Toimintakertomus 2005

Puheenjohtaja/toiminnanjohtaja: Lea Karjalainen

 

TVY ry:n toiminnan tarkoitus

TVY ry:n toiminnan tarkoituksena on työttömyyden poistaminen ja vähentäminen Suomessa sekä työttömien kokonaisvaltaisen fyysisen1 psyykkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi TVY ry seuraa työttömiin kohdistuvien lakien muutoksia: työvoimapalvelulainsäädännön käytännön toteuttamista, palvelujen laatua ja saatavuutta. TVY ry myös valvoo, että kaikissa palveluissa kunnioitetaan jokaisen työttömän työnhakija-asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Palvelujen tulee olla asiakaskeskeisiä, ja asiakkaan on saatava ne lain määräämässä ajassa.

Ketään ihmistä ei saa jättää yksin työttömyyden kanssa. Palveluissa tulee kunnioittaa jokaisen ihmisen ihmisarvoa1 itsemääräämisoikeutta ja ainutkertaisuutta. Palveluiden on myös oltava kaikkien työnhakija-asiakkaiden saatavilla asuinpaikasta riippumatta.

TVY ry seuraa kaikilla tasoilla myös yleistä mielipidettä ja vaikuttaa yhteiskunnassa käytävään keskusteluun työttömyydestä ja huono-osaisuudesta. Työvoimapolitiikan tehostamisessa ja sen vaikuttavuuden parantamisessa pitää ottaa huomioon asiakkaan näkökulma. Näiden toimintatapojen kehittämisen tulisi olla kaikkien palvelutuottajien tavoitteena.

TVY ry:n jäsenyhdistysten määrä aleni vuoden aikana 182:sta 171 yhdistykseen. Vaikka entisiä lopettikin, uusia yhdistyksiä liittyi yhteistoimintajärjestöön viisi. Suurin syy yhdistysten lopettamiseen on se, että kunnat ovat alkaneet periä aiemmin ilmaisista tiloista markkinahintaista vuokraa tai ovat ottaneet tilat omaan käyttöön muuttuneissa tilanteissa. Kunnat ovat myös antaneet yhdistysten tiloja paikkakunnalle syntyneille uusille yrityksille.

Joillakin paikkakunnilla on ollut toimijoita niin vähän, että uusia vastuunkantajia ei ole löytynyt tarpeeksi, ja hallitusta tai puheenjohtajaa ei ole enää saatu yhdistykseen. Nuorten työttömien työllistyminen ja vanhan väen väsyminen sekä siirtyminen eläkkeelle on samoin aiheuttanut sen, että yhdistysten toiminta loppuu. Katso LIITE s. 16–18

Yhteiskunnan yleinen avustusten väheneminen on ollut yksi toimijoiden väsymisen syistä eri yhdistyksissä, ja myös työttömyyden olennainen aleneminen siellä1 missä veto työelämään on ollut hyvä.

Toimintavuoden aikana otettiin käyttöön yhteistoimintajärjestön uusi logo. Logon on suunnitellut graafikko Heikki Järvinen, suunnittelutoimisto Tulihevonen Oy.

TVY ry:n keskustoimisto on sijainnut vuodesta 1998 lähtien Helsingissä osoitteessa Sörnäisten rantatie 27. Toimisto on pinta-alaltaan 118 neliötä.

Edunvalvonnan painopisteet

Vuosi on ollut edunvalvonnan näkökulmasta monipuolinen ja työntäyteinen. Työvoimapalvelulain ja työllistämistukien muutokset samoin kuin SER-asetuksen tuottajavastuun voimaan tulo elokuussa ovat työllistäneet TVY ry:n edunvalvojia. Aikaa on käytetty myös sovitellun päivärahan pelastamiseen sekä verohallinnon kesä- ja lokakuun ohjeiden tulkintaan ja selvittämiseen jäsenyhdistyksille.

Matti Vanhasen hallituksen työllisyysohjelman mukaisesti työministeriö asetti kesäkuussa 2004 työryhmän valmistelemaan työmarkkinatuen aktivointikokonaisuutta ja toimenpiteitä työttömien työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi.

Ohjelmajohtaja Harri Skogin työryhmä jätti työryhmän toimenpide-ehdotukset 31.1.2005. Laki vahvistettiin työryhmän esittämän ehdotuksen pohjalta joulukuussa 2005.

Lain suurin muutos on se, että 500 päivää työttömyyspäivärahaa saanut saa 180 päivää työmarkkinatukea, minkä jälkeen työmarkkinatuen maksatuksesta puolet siirtyy kunnille ja puolet jää valtiolle. Työttömälle työmarkkinatukea saavalle taataan sen jälkeen neljän vuoden sisällä kaksi vuotta toimenpiteissä oloaikaa. Aktiivitoimenpiteissä maksajana on kokonaan valtio. Näin valtio pyrkii aktivoimaan kuntia työllistämään myös pitkäaikaistyöttömiä. Mikäli aktivointitakuu ei toteudu, työtön työnhakija-asiakas putoaa toimeentulotuelle.

Edunvalvonnan toteuttaminen ja vaikuttaminen

Punainen matto -kampanja

Kiteeläisen taiteilijan Anneli Timosen ehdotuksesta TVY ry:ssä alettiin toteuttaa Punainen matto -kampanjaa vuonna 2004. Yhdistyksissä kudottiin määrämittaisia punaisia mattoja, jotka voitiin kiinnittää toisiinsa tarroilla. Kampanjan loppurutistus tehtiin vuoden 2005 keväällä. Kummikansanedustajana toimi Esa Lahtela Pohjois-Karjalasta. Yksi matoista vietiin helmikuun alussa eduskuntaan kiertämään kansanedustajien työhuoneissa. Mukana oli vihko, johon kansanedustajat saivat laittaa terveisiä valtakunnan työttömille.

Kevään edunvalvontatapahtuma 2.6.2005

Punainen matto luovutettiin takaisin TVY ry:lle kevään edunvalvontatapahtuman yhteydessä kansanedustajien terveisten kera Eduskuntatalon pihalla.

Edunvalvontapäivän ohjelmassa oli myös Eduskunnan uuden puolen auditoriossa pidetty seminaari. ”Missä rahat luuraa, kun Suomeen ei investoida?’ -aiheen alustivat Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkija Pekka Sauramo ja Stakesin tutkija Jouko Karjalainen. Tutkimusprofessori Sakari Hännisen aiheena taas oli ”Tuloerot kasvavat Suomessa.”

Eduskunnan pihalla oli Helsingin Työttömät HeTy ry:n soppatykki ja äänentoistolaitteet. Ihmisiä oli paikalla eri puolilta maata noin 250 henkilöä.

Syksyn edunvalvontaviikko 38/2005

Syksyn edunvalvontaviikon aikana tavattiin Kuntaliiton, kaikkien ammatillisesti järjestäytyneiden työntekijöiden keskusjärjestöjen edustajat ja SAK-laisen ammattiyhdistysliikkeen keskeiset ammattiliitot samoin kuin kaikkien eduskuntaryhmien työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan edustajia. Tapaamisiin eduskuntaryhmissä osallistui vajaat 60 kansanedustajaa.

Syksyn edunvalvontaviikon keskeiseksi asiaksi nousi työvoimapalvelulain muutoksien lisäksi elokuussa voimaan astunut SER-direktiivin 2003/108/EY Suomen asetus (jätelain muutos 452/2004). Asetus on vaarantanut kodinkoneiden uusiokäytön ja muuttanut tavaravirtojen suunnan kierrätyskeskuksista suoraan isojen laitevalmistajien romuttamoille. Se on myös vaikeuttanut yhdistysten kierrätyskeskusten toimintaa. Lain tarkoittaman kestävän kehityksen periaatteet eivät tällä asetuksella toteudu. Jäsenyhdistystemme kierrätyskeskukset eivät ole saaneet entiseen tapaan uusiokäyttöön kelpaavia kodinkoneita. Myöskään kierrätysmateriaaleiksi kelpaavia laitteita ei ole enää tullut yhdistyksiin.

Syksyn viimeisinä murheina olivat verohallinnon kesäkuinen ohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille sekä lokakuun ohje talkootyön verotuksesta. Yleishyödyllisen yhteisön statuksesta ja toiminnasta käytiin järjestöissä vilkasta keskustelua. Katso LIITE s. 18–20

Kaikki työllistämistuet muuttuvat vuoden 2006 alussa, mutta näillä muutoksilla ei juurikaan ole kielteisiä vaikutuksia järjestöjemme työllistämiselle.

Ihmo 2005: Seis yhteiskunta – tahdomme sisään

Työttömien 12. valtakunnalliset Ihmisoikeuspäivät järjestettiin perinteisesti Järvenpäässä Seurakuntaopistolla 24.–26.10.2005. Päiville osallistui noin 200 työttömien yhdistysten, seurakuntien ja yhteistyökumppaneiden edustajaa. Päivien järjestelyistä vastasivat TVY ry, KDY ja Seurakuntaopisto.

Pertti Palm ja Tummat Tunteet -yhtye aloittivat päivät mustalaismusiikilla. Professori Veli-Matti Ritakallio Turun yliopistosta oli ottanut alustuksensa aiheeksi ’Tulonsiirrot-Köyhyys-Työttömät”. Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja puolestaan puhui globalisaatiosta ja työllisyydestä. Tällä kertaa eri kanavia olivat ”Mistä vastavoimia?”, ’Työttömyydestä eläkkeelle”, ’Tehdäänkö pitkäaikaistyöttömistä huutolaisia?”, ”Kunnat ja kolmas sektori – pitkäaikaistyöttömien työllistäminen”, ”Maahanmuuttajat – kotoutumisen haasteet ja työllisyys” sekä työttömänä jaksamista eri osioina.

Päätöspäivänä tuloksia kommentoivat hallitusneuvos Päivi Kerminen työministeriöstä sekä kansanedustajat Valto Koski sd, Marjaana Koskinen sd, Antti Kaikkonen kesk, Raija Vahasalo kok, Erkki Virtanen vas ja Toimi Kankaanniemi kd. Koski ehdotti paneelikeskustelussa tapahtumaa, missä käytäisiin läpi, mitä tuloksien perusteella on saatu aikaan. Osallistujat ottivat esityksen positiivisesti vastaan.

Maanantai-iltana järjestettiin työttömien karaokemestaruuskilpailu. Kilpailuun osallistui 15 henkilöä, joista Tuula Liimatainen vei voittopytyn Viitasaarelle. Toiseksi nousi Pentti Kallio Kaarinasta, ja kolmannen palkinnon nappasi Anne Laitinen Siilinjärveltä. Tuomareina toimivat eduskunnan karaokekerhon puheenjohtaja Minna Sirnö ja jäsen Mikko Immonen, KDY:tä edusti Ilkka Sipiläinen ja seurakuntaopistoa Sami Karppanen.

Edunvalvonnan haasteet

Turun yliopiston sosiaalipolitiikan professori Veli-Matti Ritakallion tekemän selvityksen mukaan toimeentulotuen reaalinen ostovoima on vuonna 2005 kuukaudessa noin 30 euroa heikompi kuin vuonna 1990. Myös, kun verrataan EU-maiden köyhyysrajoja, suomalaisten toimeentulotuki vuonna 2005 oli noin 150 euroa kuukaudessa vähemmän kuin EU:n virallinen köyhyysraja.

Asumisen omavastuuosuuden poisto toimeentulotuesta on ollut järjestön edunvalvonnan kärkitavoitteita jo kymmenen vuoden ajan. Vuoden 2006 syksyllä laki vihdoin muuttuu: asumisen omavastuuosuus poistuu.

Kelan tutkimuksen mukaan toimeentulotuen saajista vuonna 2003 lähes puolet oli työmarkkinatuella. TVY ry:n tulevien vuosien suurin haaste on vähäosaisimman, toimeentulotukiriippuvaisen, kansanosan elämäntilanteen korjausehdotusten tekeminen ministeriöille ja eduskuntaryhmille.

Vaikeasti työllistettävien profilointi: Vaikeimmassa työmarkkina-asemassa oleva työtön työnhakija kaipaa määrittelyä. Vajaakuntoisten määrittelyyn on saatava myös pitkään työttömänä ollut työnhakija. Osaamisvajaakuntoisuuden määrittelyn pitää käsittää myös sosiaalinen, taloudellinen tai psyykkinen vajaakuntoisuus. Näin myös tälle kohderyhmälle saataisiin kuten muillekin vajaakuntoisille lakien tarkoittamat pitkäkestoiset tukityöpäätökset.

TVY ry on sosiaalisen yrityksen lainsäädännön yhteydessä erityisesti korostanut sitä, että ne henkilöt, joiden työkyky on eri sosiaalisista syistä alentunut, saisivat myös mahdollisuuden pitkäkestoisiin työllistämistyösuhteisiin. Sosiaalisen yrityksen lain ohjausryhmä jättää muutosehdotukset hallitukselle ja eduskunnalle vuoden 2006 keväällä. TVY ry:n edustajat pyrkivät vaikuttamaan ehdotuksiin pitkäaikaistyöttömien ja jäsenyhdistystemme näkökulmasta.

Yhteistyö muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa

Hallituksen puheenjohtaja Lea Karjalainen oli vuoden aikana puhumassa ja asiantuntijana eri yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa. Järjestön näkökulmaa valotettiin myös useissa laajoissa haastatteluissa: esim. Kansan Uutiset/Kai Hirvasnoro, KD-viikkolehti/Ulla Riuttu, Länsi-Savo/Maija Yrjölä, Palkkatyöläinen/Hannu Oittinen ja HY Sosiologian laitos/Eeva Luhtakallio.

Eduskunta ja ministeriöt

TVY ry:n puheenjohtaja Lea Karjalainen on antanut lausuntoja useissa eduskunnan valiokunnissa vuoden aikana. Myös muut TVY ry:n edustajat ovat olleet kertomassa TVY ry:n kannan työttömiä ja työllisyyttä sekä työelämää käsittelevien lakien käsittelyjen aikana: Helsingin Työttömät HeTy ry:n toiminnanjohtaja Markku. J. Kekäläinen matalapalkkalaista; Kaarinan työttömät ry:n toiminnanjohtaja Pentti Kallio SER-kierrätyksen asiantuntijana valtionvarainvaliokunnassa ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa; TVY ry:n projektikoordinaattori Ritva Vaure palkkaturva-asiassa.

TVY ry:n edustajat ovat mukana työministeriön Sosiaalisen yrityksen lain ohjausryhmässä, työministeriön tiedotuksen kehittämisryhmässä sekä eri viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden työryhmissä, jotka käsittelevät järjestön kohderyhmän asioita.

Kirkko

TVY ry: n ja evankelisluterilaisen kirkon ja sen hiippakuntien yhteistyö on 2000-luvulla kehittynyt ja monipuolistunut. Monet yhteistyön muodot ovat toimineet osassa hiippakuntia jo pitkään samansuuntaisina, mutta nyt ollaan lähestymässä uutta vedenjakajaa: TVY ry ja Kirkkohallitus, samoin kuin hiippakunnat, alueet sekä yksittäiset yhdistykset ja seurakunnat ovat etsimässä uusia muotoja ja toimintatapoja yhteisille tapahtumille ja koko yhteistyölle.

Kirkkohallitus perusti vuonna 2005 yhteistyöryhmän, johon kuuluu kirkon ja työttömien järjestön edustajia. Yhteistyöryhmän tavoitteena on tarkastella ja arvioida jokaisen tason yhteistyötä ja kehittää kirkon työttömyystyötä muuttuneessa yhteiskunnassa.

Alunperin kirkon työttömyystyön tavoite oli tukea yhdistyksiä taloudellisesti, kun yhdistyksiä perustettiin. Kirkko toimi myös asiantuntijana eri tilanteissa ja toimissa.

Useissa yhdistyksissä ruokalat edelleenkin toimivat seurakuntien tiloissa ja seurakuntien taloudellisella tuella. Työttömyystyön neuvottelupäivät järjestettiin jo toisen kerran yhteistyössä KDY:n, TVY ry:n ja Tatsin kesken. Aikaisemmin KDY ja TVY ry toteuttivat päivät kahdestaan. Neuvottelupäivät pidettiin toukokuussa Raumalla, missä Rauman Seudun Työttömät ry toimi paikallisesti tapahtuman osatoteuttajana. Pääpaikkana oli Rauman seurakunnan Nuortentalo.

Muut yhteistyökumppanit

TVY ry on jäsenenä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitossa STKL:ssä, Sosiaali-ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry:ssä ja Elämäntapaliitto ry:ssä. Kansainvälisiä kontakteja luodaan Suomen Köyhyyden ja Syrjäytymisen Vastaisen verkoston EAPN-Finin ja Euroopan työttömien verkoston ENU:n kautta.

TVY ry:llä on edustaja mm. STKL:n vapaaehtoistoiminnan neuvottelukunnassa, Vatesin sosiaalisen yrityksen työryhmässä, Stakesin HOT-projektin ohjausryhmässä, maa- ja metsätalousministeriön Suomen EU-elintarvikeapua organisoivassa työryhmässä, vasemmistoliiton perusturvatyöryhmässä ja eri TE-keskusten neuvottelukunnissa.

TVY ry:n, KDY:n ja Seurakuntaopiston edustajat ovat mukana työryhmässä, joka valmistelee Työttömien valtakunnallisia Ihmisoikeuspäiviä ja vastaa päivien toteuttamisesta Järvenpään seurakuntaopistolla.

Alueellisella ja paikallisella tasolla toimijamme ovat mukana kuntien ja alueiden päättävissä elimissä, lautakunnissa, työvoimatoimikunnissa, seurakuntien neuvostoissa ja työryhmissä sekä ammattiliittojen ja puolueiden toiminnassa.

Myös yhteistyön kehittäminen Elämäntapaliiton ja Mielenterveysseuran kanssa ovat olleet järjestöjen yhteisten keskustelujen aiheita.

Organisaatio

TVY ry:n korkein päättävä elin on Yhteistoimintajärjestön vuosikokous, yleinen yhdistysten edustajien kokous, joka sääntöjen mukaan on pidettävä vuosittain helmi-toukokuun aikana. Vuosikokouksen edustajiston valitsee kukin jäsenyhdistys jäsenmäärän mukaan sääntöjen määräämällä tavalla. Vuosikokouksessa hallitus valitaan TE-keskusalueittain esitysten pohjalta, kun puolet hallituksesta on erovuorossa.

Säännöllisissä aluekokouksissa tehdään TVY ry:n hallitukselle esityksiä, jotka liittyvät edunvalvontaan sekä kehitetään alueen yhteistä toimintaa ja tapahtumia. Tämä on myös oikea foorumi käsitellä toiveita alueen jäsenpalveluista ja koulutuksista.

TE-keskusalueiden yhdistysten yhteistyöllä on huomattava merkitys alueellisessa edunvalvonnassa ja tiedotuksessa. Tärkeätä on myös TVY ry:n hallituksen jäsenen ohjaama yhteistyö kansanedustajien ja TE-keskusten virkamiesten, samoin kuin aluemedian ja hiippakuntien kanssa.

Paikallisen tason yhdistyksissä palvelu kohdistuu vertaistukena yksittäisiin ihmisiin. Palveluista tärkein on edelleen työttömien ruokaloiden edullinen ruoka. Työllistäminen yhdistyksissä on noussut voimakkaasti vertaistuen lisäksi tärkeimpien toimintamuotojen kärkeen.

TVY ry:n toiminnallinen organisaatiokaavio

(kuvio)

Paikallinen ja alueellinen toiminta

TVY ry:n alueellinen toiminta käsittää alueiden yhdistyksille tarjotut yhteiset koulutukset sekä neuvontapalvelut: hallituksen jäsenten suora neuvonta ja TVY ry:n keskustoimiston puhelin-, intranet- ja kotisivupalvelut ovat jäsenten käytettävissä. TVY ry on myös organisoinut EUelintarvikejakelua 119 jäsenyhdistyksen kautta työttömille ja muille vähävaraisille. Jäsenyhdistyksiltä tulleista viesteistä kävi ilmi, että tarve on todella suuri, eikä se ainakaan lähitulevaisuudessa näytä vähenemisen merkkejä.

TVY ry:n puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat pyrkineet edistämään hiippakuntien ja seurakuntien yhteistyötä työttömien yhdistysten kanssa. Lapuan hiippakunnan esimerkin mukaan yhteistoiminta on saatu viritetyksi kirkon työttömyystyön avulla myös Kuopion ja Mikkelin hiippakuntiin. Katso LIITE s. 20–25

Hiippakunta-alueiden yhteistyö

Kuopion hiippakunnan alueen Kokonainen Ihminen -teemalla yhdistysten toimijoille tarkoitetut voimaantumis- ja voimavaraistamispäivät pidettiin toukokuussa Liperissä, Joensuun seurakunnan Vaivion leirikeskuksessa. Hiippakunnan puolesta päivistä vastasi hiippakuntasihteeri Sirpa Juola. Paikallisesti järjestelyistä vastasivat Joensuun alueen seurakuntien työntekijät sekä TVY ry: n hallituksen jäsenet koko hiippakunnan alueelta. Kuopion hiippakuntaan kuuluu osa Kainuun alueesta, koko Pohjois-Savon alue, sekä Pohjois-Karjalan alue melkein kokonaan Kiteetä lukuunottamatta sekä Mikkelin hiippakunnasta Pieksämäki. Tapahtumaan osallistui noin 40 yhdistysten ihmistä.

Piispa Riekkisen Piispansauva-nimikkokisat järjestettiin helmikuussa Kaavin seurakunnan ja alueen työttömien yhdistysten yhteistyönä. Tapahtumaan osallistui vajaa kaksisataa Pohjois- Savon alueen työttömien yhdistysten jäsentä ja toimijaa.

Pohjois-Karjalan alueella TVY ry:n aluevastaava ja aluejärjestö järjestivät alueen omat Ihmisarvopäivät toukokuussa yhdessä seurakunnan kanssa.

Mikkelin hiippakunnan työttömyystyönpäivät pidettiin elokuussa Mäntyharjun seurakunnan leirikeskuksessa Lankaniemessä. Hiippakunnan puolesta päivistä vastasi hiippakuntatyönsihteeri Esa-Matti Peura ja paikallisesti järjestelyistä vastasi Mäntyharjun seurakunnan diakoni sekä TVY ry:n hallituksen jäsenet Etelä-Savon ja koko hiippakunnan alueelta. Mikkelin hiippakuntaan kuuluu Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen alueet sekä Hämeen alueesta Hartola ja Sysmä.

Lapuan hiippakunnan työttömien yhdistysten vastuullisten toimijoiden työnohjauspäivät pidettiin syyskuussa Vaajakoskella Jyväskylän maaseurakunnan Koivuniemen leirikeskuksessa teemanimenä oli Kokonainen Ihminen. Hiippakunnan puolelta päivistä vastasi hiippakuntatyönsihteeri Hilkka Mäkelä ja paikallisesti maaseurakunnan ja kaupunkiseurakunnan työntekijät sekä TVY ry:n puolesta jäsenyhdistyksistä Työsilta ry. Hiippakuntien tapahtumissa eri alueiden työttömien yhdistysten ihmiset tapaavat toisiaan, ja näin alueiden yhteistyö kehittyy myös TE-keskusalueiden kesken.

Kansanedustajien aluetapaamiset

Neljän alueen hallituksen jäsenet järjestivät oman alueensa kansanedustajien tapaamiset Lapissa, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa. Lapin kansanedustajien tentti ja tapaaminen oli TVY ry:n kesäpäivien yhteydessä Rovaniemen Saarituvilla, missä paikalla oli Lapin seitsemästä kansanedustajasta viisi. Yleisönä oli koko kesäpäiville osallistunut joukko, noin 100 henkilöä. Pohjois-Karjalan kansanedustajista oli paikalla kolme, ja tapaaminen oli aluekokouksen yhteydessä syyskuussa Joensuun seurakunnan seurakuntatalolla. Tapaamisessa oli mukana noin 40 Pohjois-Karjalan alueen työttömien yhdistysten jäsentä.

Varsinais-Suomen kansanedustajien tapaaminen pidettiin syyskuun lopussa Raision kaupungin valtuustosalissa. Paikalla oli alueen seitsemän kansanedustajia ja työttömien yhdistyksistä noin 50 henkilöä. Päivänpolttavana aiheena oli muuttuva työmarkkinatukilaki ja siihen liittyvät työvoimapalvelut.

Keski-Suomen alueen kansanedustajien tapaaminen järjestettiin lokakuussa Suolahdessa: paikalla oli kolme kansanedustajaa ja työttömien yhdistysten edustajia 40 henkilöä. Alueen yhdistykset tekivät kansanedustajille kysymyksiä laajalta elämänalueelta.

Useat kansanedustajat ovat vierailleet yhdistysten ja alueiden kokouksissa. Samoin eduskunnassa kansanedustajien vieraina on ollut linja-autolasteittain yhdistysten työttömiä tapaamassa omia kansanedustajiaan. Näin on ollut erityisesti TVY ry:n järjestämien edunvalvontapäivien aikana – mutta myös muulloin tarpeen mukaan.

TE-keskusten aluetapaamiset

Hallituksen jäsenet ovat osassa alueita järjestäneet tapaamisia TE-keskusten virkamiesten kanssa. Yhdistysten toimijoilla on näin ollut tilaisuus keskustella esim. omatoimisuusavustuksista aluekokousten yhteydessä ja vierailuilla TE-keskuksiin.

Tutustuminen Lappeenrannan ja Virtain työllisyyspolitiikkaan

TVY ry järjesti syyskuussa omille ja Kaakkois-Suomen alueen yhdistysten edustajille yhdessä kansanedustaja Anneli Kiljusen kanssa tutustumisen Lappeenrannan kaupungin työllisyyspolitiikkaan. Virtain työllisyysmalliin saatiin tutustua marraskuun alussa yhdessä kansanedustaja Jaana Ylä-Monosen kanssa. Molemmat käynnit avarsivat järjestömme edustajien näkemyksiä hyvästä paikallisesta työllisyyspolitiikasta. Kunnat ovat suuruudeltaan erilaisia, mutta molemmissa oli kehitetty omalle alueelle sopiva malli.

Virkistystoiminta

Työttömien valtakunnalliset Kesä- ja kulttuuripäivät 23.–25.8.2005

Kesä- ja kulttuuripäivät järjestettiin 9. kerran Napapiirin Saarituvilla Rovaniemellä. Päiville osallistui 103 työttömien yhdistysten edustajaa eri puolilta Suomea.

Lappi-aiheisen tietokisan lisäksi leikki sai sijansa: mölkky, petanque ja saappaanheitto olivat johdatusta työttömien olympialaisiin. Näissä taas oli lajeina suopunginheitto, kottikärryviesti, pingispallojen heitto ämpäriin ja joukkueen naruniittaus.

Saksalaisten sotilaiden muistomerkkiin, joulupukin pajaan ja Arktikumiin käytiin tutustumassa päivien aikana. Tapahtumassa oli myös näyttely: Kajaanin Työttömien yhdistys ry, Nurmeksen Seudun Työttömät ry, Pellon Työttömät ry, Aktiiviset Työtähakevat ry ja Kontiolahden Työttömät ry esittelivät töitään.

Iltaisin kirjailija Oiva Arvola esitti Lapin saagoja, Jaakko Gauriloff saamen- ja suomenkielisiä lauluja sekä kajaanilaiset Juha Tervonen ja Terho Lämsä Eino Leinon lauluja.

Päivien järjestelystä vastasivat TVY ry: n keskustoimiston lisäksi Rovaniemen Seudun Työttömät ry, Rovaniemen Lähimmäiset Tuki ry ja Pellon Työttömät ry sekä aluevastaava Anneli Korteniemi.

Yhteistyö lomajärjestöjen kanssa

Lomaviikkoja työttömille ja heidän perheilleen järjestettiin jälleen Perhelomat ry:n ja Solarislomat ry:n kanssa. Viikkoja oli kaksi molemmilta ja paikkoina Lomakeskus Huhmari, Hotelli Kajaani ja Kylpylähotelli Rauhanlahti. Lomilla oli mukana TVY ry:n edustaja.

Toiminnanohjaajille järjestettiin kaksi työnohjausviikkoa, joissa panostettiin yhdistysten vetäjien jaksamiseen. Kylpylähotelli Rauhalahti Lomakeskus Huhmari olivat pitopaikat, missä myös oli TVY ry:n edustaja mukana.

Jatkoviikko työnohjauslomaviikolle osallistuneille järjestettiin Mäntyniemen lomakeskuksessa, Hotelli Kajaanissa ja Lomakeskus Huhmarissa. TVY ry:stä oli edustaja paikalla. Katso LIITE s. 25

Tiedotustoiminta ja koulutus

Toimintavuoden aikana keskityttiin järjestöjen tiedotustoimintaan. Tavoitteena on tehostaa järjestön sisäistä ja ulkoista tiedotusta.

Sisäinen tiedotus

TVY ry:n sisäistä tiedotusta kehitettiin ottamalla käyttöön Intranet-palvelu. Intranetin käytöllä vähennetään sähköpostiviestintää ja postituksia. Myös ministeriöiden ja järjestön sisäiset tiedotteet ovat näin saatavilla pitkänkin ajan kuluttua. Intranetiin on ladattu järjestön työntekijöiden kalenterit sekä laskutuksessa tarvittavat järjestön sisäiset lomakkeet.

Kotisivuilla on nähtävissä viimeisimmät jäsentiedotteet ja mm. Karenssisanomat sekä tuoreimmat uutiset ja tapahtumakalenteri.

Vuoden aikana jäsenjärjestöille, kannatusjäsenille ja tukijäsenille postitettiin 10 jäsenkirjettä sekä kaksi kertaa vuodessa ilmestynyt jäsenlehtemme Karenssisanomat. Jäsenlehden sisältö on keskittynyt alueiden ja yhdistysten tapahtumiin sekä Yhteistoimintajärjestön omiin uutisiin.

Lehden päätoimittajana toimii järjestön puheenjohtaja, taiton TVY ry:lle lehteen tekee Nikke Wikström, ja lehti painetaan Uusimaa-kirjapainossa. Lehden painosmäärä on 2000 kappaletta TVY ry:lle, ja lisäksi tilataan jäsenyhdistysten tilaama määrä. Lehteä jaetaan jäsenistön lisäksi eduskuntaan, ministeriöihin, osaan työvoimatoimistoja ja työvoimapalvelukeskuksia sekä sosiaalitoimistoja, yliopistoihin ja yhteistyökumppaneille.

Ulkoinen tiedotus

Hallituksen tiedotuskoulutus pidettiin kolmipäiväisenä Tampereen yhdistyksen lomakeskuksessa Pälkäneellä toukokuussa. Koulutukseen osallistui hallituksen varsinaisten jäsenten lisäksi myös osa varajäsenistä. Kouluttajana toimi Solaris-lomien viestintäpäällikkö Sirpa Puhakka. TVY ry:n tiedotussuunnitelma vuodelle 2006 päivitettiin, ja kerrattiin viestin lähettämistä.

Viestin lähettämisen ensi vaiheet

(kuvio)

Valtakunnallinen koulutus 23.11.2005 Viking Amorellalla

TVY ry:n järjestämän perinteisen laivakoulutuksen aiheena oli yhdistyksen sisäinen ja ulkoinen viestintä, ja kouluttajana toimi Solaris-lomien viestintäpäällikkö Sirpa Puhakka. Puheenjohtaja Lea Karjalaisen tietoisku ajankohtaisista aiheista, kuten työmarkkinatuen uudistuksesta, avasi päivän. Puhakka ohjasi keskustelua työttömien yhdistyksiä käsittelevistä asioista ja herätti ajatuksia esim. teemasta ”toinen tieto”. Ryhmätöissä keskusteltiin, millaista on työttömien yhdistyksen maineen rakentaminen mediassa ja mitä erityiskysymyksiä viestiminen järjestönä sisältää. Se, miten päästä hallitusti yli uutiskynnyksen on tärkeä kysymys yhdistyksille; viestinnän teoria ei välttämättä tässä auta, vaan konkreetteja esimerkkejä kaivattaisiin.

Muu TVY ry:n koulutus

Toukokuun alussa järjestettiin ilmaisu- ja esiintymistaidon sekä järjestötoiminnan koulutusta hallituksen jäsenille. Kolmipäiväinen koulutustapahtuma järjestettiin Pälkäneellä, ja mukana oli 22 hallituksen varsinaista ja varajäsentä. Kaksi ensimmäistä päivää käytettiin ilmaisun ja esiintymistaidon harjoitteluun. Kolmantena päivänä käytiin läpi yhdistyslakia, hallituksen jäsenten vastuita ja velvollisuuksia sekä kokoustekniikkaa.

Ilmaisu- ja esiintymistaidon sekä kokoustekniikan koulutusta järjestettiin myös yhdeksällä alueella yhdistysten toimijoille. Katso LIITE s. 25

TVY ry:n työntekijät osallistuivat useisiin sosiaali- ja terveysalan aihepiiriä käsitteleviin ministeriöiden, STKL:n ja YTY ry:n sekä muiden toimijoiden järjestämiin seminaareihin ja koulutuksiin.

Kehittämistoiminta

TVY ry on osallistunut vuoden aikana yhteistyökumppaneiden eri projekteihin ja tehnyt itse kaksi selvitystä, joilla on pyritty kehittämään järjestön edunvalvontaa ja sen vaikuttavuutta. Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa TALHALL-projektissa pyritään vaikuttamiseen osaamisen kautta.

Työttömien keskustelusivut

Sosiaali- ja Terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes ja sen köyhyystutkijat ovat ylläpitäneet runsaan vuoden ajan tutkimuslaitoksen sivuilla työttömien keskustelusivuja. Keskustelusivuille on päässyt TVY ry:n kotisivujen kautta. Tutkijat ovat keränneet keskustelusivuilta materiaalia toinen tieto -tutkimukseensa. Keskustelu on joskus ollut sivuilla asiatonta, ja siellä on esiintynyt paljon ylilyöntejä. Stakesin tutkijoiden toiveena on, että jatkossa TVY ry ottaa hallintaansa ja käyttöönsä Työttömien keskustelusivut.

Historia-hanke

Työttömien toiminnan historia -hanke päättyi huhtikuussa. Opetusministeriön tuki loppui, ja rahan käytöstä annettiin raportti. Materiaali on tallennettu CD:lle ja se on annettu Työväen keskusmuseoon Tampereelle ja Helsingin yliopistoon. Työväen keskusmuseo Tampereella on liittänyt osan Historia-projektin tuottaman taltioinnin kuvamateriaalia museon lokakuussa avattuun ”Suomi, sisu ja sosiaaliturva” -perusnäyttelyyn, joka on nähtävillä aina vuoden 2009 loppuun asti. Joensuun, Turun ja Tampereen yliopistot ovat olleet myös kiinnostuneet historiasta. CD on lisäksi ollut myytävänä jäsenyhdistyksille ja muille halukkaille.

Tallennustyötä jatketaan edelleen: hallinnon asiakirjat, lehtiartikkelit ja valokuvat skannataan täytetyönä. Etsimme edelleen henkilöä, joka olisi laajemmin kiinnostunut järjestömme yhteiskunnallisen toiminnan merkityksen tutkimisesta ja olisi valmis tekemään aiheesta esim. pro gradu -tutkimuksen.

TALHALL-projekti

RAY:n rahoittama kaksivuotinen TALHALL-projekti lähti vauhdilla käyntiin maaliskuun 2005 alusta. Ensimmäinen tavoite oli syventää jäsenyhdistysten taloushallinnon osaamista ja edistää alueen yhdistysten verkottumista. Lopullinen tarkoitus oli kehittää yhdistyksissä valmiuksia sosiaaliseen yritystoimintaan. Projektikoordinaattori kattoi kaikki alueet jo ensimmäisenä vuonna: Hämeessä, Lapissa ja Pohjois-Karjalassa vierähti kussakin viisi päivää ja muilla alueilla vähintään yksi.

Sosiaalisen yrityksen konsepti on vielä keskeneräinen. Yhdistyksissä on kuitenkin kapasiteettia hyvinkin laajaan toimintaan: kierrätyskeskus, pitopalvelu sekä hoiva-, virkistys- ja palvelutoiminta alkavat olla tyypillisiä varainhankintamuotoja. Toiminnan perustana on toki edelleen vertaistuen ja yhteisen tapaamispaikan tarjoaminen. Muualla katsauksessa on myös kerrottu yhdistysten monista tavoista työllistää ja aktivoida työttömiä.

Eri tukimuotojen ja muiden säännösten muuttuminen aiheuttavat epävarmuutta tulevaisuudesta. Projektin toisen vuoden painotus ja tavoite on nyt entistä enemmän korostaa ja päivittää osaamista hallinnon eri alueilla; toimintaedellytysten kaventuminen edellyttää, että kaikki resurssit otetaan käyttöön. Aina ajankohtaisia ja yhdistyksiä kiinnostavia aiheita ovat yleishyödyllisyys, verotus ja toimijoiden vastuu, oikeudet ja velvollisuudet. Katso LIITE s. 26

Työntekijäselvitys

TVY ry:n selvitys jäsenyhdistysten työntekijämääristä tehtiin toisena vuonna peräkkäin elo–syyskuussa. Selvityksen kohteena oli vuosi 2004. Vastausprosentti oli lähes 90 %, ja selvitys kertoi seuraavaa.

Yhteensä jäsenyhdistyksissä oli työntekijöinä tai eri työhallinnon toimenpiteissä noin 5000 ihmistä. Tarkoituksena oli selvittää jokainen eri ihminen joka oli ollut jäsenyhdistyksissä toimenpiteissä, edellisen vuoden tapaan. Selvitystämme ei kuitenkaan ymmärretty kaikissa yhdistyksissä oikein, ja jotkut yhdistykset olivat muuttaneet työntekijämääränsä yhdistyksen työpaikkojen määrään.

Esim. yhdistelmätuella yhdistyksissä oli ollut 2380 ihmistä, työelämävalmennuksessa 405 sekä työmarkkinatuella työharjoittelussa 397. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli lisäksi 141 henkilöä. Omatoimisuusavustuksella palkattuja oli 95, omalla varainhankinnalla 93 ja kansallisella työvoimapoliittisella projektituella jo 55 henkilöä. Yhdyskuntapalvelua suoritti 101 henkilöä. Toimenpiteitten kirjo oli todella suuri. Erilaisia toimenpide- tai rahoitusvaihtoehtoja oli yli 20. Vapaaehtoisten työntekijöiden määrä oli edelleen laskenut viimevuotiseen ja oli vuonna 2004 yhteensä 773.

Yhdistysten yhdistelmätukityöntekijöiden arvio tukityön merkityksestä

Kysyimme työntekijöiltä, mitä heille oli tapahtunut yhdistyksissä tehdyn tukityön jälkeen. Lähetimme kyselyn 200 entiselle työntekijälle, joista 138 vastasi. Kysymyksiä oli 20, ja tärkein oli kaksiosainen: Oletteko tukityön jälkeen siirtynyt avoimille työmarkkinoille ja auttoiko yhdistyksessä tehty työjakso mielestänne työn saannissa? Vastausten mukaan avoimille markkinoille oli siirtynyt 78 henkilöä, joista 44 oli sitä mieltä, että tukityö oli ponnahduslauta oikeaan työhön.

Ammatillisten valmiuksien kehittyminen tukityöjakson aikana oli tärkeää 44 henkilön mielestä. Siihen, vaikuttiko tukityöpaikka aktiivisuuteen hakea työtä, vastasi 60, että tukityön aikana aktiivisuus kasvoi ja vaikutti avoimien työpaikkojen hakuun.

Erittäin tärkeäksi vastaajat kokivat sen, että itsearvostus kasvoi; työpaikan sosiaalisia kontakteja ja työttömyyden vaihtumista työhön arvostettiin. 99 henkilöä piti tärkeänä tätä matalaa palkkaa, ja taas 32:lle palkan suuruus ei ollut edes tärkeää.

PTT: Työttömien työkykyindeksi

TVY ry oli Tilastokeskuksen ja Kelan kanssa keräämässä tutkimusmateriaalia Pellervon Taloudellisen Tutkimuslaitoksen tekemään oman työkyvyn arviointitutkimukseen. PTT on aiemmin tehnyt tutkimuksen jossa maanviljelijät, palkansaajat ja yrittäjät ovat itse arvioineet omaa työkykyään. Nyt olivat vuorossa työministeriön ehdotuksesta työttömät. Tutkimuksen rahoitti Tutkimuskeskukselle Työministeriö. TVY ry:n tavoite oli saada vastaukset 300 työttömältä. Tavoite ylitettiin: määräajassa palautui yli 400 työkykyarvioita jäsenyhdistysten ihmisiltä. Tutkimustulokset julkistetaan keväällä 2006.

LTT: Sosiaalinen yritystoiminta

LTT-Tutkimus Oy tekee työministeriölle tutkimusta, missä selvitetään sosiaalisen yrityksen lainsäädännön toimivuutta ja pulmakohtia. TVY ry:n puheenjohtajan haastattelun lisäksi kysely lähetettiin kaikkiin niihin jäsenyhdistyksiin, joiden työntekijämäärä on vuoden aikana ollut vähintään 30 ihmistä. Tuloksia ja parannusehdotuksia lakiin kuullaan helmikuussa 2006.

HOT-hanke

Stakes käynnisti HOT-hankkeen (HOT = hoitoalan avustavat tehtävät työpaikoiksi), jonka tarkoituksena on kehittää sosiaalisten yritysten palvelutoimintaa osana ikäihmisten palvelukokonaisuutta. Stakesin HOT-hankkeen ohjausryhmässä TVY ry:tä edustaa projektikoordinaattori Ritva Vaure.

Kansainvälinen toiminta: Social Platform -konferenssi

TVY ry:n delegaatio osallistui lokakuun puolivälissä Brysselissä järjestettyyn Social Platformin järjestämään kaksipäiväiseen konferenssiin. Mukana oli 17 henkeä eri puolilta maata. Matka rahoitettiin niin, että EU-parlamentaarikoista sosiaalidemokraatit maksoivat kolme, vasemmistoliitto kolme ja vihreät yhden. TVY ry maksoi puheenjohtajan ja tulkit. Lisäksi Suomen ev.lut. kirkko maksoi kaksi edustajaansa. Loput rahoituksesta tuli yhdistyksiltä ja delegaation jäseniltä itseltään.

Konferenssin otsikkona oli ”Sosiaalipolitiikan rakentaminen perusoikeuksille” ja pääasiallisina puhujina Euroopan Komission edustajat sekä paikalle kutsuttuja asiantuntijoita, kuten Odile Quintin ja Itävallan sosiaali- ja terveysministeri Ursula Haubner. Mielenkiintoisia kysymyksiä olivat esimerkiksi sosiaalisysteemien modernisaatio jäsenmaissa, vapauden edistyminen, perusoikeuksien suojeleminen ja kamppailu diskriminaation eri muotoja vastaan.

TVY ry:n ryhmä osallistui tapahtumassa mm. ENU:n organisoiman seminaarin työryhmätyöskentelyyn, missä pohdittiin lähemmin perustulon käsitettä ja ihmisten oikeutta perustuloon. Työryhmä valmisteli osuudessaan konkreeteiksi toimintaehdotuksiksi muotoiltuja kokemuksia ja mielipiteitä, jotka jaettiin konferenssin yli 200 osallistujaa käsittävässä päättävässä täysistunnossa. Katso LIITE s. 26

Vierailimme myös Euroopan Parlamentissa, jossa tapasimme suomalaisista europarlamentaarikoista Esko Seppäsen ja Riita Myllerin. Seppänen puhui epäilyksistään EU:n hajoamisen suhteen, ja Myller kertoi vastakkaisista näkemyksistään.

Kansainvälisesti TVY ry:n ja Suomen edustaja on edelleen Euroopan Työttömien verkoston ENU:n puheenjohtaja. Puheenjohtajana toimii Karl-Gustaf Kunnas Kajaanista.

Kummilapsitoiminta: Suomen World Vision

TVY ry yritti markkinoida yhdistyksille ryhtymistä kummiksi Keniaan World Vision kummilapsi kehitysmaasta -hankkeeseen. Tavoitteena oli saada työttömien yhdistyksille oma nimikkokylä Keniaan. Hanke kaatui, koska yhdistykset eivät sitoutuneet ja lähteneet mukaan pitkäaikaiseen hankkeeseen.

Talous

TVY ry:n kirjanpito ja palkanlaskenta hoidettiin Tiliympyrä Oy:ssä. Tilitoimiston työntekijä kävi tekemässä kirjanpidon TVY ry:n toimistossa järjestön omalla koneella ja ohjelmalla. Muut taloushallintoon liittyvät tehtävät, kuten rahaliikenne ja tilitykset hoidettiin keskustoimistossa.

TVY ry sai vuodeksi 2005 Raha-automaattiyhdistykseltä yleisavustusta 145 000 euroa. Laiteja konehankintoihin saatiin 12.000 euroa sekä TALHALL projektiin 60.000 euroa. Työntekijöiden työasemat uusittiin, ja puhelinjärjestelmä vaihdettiin uudempaan tekniikkaan. Keskustoimistoon hankittiin myös dataprojektori koulutusta ja esityksiä varten. Skype-ohjelmaa ja valmiuksia kokeillaan.

Oma varainhankinta koostui jäsenyhdistysten jäsenmaksuista, yhteistyökumppaneiden avustuksista, kansanedustajien tukimaksuista sekä kannatusjäseniksi liittyneistä kierrätysalan toimijoista. Kesäpäiviin ja koulutuksiin osallistuvilta on peritty omavastuuosuus, joilla on katettu osa tapahtumien kuluista. Eri tapahtumissa järjestettiin arpajaisia, joiden tuloilla lisättiin omarahoitusosuutta.

Henkilöstö

Vuoden 2005 aikana TVY ry:n keskustoimistossa oli kokopäiväisesti palkattuina puheenjohtaja, järjestösihteeri ja TALHALL-projektin koordinaattori. Yhdistelmätuella oli palkattu kolme toimistotyöntekijää: yksi ATK-tukihenkilöksi ja kaksi muihin toimistotöihin. Toimistossa oli myös harjoittelija kaksi viikkoa. Katso LIITE s. 27

Hallinto

Vuoden 2005 vuosikokous pidettiin Kaakkois-Suomen alueella Kouvolassa Kouvola-talossa. Kokoukseen osallistui kaikkiaan 187 jäsenyhdistysten edustajaa 71 jäsenyhdistyksestä. Tervehdyksiä kokoukselle toivat Kouvolan ja Anjalankosken kaupunkien, seurakunnan, SAK:n ja puolueiden edustajat. Kokouksen toimihenkilöt olivat Kaakkois- Suomen alueelta, puheenjohtajat ja sihteerit yhteistyökumppaneiden edustajia ja muut toimihenkilöt TVY ry:n hallituksen ja jäsenjärjestöjen edustajia.

Kokouksessa valittiin uusin säännöin TVY ry:n puheenjohtaja ja hallitus seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (2005–2006). Kokouksessa arvottiin ensimmäiset erovuoroiset alueet maaliskuussa 2006 Turussa pidettävään vuosikokoukseen: Varsinais-Suomi, Pohjois-Pohjan-maa, Keski-Suomi, Lappi, Pirkanmaa, Uusimaa ja Pohjanmaa ovat erovuorossa 2006.

Hallitus on kokoontunut vuoden aikana kuusi kertaa ja työvaliokunta seitsemän kertaa. TVY ry:n varsinaisina tilintarkastajina jatkavat HTM Harri Leino Salon Leinotilit Oy:stä ja taloudenhoitaja Heikki Ljungkvist Heinolan seudun työttömien toimintajärjestö ry:stä. Varatilintarkastajia ovat toiminnanjohtaja Pentti Kallio Kaarinan Työttömät ry:stä ja kansanedustaja Anne Huotari Kajaanista. Tositetarkastajana on toiminut Pirkko Kyckling, Työttömien Liikunta – Liikauttajat ry, Helsinki. Katso LIITE s. 27-28

Liite

Jäsenyhdistykset

Etelä-Pohjanmaa

ALAJÄRVEN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY, Alajärvi
ALAVUDEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Alavus
ILMAJOEN TYÖTTÖMÄT RY, Ilmajoki
JALASJÄRVEN TYÖNHAKIJAT RY, Jalasjärvi
KAUHAJOEN TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT RY, Kauhajoki As.
KAUHAVAN TYÖTTÖMÄT RY, Kauhava
KURIKAN TYÖNHAKIJAT RY, Kurikka
LAKEUDEN TYÖNHAKIJOIDEN TUKI RY, Seinäjoki
LAPPAJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY, Lappajärvi
LAPUAN TYÖNHAKIJAT RY, Lapua
PERÄSEINÄJOEN TYÖTTÖMÄT RY, Peräseinäjoki
TEUVAN TYÖTTÖMÄT RY, Teuva
YLISTARON TYÖTTÖMÄT RY, Ylistaro
ÄHTÄRINSEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Ähtäri

Etelä-Savo

JOROISTEN TYÖTTÖMÄT RY, Kolma
JUVAN TYÖLLISTETTÄVÄT RY, Juva
KANGASNIEMEN TYÖTTÖMIEN TOIMINTAJÄRJESTÖ RY, Kangasniemi
MIKKELIN TYÖTTÖMÄT RY, Mikkeli
MÄNTYHARJUN TYÖTTÖMÄT RY, Mäntyharju
PIEKSÄMÄEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Pieksämäki
PUUMALAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Puumala
RANTASALMEN TYÖTTÖMÄT RY, Rantasalmi
SULKAVAN TOIMINTAKESKUS RY, Sulkava
TYÖTTÖMIENYHDISTYS TEKO SAVONLINNA RY, Savonlinna

Häme

ASIKKALAN TYÖVOIMARESERVILÄISET RY, Vääksy
HARTOLAN TYÖTTÖMÄT RY, Hartola
HAUHON TYÖTTÖMÄT RY, Hauho
HEINOLAN SEUDUN TYÖTTÖMIEN TOIMINTAJÄRJESTÖ

Heinola

HOLLOLAN TYÖTTÖMÄT RY, Hollola
HÄMEENLINNAN TYÖTTÖMÄT RY, Hämeenlinna
KÄRKÖLÄN TYÖTTÖMÄT RY, Järvelä
LAHDEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Lahti
LAHDEN TYÖPAJA 92 RY, Lahti
NASTOLAN TYÖTTÖMÄT RY, Nastola
ORIMATTILAN TYÖNHAKIJAT RY, Orimattila
TYÖRIIHI RY, Riihimäki

Kaakkois-Suomi

ANJALANKOSKEN TYÖTTÖMÄT RY, Anjalankoski
ETELÄ-KYMEN TYÖTTÖMÄT RY, Hamina
IMATRAN TYÖNHAKIJAT RY, Imatra
KOUVOLAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Kouvola
LAPPEENRANNAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY, Lappeenranta
PARIKKALAN TYÖNHAKIJAT RY, Parikkala

Kainuu

HYRYNSALMEN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Hyrynsalmi
KAJAANIN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Kajaani
KUHMON TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Kuhmo
PUOLANGAN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Puolanka
RISTIJÄRVEN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Ristijärvi
SOTKAMON TYÖTTÖMIEN YHDISTYS, Sotkamo
VAALAN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Vaala
VUOLIJOEN TYÖTÄ ETSIVÄT RY, Otanmäki
YLÄ-KAINUUN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Suomussalmi

Keski-Suomi

HANKASALMEN TYÖVOIMAPAKKI RY, Hankasalmi As
JYVÄSSEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Jyväskylä
KEURUSSEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Keuruu
KINNULAN TYÖNHAKIJAT RY, Kinnula
KONNEVEDEN TYÖTTÖMÄT RY, Konnevesi
KORPILAHDEN TYÖTTÖMÄT RY, Korpilahti
KUHMOISTEN TYÖTTÖMÄT RY, Kuhmoinen
MUURAMEN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Muurame
PIHTIPUTAAN TYÖTTÖMÄT RY, Pihtipudas
SAARIJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY, Saarijärvi
SUOLAHDEN TYÖTTÖMÄT RY, Suolahti
TYÖSILTA RY Kumppanuustalo, Jyväskylä
TYÖTTÖMIEN KUKKOPILLI RY, Kivijärvi
VIITASAAREN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Viitasaari
ÄÄNEKOSKEN TYÖNHAKIJAT RY, Äänekoski

Lappi

IVALON SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Ivalo
KEMIJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY, Kemijärvi
KEMINMAAN TYÖTTÖMÄT RY, Keminmaa
KOLARIN TYÖTTÖMÄT RY, Sieppijärvi
PELLON TYÖTTÖMÄT RY, Pello
POSION TYÖTTÖMÄT RY, Posio
RANUAN TYÖTTÖMÄT RY, Ranua
ROVANIEMEN LÄHIMMÄISET TUKI RY, Rovaniemi
ROVANIEMEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Rovaniemi
SODANKYLÄN TYÖVOIMARESERVILÄISET RY, Sodankylä
SALLAN MENOKKAAT RY, Salla
TERVOLAN TYÖTTÖMÄT RY, Tervola
TORNION TYÖNHAKIJAT RY, Tornio
YLITORNION TYÖTTÖMÄT RY, Ylitornio

Pirkanmaa

HERVANNAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Tampere
HÄMEENKYRÖN-VILJAKKALAN TYÖTTÖMÄT RY, Kyröskoski
KANGASALAN TYÖTTÖMÄT RY, Kangasala
KIHNIÖN TYÖTTÖMÄT RY, Kihniö
LEMPÄÄLÄN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Lempäälä
NOKIAN TYÖTTÖMÄT RY, Nokia
ORIVEDEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Orivesi
PARKANON TYÖTTÖMÄT RY, Parkano
TAMPEREEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Tampere
TOIJALAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Toijala
UOSSONKULMA RY, Vammala
URJALAN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Urjala
VALKEAKOSKEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Valkeakoski
VIIALAN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Viiala
VIRTAIN TYÖTTÖMÄT RY, Virrat
YLÖJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY, Ylöjärvi

Pohjanmaa

JOKILAAKSON JOBITTOMAT RY, Kaustinen
KOKKOLAN TYÖTTÖMÄT RY, Kokkola
VAASAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY, Vaasa

Pohjois-Karjala

AKTIIVISET TYÖTÄHAKEVAT RY, Joensuu
AURINKOKUNNAN TOIMIVAT RY, Villala
ENON AKTIIVISET TYÖNHAKIJAT RY, Eno
IDEAKESKUS ORAS RY, Kiihtelysvaara
JUUAN TYÖTTÖMÄT RY, Juuka
KESKI-KARJALAN TYÖTTÖMÄT RY, Kitee
KONTIOLAHDEN TYÖTTÖMÄT RY, Kontiolahti
LIEKSAN TYÖTTÖMÄT RY, Lieksa
LIPERIN TYÖTTÖMÄT RY, Liperi
NURMEKSEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Nurmes
POLVIJÄRVEN KUNNON TYÖTTÖMÄT RY, Polvijärvi
RAJASEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Värtsilä
SUSIRAJAN TYÖTTÖMÄT RY, Ilomantsi
TOHMAJÄRVEN AKTIIVIT RY, Tohmajärvi

Pohjois-Pohjanmaa

HAAPAVEDEN UHANALAISET TYÖTTÖMÄT RY, Haapavesi
HAUKIPUTAAN TYÖNHAKIJAT RY, Haukipudas
KALAJOEN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Kalajoki
KÄRSÄMÄEN TOPAKAT TYÖTTÖMÄT RY, Kärsämäki
MUHOKSEN TYÖNHAKIJAT RY, Muhos
NIVALAN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Nivala
OULUNSALON TYÖTTÖMIEN TUKI RY, Oulunsalo
PUDASJÄRVEN TYÖTTÖMIENYHDISTYS RY, Pudasjärvi
PYHÄSALMEN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Pyhäsalmi
TOIMINNAX RY, Utajärvi
YLIVIESKAN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Ylivieska

Pohjois-Savo

IISALMEN TYÖTTÖMÄT RY, Iisalmi
JUANKOSKEN TYÖTTÖMÄT RY, Juankoski
KAAVIN TYÖNHAKIJAT RY, Kaavi
KEITELEEN TYÖTTÖMÄT Keitele
KIURUVEDEN TYÖTTÖMÄT RY, Kiuruvesi
KUOPION TYÖTTÖMÄT RY, Kuopio
LAPINLAHDEN TYÖTTÖMIEN TUKI RY, Lapinlahti
LEPPÄVIRRAN TYÖTTÖMÄT RY, Leppävirta
NILSIÄN TYÖTTÖMÄT RY, Nilsiä
RAUTAVAARAN TYÖTTÖMIEN TUKI RY, Rautavaara
SIILINJÄRVEN TYÖNHAKIJAT RY, Siilinjärvi
SONKAJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY, Sonkajärvi
VARKAUDEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Varkaus
VEHMERSALMEN TYÖTTÖMÄT RY, Vehmersalmi

Satakunta

HARJAVALLAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY, Harjavalta
HST-TYÖHUITTINEN RY, Huittinen
KANKAANPÄÄN TYÖNHAKIJAT RY, Kankaanpää
MERIKARVIAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY, Merikarvia
PORIN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Pori
RAUMAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Rauma

Uusimaa

ESPOON TYÖTTÖMÄT RY, Espoo
HAKUNILA-LÄNSIMÄKI TYÖTTÖMÄT RY, Vantaa
HELSINGIN TYÖTTÖMÄT RY, Helsinki
JÄRVENPÄÄN TYÖTTÖMÄT RY, Järvenpää
KARKKILAN TYÖTTÖMÄT RY, Karkkila
KERAVAN TYÖTTÖMÄT RY, Kerava
KIRKKONUMMEN TYÖNHAKIJAT RY, Kirkkonummi
KOILLIS-HELSINGIN TYÖTTÖMÄT RY, Helsinki
KOIVUKYLÄN TYÖTTÖMÄT RY, Vantaa
KORSON TYÖTTÖMÄT RY, Vantaa
LOHJAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Lohja
LOVIISAN TYÖNHAKIJAT RY, Loviisa
LÄNSI-VANTAAN TYÖTTÖMÄT RY, Vantaa
MERI-VUOSAAREN TYÖTTÖMÄT RY, Helsinki
MYLLYPURON TYÖTTÖMÄT RY, Helsinki
NURMIJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY, Nurmijärvi
PORVOON SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY, Porvoo
SIPOON TYÖTTÖMÄT RY, Sipoo
TUUSULAN SINISET RY, Tuusula
TYÖTTÖMIEN LIIKUNTA: LIIKAUTTAJAT RY, Helsinki
VANTAAN TYÖTTÖMÄT RY, Vantaa

Varsinais-Suomi

KAARINAN TYÖTTÖMÄT RY, Kaarina
KATAPULTTI, PARAISTEN TYÖNHAKIJAT RY, Parainen
LAITLAN TYÄTTÖMÄ RY, Laitila
LOIMAAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Loimaa
MYNÄMÄEN SEUD. TYÖTT. TYÖNHAKIJAT RY, Mynämäki
RAISION SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Raisio
SALON ALUEEN TYÖTTÖMÄT RY, Salo
TURUN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Turku
UUDENKAUPUNGIN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Uusikaupunki
VARISSUON TYÖTTÖMÄT RY, Turku

10-VUOTISPÄIVIÄ VIETTIVÄT

Etelä-Kymen Työttömät ry
Hakunila-Länsimäki Työttömät ry
Hervannan Seudun Työttömät ry
Kaavin Työnhakijat ry
Kurikan Työnhakijat ry
Kärkölän Työttömät ry
Lappajärven Työttömät ry
Leppävirran Työttömät ry
Länsi-Vantaan Työttömät ry
Meri-Vuosaaren Työttömät ry
Mynämäen Seudun Työttömät Työnhakijat ry
Yläjärven Työttömät ry
Ähtärinseudun Työttömät ry

KANNATUSJÄSENET

Eka-Kaarina
Eka-Kuopio
Raision Ekotori
Savonlinnan Kierrätyskeskus
Tervatulli Oy

TUKIJÄSENET

Tarja Cronberg
Heidi Hautala
Erkki Pulliainen
Paula Lehtomäki
Sari Essayah
Paavo Lipponen
Kalevi Olin
Tero Ränni
Matti Saarinen
Jouko Skinnari
Säde Tahvanainen
Ilkka Taipale
Mikko Immonen
Pentti Tiusanen
Kari Uotila

AVUSTUKSET YHTEISTYÖKUMPPANEILTA

Vuosikokouksen aikaan

Elintarviketyöläisten Liitto ry
Kunta-alan ammattiliitto KTV ry
Metallityöväen Liitto ry
Europarlamentaarikko Riitta Myller
Puu- ja Erityisalojen liitto ry
SAK
AKT, Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto

Edunvalvonta/TVY ry

12.1. Tapaaminen Suomen Yrittäjät: Jussi Järventaus/ Karjalainen, Leppälä

12.1. Tapaaminen SAK:n ja KDY:n edustajien kanssa/ Karjalainen

18.1. Työmarkkinatuki-työryhmän kuuleminen ministeriössä/ Karjalainen

20.1. Tapaaminen eduskunnassa: valiokuntaneuvos Backström/ Karjalainen

26.1. Ilkka Koivisto, Word Vision-tapahtuma/TVY ry

27.1. Tapaaminen, Valtiontalouden tarkastusvirasto: Ville Vehkasalo/ Karjalainen

27.1. Työministeriö, tapaaminen Pirjo Harjunen-Rosenholm/ Karjalainen

31.1. Työttömyystyön neuvottelupäivien palaveri, SAK/ TVY ry

3.2. Maton luovutus eduskuntaan: Esa Lahtela/ TVY ry

7.2. HeTy:n tiedotustilaisuus/ Karjalainen

9.2. Eduskunta: Työelämätyöryhmä, Vassi/ Karjalainen, Hanka

10.2. Tapaaminen, SD-ryhmä, Lahtela, Gustafsson, Ränni, Kiljunen/ Karjalainen, Leppälä, Saunamäki

10.2. Tapaaminen, kansanedustajat Peltomo, Immonen; Mustajärvi/ TVY ry:n hallitus

10.2. Tapaaminen, KD-ryhmä, Essayah, Kankaanniemi, Räsänen/ Karjalainen

15.2. Ihmisoikeuspäivien palaveri KDY / Karjalainen, Leppälä, Kunnas, Valli

15.2. Tapaaminen, Kuntaliitto: Timo Kietäväinen ja Mirja Salonen/ Karjalainen, Leppälä, Hanka

15.–16.2. Vatesin seminaari/ Seppo Pesonen

17.2. STKL, Vapaaehtoistoiminnan neuvottelukunta/ Karjalainen

23.2. Sosiaalisen yrityksen lain toimeenpanoryhmä työministeriössä/ Karjalainen

24.2. Keskustapuolueen Työelämäryhmän tapaaminen, Tiilikainen, Ylä-Mononen/ Karjalainen, Kuoppa-aho

1.3. Tapaaminen, Vihreiden eduskuntaryhmä: Cronberg, Ojansuu/ Karjalainen

2.3. Sosiaali- ja terveysministeriö, alkoholiohjelman allekirjoittaminen: peruspalveluministeri Liisa Hyssälä/ Karjalainen

2.3. Tapaaminen: Kokoomuksen työelämäryhmä/ Karjalainen, Kuoppa-aho, Vaure

8.3. SAK: järjestövaliokunnan edustajat/ TVY ry

9.3. Eduskunta, köyhyysryhmä/ Karjalainen

10.3. Kansalaisfoorumi/ Karjalainen

6.4. Työministeri Tarja Filatovin tapaaminen/ Karjalainen, Leppälä, Kuoppa-aho, Vallius, Venäläinen

13.4. Työministeriö, Smolna: tiedotustilaisuus/ Karjalainen

25.4. Tapaaminen, Eduskunta: Huotari/ Karjalainen

28.4. Työministeriö, Karjalainen/ Karjalainen

4.5. Sosiaali- ja terveysvaliokunta, HE 48/2005 / Karjalainen

4.5. Stakesin HOT-hankkeen I kokous/ Vaure

9.5. Euroopan Parlamentin Tiedotustoimiston Eurooppa-päivä/ Karjalainen

10.5. Hyvinvointi 2015, Finlandia-talo/ Vaure

11.5. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, HE 48/2005 / Vaure

17.–18.5. Työttömyystyön neuvottelupäivät, Rauma/ TVY ry

21.–22.5. Elämäntapaliiton vuosikokous Turussa/ Kari Hanka

24.5. YLE, Pasila: haastattelu/ Karjalainen

25.5. Kansalaistoiminta ja vaikuttaminen -foorumi/ Heinonen, Vaure

26.5. Stakes, Terve-Sos 2005 -messut: Hyvinvointipolitiikan uudet arvot – uusi oikeudenmukaisuuskanavan avaus/ Lea Karjalainen

27.5. YLE, nauhoitus/ Lea Karjalainen

2.6. Edunvalvontapäivä ja seminaari eduskuntatalolla/ TVY ry

9.6. Tapaaminen, Sisäasiainministeriö; ”poliisiministeriö”/ Karjalainen

13.6. Ihmo-palaveri seurakuntaopistolla / Valli

14.6. STKL Seminaari ”Onko arvioinnilla arvoa?”/ Valli

1.7. Sosiaalisen yrityksen ohjausryhmä, työministeriö / Vaure

10.–12.8. Sosiaali- ja terveysturvan päivät, Jyväskylä / Karjalainen

1.9. Lappeenrannan työllisyyspolitiikka, pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ja kuntouttaminen: kansanedustaja Anneli Kiljunen/ Karjalainen, Leppälä, Nygren ja alueellisia edustajia

2.9. Solaris-lomat 40-vuotisseminaari, Eduskunnan lisärakennuksen auditorio/ Valli

8.9. Mielenterveysseura, tapaaminen Saaristo/ Karjalainen, Valli, Kuoppa-aho

12.9. Pohjois-Karjalan kansanedustajien tapaaminen: Lahtela, Reijonen, Tahvanainen/ TVY ry

13.9. Työministeriö, kierrätystapaaminen Pukkio ja Saikkonen/ TVY ry:n työvaliokunta, Seppo Pesonen, Pentti Kallio, Kari Honkanen

19.9. PAM, tapaaminen: Vuorio, Määränen, Rimpiläinen/ TVY ry

19.9. KTV, tapaaminen: Teija Asara-Laaksonen/ TVY ry

20.9. Rakennusliitto, Matti Harjuniemi/ TVY ry

20.9. Kuntaliitto, Timo Kietäväinen, Mirja Salonen/ TVY ry.

20.9. Vihreät, tapaaminen Irina Krohn, Tarja Cronberg / TVY ry

20.9. Kokoomus, tapaaminen Paula Risikko, Anne Holmlund, Arto Satanen, pääsihteeri Ilkka Oksala/TVY ry.

21.9. Tapaamiset / TVY ry
AKAVA: Lemmetty, Pätäri
Keskusta: Tiilikainen, Kerola, Kalli, Salovaara, Reijonen, Paloniemi, Kiviranta
Vasemmistoliitto: Mustajärvi, Polvi, Kangas, Tennilä, Kauppila, Immonen, Kuoppa
Elker: Brunila

22.9. Tapaamiset/ TVY ry
Metalliliitto: Meriläinen
SD: Koskinen, Gustafsson, Lahtela, Ränni, Koski, Kiljunen, Seppälä
KD ja PerusS: Essayah, Räsänen, Kankaanniemi, Kärkkäinen, Soini
STTK: Markku Salomaa, Ralf Sund

23.9. Tapaaminen: SAK, Matti Tukiainen ja Kalle Räisänen/ TVY ry

26.9. Varsinais-Suomen edunvalvontapäivä, kansanedustajien tapaaminen: Hyssälä, Andersson, Immonen, Paasio, Kanerva, Koskinen, Kiviranta/ Karjalainen, Leppälä, Hanka ja 40 yhdistysten edustajaa

27.9. Tapaaminen: Erkki Pulliainen ja Pertti Salovaara/ Karjalainen, Valli, Honkanen, Niukkanen

27.9. Kirkkohallitus, ympäristökysymykset: Sipiläinen/ Karjalainen, Niukkanen

27.9. Metalliliitto, Vuorenmaa/ Karjalainen, Valli

30.9. Työministeri Tarja Filatovin tapaaminen/ Karjalainen, Vaure

30.9. Sosiaalisen yrityksen lain ohjausryhmä/ Karjalainen, Vaure

4.10. RAY, tapaaminen: Juvakka, Vuorela/ Karjalainen, Valli

5.10. Kuluttajaliitto: pääsihteeri Sinikka Turunen ja Martti Liukko/ TVY ry

6.10. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta HE 130/2005

6.10. Vatesin projektin kokous/ Kari Hanka

6.10. Tapaaminen: Pirkanmaan ympäristökeskus, Teemu Virtanen/ Niukkanen, Honkanen

7.10. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, budjetti 2006/ Karjalainen?

7.10. Perustuella koko elämä -seminaari/ Vaure

12.10. Kuuleminen: Tuottajavastuu-asetus ympäristövaliokunnassa/ Pentti Kallio

19.10. Sosiaali- ja terveysvaliokunta: Matalapalkkatukilaki, lausunto/ Markku Kekäläinen

19.10. YTY:n työkokous ”Aatteellinen toiminta verottajan puristuksessa”/ Valli

24.–26.10. Ihmisoikeuspäivät Järvenpäässä/ TVY ry

28.10. Köyhyysseminaari eduskunnassa/ Eerola, Räty

7.11. Kuuleminen: Eduskunnan Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: matalapalkkatuki/ Kekäläinen

7.11. Virrat, Jaana Ylä-Monosen vieraana/ TVY ry

8.11. Tapaaminen: PAMin työttömät/ Karjalainen

9.11. Sosiaali- ja terveysvaliokunta, laki 164/2005/ Karjalainen

10.11. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, laki 164/2005/ Karjalainen

16.11. Perusturvaryhmä, Eduskunta/ Karjalainen

18.11. Kirkkohallitus, Työttömyystyön neuvottelupäivien palaveri/ Karjalainen, Hanka

23.–24.11. Laivakoulutus: Yhdistyksen sisäinen ja ulkoinen viestintä/ TVY ry

25.11. Sosiaalisen yrityksen lain ohjausryhmä/ Karjalainen, Vaure

28.11. Kansanedustajien tapaaminen, Nokia/ Karjalainen

29.11. SAK:n paikallisjärjestö, Riihimäki: Työllisyysilta/ Karjalainen

2.12. Työministeriö, tiedottamisneuvottelu/ Karjalainen, Valli

13.12. SYFO:n seminaari/ Karjalainen, Vaure

16.12. Työministeriö, tiedottamisneuvottelu: Kolehmainen/ Karjalainen, Valli

20.12. Vasemmistoliitto, perusturvapalaveri/ Karjalainen

20.12. Presidenttiehdokkaiden tentti asema-aukiolla/ TVY ry, keskustoimisto

Aluetapahtumat

Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava Etelä-Pohjanmaalla Kirsi Saunamäki ja Pohjanmaalla Jari Vuorinen

12.13.1. Esiintymistaito- ja hallituksen vastuut ja velvollisuudet koulutus TVY ry, Kurikka / kouluttajat Raija Kumpula ja Kuusisto Raija / Valli, Saunamäki

27.1. Aluekokous, Kauhava

8.3. Esiintymistaito- ja tyylikurssi, Lapua / kouluttaja Virpi Rinta-Nikkola

6.4. Aluekokous ja projektikoulutus I päivä, Kurikka / Kumpula

10.–15.4. Yhdistyksien vetäjien työnohjauspäivät, Rauhalahti / Saunamäki

21.4. Projektikoulutus II päivä, Kokkola /Kumpula

28.4. Aluekokous ja projektikoulutus III päivä, Seinäjoki / Kumpula

25.5. Aluekokous ja Bottom Up -hankkeen tiedotustilaisuus, Lapua

27.7. EU-parlamentaarikko Anneli Jäätteenmäen tapaaminen, Lapua

31.8. Seudulliset työllisyysstrategiat: Bottom Up -hankkeen aloitusseminaari, Seinäjoki

9.9. Aluekokous, Kauhajoki

14.–16.9. Lapuan hiippakunnan työnohjauspäivät, Vaajakoski, Koivuniemi

Aluekokous ja TE-keskuksen tiedotus, Kurikka

2.11. Aluekokous ja Suunta Työelämään -koulutuspäivä, Kuortane, Kuortaneen urheiluopisto

25.11. TE-keskuksen tiedotustilaisuus, Seinäjoki

30.11. Yleishyödyllisten yhteisöjen verotuskoulutus, Vaasa

1.12. Aluejärjestön projektin päätöstilaisuus, Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen henkilöstöä tutustui kaikkiin toiminta-alueella oleviin työttömien yhdistyksiin helmi-maaliskuussa.

Etelä-Savo

TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava Anneli Moilanen ja Tuula Vaskelainen

5.1. Aluevastaavien suunnittelupalaveri

25.1. Aluekokous, Mikkeli

26.–17.1. Tallinnan matka / Mikkeli

23.2. Aluekokous/ alueen yhteinen virkistymispäivä, Anttolanhovi

11.3. Alueen pilkkikisat, Rantasalmi

10.–15.4. Toiminnanohjaajien lomaviikko, Kuopio Rauhanlahti / Vaskelainen

17.–18.3. Tallinnan matka / Rantasalmi

27.–28.4. Tallinnan matka / Mikkeli

10.–12.5. Rovastikunnallinen työttömienleiri, Mäntyharju Lankaniemi

28.5. Aluekokous ja kesäpäivä, Heimari, Mikkeli

2.6. Alueen edunvalvontamatka Helsinkiin tapaamaan oman alueen kansanedustajia

3.6. Mikkelin hiippakunnan Työttömyystyöpäivien suunnittelupalaveri, Kouvola

15.6. Mäntyharjun työttömien kesäretki Loviisa & Porvoo

22.6. Kolmas sektori tuo työtä ja toimintaa -messut, Pertunmaa, Kuortti

15.8. Aluekokous, Mäntyharju Lankaniemi

15.–16.8. Mikkelin hiippakunnan Työttömyystyön neuvottelupäivät, Mäntyharju Lankaniemi

24.8. Mäntyharjun työttömien syysretki, seurakunnan järjestämä

2.9. Syyskauden avajaiset, Rantasalmi

5.9. Aluekokous, Mikkeli

5.–6.9. Tallinnan matka / Mikkeli

17.–18.9. SAK-päivät, Mikkeli, kongressikeskus Mikaeli

5.10. Aluekokous / Mikkeli

16.11. Aluekokous, Mikkeli

21.–25.11. Muuntaja-projektin tutustumismatka, Reinheim – Saksa / Moilanen

2.12. Pikkujoulu, Heimari, Mikkeli

12.12. Haluatko miljonääriksi nauhoitus, yleisönä Mikkeli

13.12. Haluatko miljonääriksi nauhoitus, yleisönä Mäntyharju

Ohjausryhmät: Työllistymisen Palvelukeskus REITTI; Muuntaja-projekti Mikkeli, Mäntyharju; Syrjäytymistyöryhmä; Työvoimatoimikunta; TSL-opintojärjestön seuranta- ja ohjausryhmä; Pertunmaan Kansantalon ohjausryhmä; paikalliset ammattijärjestöjen johtokunnat.

Häme

TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava Seppo Leppälä

14.1. Hämeen aluekokous, Heinola

17.1. Työriihi ry:n ylimääräinen vuosikokous, Riihimäki

31.3. Vuosikokous, Kärkölän työttömät

Hallituksen kokous Työriihi / Riihimäki

26.–27.5. Ilmaisutaidon koulutus, Pälkäne

16.6. Hämeen aluekokous, Nastola / TE-keskus Sinikka Kauranen

1.8. Hartolan työttömät ry, toiminnan selvitys

12.8. Aluematka: Hämeenlinnan työttömät, Työriihi Riihimäki sekä Kärkölän työttömät

3.10. Hämeen TE-keskus: neuvottelu vuoden 2006 rahoituksesta

6.10. Hämeen aluekokous, Nastola

10.11. TE-keskuksen Tavoite Ohjelma 2007-2012, seminaari ja keskustelutilaisuus, Lahti

Kaakkois-Suomi

TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava Matti Nygren

20.1. Loviisan Työnhakijat ry, selvitys ja konsultointi

4.2. Aluekokous, Parikkala

5.4. Alueellinen pilkkikisa + sauna, Lappalanjärvi, Valkeala

15.4. Aluekokous, Lappeenranta

23.4. Kolmas sektori työllistäjänä/ yleisötilaisuus Kouvolan Seudun Työttömät ry:ssä

26.–27.4. Esiintymistaito, järjestötoiminta, kokoustekniikka -koulutus Puhjonranta, Valkeala

2.5. Yhteistyöneuvottelu TE-keskuksessa

3.6. Mikkelin hiippakunnan suunnittelukokous

Aluekokous, Kouvola

9.6. Loviisan Työnhakijat ry, selvitys ja konsultointi

11.7. Parikkalan Työnhakijat ry (ent. Kärkikuntien Työttömät ry), selvitys ja konsultointi

15.–16.8. Mikkelin Hiippakunnan työnohjauspäivät, Mäntyharju

1.9. Työllistämistoimenpiteet Lappeenrannassa/ kansanedustaja Anneli Kiljunen

8.9. Luumäen Työttömät ry. Keskustelutilaisuus, toimintapäivä

24.8. Keskustelutilaisuus: työllisyystilanne Pohjois-Kymenlaaksossa / Kouvolan Seudun Työttömät ry

12.10. Kouvolan Seudun Työttömät ry, neuvottelu alueen omatoimisuusavustuksista

18.10. Aluekokous, Hamina

10.11. Kolmas sektori työllistäjänä -seminaari, Anjalankoski

2.12. Pikkujoulu, Hamina

7.12. TE-keskus: vuoden 2006 muutokset ja työllistäminen, Kouvola

8.12. Lappeenranta, vuoden 2006 muutokset ja työllistäminen

9.12. Kotka, vuoden 2006 muutokset ja työllistäminen

9.12. Parikkalan Työnhakijat ry: Yhdistys/työvoimatoimisto/palvelukeskus/kaupunki

Vuosikokouksen valmisteluneuvottelut Kouvolan Työttömät ry.

Kainuu

TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava Esa Venäläinen

20.1. Kainuun aluekokous, Kuhmo

9.–11.2. Hygieniakoulutus ja -testaus, Kajaani / kouluttajat Sivonen ja Tuppurainen

26.2. Hallituksen vastuut ja velvollisuudet -koulutus, Kajaani / kouluttaja Venäläinen

17.–19.3. Hygieniakoulutus ja -testaus, Kajaani /kouluttajat Sivonen ja Tuppurainen

30.3. Kainuun aluekokous, Puolanka

31.3. Työnohjauspäiväpalaveri, Kaavi

19.–21.4. Työnohjauspäivät, Vaivio / Venäläinen

21.–23.4. Hygieniakoulutus ja -testaus, Kajaani / kouluttajat Sivonen ja Tuppurainen

30.4. Kokous ja neuvontatilaisuus, Puolanka

26.–28.5. Hygieniakoulutus ja -testaus / kouluttajat Sivonen ja Tuppurainen

16.6. Kainuun aluekokous, Sotkamo

18.8. Opastus- ja neuvottelutilaisuus, Sotkamo

29.8.–3.9. Työnohjauspäivät, Kajaani / Venäläinen

28.9. Kainuun aluekokous, Vaala

14.10. Työttömien lomaviikon infotilaisuus, Kajaani

14.–16.10. Hygieniakoulutus ja -testaus, Kajaani / kouluttajat Pulkkinen ja Tuppurainen

17.–19.10. Hygienia koulutus ja -testaus, Kajaani / kouluttajat Pulkkinen ja Tuppurainen

8.12. Opastus- ja neuvontapalaveri, Puolanka

13.–15.12. Hygieniakoulutus ja -testaus, Kajaani / kouluttajat Pulkkinen ja Tuppurainen

20.10. Kainuun aluekokous, Otanmäki

Keski-Suomi

TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava Kari Pajumäki

25.1. Aluekokous, Pihtipudas

10.3. Aluekokous, Saarijärvi

20.4. Aluekokous, Keuruu

20.–21.4. Ilmaisutaidon koulutus, Leirikeskus Pöyhölä, Keuruu

7.9. Suomi puhuu tv-ohjelma, aiheena optiot/ Kari Pajumäki

13.9. Aluekokous, Pihtipudas

14.–16.9. Työnohjauspäivät, Vaajakoski

14.10. TE-keskus, Jyväskylä

17.10. Kansanedustajien tapaaminen, Suolahti

Lappi

TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava Anneli Korteniemi

19.1. Aluekokous, Rovaniemi

30.3. Esiintymistaito- ja järjestökurssi, Norvajärvi

5.7. Kesäpäivien pitopaikkakäynti, Rovaniemi

17.8. Ruokailuneuvottelut, Rovaniemi

23.–25.8. Kesäpäivät, Rovaniemi, Saarituvat

21.9. Aluekokous, Rovaniemi, Impulssi

Pirkanmaa

TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava Ahti Heinonen

28.1. Aluekokous, Kangasala Rekola

9.2. Aluekokous, Tampere

4.4. Aluekokous, Lempäälä

6.4. Neuvottelu: Hämeenkyrön-Viljakkalan Työttömät ry

20.–21.4. Aluekoulutus, Pöyhölä, Keuruu

14.9. Aluekokous, Tampere

16.11. Aluekokous, Hervanta, Tampere/ TE-keskus, Eeva Viskari

28.11. Aluekokous, Nokia

Pohjois-Karjala

TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava Lea Vallius

10.2. Maakunnan kansanedustajien tapaaminen Eduskuntatalolla

15.2. Aluekokous, Juuka

19.–21.4. Voimaantumis- ja vuorovaikutuspäivä, Joensuun seurakunnan leirikeskus Vaivio, Liperi

26.4. Aluekokous, Eno

17.–18.5. Ilmaisu- ja esiintymistaito ja Hallituksen vastuut -koulutus, Kolin kurssi- ja leiri keskus Future Freetime

24.5. Maakunnan perinteinen Ihmisarvopäivä

16.6. Aluekokous, Värtsilä

28.7. Karelia-soutu reitillä Ilosaari-Rääkkylä

29.8.–3.9. Voimaantumisviikko Huhmarissa toiminnanohjaajille / Vallius

12.9. Aluekokous, Joensuu

12.9. Kansanedustajien ja työttömien tapaaminen Joensuun seurakuntakeskuksessa

7.11. Pohjois-Karjalan työttömien yhdistysten suunnittelupalaveri vuodelle 2006, Nurmes

8.11. Aluekokous, Kontiolahti

Mielitaide-hankkeen ohjausryhmän kokouksia neljä. Lisäksi maakunnan Ihmisarvopäivien 2006 suunnittelukokouksia.

Pohjois-Pohjanmaa

TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava Helvi Järvenpää

5.4. Aluekokous, Oulunsalo

17.5. Aluekokous, Nivala

6.9. Aluekokous, Pudasjärvi

12. 7. Kansan Tahto haastatteli päivärahakorotuksesta / Järvenpää

25.9. Kaleva -lehden juttu köyhyyskeskustelusta

Pohjois-Savo

TVY ry: n hallituksen jäsen/aluevastaava Keijo Weman

3.10. Alueen hallituksen kokous, Siilinjärvi

7.10. Leppävirran yhdistys: neuvonta

25.11. Alueen vuosikokous

Lisäksi osallistuttu esim. Kuopion kaupungin järjestämiin Kuriiri-hankkeen seminaareihin. Diakonia- ja yhteiskuntatyön työryhmä on kokoontunut kolme kertaa.

Satakunta

TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava Arto Träskelin

24.1. Aluekokous, Pori

15.–16.2. Aluekoulutus, Silokallio

10.3. TE-keskuksen koolle kutsuma tilaisuus

24.5. TE-keskuksen koolle kutsuma tilaisuus

10.11. Aluetiedotus- ja koulutustilaisuus, Kankaanpää

14.–15.11. Koulutuspäivät, Silokallio

5.12. Rauman yhdistyksen joulujuhla Ooperissa

Uusimaa

TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava Aimo Kuoppa-aho

13.1. Aluekokous, Järvenpää

3.3. Aluekokous, Helsinki

30.5. Aluekokous, Järvenpää

6.9. Aluekokous Järvenpää

Varsinais-Suomi

TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava Kari Hanka

26.1. Aluekokous + Työ-Länsi hallitus, Raisio

1.–2.2. Kesäranta, aluetyö esiintymistaito ja kokoustekniikka / kouluttajat Olli Saaristo ja Ari Airo

28.2. Aluekokous + Työ-Länsi vuosikokous, Turku

7.3. Kierrätyskeskusten yhteispalaveri, Länsi-Suomen lääninhallituksen auditorio, Tuottajayhteisöt

26.4. Sosiaalisen työllistämisprojektin esittely, Varissuon yhdistys

27.4. Uusikaupunki, Työsuojelukoulutus

2.5. Työsuojelukoulutus, Uusikaupunki

21.5. Elämäntapaliiton vuosikokous, Turku

6.6. Aluekokous, Parainen

16.6. TVY:n vuosikokouksen valmistelutyöryhmä, Uusikaupunki

20.6. TVY:n vuosikokoustyöryhmä, käynti kristillisellä opistolla

18.8. Aluekokous + Työ-Länsi ry hallitus, Varissuo

26.9. Alueen kansanedustajien ja työttömien aamukahvit, Raisio

4.10. Koulutus- ja työllisyysmessut, Turku

6.–11.11. Työttömien lomaviikko / Kari Hanka

17.11. Aluekokous, Uusikaupunki

Lomatoiminta

TYÖTTÖMIEN LOMAVIIKOT

22.–27.4. Perhelomat ry, Lomakeskus Huhmari (Veli Ryhänen)
28.11.–3.12. Perhelomat ry, Lomakeskus Huhmari (Aimo Kuoppa-aho)
25.–30.4. Solaris-lomat ry, Hotelli Kajaani (Seija Kyllönen ja Ahti Kyllönen), 13 osallistujaa
6.–11.11. Solaris-lomat ry, Kylpylähotelli Rauhalahti (Kari Hanka), 12 osallistujaa

TYÖNOHJAUSVIIKOT

10.–15.4. Solaris-lomat ry, Kylpylähotelli Rauhalahti (Kirsi Saunamäki ja Tuula Oikarinen), 10 osallistujaa
9.–14.5. Perhelomat ry, Lomakeskus Huhmari (Anne Poskiparta ja Anna-Maija Sivonen), 10 osallistujaa

TYÖNOHJAUKSEN JATKOVIIKOT

6.–11.6. Solaris-lomat ry, Mäntyniemen lomakeskus (Ritva Valli, Erja Kauppinen, Eve Lindström)
29.8.–3.9. Solaris-lomat ry, Hotelli Kajaani (Esa Venäläinen)
29.8.–3.9. Perhelomat ry, Lomakeskus Huhmari (Lea Vallius, Tiina Tarnanen ja Anna-Maija Sivonen)

Ilmaisutaito ja järjestötoiminta -koulutus

12.–13.1. Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa: Kurikka, Saukkoranta (Raija Kumpula, Raija Kuusisto), 21 osallistujaa ja Ritva Valli, TVY ry

1.–2.2. Varsinais-Suomi: Naantali, Kesäranta (Olli Saaristo ja Ari Airo), 25 osallistujaa

8.–9.2. Pohjois-Savo ja Kainuu: Koljonvirta, Iisalmi (Elsi Kamu, Raimo Laulainen ja Veijo Laitinen), 23 osallistujaa ja Ritva Valli, TVY ry

15.–16.2. Satakunta: Silokallio, Kullaa (Olli Saaristo, Pentti Rantanen),21 osallistujaa ja Arto Träskelin, TVY ry

29.2.–3.3. Lappi: Norvajärven leirikeskus, Rovaniemi (Hannu Friman ja Martti Vaattovaara), 12 osallistujaa ja Lea Karjalainen, TVY ry

20.–21.4. Keski-Suomi ja Pirkanmaa: Pöyhölän leirikeskus, Keuruu (Kirsti Mäntynen ja Raimo Salpakoski), 21 osallistujaa ja Ritva Valli, TVY ry

26.–27.4. Etelä-Savo ja Kaakkois-Suomi: Puhjonrannan leirikeskus, Kouvola (Paula Kivivuori-Meri ja Leila Oderma), 14 osallistujaa ja Matti Nygren, TVY ry

17.–18.5. Pohjois-Karjala: Kolin Leiri- ja kurssikeskus (Elsi Kamu ja Pertti 0. Hyvönen), 15 osallistujaa ja Kyösti Jaatinen, TVY ry

26.–27.5. Häme: Pälkäneen Leiri- ja kurssikeskus (Kirsti Mäntynen ja Sauli Järvinen), 16 osallistujaa ja Seppo Leppälä, TVY ry

TALHALL-projekti

ALUEKÄYNNIT

3.3.05 Nastola
30.3.05 Nurmes
12.4.05 Naantali
25.4.05 Kajaani
28.4.05 Suomussalmi
30.5.05 Pello
7.7.05 Sieppijärvi
5.8.05 Iisalmi
14.9.05 Nurmes
21.9.05 Tohmajärvi
5.10.05 Korso
2.11.05 Puolanka
16.11.05 Mikkeli
29.11.05 Suolahti
14.12.05 Järvenpää
9.3.05 Saarijärvi
31.3.05 Kitee
13.4.05 Naantali
26.4.05 Kajaani
13.5.05 Nokia
31.5.05 Sieppijärvi
8.7.05 Sieppijärvi
6.9.05 Pudasjärvi
15.9.05 Hämeenlinna
26.9.05 Imatra
19.10.05 Kurikka
3.11.05 Kuhmo
17.11.05 Hämeenlinna
1.12.05 Pori
10.3.05 Saarijärvi
5.4.05 Oulunsalo
19.4.05 Nastola
27.4.05 Kuhmo
17.5.05 Nivala
1.6.05 Ylitornio
4.8.05 Kaavi
8.9.05 Nastola
20.9.05 Kiihtelysvaara
27.9.05 Kouvola
1.11.05 Kajaani
8.11.05 Kuopio
21.11.05 Kaustinen
8.12.05 Tampere

Etelä-Pohjanmaa 1
Kainuu 7
Pohjanmaa 1
Pohjois-Savo 3
Etelä-Savo 1
Keski-Suomi 3
Pohjois-Karjala 5
Satakunta 1
Häme 5
Lappi 5
Pohjois-Pohjanmaa 3
Uusimaa 2
Kaakkois-Suomi 2
Pirkanmaa 2
Varsinais-Suomi 2

Johtoryhmän kokoukset

(taulukko)

Social Platform, Bryssel: osallistujat

Lea Karjalainen, Mikkeli
Mari Koistinen, Suolahti
Aimo Kuoppa-aho, Järvenpää
Seppo Leppälä, Nastola
Marja-Liisa Liimatta, Joensuun evl. srk
Risto Määttänen, Joensuun evl. srk
Paula Pukema, Rovaniemi
Arto Träskelin, Pori
Ritva Vaure, tulkki, Helsinki
Sinikka Kettunen, Rauma
Karl-Gustaf Kunnas, Kajaani
Pirjo Lehtonen, tulkki, Turku
Harri Levo, Rovaniemi
Sirpa Martins, Suolahti
Eero Nurmi, Rauma
Virpi Räty, tulkki, Helsinki
Lea Vallius, Joensuu

KULUIHIN OSALLISTUIVAT:

Vihr, Satu Hassi: yksi henkilö 400 €
SD, Lasse Lehtinen, Riitta Myller ja Reino Paasilinna: kolme henkilöä 1 1361 €
Vas, Esko Seppänen: kolme henkilöä 1 200 €
Evl. seurakunta: kaksi henkilöä
Rauman Seudun Työttömät ry: kaksi henkilöä
Rovaniemen Seudun Työttömät ry: kaksi henkilöä

TVY ry:n keskustoimisto 2005–

Eerola Aila toimistotyöntekijä 1.9.2005–31.8.2006
Kanala Harri toimistotyöntekijä 1.5.2005–30.4.2006
Karjalainen Lea puheenjohtaja 1.5.1998–30.3.2007
Kauranen Pirjo toimistotyöntekijä 1.8.2004–31.7.2005
Räty Virpi toimistotyöntekijä 1.6.2005–31.5.2006
Turpeinen Toni harjoittelija 28.11.2995–16.12.2005
Valli Ritva järjestösihteeri 1.11.1999–jatkuu
Vaure Ritva projekti koordinaattori 15.2.2005–14.2.2007
Viskari Kirsi-Marja toimistotyöntekijä 1.9.2004–30.4.2005
Åhlberg Stig-Olof toimistotyöntekijä 15.1.2004–30.6.2005

Hallitus ja työvaliokunta

Puheenjohtaja Karjalainen Lea

Varapuheenjohtaja Leppälä Seppo

Etelä-Pohjanmaa Saunamäki Kirsi
I varajäsen Kormano Raija
II varajäsen Pajuoja Elisa

Etelä-Savo Moilanen Anneli
I varajäsen Häkkinen Reino
II varajäsen Vaskelainen Tuula

Häme Leppälä Seppo
I varajäsen Saarinen Erkki
II varajäsen Pesonen Helmer

Kaakkois-Suomi Nygren Matti
I varajäsen Karesti Maria
II varajäsen Lehtonen Mari

Kainuu Venäläinen Esa
I varajäsen Kyllönen Seija
II varajäsen Kyllönen Ahti

Keski-Suomi Pajumäki Kari
I varajäsen Junttila Pirjo-Liisa
II varajäsen Martins Sirpa

Lappi Korteniemi Anneli
I varajäsen Hakkarainen Tauno
II varajäsen Nyman Heidi

Pirkanmaa Heinonen Ahti
I varajäsen Mykkänen Arja
II varajäsen Brander Juhani

Pohjanmaa Vuorinen Jari
I varajäsen Lukka Aira
II varajäsen Puolimatka Pekka

Pohjois-Karjala Vallius Lea
I varajäsen Ryhänen Veli
II varajäsen Jaatinen Kyösti

Pohjois-Pohjanmaa Järvenpää Helvi
I varajäsen Rajaniemi Serja
II varajäsen Holtinkoski Jarmo

Pohjois-Savo Kaasalainen Aila
1.10.05 tilalle I varajäsen Weman Keijo
II varajäsen Nissinen Lauri

Satakunta Träskelin Arto
I varajäsen Vauhkonen Ilse
II varajäsen Vähäkoski Anja

Uusimaa Kuoppa-aho Aimo
I varajäsen Saastamoinen Tuula
II varajäsen Kyckling Pirkko

Varsinais-Suomi Hanka Kari
I varajäsen Heino Mauri
II varajäsen Salonen Ritva

TVY ry:n työvaliokunnan ja hallituksen kokoukset 2005

(taulukko)

TVY ry:n talousarvioesitys v. 2006 (25.1.2006)

(taulukko)

Ennakkotiedote

Työttömien Valtakunnalliset Kesä. ja kulttuuripäivät
Huhtiniemen matkailukeskus, Kuusimäenkatu 18, Lappeenranta
TI–TO 22.–24.08.2006
Paikkoja on 100 henkilölle

HINNAT:
4 hengen mökissä 82 € / hlö (edellyttää, että mökissä on 4 hlöä)
2 hengen hotellihuoneessa 118 € / hlö
3 hengen hotellihuoneessa 106 € / hlö
Hinnat sisältävät majoituksen, täysihoidon ja saunan.

Ilmoittautumiset TVY ry:lle puh. 09 – 77 45 35 10 kesäkuun loppuun mennessä.
Ennakkomaksu 15 €/hlö maksettava TVY ry:n tilille Sampo 800012-70038947 pe 7.7.06 mennessä ja loppumaksu pe 04.08.06 mennessä. Viestiin: Kesäpäivät ja osallistujien nimet.
Varaus on sitova, kun ennakkomaksu on maksettu. Varauksen peruuntuessa ennakkomaksua ei makseta takaisin.
Osallistumismaksun voi maksaa myös kokonaisuudessaan 7. 7 .06 mennessä!
Päivien ohjelma lähetetään lähempänä ajankohtana.

Työttömien valtakunnallisiin kesä- ja kulttuuripäiviin yhdistetty matka Viipuriin

TO–PE 24.–25.08.2006
to 24.08.06 klo 16.00. Lähtö Viipuriin Moilasen linja-autolla. Viipurissa majoittuminen hotelli VIIPURISSA 2 hh

pe 25.08.06. Aamiainen hotellissa. Kaupunkikiertoajelu ja ostoskierros. Paluu Lappeenrantaan laivalla Saimaan kanavaa pitkin

Matkan hinta: 110 €/hlö. Sis. matkat Lappeenranta–Viipuri–Lappeenranta, majoitus, aamiainen, ryhmäviisumi ja passin rekisteröintimaksu. Lisämaksusta ryhmävakuutus 3 €/hlö, ellei ole voimassaolevaa matkavakuutusta.

Ilmoittautumiset TVY ry:lle puh. 09 – 77 45 35 10 kesäkuun loppuun mennessä. Ilmoitettavat tiedot: Nimi, syntymäaika, passin numero ja viimeinen voimassaolopäivä, matkavakuutusyhtiö ja vakuutusnumero.
Ennakkomaksu 20 €/hlö maksettava TVY ry:n tilille Sampo 800012-70038947 pe 7.7.06 mennessäja loppumaksu pe 21.07.06 mennessä. Viestiin: Viipurin matka ja osallistujien nimet. Varaus on sitova, kun ennakkomaksu on maksettu.
Varauksen peruuntuessa 21.07. 06 jälkeen, maksua ei palauteta.

Työttömien liikekannallepano -tapahtumat

VARSINAIS-SUOMI

24.5.06 Turku – kauppatori klo 11–13

26.5.06 Pori klo 11–13

27.5.06 Lapua klo 09–10.30

27.5.06 Kokkola klo 13–

29.5.06 Jyväskylä klo 11–

30.5.06 Tampere? Lahti?

31.5.06 Järvenpää

1.6.06 Helsinki eduskuntatalo klo 10–

HeTy ry:n soppatykki

nuoli