Uusi ohje hyvinvointialueille työttömien terveystarkastuksista

Sosiaali- ja terveysministeriö päivitti kesän aikana ohjeensa työttömien terveystarkastusten toteuttamisesta. Edellinen ohjekirje kunnille oli vuodelta 2013.

Ohjeistuksen tarkoitus on tukea hyvinvointialueita terveystarkastusten ja terveysneuvonnan toteuttamisessa, työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa ja edistämisessä sekä yhteistyössä TE-palvelujen ja Kelan kanssa. Tavoite on lisätä työttömien terveystarkastusten tarpeen tunnistamista, asiakaslähtöistä toteuttamista, laatua ja vaikuttavuutta.

Kaikki työttömät eivät ole TE-palvelujen asiakkaita, ja uusi ohje korostaa ja kannustaa tarkastuksen tarpeen tunnistamiseen ohjaamiseen eri sote-palveluissa. Keskeistä on tukea työ- ja toimintakykyä työttömyyden eri vaiheissa. Terveystarkastus sellaisenaan ei riitä työkyvyn tai kuntoutustarpeen arvioimiseksi, vaan se on osa monialaisia työkyvyn arvioinnin ja tuen palveluita (Kerätär, Oivo 2018).

Asiakkaiden moninaisuus sekä erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet tulee huomioida. Tämä edellyttää usein yhteistyötä TE-palvelujen ja Kelan kanssa.  Ohjekirje kannustaa alueita luomaan ja sopimaan omia yhteistyökäytäntöjä muiden toimijoiden kanssa.

Lisäksi terveystarkastuksista tulee tiedottaa kattavasti niin, että työttömän on helppo hakeutua palveluun myös itse.

Lue lisää työttömien terveystarkastuksista:

Ohjekirje: https://stm.fi/documents/1271139/150188883/Ohjekirje_Tyottomienterveyspalvelut_final.pdf/

Yleistä tarkastuksista ja neuvonnasta: https://stm.fi/terveysneuvonta-terveystarkastukset

THL, Työttömän terveystarkastus -sivusto: https://thl.fi/fi/web/sote-palvelujen-johtaminen/kehittyva-palvelujarjestelma/sote-palvelut/tyoikaisten-tyokyvyn-ja-tyollistymisen-tuen-sote-palvelut/tyottoman-terveystarkastus#kirjaaminen

 

Työttömien Keskusjärjestö ja Terveyttä työttömille -toiminta ovat pitkään puhuneet työttömien terveystarkastusten puolesta. Lue lisää aiheeseen liittyen #tyottomat -lehdestä.

nuoli