Työttömien Keskusjärjestö: Asennemuutosta tarvitaan, jotta ikääntyvät työllistyvät

Työttömien Keskusjärjestö: Asennemuutosta tarvitaan, jotta ikääntyvät työllistyvät

Suomen hallitus on tehnyt periaatepäätöksen työttömyysturvan lisäpäivien poistamisesta. Keskusjärjestön mielestä on tärkeää, että siirtymäaika eläkeputken poistamiseen on riittävän pitkä ja tarvittavat tukitoimet valmistellaan ja resursoidaan riittäviksi. Vasta silloin nähdään, miten toimenpide on toiminut.

Työttömyysturvan lisäpäivien poistaminen on rakenteellinen uudistus. Työttömyysturvan lisäpäivien poistaminen synnyttää tilanteen, jossa ehkä osa kohderyhmästä jää työlliseksi YT-neuvottelujen jälkeen, mutta osa tippuu työttömyysturvan varaan. Työttömien Keskusjärjestö kysyy, miten uudet työpaikat syntyvät, kun yli 55-vuotiaat jäävät työttömäksi?

Työllisyysmäärärahoihin perustuvat tukitoimet ovat kulloisenkin hallituksen päätettävissä, kuinka paljon niihin panostetaan. Pitkäaikainen trendi on ollut, että työllisyysmäärärahoista on säästetty. Nyt esitetty 165 miljoonan tukipaketti on suhteellisen mittava, jos verrataan käytettävissä oleviin työllisyysmäärärahoihin.

Tukitoimetkaan eivät riitä poistamaan vallitsevaa ikärasismia, jota on todettu olevan työmarkkinoilla. Tarvitaan myös työnantajien asennemuutosta, jotta näillä tukitoimilla on vaikutusta.

Työttömien Keskusjärjestön hallitus päätti kannanotosta tämänpäiväisessä kokouksessaan. 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski@tyottomat.fi

Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi@tyottomat.fi

Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen@tyottomat.fi

 

nuoli