Palvelupolut vievät pieleen! Ihmistä pitää kuulla omassa asiassaan sanovat köyhyyttä kokeneet

Palvelupolut vievät pieleen! Ihmistä pitää kuulla omassa asiassaan sanovat köyhyyttä kokeneet

Köyhyyttä kokeneita kansalaisia ja eduskunnan päättäjiä kohtasi toisiaan yhteisessä virtuaalisessa keskustelutilaisuudessa sekä lähitilaisuudessa Kirkon talossa Helsingissä.

Palvelupolut vievät pieleen! Ihmistä pitää kuulla omassa asiassaan sanovat köyhyyttä kokeneet

Köyhyyttä kokeneita kansalaisia ja eduskunnan päättäjiä kohtasi toisiaan yhteisessä virtuaalisessa keskustelutilaisuudessa sekä lähitilaisuudessa Kirkon talossa Helsingissä.

 Köyhyyttä kokeneet toivat tilaisuudessa esiin merkittäviä palvelujärjestelmän puutteita. Pienryhmissä nousi aiheiksi millaista on elää paperittomana, asunnottomana ja sairaana. Ryhmissä tuotiin esiin sosiaaliturvajärjestelmän joustamattomuutta. Esimerkiksi kun vuokra ylittää hyväksytyn tason, vaaditaan asiakasta muuttamaan, vaikka sopivia asuntoja ei löydy ja sairauden vuoksi ei pysty itse muuttamaan.

Entä kun järjestelmästä ei löydy oikeaa lokeroa? Tilaisuudessa kuultiin yli 10 vuoden kierteestä työkyvyttömyyseläkkeen saamiseksi, kun hoitavien tahojen ja vakuutuslääkäreiden näkemykset olivat eronneet. Työttömyysturvalle työttömäksi työnhakijaksi voi myös joutua, vaikka työkykyä ei ole. Näin voi käydä siitä huolimatta, että sairauden vuoksi tarvitsee henkilökohtaisen avustajan selvitäkseen esimerkiksi etuushakemusten tekemisestäkin.

Tilaisuudessa pohdittiin myös tilanteita, joissa jatkuvasti tarjotaan asiakkaan kannalta vääränlaista työllisyyspalvelua, joka ei hyödytä häntä työllistymisessään. Miksi esimerkiksi ulkomaalaistaustainen ei saa tarvitsemaansa ruotsin kielen kurssia, vaan ainoastaan suomen kielen kurssin, jotta voi pätevöityä julkisiin virkoihin? Onko asiointipakko karenssin uhalla hyödyttömiin kursseihin oikea ratkaisu työllisyyden hoitoon?

Yhteistä kaikille tarinansa esiin tuoneille oli se, että apua ei saa nopeasti, eikä silloin kun henkilö sitä itse tarvitsisi. Odottaminen tuo epävarmuutta ja hankalasti kirjoitetut päätökset, joita itse ei edes ymmärrä, kasvattavat ahdistusta. Byrokratia tuntuu suurelta möykyltä ja lopulta pelkää avata kirjekuoria tai vastata puhelimeen. Ahdistuneisuus on silloin jokapäiväinen tunne.

Ratkaisuehdotuksia etsittiin

Yhteinen toivomus monisyisiin ongelmiin sekä kansaedustajien, että köyhyyttä kokeneiden ja järjestöedustajien suusta oli, että tarvitaan vastuuvirkailija, jolla on kokonaisvastuu asiakkaan tilanteen edistämisestä ja seuraamisesta. Kuinka paljon rahoja säästettäisiin, jos tarjottaisiin oikea aikaista ja laadukasta palvelua sen sijaan, että asiakkaita pompotellaan byrokratian rattaissa vuosikausia?

Tilaisuus koettiin niin tärkeänä, että tätä suoraa puhetta köyhyyttä kokeneiden ja päättäjien välillä tulee jatkaa. Tilaisuudessa ehdotettiin mahdollisuuksia myös maakuntatason keskusteluun.

Aloituspuheenvuoropitäjän sisäministeri Maria Ohisalon mielestä meidän on ymmärrettävä köyhyyttä kaikissa sen muodoissaan, jotta löydämme yhteiskuntamme kompastuskivet.

– Kiitän kaikkia osallistujia siitä, että olette halunneet jakaa tarinoitanne. Muutoksen on tapahduttava teidän lähtökohtanne huomioiden, ei ylhäältä käsin, Ohisalo kiteytti.

Tilaisuuden pienryhmiin osallistui kolme kansanedustajaa ja kuusi avustajaa. Virtuaalisessa yleisökeskustelutilaisuudessa oli mukana useampia kansanedustajia sekä ministeriöiden edustajia muun yleisön ohella.

Kooste tilaisuudesta ja köyhyyttä kokeneiden tarinoista ilmestyy järjestäjien verkkosivuille myöhemmin. Tapahtuma järjestettiin nyt toista kertaa.

Lisätietoa:

Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja Työttömien Keskusjärjestö ry, 050 577 2580, jukka.haapakoski@tyottomat.fi

Leena Valkonen, viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry, EAPN-Fin hallituksen jäsen, 044 717 7277, leena.valkonen@tyottomat.fi

Arja Tyynelä, Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston hankekoordinaattori, arja.tyynela@3kverkosto.fi, 040 5247537

Tiina Saarela, asiantuntija, Kirkkohallitus, tiina.saarela@evl.fi, 050 344 8573

Lue aiheesta lisää aiheesta Suomen Köyhyyden vastaisen verkoston EAPN-Finin sivujen tiedotteesta ja katso uutislinkit.

Lue köyhyyttä kokeneiden tarinat.

 

 EAPN-Fin – Suomen köyhyyden vastainen verkosto on avoin verkosto köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja kansalaisille.  www.eapn.fi

 Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto on sekä puoluepoliittisesti että aatteellisesti riippumaton yhden asian liike. Tarkoituksena on synnyttää keskustelua köyhyydestä ja esittää konkreettisia ehdotuksia köyhyyden vähentämiseksi.  www.kukakuunteleekoyhaa.fi

 Työttömien Keskusjärjestö on työttömien edunvalvontajärjestö, jonka tavoitteena on työttömyyden vähentäminen Suomessa. Järjestö pyrkii parantamaan työttömien toimeentuloa sekä edistämään heidän fyysistä ja sosiaalista hyvinvointiaan.  www.tyottomat.fi

 

Kuva tilaisuudesta ihmisiä pöydän ääressä

Kuvateksti: Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -keskustelutilaisuuden lähiosuus pidettiin Helsingissä kirkkohallituksen tiloissa. 

nuoli