Isot työttömien yhdistykset niukkuuden äärirajoilla

Isot työttömien yhdistykset niukkuuden äärirajoilla

Isot työttömien yhdistykset niukkuuden äärirajoilla – Missä on kuntapäättäjän ymmärrys yleishyödyllisen yhdistystoiminnan merkityksestä?

Työttömien Keskusjärjestö on erittäin huolestunut epätoivoisista viesteistä, joita on kantautunut jäsenmäärältään suurimmista yhdistyksistämme. Kaupunkien avustukset yhdistyksille Turussa ja Jyväskylässä ovat supistuneet merkittävästi kaupunkien säästöpaineiden vuoksi.

Samalla kun valtion rahoittamat työllisyyspoliittiset avustukset ovat vähentyneet, myös kaupunkien avustukset yhdistystoimintaan ovat supistuneet. Tilanne on jatkunut vuosia ja yhdistykset ilmoittavat toimivansa niukkuuden äärirajoilla. Työllistäessään ja järjestämillään työllisyyspalveluilla työttömien yhdistykset vähentävät mm. kaupunkien ja kuntien työttömyysturvamenoja ns. kuntien sakkomaksuja per työtön.

Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski on erittäin pettynyt tilanteeseen. – Missä on kuntapäättäjien ymmärrys yleishyödyllisen yhdistystoiminnan merkityksestä kuntien taloudelle ja kuntalaisten hyvinvoinnille? Tilanne on ironinen nyt kun työllisyyden kuntakokeilut ovat käynnistymässä ja yhteistyötä voitaisiin vahvistaa entisestään.

Kysymys on myös arvomaailmasta. Halutaanko, että kaikki työttömien toiminnat ja palvelut ovat jatkossa vain markkinatalouden tuottamia ja kuntien tilaamia? Silloin saadaan mitä tilaaja tilaa, ei välttämättä sitä, mitä työtön itse tarvitsee.

– Tämän lisäksi yleishyödyllisen toiminnan muut höydyt jäävät tuottamatta. Esimerkiksi vähävaraisten päivittäinen lämmin ruoka jää saamatta, kulkuvälineet jäävät korjaamatta, vaatteet parsimatta ja vanhukset istuvat kotona yksin, Haapakoski painottaa.

Kun viivan alle jää pelkkä miinus

Kaupunkien avustuksilla on keskeinen rooli yhdistyksille, jotta ne voivat toimia työttömien hyvinvoinnin ja työllistymisen eteen omilla alueillaan. Turussa ja Jyväskylässä yhdistysten viivan alle jää yksinkertaisesti pelkkä miinus.

Jäsenkuntaa Turun Seudun TST ry:llä ja Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry:ssä on molemmilla yli 1000 ja Turun Varissuolla runsaat 300.

Turun Seudun TST ry:n puheenjohtaja Taimi Räsänen on yllättynyt kaupungin tällä viikolla tulleesta avustuspäätöksestä ja huokaisee, että tilavuokriin ja palkkoihin ei ole riittävästi rahaa. Kolmannet YT-neuvottelut ovat nyt käynnissä. Me teemme kaikkemme, että toiminnan rahoitus saadaan tasapainoiseksi, mutta avustukset eivät riitä vuokrakustannuksiin. Tarkoituksenmukainen toiminta vaatii ammattihenkilökuntaa. Yhdistyksen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa.

Yhdistyskoordinaattori Jonna Lindroos Varissuon Työ ja Toiminta VT ry:stä ihmettelee, miksi kaupunki leikkaa yhdistyksen vuokratukea rajusti ja nostaa näin tilavuokraa yli 900 eurolla kuukaudessa. Ruokalatoiminnan avustus leikattiin kokonaan pois. Nyt joudutaan vakavasti miettimään ruokalatoiminnan alasajoa ja muutenkin toiminnan supistamista. Lindroos toivoo avointa ja rakentavaa vuoropuhelua kaupungin kanssa kolmannen sektorin asemasta Turussa.

Jyväskylässä Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry:ssä ilmoitettiin torstaina 6.2.2020 Jokikievari ruokalan alasajosta. Jokikievarilla on pitkä, kunniakas ja maineikas historia työttömien ja vähävaraisten ruokalana. Se on tehnyt hyvää työtä kuntouttavassa työtoiminnassa ja oppisopimuskoulutuspaikkana, mutta kaupunki on leikannut systemaattisesti sen tukea kolmannekseen, toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työllistämisyhdistys – JST ry:stä toteaa.

– Kymmenen vuoden ajan Jokikievaria on ylläpidetty tappiollisena ja nyt on viimein tullut seinä vastaan. Tuolloin Keski-Suomessa tehtiin merkittävä linjaus, jonka jälkeen yleishyödyllisenä pidettyä ruokalaamme on jouduttu ylläpitämään yrityksen ehdoin.

Työttömien yhdistyksissä tunnetaan työttömän arki ja tarpeet

Nyt säästetään väärästä paikasta. Kunnan avustus on toiminnan perustuki, joka tekee mahdolliseksi esimerkiksi ministeriön avustukset alueelle. Kunnan avustuksella maksetaan vuokrat ja yleensä toiminnanjohtajan palkka. Vastineeksi saadaan asiantunteva ja monipuolinen tuki heikoimmassa asemassa oleville. Hyvin toimivat kunnat tarjoavatkin usein yhdistykselle tilat, jolloin palkkaan ja yleishyödylliseen toimintaan jää enemmän resursseja, Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi korostaa.

Työttömien Keskusjärjestö vetoaa kuntien päättäjiin, että vierailevat Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistyksissä ja toteavat itse, mitä ollaan menettämässä. Työttömien yhdistyksissä tunnetaan työttömän arki ja tarpeet.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski(@)tyottomat.fi
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi(@)tyottomat.fi
Toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa, Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry, 040 595 6504, eija.tuohimaa(@)jstry.fi
Puheenjohtaja Taimi Räsänen, Turun Seudun TST ry, 044 7007 435, taimi.rasanen(@)tstry.fi
Yhdistyskoordinaattori Jonna Lindroos Varissuon Työ ja Toiminta VT ry, 044 5166 016 jonna.lindroos(@)vtry.fi
Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen(@)tyottomat.fi

 

nuoli