Pitkäaikaistyöttömät ovat pohjoismaisen työvoimapalvelumallin väliinputoajia

Pitkäaikaistyöttömät ovat pohjoismaisen työvoimapalvelumallin väliinputoajia

Työttömien Keskusjärjestö vaatii, että tulevassa kehysriihessä nostetaan esiin pitkäaikaistyöttömien työllistyminen, toimeentulo ja terveyspalvelut keskeisiksi kehittämistoimiksi. Tällä hetkellä vain 8 prosenttia pitkäaikaistyöttömistä on työllisyyspalvelujen piirissä.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti yli vuoden työnhakijana olleita oli helmikuussa tilaston mukaan 103 800 henkilöä. Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski hämmästelee, mihin pitkäaikaistyöttömät on unohdettu työllisyyspalvelujen kehittämisessä.

-Työllisyyspalveluiden piirissä olevien pitkäaikaistyöttömien määrä on pohjalukemissa. Mistä kiikastaa, että pitkäaikaistyöttömiä ei ohjata palveluihin? Pitkäaikaistyöttömillä on koronan seurauksena jo paljon ns. palveluvelkaa. Liian harva pääsee tarvitsemiinsa työllisyys, koulutus- tai terveyspalveluihin. Työttömien yhdistyksissä olisi paikkoja avoinna, mutta asiakkaita ohjautuu yhdistyksiin suhteellisen vähän.

Toukokuussa astuu voimaan pohjoismainen työvoimapalvelun malli, jonka tavoitteena on aktivoida työttömiä työnhakuun. TE-virkailijoita palkataan lisää, mutta päähuomio heillä on työttömyyden alkuvaiheen haastatteluissa. Asiantuntijat pelkäävät, ettei lisäresurssi riitä mallin alkuvaiheen haastatteluiden järjestämiseen tarkoituksenmukaisesti.

Lisäksi hallinnollisen uudistuksen seurauksena palkkatuen maksatuksissa on ollut pitkiä viiveitä yhdistyksille. Oma jäsenkunta on kertonut, että palkkatukien maksatukset ovat viivästyneet jopa 2–3 kuukautta. Yleishyödyllisillä yhdistyksillä ei ole puskurirahastoa ja yhdistykset ovat joutuneet turvautumaan lainanottoon tilanteessa, että palkat saadaan maksettua. Henkilöstöä ei voida palkata, vaikka työtä ja tekijöitä olisi tarjolla.

– Ei ole tervettä, että yhdistysten toiminta on vaakalaudalla yhteiskunnan toimijan viiveiden vuoksi jyrähtää toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski.

Sosiaalietuudet tulee sitoa indeksiin – palkkatuki maksettava ajallaan

Ruuan, energian ja polttoaineen hinnat ovat nousseet merkittävästi. Alueilta tulee vakavaa viestiä, että osa työttömistä on todella ahdingossa. Ruokajakelun tarve on kasvamassa. Esimerkiksi maaseudulla on tilanteita, jossa ei ole oikeutettu riittävään tukeen, kun on omistusasuntoja, joista ei myymälläkään pääse eroon.

-Pitkään työttömänä olleiden työllisyystilanteeseen ei ole nyt näköpiirissä muuta helpotusta kuin taloussuhdanteet. Ukrainan sota ei lupaa taloussuhdanteille hyvää. Työttömän kannalta olennaisten ruuan ja energian hinnat ovat jo kovassa nousussa. Erittäin ahtaalla olevien pitkäaikaistyöttömien elinkustannuksia on tuettava, että tilanteeseen saadaan helpotus, painottaa puheenjohtaja Irma Hirsjärvi.

Työttömien Keskusjärjestö vaatii ratkaisuja työttömien ja pienituloisten toimeentulon turvaamiseksi. Työttömyyskorvaus ja toimeentulotuki tulee sitoa indeksiin.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski@tyottomat.fi

Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi@tyottomat.fi

Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen@tyottomat.fi

nuoli