Toimintakertomus 2007

Puheenjohtaja/toiminnanjohtaja: Lea Karjalainen

 

Tiivistelmä

 • Edunvalvontapäivillä keskityttiin vuoden alusta voimaan tulleeseen työmarkkinalakiin
 • PRO Suomi -tapahtumasarja
 • Kumppanuusohjelma Sosiaali ja terveysministeriön kanssa
 • TVY ry mukana työministeriön teemakampanjassa
 • Mukana HOT-hankkeessa
 • Työkyvyn kartoitus
 • Tutkimus sosiaalisen yritystoiminnan lainsäädännön toimivuudesta
 • EU-elintarvikejaon laajuus
 • Koulutusta:vuorovaikutus ja viestintä
 • Koulutusta:työllistäminen uuden palkkatuen avulla
 • Laivaseminaari
 • TAHALL -projektin toinen vuosi
 • Järjestön kokonaistrategian suunnittelu
 • Työntekijäselvitys työministeriölle
 • ENU:lla suomalainen puheenjohtaja
 • Vuosikokousraportti: Karenssisanomat 2/2007
nuoli