Toimintakertomus 2005

Puheenjohtaja: Lea Karjalainen.

 

Talous

TVY ry:n kirjanpito ja palkanlaskenta hoi­dettiin tilitoimisto Tiliympyrässä. Tilitoimis­ton työntekijä kävi tekemässä kirjanpidon TVY ry:n toimistossa järjestön omalla ko­neella ja ohjelmalla. Muut taloushallintoon liittyvät tehtävät, kuten rahaliikenne ja tili­tykset, hoidettiin keskustoimistossa.

 

1. Avustukset

RAY:ltä TVY ry sai yleisavustuksena 145 000 euroa ja MMM:n interventioyksiköltä tuli avustusta toimistokuluihin EU-elintarvikeavun jakamiseksi.

Vuosikokouksen aikaan TVY ry:lle antoi­vat avustusta seuraavat yhteistyökumppa­nit:

  • Elintarviketyöläisten Liitto ry
  • Kunta-alan ammattiliitto KTV ry
  • Metallityöväen Liitto ry
  • Europarlamentaarikko Riitta Myller
  • Puu- ja Erityisalojen liitto ry
  • SAK
  • AKT, Auto-ja Kuljetusalan työntekijäliitto

 

2. Oma varainhankinta

Yhdistysten jäsenmaksut ovat edelleen TVY ry:n oman varainhankinnan tärkein tukipi­lari. Jäsenmaksujen määrä on kuitenkin vä­hentynyt, koska jäsenyhdistyksiä on pur­kautunut ja yhdistysten jäsenmäärät ovat pienentyneet. Koulutuksiin ja kesäpäivien järjestelyihin osallistuvilta on peritty oma­vastuuosuus, jolla on katettu osa tapahtu­mien kuluista. Eri tapahtumissa järjestettiin arpajaisia, joiden tuloilla lisättiin omara­hoitusosuutta.

Tukimaksua maksoivat kansanedus­tajista Tarja Cronberg, Sari Essayah, Heidi Hautala, Mikko Immonen, Paula Lehtomäki,  Paavo Lipponen, Kalevi Olin, Erkki Pulliainen, Tero Rönni, Matti Saarinen, Jouko Skinnari, Säde Tahvanainen, Ilkka Taipale, Pentti Tiusanen ja Kari Uotila.

Kierrätyspuolelta kannatusjäseniksi liittyivät  Eko-­Kuopio, Eko-Kaarina, Raision Ekotori, Savonlinnan Kierrätyskeskus ja Tervatulli Oy.

 

Järjestötoiminta

  1. TVY ry:n jäsenyhdistykset 10 vuotta

TVY ry:n jäsenyhdistyksissä vietettiin 10- vuotispäiviä eri puolilla Suomea. TVY ry muisti jäsenyhdistyksiään standardillaan.

Kymmenvuotistaivaltaan juhlivat

Etelä-Kymen Työttömät ry
Hakunila-Länsimäki Työttömät ry
Hervannan Seudun Työttömät ry
Kaavin Työnhakijat ry
Kurikan Työnhakijat ry,
Kärkölän Työttömät ry
Lappajärven Työttömät ry
Leppävirran Työttömät ry
Länsi-Vantaan Työttömät ry
Meri-Vuosaaren Työttömät ry
Mynämäen Seudun Työttömät Työnhakijat ry
Ylöjärven Työttömät ry
Ähtärinseudun Työttömät ry

 

Yhteistyö lomajärjestöjen kanssa

Lomaviikot työttömille ja heidän perheilleen

Perhelomat ry:n kautta järjestettiin kaksi lomaviikkoa. Ensimmäinen oli 22.-27.04. Lo­makeskus Huhmarissa. TVY ry:stä vetäjänä toimi hallituk­sen varajäsen Veli Ryhänen Enosta. Toi­nen lomaviikko oli 28.11.-03.12. TVY ry:stä vetäjänä oli hallituksen jäsen Aimo Kuoppa-aho Järvenpäästä. Perhelomien kautta järjestetyistä vii­koista lomajärjestö ei perinyt omavastuuta, joten osallistujat maksoivat vain matkat.

Solaris-lomat ry:n kautta järjestettiin myös kaksi lomaviikkoa. Lomaviikko 25.-30.04. oli hotelli Kajaanissa ja lomalaisia yhteensä 13. TVY ry:stä vetäjinä olivat hallituksen varajäsenet Seija Kyllönen Kuhmosta ja Ahti Kyllönen Suomussalmelta. Syksyn lo­maviikko oli 06.-11.11. Kylpylähotelli Rau­hanlahdessa. Lomalla oli 12 työtöntä, joista osa perheineen. Vetäjänä oli TVY ry:n hal­lituksen jäsen Kari Hanka Raisiosta. Sola­ris-lomilla omavastuu oli 40 euroa ja lisäksi matkat.

 

Toiminnanohjaajien työnohjausviikot

TVY ry panosti yhdis­tysten vetäjien jaksamiseen järjestämällä kaksi työnohjausviikkoa. Viikon ohjelma koostui omaan jaksamiseen liittyvistä osi­oista ja työnohjauksesta. Vetäjät pystyivät viikon aikana irtautumaan arkirutiineistaan ja ottamaan aikaa osaksi myös loman kan­nalta.

Ensimmäinen viikko järjestettiin Solaris-lomien kautta Kylpylähotelli Rauhalahdessa Kuopiossa 10.-15.04. Vetäjänä oli TVY ry:n hallituksen jäsen Kirsi Saunamäki Kurikasta ja työnoh­jauksesta vastasi yhtenä päivänä työnohjaaja Tuula Oikarinen. Osallistujia 10.

Perhelomien kautta järjestettiin viikko Lomakeskus Huhmarissa 09.-14.05. Vetäjänä toimi TVY ry:n puolelta Anne Poskiparta Lapualta ja työnohjauksesta vastasi työnohjaaja Anna-Maija Sivonen. Osallistujia 10.

Viikot olivat osallistujien kannalta hyvin tarpeellisia ja voimavaroja lisääviä.

 

Jatkoviikot

Vuoden 2004 ensimmäiselle työnohjauslomaviikolle osallistuneille järjestettiin jatkoviikot yhteistyössä Solaris-Lomien kanssa Mäntyniemen lomakeskuksessa 06.-11.06. TVY ry:n vetäjänä järjestösihteeri Ritva Valli. Viikon aikana käytiin läpi kuluneen vuoden jaksamista, iloja, suruja ja voimavarojen käyttöä keskustellen, leikkien ja muuten yhdessä aikaa viettäen. Yksi päivä oli pyhitetty työnohjaajien Erja Kauppisen ja Eve Lindströmin suunnittelemalle ja vetämälle työnohjaukselliselle osiolle. Yhteenkuuluvaisuus oli silmin havaittavissa ryhmällä, koska edellisvuonna jo oli tultu tutuiksi ja se lisäsi selvästi keskinäistä luottamusta ja jokainen pystyi antamaan toiselleen voimavaroja. Osallistujat suunnittelivat jopa rahoituksen etsimistä kolmatta jaksoa varten, koska kokivat tärkeäksi saada kokoontua joka vuosi yhteen samalla porukalla.

Hotelli Kajaanissa jatkoviikko oli 29.08.-03.09. Tvy ry:stä vetäjänä hallituksen jäsen Esa Venäläinen Kajaanista.

Perhelomien kautta jatkoviikko järjestettiin Lomakeskus Huhmarissa 29.08.-03.09. TVY ry:stä vetäjänä toimi hallituksen jäsen Lea Wallius ja työnohjauksesta ja mentoroinnista vastasivat Tiina Tarnanen ja Anna-Maija Sivonen.

 

Koulutus

TVY ry:n hallituksen jäsenten ja varajäsenten koulutuspäivät

Toukokuun alussa järjestettiin ilmaisu- ja esiintymistaidon sekä järjestötoiminnan koulutusta hallituksen jäsenille. Kolmipäiväinen koulutustapahtuma järjestettiin Pälkäneellä ja mukana oli 22 hallituksen varsinaista ja varajäsentä.

Ensimmäinen ja toinen päivä käytettiin ilmaisun ja esiintymistaidon saloihin tutustumiseen ja harjoitteluun. Kouluttajan toimi Kirsti Mäntynen Ylöjärveltä. Viimeisenä päivänä käytiin läpi yhdistyslakia, hallituksen jäsenten vastuita ja velvollisuuksia sekä kokoustekniikka, joita opetti toimitsija Sauli Järvinen Puutyöväen liitosta. Toisen päivän päätteeksi ehdittiin pitää vielä hallituksen kokouskin.

 

Valtakunnalliset koulutukset

Työttömien 12. valtakunnalliset Ihmisoikeuspäivät

Ihmisoikeuspäivät järjestettiin perinteisesti Järvenpäässä Seurakuntaopistolla 24.-26.10.2005.
Päivät alkoivat komeasti mustalaismusiikilla, jota esittivät Pertti Palm ja Tummat tunteet. Avajaisissa vieraana oli professori Veli-Matti Ritakallio Turun yliopistosta. Ritakallio paneutui alustuksessaan aiheeseen ”Tulonsiirrot-Köyhyys-Työttömät” Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja kävi läpi aihetta ”Globalisaatio ja työllisyys” Päivät vietiin läpi kanavatyöskentelyllä aiheista ”Mistä vastavoimia ?”, ”Työttömyydestä eläkkeelle”, ”Tehdäänkö pitkäaikaistyöttömistä huutolaisia?”, ”Kunnat ja kolmas sektori-pitkäaikaistyöttömien työllistäminen”, ”Maahanmuuttajat-kotoutumisen haasteet ja työllisyys” sekä työttömänä jaksamista eri osoina. Päätöspäivänä tuloksia olivat kommentoimassa hallitusneuvos Päivi Kerminen työministeriöstä  sekä kansanedustajat Valto Koski sd, Marjaana Koskinen sd, Antti Kaikkonen kesk, Raija Vahasalo kok, Erkki Virtanen vas ja Toimi Kankaanniemi kd. Paneelikeskustelun aikana Koski esitti, että järjestetään tapahtuma, jossa käydään läpi, mitä tuloksien perusteella on saatu aikaan, jonka esityksen osaottajat ottivat positiivisesti vastaan. Ensimmäisen kerran päivien yhteydessä järjestettiin maanantai-illalla työttömien karaokemestaruuskilpailu. Kovatasoisia kilpailijoita oli yhteensä 15 eri työttömien yhdistyksistä. Voittopytyn vei Tuula Liimatainen Viitasaarelle, toiseksi nousi Pentti Kallio Kaarinasta ja kolmannen palkinnon nappasi Anne Laitinen Siilinjärveltä. Tuomareina toimivat eduskunnan karaokekerhon puheenjohtaja Minna Sirnö ja jäsen Mikko Immonen, KDY:n edustajana Ilkka Sipiläinen ja seurakuntaopiston edustajana Sami Karppanen.

Päiville osallistui yhteensä n. 200 työttömien yhdistysten, seurakuntien ja yhteistyökumppaneiden edustajia. Yhteisenä kommenttina osallistujilta tuli tyytyväistä palautetta päivien onnistumisesta.

Päivien järjestelyistä vastasivat perinteiseen tapaan TVY ry, KDY ja Srk-opisto.

 

Valtakunnallinen koulutus 23.11.2005 Viking Amorellalla

YHDISTYKSEN SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ

Tvy:n järjestämän perinteisen laivakoulutuksen avasi Lea Karjalainen tietoiskulla ajankohtaisista aiheista, kuten työmarkkinatuen uudistuksesta eli uudesta palkkatuesta ja sen soveltamisesta järjestöissä. Hän korosti myös työnhakusuunnitelman nykyistä merkityksellisyyttä. Aamupäivällä puhuttiin lisäksi siitä, miten yhteiskunnassa käsitellään tietoa työttömyydestä. Solaris-lomien viestintäpäällikkö Sirpa Puhakka oli luennoimassa ensin lyhyesti Solaris-lomien kuulumisista sekä koko päivän aikana ohjaamassa keskustelua työttömien yhdistyksiä käsittelevistä asioista yleensä ja herättelemässä ajatuksia esim. teemasta ”toinen tieto” tai hiljainen ”tieto” työttömien näkökulmasta. Keskusteluissa esiin nousivat mm. työnantajat, yritykset tai kunnat ja niiden suhtautuminen työttömiin viestinnän piiriin kuuluvina seikkoina sekä syrjäytymisen/syrjäyttämisen näkökulmat. Ryhmätöihin johdatettiin pohdiskelemalla, millaista on nykyään työttömien yhdistyksen maineen rakentaminen mediassa, mitä erityiskysymyksiä sisältää viestiminen järjestönä, miten päästä hallitusti yli uutiskynnyksen tai mitkä ovat viestinnän muutostrendit. Monen mielestä erittäin antoisa osuus koulutusta olivat iltapäivällä tehdyt ja puretut ryhmätyöt, joissa lähemmin pohdittiin työttömien järjestöjen sisäistä ja ulkoista viestintää, sen nykytilaa sekä etsittiin konkreettisia parannuskohtia tiedottamiseen.

Koulutuksessa oli mukana 93 työttömien yhdistysten edustajaa.

 

Alueelliset koulutukset

Ilmaisutaito ja järjestötoiminta

TVY ry järjesti 9 alueella kevään 2005 aikana koulutuksia, joissa harjoiteltiin ilmaisu- ja esiintymistaitoa sekä käytiin läpi kokoustekniikkaa ja hallituksen jäsenten vastuita ja velvollisuuksia. Koulutukset suunnattiin työttömien yhdistysten toiminnasta vastaaville henkilöille. Taloudellinen tuki koulutuksiin saatiin KSL:lta ja Pietarsaaren lopettaneelta yhdistykseltä saadusta lahjoituksesta.

12.-13.01. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueiden yhdistysten jäsenille Kurikan Saukkorannassa Ilmaisu- ja esiintymistaitoa oli opettamassa kouluttaja Raija Kumpula.

Kokoustekniikan ja järjestötoiminnan saloihin väen johdatti SAK:n aluejohtaja Raija Kuusisto.

Koulutukseen osallistui 21 henkilöä alueiden seitsemästä yhdistyksestä. Mukana myös TVY ry:n järjestösihteeri Ritva Valli TVY ry:stä. Palaute päivien osalta oli osanottajilta hyvin positiivinen.

01.-02.02. Kesärannassa Naantalin luonnonmaalla Varsinais-Suomen alueen edustajat kävivät läpi ilmaisun saloja teatteriohjaaja Olli Saariston avustuksella ja järjestötoimintaan johdatti Ari Airo. Osallistujia 25.

TVY ry:n edustajana mukana oli myös puheenjohtaja Lea Karjalainen.

08.-09.02. Pohjois-Savon ja Kainuun alueen koulutus järjestettiin Koljonvirralla Iisalmessa.

Ilmaisu- ja esiintymistaitoa opetti Elsi Komu ja järjestötoimintaan käytännön harjoituksia myöden opastivat SAK:n aluejohtaja Raimo Laulainen ja järjestökouluttaja Veijo Laitinen.

Koulutukseen osallistui 23 alueiden työttömien yhdistysten edustajaa.

TVY ry:n edustajana järjestösihteeri Ritva Valli.

15.-16.02. Silokalliolla Kullaalla oli Satakunnan alueen edustajien vuoro harjoitella ilmaisua teatteriohjaaja Olli Saariston johdolla. Järjestötoimintaa opasti SAK:n aluejohtaja Pentti Rantanen. Osallistujia 21. TVY ry:tä edusti hallituksen jäsen Arto Träskelin.

29.-30.03. oli Lapin alueen edustajien vuoro osallistua Norvajärven leirikeskuksessa Rovaniemellä järjestettyyn koulutukseen. Ilmaisuun perehdytti näyttelijä Hannu Friman ja järjestötoimintaa veti Martti Vaattovaara. Osallistujia 12.

TVY ry:tä edusti puheenjohtaja Lea Karjalainen.

20.-21.04. Keuruulla Pöyhölän leirikeskuksessa Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueiden työttömien yhdistysten edustajat harjoittelivat ilmaisu- ja esiintymistaitoa kouluttaja Kirsti Mäntysen johdolla. Päivä sujui tositarkoituksella leikkimielisesti draaman avulla erilaisilla harjoituksilla. Iltapäivällä etsittiin onnellisuuden tekijöitä ryhmätöinä TVY ry:n edustajan Ritva Vallin vetämänä.

Toinen päivä käytettiin järjestötoiminnan ja kokoustekniikan saloihin tutustumiseen sekä käytiin läpi, mitä vastuita ja velvollisuuksia on hallitukseen kuuluvilla jäsenillä. Vetäjänä oli SAK:n aluejohtaja Raimo Salpakoski.

Osallistujia päivillä 21.

26.-27.04. Puhjonrannan leirikeskuksessa Kouvolassa koulutus järjestettiin Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen alueiden yhdistysten edustajille.

Ilmaisuun ja esiintymistaitoon sekä järjestötoimintaan väkeä perehdyttivät SAK:n aluejohtajat Paula Kivivuori-Meri ja Leila Oderma. Osallistujia 14.

TVY ry:n edustajana puheenjohtaja Lea Karjalainen.

17.-18.05. Kolin Leiri- ja kurssikeskuksessa koulutuspäivät olivat Pohjois-Karjalan alueen edustajille. Ilmaisutaidon opettajana toimi Elsi Komu ja järjestötoimintaa veti SAK:n aluejohtaja Pertti O. Hyvönen. Osallistujia yhteensä 15.

TVY ry:tä edusti hallituksen II-varajäsen Kyösti Jaatinen.

26.-27.05. järjestettiin viimeinen koulutus Pälkäneen Leiri- ja kurssikeskuksessa Hämeen alueen yhdistysten edustajille. Kouluttajina toimivat ilmaisussa Kirsti Mäntynen ja järjestötoiminnan osalta toimitsija Sauli Järvinen Puuliitosta.

Koulutukseen osallistui 16 yhdistysten edustajaa ja TVY ry:n edustajana varapuheenjohtaja Seppo Leppälä.

 

Henkilöstön koulutus

10.-12.08. puheenjohtaja  osallistunut Sosiaali- ja terveysturvapäiville Jyväskylässä.

13.-14.09. järjestösihteeri osallistunut STKL:n ja RAY:n järjestämälle Järjestöjen talouden suunnittelu- ja neuvottelupäiville Jyväskylässä.

18.11. järjestösihteeri ja projektikoordinaattori osallistuneet STKL:n järjestämään taloushallinnon koulutuspäivään Helsingissä.

 

EU-elintarvikeapu

Kuluneen vuoden aikana 119 työttömien yhdistystä jakoi EU-elintarvikkeita työttömille ja muille vähävaraisille. Jaossa oli mu­kana vehnäjauhoja 120834 kg, makaronia 73872 kg, puurohiutaleita 74020 kg, näkkileipää 49995 kg, sämpyläjauhoja    93366 kg, maitojauhetta 39870 kg ja uutena tuotteena hapankorppuja 26625,6 kg. Tuotteita yhteensä 478582,6 kg.

Jäsenyhdistyksiltä tulleista viesteistä kävi ilmi, että tarve on todella suuri, eikä se ainakaan lähitulevaisuudessa näytä vähenemisen merkkejä.

Ruoka-avun jakelussa yhdistysten on pi­tänyt kiinnittää tullin tarkastuksien vuoksi entistä tarkempaa huomiota jakelun toteut­tamiseen, säilytystiloihin ja raporttien täyt­tämiseen.

 

Tapahtumat

Työttömien Valtakunnalliset Kesä- kulttuuripäivät 23.-25.08.2005

Työttömien valtakunnalliset Kesä- ja kulttuuripäivät järjestettiin 9. kerran Napapiirin Saarituvilla Rovaniemellä 23.-25.08. Päiville osallistui 103 työttömien yhdistysten edustajaa eri puolilta Suomea. Päivät aloitettiin tutustumiskierroksella jonka jälkeen lähti heti tikkakisa käyntiin. Ensimmäisenä iltana kilpailtiin joukkueina lappiaiheisessa tietokisassa. Päivien aikana kilpailtiin lisäksi mölkyssä, petanquessa, saappaanheitossa ja viimeisenä päivänä pidettiin työttömien leikkimieliset olympialaiset, joissa lajeina olivat suopungin heitto, kottikärryviesti, bingispallojen heitto ämpäriin sekä narun pujotuksella joukkueen jäsenet ”niitattiin” yhteen.

Toisen aamun avauksena tavattiin Lapin alueen kansanedustajia, joista paikalle saapuivat Markus Mustajärvi, Tatja Karvonen, Esko-Juhani Tennilä, Jari Vilén ja Simo Rundgren. Päällimmäisenä keskustelun aiheena oli työmarkkinatuen muutokset. Keskustelu kävi vilkkaana sen ajan, minkä kansanedustajat ehtivät paikalla olla.

Työttömien yhdistysten töitä näyttelyyn toivat mm. Kajaanin Työttömien yhdistys ry,Nurmeksen Seudun Työttömät ry, Pellon Työttömät ry, Aktiiviset Työtähakevat ry ja Kontiolahden Työttömät ry. Kädentaitoja opeteltiin paperimassatöiden muodossa, jota veti pellolainen Pirjo Kukkohovi.

Ehdittiinpä päivien aikana tutustua Saksalaisten sotilaiden muistomerkkiin, joulupukin pajaan ja Arktikumiinkin. Iltaisin nautittiin kulttuuriannista kirjailija/runoilija Oiva Arvolan esittämien Lapin saagojen, Jaakko Gauriloffin saamen ja suomenkielisten laulujen sekä Kajaanilaisten Juha Tervosen ja Terho Lämsän esittämien Eino Leinon laulujen muodossa. Kuopiolaiset esittivät sketsejä. Keskiviikkoiltana karaoken ystävät saivat käyttää ääntään aina seuraavan päivän puolelle saakka.

Päivien järjestelystä vastasivat TVY ry:n toimiston lisäksi Rovaniemen Seudun Työttömät ry, Rovaniemen Lähimmäiset Tuki ry ja Pellon Työttömät ry sekä aluevastaava/TVY ry:n hallituksen jäsen Anneli Korteniemi.

nuoli