Toimintakertomus 1992

Puheenjohtaja: Heikki Haapala

 

Toimintakertomus ajalta 24.5.1992–20.3.1993

Yleistä

Työttömyys on lisääntynyt maassamme toimintakauden aikana jättimäisaksi. Työttömiä on tänä päivänä puoli miljoonaa ja työttömyys koskettaa eri tavoin yli miljoonaa suomalaista. Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY r.y. on kohdannut vaikeuksia toiminnassaan työttömien hyväksi. Toteuttaessaan yhteisesti hyväksyttyjä työllistämis- ja työttömyysturvaohjelmia on toimintaamme aliarvioitu ja vaikeutettu monin eri tavoin.

TVY:n toiminta on laajentunut ja koko ajan laajenemassa ympäri maatamme vaikeuksista huolimatta. Toiminnan vakiintuminen eri paikkakunnilla sekä TVY:ssä on saanut eri vaikuttajapiirit tunnustamaan TVY:n työttömien valtakunnalliseksi edunvalvontajärjestöksi. Siitä ovat osoituksena mm. eri valtakunnallisten järjestöjen kanssa aloitetut projektit.

 

Tilaisuudet

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY r.y. on järjestänyt toimintakauden aikana toimintasuunnitelman mukaisesti Työttömien bujettiriihen Kolmen sepän patsaalla Helsingisaä 25.–27.8.1992. Työttömien seminaari järjestettiin Kiljavan ammattiyhdistysopistalla 28.–29.11. Osanottajina oli neljäkymmentäkahdeksan (48) työtöntä eri puolilta Suomea.

Eduakunnassa ovat TVY:n edustajat käyneet neljä eri kertaa esittämässä kansanedustajille työtttömien näkemyksiä asioiden kehittymisestä.

Työministeriössä ovat työttömien edustajat esittäneet huoliaan kansliapäällikkö Sorsalle ja osastopäällikkö Ettalalle. Ammattiyhdistysliikkaiden päättäjille ovat TVY:n edustajat esittäneet toimintakauden aikana näkemyksiään useita kertoja.

Edellä mainittujen lisäksi ovat työttömien edustajat tavanneet eri asiayhteyksissä eduskunnan oikeusasiamiehen ja raha-automaattiyhdistyksen edustajat.

 

Jäsenet

Toimintakauden aikana on TVY:n jäsenmäärä lisääntynyt huomattavasti. TVY:n jäsenyhdistyksiä on nyt neljälläkymmenellä (40) eri paikkakunnalla ja yhteyshenkilöitä tämän lisäksi toimii noin sadalla (100) paikkakunnalla. Työttömien toimintaryhmien perustaminen on runsasta ja tapahtuu sponttaanisti, joten TVY:llä ei ole tietoa kaikista ryhmistä. Tiedon koodinointi kuitenkin, koko ajan etenee.

 

Hallinto

TVY:n hallitus on kokoontunut toimintakauden aikana yhteensä seitsemän (7) kertaa eri paikkakunnilla. Hallituksen ja TVY:n puheenjohtajana on toiminut Heikki Haapala ja varapuheenjohtajana Juhani Rantanen. Hallituksen jäseninä ovat toimineet Uuno Kauhanen Siilinjärveltä, Terttu Lehtiaho Nokialta, Reino Määttänen Imatralta, Reijo Mäkinen Porista, Pekka Nöjd Oulusta, Anna-Maija Porkkalainen Vähästäkyröstä, Marita Roivas Espoosta, Marjo Siitari Turusta ja Juha Viljanen Kotkasta. Hallituksen ulkopuolelta ovat kokouksiin osallistuneet Erkki Moisio sihteerinä, Vilho Aronranta taloudenhoitajana ja Seppo Vainio ay-vastaavana.

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY r.y. perusti toimiston Helsinkiin 2.7. Helsingin seurakunta yhtymältä saatuihin tiloihin oa. Kolmas-Linja 22 B. Näistä tiloista jouduttiin muuttamaan pois kesken sopimuskauden 30.9. uuteen paikkaan, jonka osoite oli Eerikinkatu 43 D. Eerikinkadulla toimiston tilat olivat puolitoistakuukautta käytössä, jonka jälkeen muutettiin jälleen. Toimiston tilat ovat nyt osoitteessa Kolmas-linja kolme 15.11. Helsingin konttorimme muuttojen yhteydessä on selvinnyt vaikeudet, jotka kohtaavat vähin varoin eteenpäin pyrkivää. Toimiston hoitajina ovat toimineet Marita Roivas ajalla 1.7.–31.12. ja Marja Iiakola 16.12. alkaen.

 

Yhteistoiminta

TVY:llä on perinteisesti ollut paras yhteistyö SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Toimintakauden aikana ovat myös muiden keskusjärjestöjen kiinnostus toimintaamme kohtaan lisääntynyt. Seurakunnat eri puolilla maatamme ovat lisänneet yhteistyötä järjestömme kanssa merkittävästi toimintakauden aikana. Suomen Punainen Risti on ilmaissut kiinnostuksensa toimintaamme kohtaan. SPR:n kanssa toimiessa työttömät pyrkivät auttamaan ryhmänä itseään ja toisiaan.

Muista yhteistyötahoista on työttömillä hyviä kokemuksia. Mm. joidenkin kuntien myönteisestä suhtautumisesta työttömien ongelmiin.

 

Projektit

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY r.y:n valitseminen yhdeksi Yhteisvastuukeräyksen kohteeksi ja avustuksen saajaksi on vakiinnuttanut merkittävästi TVY:n asemaa työttömien edunvalvontajärjestönä.

Toinen projekti, jonka merkitys TVY:n kannalta on myös merkittävä, on 22.2.1993 alkaen työttömien viesti, jossa SAK ja työttömien paikallistoimikunnat keräävät allekirjoituksia Manifestiin työn puolesta sekä varoja työttömien toimintaan. Työministeriölle on jätetty projektianomus-työttömien toiminnan tukemiseksi.

 

Tiedotus

TVY:n oma lehti Karenssisanomat on ilmestynyt toimintakauden aikana kaikkiaan neljä kertaa. Lehden toimittajana kahdessa ensimmäisessä numerossa on ollut Anna-Maija Perkkalainen. Nykyinen lehden toimittaja Tuula Lehtinen on toimattanut kaksi viimeistä numeroa.

TVY:n edustajat ovat käyneet lukuisissa tiedotustilaisuuksissa eri puolilla maata selvittämässä TVY:n toiminta-ajatusta. TVY:n työllisyysohjelma ja lukuisia muita tiedotteita on toimitettu eri tiedotusvälineisiin.

 

Kansainvälinen toiminta

TVY on hyväksytty Eurospan Työttömien Yhteysverkoston ENU:n ehdokasjäseneksi. Ehdokasjäsenyysaika on yksi vuosi, jonka jälkeen TVY:llä on mahdollisuus anoa täysjäsenyyttä. Yhteyshenkilönä TVY:n kansainvälisissä suhteissa on toiminut Terttu Lehtiaho. TVY Suomen eduatajana on kymmenes maa ENU:n toiminnassa.

 

Varainhankinta

Merkittävän osan taimintaansa tarvitsemistaan tuloista TVY on hankkinut järjestämällä maata käsittävät Työ-arpajaiset.

Avustukset ja jäsenmaksut ovat osaltaan lisänneet järjestön käyttövaroja. Varojen hankinnassa on TVY kokenut suurimmat epäonnistumisensa. Raha-automaattiyhdistys hylkäsi kaikki TVY:n avustusanomukset, joten TVY on toiminut työttömien ongelmiin nähden todella epäinhimillisen pienin toimintavaroin.

nuoli