Toimintakertomus 1993

Puheenjohtaja: Mikko Immonen

 

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry
Vuolteenkatu 11, 33100 TAMPERE

 

Yleistä

Työttömyys kasvoi toimintavuoden aikana edelleen voimakkaasti. Vuoden lopussa työttömiä oli 536 794 eli 21,8 % työvoimasta. Vientiteollisuuden veto parani selvästi. Työllisyystilanne koheni yksityispuolella, mutta automatisointi ja vuodenvaihteen lakimuutosten ennakointi pitivät työvoiman kasvun pienenä. Käytännössä työssä olevan työvoiman rasitus entisestään kasvoi. Julkisella puolella sen sijaan vasta aioitellaan työvoiman supistuksia ja ne tulevat taloudellisesta tilanteesta riippumatta jatkumaan vuosia, jos nykyisen hallituksen linja jatkuu.

 

Jäsenet

Työttömien yhdistystoiminta kasvoi vuoden aikana räjähdysmäisesti. Jäsenyhdistyksiä oli vuoden lopussa 130. Määrä kasvaa koko ajan ja kattaa koko maan. Toiminnassa on mukana henkilöitä kaikista ammattijärjestöistä ja runsaasti myös entisiä yrittäjiä. TVY kehitys on kulkemassa alueellisen organisoitumisen suuntaan.

 

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut kirvesmies Mikko Immonen Mynämäeltä. Varapuheenjohtaja Seppo Vainio (Kangasala). Muut hallituksen jäsenet: Uuno Kauhanen (Siilinjärvi), Terttu Lehtiaho (Linnavuori), Ilkka Lautkankare (Oulu), Sirkka-Liisa Mikkonen (Kitee), Maija Pulli (Hämeenlinna), Kaija Säteri (Uusikaupunki), Reijo Mäkinen (Pori) ja Reijo Määttänen (Imatra).

Hallitus on kokoontunut 12 kertaa ja pitänyt kokouksiaan eri paikkakunnilla. Tällä kierrolla on voitu samalla tutustua toimintaan eri osissa maata. TVY:n toimisto oli Helsinissä kesäkuun loppuun saakka ja sen jälkeen Tampereen Seuun Työttömien tiloissa. Tämä järjestely katsottiin järkeväksi, koska iiikenneyhteydet Tampereelle ovat paremmat, eikä erillistä toimiston hoitajaa tarvinnut palkata.

 

Tapahtumat

Vuoden alussa toteutettiin ev.lut. seurakunnissa yhteisvastuukeräys. Työttömät osallistuivat siihen monin tavoin. Keräyksen tuotosta 5% eli noin 1 milj. markkaa luovutettiin TVY:lle 4.10.1993 käytettäväksi 16 työttömien paikallisyhdistyksen toiminnan tukemiseen.

Toinen merkkitapaus oli ”Murrostorstai” 4.11.1993 Helsingissä eduskuntatalolla. Se kysyi runsaasti TVY:n ja paikailisyhdistysten voimavaroja. Erityisesti Helsingin työttömät tekivät suuren työn. Tulos oli näyttävä: yli 20 000 ihmistä ympäröi eduskuntatalon. Viestin vaikutukset ovat näkyneet selvästi tiedotusvälineissä vielä kauan jälkeenkinpäin. Uskomme tämän näytön osoittaneen päättäjille, että työttömien mitta on täyttymässä.

Keväällä sak:lainen ay-liike toteutti työttömien avustuksella ”Työn puolesta” -kampanjan. Siinä kerättiin 328 091 nimeä adressiin, joka esiteltiin työmarkkinajärjestöille ja luovutettiin 3.6.1993 pääministeri Aholle. Kampanjan yhteydessä järjestetty keräys tuotti n. 450 000 markkaa. Sitä ovat paikallisyhdistykset saaneet käyttöönsä. TVY:lle hankittiin 10 kappaletta kenttäkeittiön kuljettamisessa tarvittavia peräkärryjä.

Teiskossa Murikan opistossa järjestettiin elokuussa 1993 työttömien toiminnan suunnittelua käsittelevä seminaari. Siihen osallistui satakunta henkilöä eri puolilta maata. TVY:n edustajat ovat osallistuneet lukuisiin paikallisiin tapahtumiin. Yhteistoimintaa eri järjestöjen ja virastojen kanssa on harjoitettu laajalla rintamalla. Erityisesti ev.lut. seurakuntien tuella maahan on luotu jo melko kattava työttömien ruokalaverkosto. Se osaltaan helpottaa merkittävästi vaikeuksissa olevien työttömien elämää.

 

Tiedotus

Oma tiedotuslehti, Karensssisanomat, on ilmestynyt neljä kertaa. Painosmäärä on ollut 40 000 kappaletta. Lehden vastuullinen tekijä on ollut toimittaja Päivi Ahtiala. Hän on tehnyt työnsä vapaaehtoisena. Yhden numeron toimittamiseen osallistuivat myös Tampereen Yliopiston tiedotusopin opiskelijat.

Syksyllä käynnistyi TVY:n aaloitteesta TV-1:ssä Työttömien Päiväopisto. Sen ohjelma on jatkuvasti monipuolistunut ja siinä on jo esitelty useiden paikallisyhdistysten toimintaa. Yhteyksiä kaikkiin tiedotusvälineisiin on pidetty avoinna.

 

Kansainvälinen toiminta

Työttömyys on yhdentyvässä Euroopassa vuoden aikana kasvanut. Se on saanut työttömät hakeutumaan yhteistoimintaan. Mukaan on tullut myös EU:n ulkopuolisia maita.

TVY teki jo perustettavassaan kokouksessaan päätöksen hakea Euroopan Työttömien Verkoston (ENU:n) jäsenyyttä. Vuoden ehdokas jäsenyyden jälkeen Suomi hyväksyttiin syksyllä 1993 Potsdamin vuosikonferenssissa ENU:n jäseneksi. Kokoukseen osallistuivat Mikko Immonen, Carita Peltonen, Terttu Lehtiaho ja Uuno Kauhanen. TVY:tä ENU:n hallituksessa on edustanut Terttu Lehtiaho Nokialta. ENU:n jäsenmaksu on 300 ecua. ENU maksaa matkat kokouksiin EU:n komission rahaston kautta.

 

Talous

Alkuvuoden toiminta painottui käyttövarojen hankintaan ja se näkyy TVY:n vähäisenä osallistumisena paikallisyhdlstysten tukemiseen. Olemme saaneet taloudellista tukea mm. Karenssisanomien painattamiseen. Loppu vuodesta saatiin käyttöön myöskin työministerin myöntämä projektiavustus, jolla on voitu rahoittaa paikallisyhdistysten toimintaa.

Murrostorstai oli rahallisesti merkittävä ponnistus. Pelkästään junamatkat maksoivat noin 300 000 markkaa. Rahoitus onnistuttiin järjestämään ammattiliittojen ja paikallisyhdistysten tuen turvin. Tarkempi selvitys taloudesta näkyy erillisestä tilikertomuksesta.
Työttömien järjestäytynyt toiminta tulee edelleen valmistumaan ja osoittamaan päättäjille, että työttömät ovat parhaita asiantuntijoita työttömyys ongelmia ratkaistaessa.

nuoli