Tietoa palkkatuesta ja työkokeilusta

[nemus_slider id=”7307″]

Palkkatuki- ja työkokeilukäytännöt tiukentuivat vuoden 2018 alusta lähtien. Palkkatukimäärärahoja on jaossa entistä vähemmän ja siksi myös palkkatukien myöntämiskriteerit ovat kiristyneet.

TEM:n uudet linjaukset palkkatukeen ja työkokeiluun löytyvät yllä olevasta diasarjasta. Diat löytyvät myös TE-toimiston verkkosivuilta taidonpolku.fi (suora linkki) ja www.te-palvelut.fi.

Uudenmaan TE-toimisto piti infotilaisuuden 25.1.2018 Pasilassa tuetun työllistymisen palvelulinjan kehittämispäällikkö Eija Lappalaisen kutsusta.

Välityömarkkinoilla on paljon töitä, jotka eivät johda jatkuvaan työllistymiseen. Siksi tämän vuoden palkkatuki- ja työkeiluissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota yksilön poluttumiseen työmarkkinoille. Työnhakijan jatkopolutus työn jälkeen on palkkaamiskriteereiden keskipisteessä.

Palkkatuen myöntämisessä harkitaan, miten asiakkaan jatkosijoittumista tuetaan. Tarjotun työn tulee vastata avoimien työmarkkinoiden tehtäviä. Palkkatuen myöntäminen lähtee aina henkilön ammatillisen osaamisen parantamisesta ja avoimille työmarkkinoille sijoittumisen tukemisesta tai koulutukseen ohjaamisesta (poikkeuksena yli 60 vuotiaat, jotka ovat olleet työttömän vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä).

57–60-vuotiaat ovat työllistämisvelvoitteisia eli heille palkkatuen saa automaattisesti. Alle 57-vuotiaille se on harkinnanvarainen. (laki työllistämisvelvoitteesta)

Palkkatuki voi käytännössä olla 60 vuotta täyttäneen, vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleen kohdalla pysyvä, koska palkkatuki voidaan myöntää uudestaan ilman tukijaksojen väliin jäävää työttömyyttä. (yrittajat.fi)

Palkkatukipäätös tehdään aina vastuuhenkilön kanssa kasvokkain käydyn keskustelun perusteella.

Työnantaja pyrkii parantamaan vaikuttavuutta tarjoamalla työn ohella muita osaamista kehittäviä palveluja, esim. oppilaitos- ja yritysyhteistyön avulla. Työntekijä saa yksilövalmennusta tai muuta jatkopoluttamisen vahvaa tukea, jonka vaikuttavuudesta on näyttöä. Työnantajalla tulee olla tuotteistettu palvelu tai toimintamalliin kuuluu yksilöllinen osaamisen kehittäminen.

Palkkatuen myöntäminen vamman tai sairauden perusteella edellyttää, että TE-toimisto arvioi vamman tai sairauden olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentavan työttömän työnhakijan tuottavuutta tarjolla olevassa työssä.

Yhdistykselle, säätiölle, ja rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin palkatuen määrä on enintään 12 kk 100 %, niistä palkkakustannuksista, jotka vastaavat 65 % työaikaa, kun työllistetään 24/28 kk työttömänä ollut. Tuen maksimimäärä kuukaudessa on 1800 euroa.

100 % palkkatuella on vuosittainen kiintiö. 8 henkilötyövuotta (htv) per yhdistys. Kokomaassa kiintiö on 3000 htv ja esim. Uudellamaalla se on 495 htv. Kun 100 % kiintiö on käytetty, aletaan tarjota 50 % palkkatukea. Sähköiset palkkatukipäätökset luvataan annettavaksi 10 arkipäivässä.

 

Toiminnan kehittäminen

Palkkatuettu työ ja työkokeilu eivät ole sosiaalisen kuntoutumisen palveluja. Välityömarkkinoille kehitetään työpaikkoja tai -tehtäviä niin, että työtehtävien kuvaukset ja työtehtävät ovat mahollisimman hyödyllisiä työntekijän hakiessa avoimille työmarkkinoille. Työtodistuksesta on käytävä selkeästi ilmi, millaista työtä työntekijä on työssään tehnyt.

Toimintaan pyritään ottamaan käyttöön jokin toiminnan vaikuttavuusmittari (esim. Valtakunnallisen työpajayhdistys TPY ry:n kehittämä Sovari).

Palkkatukituetun työn päätyttyä tulee täyttää TE-toimiston asiakaskohtainen palautelomake ja se lähetetään TE-toimistoon viikon sisällä palkkatuetun työn päätyttyä. Lomake toimitetaan paperisena asianomaisille palkkatukipäätöksen mukana. Lomakkeen voi tulostaa saa myös Uudenmaan TE-toimiston verkkosivuilta (sivun oikeassa marginaalissa linkin Työnantajan palautelomake 100 % palkkatukityöstä takana). Samalta TE-toimiston sivulta löytyvät yhteystiedot (tässä tapauksessa Uudenmaan alueen toimijoille). Diasarjan lopussa esitellään kyselylomake kuvin.

 

Työkokeilu

Työkokeilu on tarkoitettu ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selvittämiseksi. Henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus tai kyseessä on ammatin tai alan vaihto tai yrittäjäksi ryhtyminen.

Työkokeilu voi kestää maksimissan 6 kuukautta samalla työnantajalla. Työnhakijalla voi olla yhteensä maksimissaan 12 kuukautta työkokeiluja eri työntajilla. Laskuri nollaantuu, kun työnhakija on ollut yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta työttömänä. Alle 25-vuotiailla laskuri nollaantuu 3 kuukauden jälkeen.

Työkokeilun järjestäjällä on velvollisuus huolehtia työkokeiluun osallistuvan ohjauksesta ja valvonnasta koko työkokeilun ajan. Työkokeilun järjestäjä ei saa siirtää sopimuksesta johtuvia velvotteita muulle taholle.

Työkokeilija ei kuulu työkokeilupaikan järjestäjän työterveyshuollon piiriin. TE-keskus on vakuuttanut työkokeilijan.

Työkokeilijan kanssa tehdään sopimus lomakkeelle TEM682. Työkokeilun poissaoloista täytetään lomaketta TEM691.

Myös työkokeilusta tulee antaa lopuksi arvio tehdystä työstä.

 

Juha Keränen
Järjestösihteeri
Työttömien Keskusjärjestö ry

nuoli