Terveydeksi 2.0 hanke aloittamassa jalkautuvaa palvelutoimintaa

Terveydeksi 2.0 hanke aloittamassa jalkautuvaa palvelutoimintaa

Terveydeksi 2.0 hanke aloittamassa jalkautuvaa palvelutoimintaa

Työttömien Keskusjärjestön Terveydeksi 2.0 -hankkeen palveluohjaajat ovat työskennelleet korona-aikana etätyövälineiden kautta hanketoiminnassaan sosiaali- ja terveyspalveluohjauksessa. Rokotuskattavuuden lisääntyessä ja tarttuvuuslukujen pienentyessä toimintaa jalkautetaan jälleen jäsenyhdistyksiin eri paikkakunnille.

Verenpaineen mittaus asiakkaalta

Korson Työttömien yhdistyksessä pidettiin terveysaamupäivä 9.6.2021, jossa yhdistyksen asiakkailla oli mahdollisuus mittauttaa mm. verenpainetta ja verensokeria. Myös keuhkojen häkämittauksia tehtiin.

Asiakkaita riitti koko aamupäivän ajaksi. Mahdollisuutta tarkistuttaa omaan terveyteen liittyviä arvoja pidettiin hyvänä.

– Verenpaineeni taitaa olla mitattu viimeksi kolme vuotta sitten. Hiukan tuo yläpaine oli koholla, oli hyvä tarkistuttaa, totesi yksi verenpainemittauksen asiakkaista.

Odottajien kesken käytiin vilkasta keskustelua koronasta, omasta terveydentilasta ja kesän tulosta. Iloisia oltiin siitä, että yhdistys on voinut ylläpitää ruokajakelua ja palveluita on saanut ajanvarauksella. Yhteistä tekemistä, sosiaalista kanssakäymistä ja retkiä kaivattiin. Kaikki laajempi ryhmätoiminta on koronarajoitusten mukaan ollut tauolla, eikä esimerkiksi yhteistä jouluruokailua voitu järjestää. Toiveet kääntyvät syksyyn ja mahdollisiin yhteisiin tapaamisiin.

Yhdistyksen sisäänkäynti ja kaksi henkilöä

Vaikeasta ajasta selvitty hyvin

Olemme selvinneet yhdistyksessämme vaikeasta ajasta suhteellisen hyvin, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Raimo Talvela. Toimintaa on muutettu ja muokattu. Olemme siirtyneet mahdollisuuksien mukaan etätyöhön, ruokajakeluun on kehitetty uusia toimintatapoja ja yhdistyksen kaikki 10 työntekijää on pystytty pitämään töissä.

– Ruoka on ollut varsin kysyttyä. Keittiömme on toiminut ja olemme jakaneet sekä EU-ruokaa että hävikkiruokaa pakattuina annoksina. Teemme yhteistyötä Vantaan yhteisen pöydän kanssa ruokajakelussa. Olemme myös kuljettaneet ruokaa asiakkaille, jotka eivät ole itse päässeet sitä hakemaan tai koronan vuoksi eivät ole halunneet tai pystyneet lähtemään liikkeelle, Talvela kuvailee.

Lisäksi palveluihin ja toimintaan ilmoittautumiseen on kehitetty uusi päivystyssysteemi, kertoo toimistosta ja taloudesta vastaava työntekijä.

– Asiakkaita otetaan vastaan rajoitetusti. Sokkeloinen toimitilamme on nyt korona-aikana toiminut yllättävän hyvin. Meillä on huoneita eri kerroksissa ja kaksi sisäänkäyntiä. Siten olemme voineet järjestää asiakkaiden tapaamisia turvarajoitukset huomioiden.

Hän lisää, että korona-aika on näkynyt asiakkaissa lisääntyneenä ahdistuksena, mikä on kasvattanut myös henkilökunnan kuormaa. Osa asiakkaista tarvitsee päivittäistä kanssakäymistä. Mikään etäväline ei heitä tavoita ja he ahdistuvat, jos eivät saa puhelimella yhteyttä. Yhdistys on heille se tärkeä ja tuttu matalan kynnyksen paikka, josta he kokevat saavansa tukea. Varsinkin yksinäisyyttä kokevia miehiä on yhdistyksen asiakkaina.

Terveydenhoitaja tekee keuhkojen häkämittausta, ulkokuva

Hyvää mieltä kannatusjäsenyydestä

Liisa Boman on eläkeikäinen, mutta hän haluaa olla juuri työttömien yhdistyksen kannatusjäsen.

– Olen ollut taksiyrittäjä ja sitä kautta ollut aina ihmisten kanssa tekemisissä ja oppinut tulemaan toimeen monenlaisten ihmisten kanssa. Korson yhdistyksessä olen ollut mukana jo pitkään. Tällä on hyvä, sosiaalinen ilmapiiri ja monenlaista toimintaa.

Boman muistelee erityisesti yhdistyksen bussiretkiä, joita on tehty sekä kotimaassa että rajojen ulkopuolelle. Hän on osallistunut myös yhdistyksen kokouksiin ja muuhun toimintaan.

– Eläkeläisten yhdistystoiminta ei jostain syystä kiinnosta minua. Teen edelleen vapaaehtoistyötä mm. seurakunnassa ja Martoissa. Kuitenkin jalat tulevat aina tänne, täällä on kotoinen, sosiaalinen ilmapiiri ja hyvä henkilökunta. Toisten ihmisten näkeminen tekee aina hyvää.

Teksti ja kuvat: Leena Valkonen

 

Terveydeksi 2.0 -hanke antaa maksutonta palveluneuvontaa

Terveydeksi 2.0 -hanke on STEAN rahoittama kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien ohjautumista sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin ja sitä kautta vahvistaa heidän osallisuuttaan, elämänhallintaansa sekä työ- ja toimintakykyään.

Hankkeessa työskentelevät hanketyöntekijät Ulla-Maija Kopra ja Veera Luoto tulevat pyydettäessä yhdistyksiin pitämään infotilaisuuksia ja kertomaan sosiaali- ja terveyspalveluista sekä työttömien oikeudesta maksuttomaan terveystarkastukseen.

Hankeen palveluohjaajat antavat myös työttömille työnhakijoille maksutonta palveluneuvontaa. Lue lisää verkkosivuiltamme:

Terveydeksi 2.0 -hanke – Työttömien keskusjärjestö ry (tyottomat.fi)

Tekstiä, työtön sinulla on oikeus maksuttomaan terveystarkastukseen

nuoli