Vaadimme kaikille Suomessa oikeuden työhön, ihmisarvoa kunnioittaen!

Vaadimme kaikille Suomessa oikeuden työhön, ihmisarvoa kunnioittaen!

Hallituksen on lopetettava työttömien syyllistäminen ja peruutettava julmat leikkaukset

Valtiovarainministeriön leikkausehdotuksessa työttömiin kohdistuu vuonna 2024 liki miljardin suuruinen säästö. Se on kohtuuton kiristys työttömille. Samankokoiset veroalennukset hyödyttävät palkansaajia ja eniten hyvätuloisia.

Työttömien elämä on jo erittäin tukalaa. Energiakulujen, asumiskulujen ja ruuan hinnan nousu koskettavat erityisesti pienituloisia. Ruoka-apu ei riitä. Avun tarve kasvaa koko ajan.

Työttömien Keskusjärjestölle on tullut useita huolestuneita yhteydenottoja liittyen hallituksen kaavailemiin sosiaaliturvaleikkauksiin. Ne ovat kohtalokkaita etenkin niille työttömille, jotka joutuvat turvautumaan useaan eri tukeen – esim. yksinasuvat työttömät, tai työttömänä olevat yksinhuoltajaperheet.

Hallituslinjaukset toimeentulotukeen ovat kestämättömät. Toimeentulotuki on suomalaisten viimesijainen turva, jonka saantiin liittyy valtavasti ehdollisuutta. Leikkausten sijaan tulee ensin investoida riittäviin palveluihin, jotta kenenkään ei tarvitse turvautua toimeentulotukeen. Irma Hirsjärvi, Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja vaatii, että hallitus peruu nämä leikkaukset. Sosiaaliturvan leikkaus ei ole työllisyystoimi. Työttömät tarvitsevat konkreettisia toimenpiteitä työllistymisensä tueksi. Työttömien syyllistäminen ja eriarvoistaminen on lopetettava.

Työttömien palvelut uhkaavat näivettyä

Hallituksen ehdotukset työttömyysturvan suojaosan ja palkkatuetun työn työssäoloehdon poistamisesta heikentävät työllistymistä. Moni ei kykene terveytensä vuoksi kokopäivätyöhön, mutta toivoo mahdollisuutta osa-aikatyöhön. Palkkatuettu työ ja työttömyysturvan suojaosa on tukenut mm. näiden ihmisten mahdollisuuksia tehdä töitä.

Työnhakijoiden eriarvoistaminen Suomessa täytyy pysäyttää

Työttömien Keskusjärjestön mielestä hallituksen julkistama rasisminvastainen tiedonanto on ristiriidassa hallitusohjelman toimenpiteiden kanssa. Syrjivät toimenpiteet tulee poistaa myös hallitusohjelmasta. Hallitusohjelma vaikeuttaa pitkäänkin maassa olleiden maahanmuuttajien työllistymistä. Pysyvään oleskelulupaan vaaditaan jatkossa esimerkiksi ”kielitestillä todennettavaa erityisen hyvää suomen tai ruotsin taitoa, sekä vähintään kolmen vuoden työhistoriaa ilman muuta kuin lyhytaikaista turvautumista työttömyysturvaan tai toimeentulotukeen.”

Työperusteinen oleskelulupa voidaan evätä, mikäli henkilö ei löydä töitä 3 kuukauden sisällä. Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski huomauttaa: ”Vuonna 2022 TE-toimistoissa keskimääräinen työnhaun kesto oli 87 viikkoa. 12 viikon pituinen työnhaku, ehtona maastakarkotus, asettaa työperäisen maahanmuuttajan kohtuuttomaan asemaan Suomessa.”

Työvoiman saaminen on elinkeinoelämän ja julkisten palveluiden rahoituksen kannalta erittäin tärkeää. Suomessa on vähemmän työvoimaa (2 648 166 ihmistä vuonna 2021), kuin työelämän ulkopuolella olevia kansalaisia (2 900 075 ihmistä vuonna 2021). Suomessa koulutuksen saaneen maahanmuuttajan ehtoja pysyvään oleskelulupaan ja oikeutta Suomen kansalaisuuteen kiristetään monin tavoin. Taloudellisesti ja inhimillisesti tilanne on kestämätön.

Työttömien Keskusjärjestö vaatii kaikille oikeuden työhön, ihmisarvoa kunnioittaen!

Lisätiedot: 

Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja 

050 577 2580

jukka.haapakoski@tyottomat.fi

 

Irma Hirsjärvi, hallituksen puheenjohtaja 

050 591 5461 

irma.hirsjarvi@tyottomat.fi 

 

Viittaukset:

Työnvälityksen vuositilastot vuonna 2022

Tilastokeskuksen ilmaiset tietokannat (2021)

Hallitusohjelma, Vahva ja välittävä Suomi

 

nuoli