Kansalaisaloite työttömiä koskevan aktiivimallin kumoamiseksi

Kansalaisaloite työttömiä koskevan aktiivimallin kumoamiseksi

Kansalaisaloite.fi-sivustolla on käynnistetty nimien keruu eduskunnan 19.12.2017 hyväksymän työttömyysturvalain uudistuksen HE 124/2017 vp ns. aktiivimallin kumoamiseksi.

Työttömien Keskusjärjestö ry kannattaa kansalaisaloitetta. Aloitteen voit allekirjoittaa osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2730

Jukka Haapakoski
050 577 2580
jukka.haapakoski@tyottomat.fi

nuoli