttaisi pikaisesti yksimielisyyden siitä, mitä aktiivimallin purkaminen tarkoittaa ja missä aikataulussa se toteutuu. Nyt viestit aktiivimallin purkamisesta ovat olleet ristiriitaisia.

Monessa tutkimuksessa on todettu, että työttömien viimesijainen perusturva on liian alhainen. Työttömien Keskusjärjestö on esittänyt työmarkkinatuen nostamista 300 eurolla. Nyt ehdotettu 20 euron suuruinen korotus työmarkkinatukeen on lähinnä indeksikorotuksen suuruinen ja riittämätön.

Julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin varattu määräraha budjettiehdotuksessa on 290 miljoonaa euroa. Tässä olemme edelleen yli 30 miljoonaa euroa vuoden 2018 tasosta jäljessä. TE-toimistojen palvelut tulee turvata ja työttömien yksilöllinen palvelutarve on huomioitava. Keskusjärjestö kaipaa selkeää kirjausta myös työttömien työkykyohjelmasta.

Palkkatuen nostaminen on rohkaiseva alku sille, että Suomi voisi alkaa toteuttaa yhtä kunnianhimoista työllisyyspolitiikkaa kuin esimerkiksi Tanskassa ja Ruotsissa tehdään. Mutta matkaa on kurottavana vielä paljon.

Lisätietoja Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski(@)tyottomat.fi

Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi(@)tyottomat.fi

Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen(@)tyottomat.fi

nuoli