Työttömien Keskusjärjestö: Työttömyysturvan ehdoksi – hakee työtä!

Työttömien Keskusjärjestö: Työttömyysturvan ehdoksi – hakee työtä!

Työttömien Keskusjärjestö: Työttömyysturvan ehdoksi – hakee työtä!

Työttömien Keskusjärjestö katsoo, että työttömyysturvan ehtoa kokoaikatyön hakemisesta tulee muuttaa. Tarjolla olevien töiden luonne on muuttunut ja yhä useampi tekee osa-aika tai pätkätöitä. Työttömyysturvan saannin ehtona tulee riittää se, että hakee työtä.

Uusi, pohjoismainen työvoimapalveluiden malli astuu voimaan toukokuun alussa. Malli määrää työttömyysturvan saannin ehtona, että työttömän työnhakijan tulee hakea neljää työmahdollisuutta kuukauden aikana. Yksilökohtaisesti vaade voi vaihdella 0–4 työnhakuun kuukaudessa riippuen työttömän työnhakijan tilanteesta osaamisesta, palvelutarpeista tai muusta syystä. Työnhakujen määrästä sovitaan TE-toimiston työnhakukeskusteluissa.

Myös yli kuukauden kestävässä työvoimakoulutuksessa tai työttömyysetuudella tuettuna opiskelevien tulee hakea kolmea TE-toimiston tai kunnan osoittamaa koulutusalaan liittyvää ja koulutusta tukevaa yksilöityä työpaikkaa kolmen kuukauden aikana. TE-toimisto ratkaisee tapauskohtaisesti opiskelun tai yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuden sekä oikeuden työttömyysetuuteen. Työttömän näkökulmasta tilanne näyttäytyy ristiriitaiselta. Kumpi on ensisijaista, se että saadaan osaamista kehitettyä, opiskelu päätökseen ja tutkinto vai koetaan painetta työn hausta ja joudutaan mahdollisesti keskeyttämään opiskelu.

Työttömien Keskusjärjetön hallitus ihmettelee, miksi työttömyysturvan ehtona pidetään edelleen kokoaikatyön hakemista. Ihmisten henkilökohtaiset elämäntilanteet ovat hyvin vaihtelevia ja tilanteesta riippuen osa-aikatyö voi olla ainoa vaihtoehto ylipäätään saada työtä.

Osatyökykyisten kannalta vaade kokopäivätyöstä tuntuu haastavalta. Eikö olisi parasta, että kaikkien työpanos saataisiin käyttöön siinä mitassa, kun se on yksittäiselle työnhakijalle sopivaa ja siten yhteiskunta myös hyötyisi työpanoksesta.

Pitkittyneen työttömyyden taustalla on usein terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia. Uusi pohjoismainen työvoimapalvelumalli lupaa yksilöllistä huomiointia työttömälle työnhakijalle ja tukea tarpeellisiin palveluihin pääsemiseksi. Työttömien Keskusjärjestön hallitus katsoo, että kokoaikatyön vaateen poistaminen työttömyysturvan ehdosta voisi vaikuttaa positiivisesti myös pitkäaikaistyöttömyyden lieventymiseen.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski@tyottomat.fi

Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi@tyottomat.fi

Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen@tyottomat.fi

 

Työttömien Keskusjärjestö toimii työttömyyden asiantuntijana ja työttömien työnhakijoiden edunvalvojana. Järjestöön kuuluu 71 yhdistystä eri puolilta Suomea.

 

 

nuoli