Inhimillisyyttä ja eettisyyttä työttömyyskeskusteluun

Inhimillisyyttä ja eettisyyttä työttömyyskeskusteluun

Työttömien Keskusjärjestön hallitus vetoaa suomalaisiin, ettei syyllistettäisi työttömiä työttömyydestään. Tarvitsemme lisää ymmärrystä ja empatiaa työttömyyskeskusteluun. YLE:n laajan, 19.02.2024, julkaistun selvityksen mukaan moni työtön on kokenut turhautumista ja ahdistuneisuutta, mikä on saattanut johtaa heillä itsetuhoisiin ajatuksiin sosiaalisessa mediassa esiintyvän vihapuheen takia. Työttömiä on luonnehdittu laiskoiksi ja jopa kehotettu tappamaan itsensä.

Työttömät pitää sisällään laajan joukon erilaisia ihmisiä, joilla on hyvin erilaisia elämäntilanteita. Tilastokeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä keskimäärin työttömiä oli 192 000. Osa-aikaisissa työsuhteissa työskenteli keskimäärin 515 000 (19,8 % kaikista työllisistä).

Suurin osa työttömistä haluaa töihin

Valtaosa työttömistä tekisi palkkatöitä, jos niitä saisi. Kokoaikatyötä ei riitä kaikille ja moniin paikkoihin tulee nykyisin satamäärin hakemuksia. Kysymyksenä ei ole työnhakijan motivaation puute, vaan työnantajan ja työnhakijan monimutkainen kohtaanto-ongelma. Harvaan työpaikkaan vain kävellään ja ryhdytään palkkatöihin, vaikka joskus näin annetaan ymmärtää.

Kaikki työttömyysetuuden saajat eivät välttämättä ole aidosti siinä tilanteessa, että voisivat tehdä töitä, koska sosiaali- ja terveydenhuollossa ei riittävästi tunnisteta työttömien terveysongelmia. Moni työtön voi olla työttömyysturvalla vastoin tahtoaan, kun esimerkiksi sairauspäivärahan enimmäisaika on päättynyt. Toisaalta työkyvyttömyyseläkkeellä oleva saattaa hakea töitä, vaikka terveydentila oikeuttaisi olemaan työkyvyttömyyseläkkeellä.

Vaadimme inhimillisyyttä työttömyyskeskusteluun

Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi toteaa – Työttömyyskeskustelu on ristiriitaista, ja siksi täytyy aina antaa ihmisille mahdollisuus itse kertoa omasta tilanteestaan. Ulkopuolinen kategorinen syyllistäminen, leimaaminen ja poliittisten johtopäätösten vetäminen ns. yleisen keskustelun perusteella on kohtuutonta.

-Työttömien syyllistäminen ei auta yhtään työtöntä työllistymään. Työttömyydestä syyllistäminen tai muu vihapuhe syö yksilön voimavaroja, heikentää itsetuntoa ja siten vain vaikeuttaa työllistymistä. Halventava puhe ei auta ketään – eikä auta ratkaisemaan mitään ongelmaa, komppaa Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski

Lisätietoja:
Jukka Haapakoski,
jukka.haapakoski@tyottomat.fi
050 5772580

Irma Hirsjarvi,
irma.hirsjarvi@tyottomat.fi
050 591 5461

Vastusta kanssamme vihapuhetta!

Olemme mukana vastustamassa vihapuhetta 6.3.2024 somekanavissamme! Tavoitteena on muistuttaa itseämme ja kaikkia viime aikojen kehityksestä huolestuneita suomalaisia, ettemme ummistaisi silmiä tai vaikenisi. Jos haluat osallistua tähän tempaukseen, voit jakaa aiheeseen liittyviä sisältöjämme some-kanavissa tai kopioida oheinen runo postaukseen ja käytä hästägiä: #EnsinNeTulivat.

”Ensin ne tulivat hakemaan sosialistit, enkä puhunut mitään koska en ollut sosialisti.

Sitten ne tulivat hakemaan ammattiyhdistysihmiset, enkä puhunut mitään koska en ollut ammattiyhdistyksessä.

Sitten ne tulivat hakemaan juutalaiset, enkä puhunut mitään koska en ollut juutalainen.

Sitten ne tulivat hakemaan minut, eikä silloin enää ollut ketään, joka olisi puhunut puolestani.”

Martin Niemöller

nuoli