Toimintakertomus 1995

Puheenjohtajat: Mikko Immonen ja Mårten Grönholm

 

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry

 

Yleistä

Valtiovallan asettamista tavoitteista huolimatta ei työttömyys pienentynyt toimintakauden aikana. Tavoite työttömyyden puolittamisesta työttömien näkökulmasta tarkasteltuna näyttää mahdottomalta. Vuoden 1995 lopussa Työministeriön tilastojen mukaan työttömiä työnhakijoita oli 478 200 mikä on 19,6 % työvoimasta. Näistä yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli 141 700 henkilöä. Työttömistä työnhakijoista oli miehiä 265 100 (55 %) ja naisia 213 100 (45 %). Avoimia työpaikkoja joulukuun lopussa oli 4 800, mikä oli 300 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

 

Jäsenet

Työttömien yhdistystoiminta on kasvanut jatkuvasti. Vuoden lopussa oli jäsenyhdistyksiä jo 173 kpl. Vuosikokouksen jälkeen siirrettiin jäsenrekisteri ja sen ylläpito Helsinkiin. Jäsenkirjeitä lähetettiin toimintavuoden aikana viisi.

 

Hallinto

Vuosikokouksessa hyväksytyn sääntömuutoksen jälkeen hallituksen jäsenet valittiin työvoimapiireittäin, lisäksi puheenjohtaja erikseen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mårten Grönholm Närpiöstä. Jäseninä työvoimapiireittäin Torsti Lahtinen, Uusimaa, vara Päivi Nieminen; Lasse Räsänen, Varsinais-Suomi, vara Liisa Harjuniemi; Veikko Mähönen, Häme, vara Maija Pulli; Rauli Nieminen, Satakunta, vara Matti Liukkonen; Ilpo Heltimoinen, Kymi, vara Maija Sorsa; Anneli Nisula, Mikkeli, vara Heikki Ljungkvist; Tapio Salomaa, Keski-Suomi, vara Tuula Vakkilainen; Kimmo Vartiainen, Pohjois-Karjala, vara Sylvi Kuvaja; Pekka Rajala, Kuopio, vara Vesa Aallosvirta; Jari Vuorinen, Vaasa, vara Seppo Haapaharju; Ilkka Lautkankare, Oulu, vara Aaro Räisänen; Matti Huotari, Kainuu, vara Ahti Kyllönen, sekä Lea Karjalainen, Lappi, vara Juhani Torvinen.

 

Järjestäytymiskokouksen valinnat

Varapuheenjohtajaksi valittiin Lea Karjalainen Ivalosta, sihteeriksi Sirkka Rajala ja taloudenhoitajaksi Pirjo Kankaristo. Ay-vastaaviksi Tuula Vakkilainen Petäjävedeltä, STTK, Jorma Aho Oulusta, Akava ja Seppo Haapaharju Vaasasta, SAK. Nuorisovastaavaksi valittiin Ilpo Heltimoinen Lappeenrannasta ja kansainvälisistä asioista vastaavaksi Mårten Grönholm. Työvaliokuntaan valittiin puheenjohtaja Mårten Grönholm, varapuheenjohtaja Lea Karjalainen sekä hallituksen jäsenet Tapio Salomaa ja Ilpo Heltimoinen.

Hallitus on laatinut toimintaohjesäännön, jossa on määriteltynä hallituksen alaisuudessa toimivien eri elinten tehtävät sekä henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet.

TVY:n toiminnot siirrettiin Helsinkiin vuosikokouksen jälkeen lukuunottamatta Karenssisanomien toimitusta, joka jatkuu edelleen omissa tiloissaan Tampereella.

 

Toiminta

Hallitus on kokoontunut toimintakauden aikana 10 kertaa ja työvaliokunta 4 kertaa. Hallituksen edustajia on ollut kutsuttuina mm. hallituksen työllisyystyöryhmän sekä työministeriön työttömien aloitteellisuutta edistämään perustetun työryhmän kuultavina. Lisäksi Eduskunnassa on oltu kuultavana eri lakimuutoksia valmisteltaessa.

Hallitus pyysi keväällä 1995 alueilta toimenpide-ehdotuksia, joiden pohjalta laadittiin TVY:n tavoiteohjelma 1995–1996. Ohjelmaa on jaettu mm. ay-liikkeeseen, ministereille ja ministeriöihin sekä kansanedustajille. Lisäksi hallituksen jäsenet ovat levittäneet tavoiteohjelmaa omien alueidensa päättäjien keskuuteen.

Hallituksen jäsenet ovat toimineet omilla alueillaan aluevastaavina, ja alueilla on järjestetty säännöllisesti aluetapaamisia.

 

Tapahtumat

Turussa järjestettiin 24.–25.8.1995 Työttömien ja valtakunnan päättäjien kohtaaminen -tilaisuus. Tilaisuuden käytännön järjestelyt hoitivat Turun Seudun työttömät. Valitettavasti päättäjiä ei juuri lainkaan saatu paikalle. Kaksipäiväiseen seminaariin osallistui yhteensä n. 350 henkeä.

Yhteistyössä KDYK:n, Seurakuntaopiston ja Kirkon Nuorisotyönkeskuksen kanssa järjestettiin toiset Työttömien Ihmisoikeuspäivät 16.–18.10.1995 Järvenpäässä. Tällä kertaa päivät oli tarkoitettu nuorille työttömille nimellä Human Step – Askel Ihmisyyteen. Päiville osallistui n. 90 nuorta eri puolilta Suomea. Nuorten viesti saatiin seminaarin viimeisenä päivänä suoraan päättäjille. Paikalla olivat kommentoimassa sekä työministeri Liisa Jaakonsaari että opetusministeri Olli-Pekka Heinonen.

Työttömien Itsenäisyyspäivän juhlaa vietettiin Helsingissä Espan puistossa 6.12. Tilaisuuteen saapui osallistujia ympäri Suomen yhteensä n. 2000 henkeä.

 

Koulutus

TVY on tukenut alueellista koulutusta. Koulutustapahtumia on ollut yhteensä 17, joista taloudenhoitajakoulutusta TVY:n järjestämänä oli 8 kurssia eri puolilla maata. Kursseille osallistui yli 300 henkeä.

 

Talous

Raha-automaattiyhdistys myönsi TVY:lle avustusta valtakunnalliseen toimintaan vuodelle 1995 yhteensä 550.000 mk ja paikallisyhdistyksille jaettavaksi 400.000 mk.

Työministeriön projektiavustusta on ollut käytössä 31.3.1995 saakka ja sitä on jaettu yhteensä n. 132.000 mk.

Toimintaa ovat tukeneet niin yksityiset henkilöt kuin eri ammattijärjestöt ja -liitot sekä yritykset. Valio lahjoitti TVY:n jäsenyhdistyksille jaettavaksi joulukuussa 1995 yhteensä 100.000 mk edestä elintarvikkeita.

 

Karenssisanomat

Toimintavuoden aikana lehti ilmestyi kuusi kertaa. Painosmäärä oli 40 000 kpl ja sivuja keskimäärin 16. Toimituksessa on ollut työllistettyinä osa-aikainen tiedottaja sekä työllistämispalvelun kautta taittaja elokuun alusta puoleksi vuodeksi sekä toimistoapulainen marraskuun alusta puoleksi vuodeksi.

Karenssisanomien julkaisemisen lisäksi tiedotuksessa laadittiin yhteensä 24 lehdistötiedotetta, joiden julkaiseminen valtaviestimissä on edelleen ollut varsin vähäistä. Paikallisissa viestimissä menestys on ollut parempi. Julkisuutta TVY ja työttömien liike kuitenkin sai, mm. Nuorten työttömien ihmisoikeuspäiviltä juttuja julkaisi 25 tiedotusvälinettä BBC:n suomenkielisiä uutisia myöten.

 

Muu toiminta

TVY liittyi Köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston EAPN :n jäseneksi. Lisäksi TVY on edustettuna Suomi 21 verkostossa.

Kisa ja työ -arpajaisten valmistelu aloitettiin helmikuussa yhteistyössä SAK:n ja TUL:n kanssa.

Toimintakauden aikana käynnistettiin myös EU-ruoka-avun järjestelyt Maa- ja metsätalousministeriössä. TVY on hyväksytty yhdeksi järjestöistä, joiden kautta apu kanavoituu ja näin ollen ollaan mukana avustukseen liittyvistä järjestelyistä päätettäessä.

 

Kansainvälinen toiminta

Euroopan Työttömien Verkoston (ENU) hallituksen jäsenenä on toiminut Mårten Grönholm ja varalla Sirkka Rajala. Lisäksi Mårten Grönholm valittiin lokakuussa ENU:n varapuheenjohtajaksi. ENU:n vuosikokoukseen Grazissa osallistuivat Mårten Grönholm, Sirkka Rajala, Marketta Rossi Oulusta, Minna Rintala Ikaalisista ja Hans Brunila Kotkasta.

ENU:n kautta kaksi TVY:n jäsenjärjestöä, Turun Seudun työttömät ja Oulun työttömien Oma-Apu ry pääsivät mukaan Leonardo projekteihin, Turku yhteistyössä Torinon ja Oulu Madridin kanssa.

nuoli