Toimintakertomus 1994

Puheenjohtaja: Mikko Immonen

 

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry
Lönnrotinkatu 43 b A 3, 00180 Helsinki
Puh/Fax: 90 648 423

 

Yleistä

Työttömyys pieneni toimintavuoden aikana lievästi. Vuoden lopussa työttömiä oli 495 172 eli 20,2 prosenttia työvoimasta.

Pitkäaikaistyöttömien kohdalla tilanne on entisestään pahentunut. Vientiteollisuuden veto on parantunut myöskin toimintavuoden aikana. Työllisyystilanne on jonkin verran kohentunut yksityispuolella, mutta vaikutukset eivät ole ollenkaan sitä, mitä on annettu ymmärtää. Julkisella puolella on supistuksia toteutettu kuluvana toimintavuonna, tuskin vielä taloudellisen tilanteen huomioon ottaen loppua on näkyvissä.

Toivottavasti uusi eduskunta tuo tilanteeseen korjausta.

 

Jäsenet

Työttömien yhdistystoiminta kasvoi vuoden aikana räjähdysmäisesti. Uusia jäsenyhdistyksiä on vuoden aikana liittynyt 45. Toiminnassa on mukana henkilöitä kaikista ammattijärjestöistä sekä myös entisiä yrittäjiä.

TVY:n toiminta on kulkenut alueellisen organisaation suuntaan.

 

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut kirvesmies Mikko Immonen Mynämäeltä ja varapuheenjohtajana Martti Virnes (Mikkelin lääni). Muu hallitus: Markku Kekäläinen (Uudenmaan lääni), Veikko Mähönen (Hämeen lääni), Ilpo Heltimoinen (Kymen lääni), Sirkka-Liisa Mikkonen (Pohjois-Karjalan lääni), Pirjo Kumpulainen (Kuopion lääni), Jyri Kiikka (Keski-Suomen lääni), Jari Vuorinen (Vaasan lääni), Jorma Aho (Oulun lääni) ja Risto Kontio (Lapin lääni).

 

Muut valinnat

Ay-vastaava Seppo Vainio (Hämeen lääni), kansainvälisentoiminnan vastaava Terttu Lehtiaho (Hämeen Lääni) ja ruotsinkielisen toiminnan vastaava Märten Grönholm (Vaasan Lääni).

Järjestäytymiskokouksen valinnat: Sihteeriksi Anja Salmi, taloudenhoitajaksi Pirjo Kankaristo sekä tiedottajaksi ja Karenssisanomien toimittajaksi Hannu Oittinen, joista viimeisin on TVY:n palkkalistoilla ja toimii Tampereella. Sirkka Rajala palkattiin Helsinkiin TVY:n työntekijäksi. Tilintarkastajat vuodella 1994: Alli Tähtinen ja Leila Petäjämäki sekä varalle Eeva Pollari ja Kirsi Hämäläinen.

Hallitus on kokoontunut kahdeksan (8) kertaa, pitänyt syyskuuhun saakka kokouksia eri paikkakunnilla ja sen jälkeen Helsingissä. Poikkeuksena on ollut lokakuun kokous, joka kokoontui Järvenpäässä Ihmisoikeuksien päivien päätyttyä. Marraskuussa saimme toimiston Helsinkiin Lönnrotinkadulle, missä TVY:n työtekijä Sirkka Rajala toimii.

ENUn hallituksen varsinaisena jäsenenä on toiminut Terttu Lehtiaho ja varalla Arto Aho Turusta. Lokakuussa Terttu Lehtiaho valittiin ENUn puheenjohtajaksi ja hallitukseen Märten Grönholm sekä varalle Sirkka Rajala. ENUn vuosikokoukseen osallistuivat Terttu Lehtiaho, Sirkka Rajala, Märten Grönholm ja Jarmo Kela.

 

Tapahtumat

Vuoden alussa toteutettiin yhteisvastuu keräys, johon työttömät osallistuivat monin tavoin. Keräyksen tuotosta luovutettiin 956.606,78 markkaa TVY:lle käytettäväksi l6 työttömien paikallisyhdistyksen toiminnan tukemiseen.

Mikko Immonen ja Seppo Vainio osallistuivat SDP:n puolueen kutsusta edustajina Talous ja Työllisys -konferenssiin. SAK:n työttömien yhteistyöryhmään valittiin TVY:n edustajiksi Seppo Vainio ja Sirkka Rajala. Työllistämisasiain neuvottelukuntaan valittiin TVY:n edustajaksi Sirkka Rajala.

Naisten Foorumi 1.–6.8.1994 -tapahtumaan Turussa osallistui lähes 10.000 henkeä. TVY oli järjestelyissä mukana.

Ihmisoikeuspäivät Järvenpään Seurakuntaopistolla 24.–26.10.1994. Tilaisuuden järjestäjinä Kirkon Diakonia- ja Yhteiskuntatyön keskus  sekä TVY.

Työryhmien vetäjät TVY:stä:

  • Oikeus lomaan ja matkustamiseen Sirkka Rajala
  • Oikeus talkoisiin ja muuhun hyödylliseen toimintaan Maija Pulli
  • Oikeus opiskeluun ja muuhun itsensä kehittämiseen Anja Salmi
  • Oikeus työhön Jari Vuorinen
  • Oikeus toimeentuloon Arja Dolgov

Tilaisuuteen osallistui yli 200 työtöntä ympäri Suomea.

Kansalaistalkoot 1.5.–31.10.1994 -keräykseen osallistuivat työttömien yhdistykset seurakuntien kanssa.

TVY oli myös mukana Valkeakoskella järjestetyssä Työväen musiikkitapahtumassa. Avajaispäivän kärkiteemana oli työttömyys.

Mielenilmaisu päivä pidettiin 28.9.1994 eri puolilla Suomea. Päivät keräsivät runsaasti työttömiä eri alueiden tilaisuuksiin.

Sosiaali- ja Terveysministeriö järjesti Työttömyys yhteiskuntaa uudistava voima -seminaarin 28.–29.11.1994 Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui 50 työtöntä eri puolilta Sucmea. Seminaarissa oli alustajia eri aloilta. Oli huomioitavaa, että puheenvuorojen jälkeen lähes jokainen asiantuntija poistui paikalta heti esityksensä jälkeen, eikä ollut kiinnostunut työttömien esittämistä kysymyksistä.

 

Muu toiminta

Työttömien yhdistysten toiminta on erittäin vilkasta. On ruokalatoimintaa, erilaista harrastetoimintaa sekä jonkin verran myös koulutusta. Toiminnan laajentuminen haastaa myös TVY:n, jonka pitää myös kehittyä entistä laajempaan suuntaan. TVY hallituksen lääneittäin valitut jäsenet pitävät aluepalavereita kuukausittain. Näin terveiset kantautuvat yhdistyksiin ja yhdistyksistä TVY:hyn.

Liitteenä ay-vastaavan, ruotsinkielisen ja kansainvälisen toiminnan vastaavien kertomukset.

nuoli