Toimintakertomus 2013

Puheenjohtaja/toiminnanjohtaja: Lea Karjalainen.

Työttömyyden nousu vuoden 2013 aikana on ollut todella huolestuttavaa ja olemme lähestymässä vuoden 1994 lukuja. Nuorisotyöttömyys valtion nuoriin kohdistuvasta erillisohjelmasta huolimatta on kasvanut Suomessa ennätyslukuihin. Tilastoissa on lisäksi kaiken työvoiman ulkopuolella noin 40 000 työttömyysturvan menettänyttä henkilöä sekä noin 50–60 000 nuorta, jotka eivät ole minkään viranomaistahon ulottuvilla.

Työministeriö aloitti vuoden alusta kaksi suurta erillishanketta, joiden sisäänajo alkoi vuoden 2012 syksyllä. Ensimmäinen hanke on kuntakokeilu, joka on suunnattu pitkäaikaistyöttömiin. Kuntakokeilussa on mukana 63 sellaista kuntaa, joissa asuu yli puolet maamme pitkäaikaistyöttömistä. Toinen hanke on koko maan kattava nuorten yhteiskuntatakuun. Kuntakokeiluissa mukana olevat kunnat saavat lisää rahaa vuositasolla noin 20 miljoonaa euroa ja nuorten takuun puolella valtion budjetissa on varattuna 60 miljoonaa euroa.

Työministeriön tilastojen mukaan marraskuun lopussa 2013 oli lähes 300 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on noin 39 000 enemmän kuin edellisen vuonna. Näistä alle 25-vuotiaita oli 36 000, mikä on yli 5 000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Alle 20-vuotiaita oli työttömänä 8 000 ja yli 50-vuotiaita 113 000 henkilöä. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 79 500 henkilöä ja näistä lähes puolet olivat olleet yhtäjaksoisesti työttömiä yli kaksi vuotta. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli marraskuun lopussa 13 600 henkilöä.

TVY ry on ollut toimintavuonna lainsäädäntötyössä mukana edellisten vuosien tapaan.

TVY ry:n vuosikokouksen vaatimukset maaliskuussa 2013.

 1. Työssäoloehto täysimääräiseksi myös palkkatukityössä.
 2. Työttömyysturvan suojaosa. TVY vaatii työttömyysturvan suojaosuuden käyttöönottoa pikimmiten. Tavoitteena on työttömyysturvaa saavan henkilön mahdollisuus ansaita 500 €/kk ilman että se vaikuttaa muihin etuuksiin.
 3. Työttömyysturvan perusosaa on tarkistettava vuosittain.
 4. TE-keskuksen palvelut on saatettava asiakaslähtöisemmäksi. Toiminta saatettava vastaamaan nykypäivän asiakkaiden tarpeita.
 5. Työttömien yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen.

Vuoden 2014 alusta työssäoloehto kertyy myös palkkatuetussa työssä koko ajalta. Suoja-osa saatiin 300 euron suuruisena palkkatuloihin puoleksi vuodeksi ja 400 euroa asumistukeen ilman, että ne eivät leikkaa muita etuisuuksia.

 

Järjestötoiminta

Yhdistysten näkökulmasta suurin muutos raportointivuoden aikana on se, että avustuksia saavien työttömien yhdistysten määrä edelleen väheni. Joillakin ELY-alueilla TEM- lähtöistä avustusta ei saanut yksikään työttömien yhdistys hakemuksista huolimatta.  Ilman työvoimapoliittista avustusta jäivät kokonaan: Etelä-Pohjanmaa, Lappi, Pohjanmaa ja Pohjois-Savo. Yhdistykset on ajettu alas ja lopetettu juuri niillä paikkakunnilla, missä avustuksia ei ole yhdistyksille saatu ELY:ltä tai RAY:ltä.

Suurin ihmetys alueellisesti on ollut Lappi, missä työttömyysaste on maan korkeimpia, syyskuu 2013 noin 14,8 prosenttia ja siellä yksikään yhdistys ei ole saanut useaan vuoteen avustusta. Pohjois-Pohjanmaalla avustusta sai vain YTY ry, Pohjois-Karjalassa Nurmeksen Työttömät ry, Satakunnassa Rauman Työttömät ry ja Hämeessä Lahden Seudun Työttömät ry.

Muilla alueilla avustusten saajien määrä vaihteli, Varsinais-Suomessa, Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla tilanne pysyi lähes ennallaan. Varsinais-Suomen työllisyysaste syyskuussa 2013 oli 11 prosenttia ja olettaa sopii, että ilman kolmannen sektorin toimintaa puhuisimme useampaa prosenttiyksikköä korkeammasta työttömyysasteesta. Aktivointiasteissa yhdistysten toimenpiteissä olevat näkyvät useilla paikkakunnilla monen prosenttiyksikön nousuna. Samoin useat kunnat näkevät oman kolmannen sektorin toiminnan työmarkkinatuen rahoitusosuuksien muutoksina.

Työttömien yhdistysten tilalle rahoitettavina uusina hankkeina ovat saajien joukkoon tulleet muiden kolmannen sektorin toimijoiden sekä kuntien ja kuntayhtymien perustamien säätiöiden ja työpajojen hankkeet.

Yhdistysten suurimpia ongelmia ovat paikallisesti kuntien avustusten leikkaukset ja lainsäädännön muutokset TE-palveluissa. Työttömyysturva- ja työvoimapalvelulain-säädännössä ongelmana ovat jatkuvat muutokset. Juuri kun uudet asiat opitaan toimijoitten parissa, niin tulee jo seuraava muutos, joka vaikuttaa koko toimintaympäristöön.

Viimeisinä toimintavuosina TVY ry on menettänyt jäsenyhdistyksiään, vaikkakin uusia tulee koko ajan mukaan toimintaan. Vuoden 2013 aikana poistuneita yhdistyksiä olivat Rovaniemen Seudun Työttömät ry:n Kohtauspaikka ry, Juankosken Työttömät ry ja Siilinjärven Työttömät ry.

Uusia yhdistyksiä syntyi: Uraovi ry Valkeakoskelle ja Järvenpään Työnhakijat Jä-Ty ry Järvenpäähän. Molemmilla paikkakunnilla on aiemmin ollut yhdistys, mutta toimintaa ei ole ollut yli kymmeneen vuoteen. Kunnat ovat toivoneet molemmille paikkakunnille uutta yhdistystä. TVY ry on ollut mukana molempien yhdistysten perustamisessa. TVY ry:n henkilökunta oli mukana Järvenpää yhdistyksen aloitusseminaarissa, jossa puhui myös entinen kansanedustaja Ilkka Taipale.

TVY ry henkilökunta on ollut mukana muokkaamassa uusille yhdistyksille sääntöjä ja toiminnan aloitussisältöä.

Tarvetta uusille yhdistyksille on, koska työttömyys on noussut edelleen lähes 1994-luvun tason tuntumaan. Jokaisella paikkakunnalla tarvitaan kolmannen sektorin matalan kynnyksen paikkoja.

Yhdistysten ongelmat toimintavuonna ovat kärjistyneet:

 1. avustusten puute tai vähäisyys
 2. työvalmentajien ja ohjaajien vähäisyys, liian pienet avustukset
 3. palveltavien, kuntoutettavien asiakkaiden elämäntilanteiden vaikeutuminen
 4. työntekijävaje tuetun työnteon puolella
 5. työntekijöiden uupuminen ja loppuun palaminen
 6. jatkuvasti muuttuvat TE-palvelut ja päätöksien puuttuminen
 7. kunnille kuuluvien palveluiden järjestämisvelvollisuuden aukot

 

Aluetoiminta

Aluetoiminta on hiljentynyt niillä alueilla, joilla työttömien yhdistysten verkosto on rapautunut. Aluekokoukset eivät juurikaan enää onnistu Lapissa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla eikä Pohjois-Pohjanmalla.

Etelä-Savossa pidettiin neljä aluekokousta. Alueella toimi seitsemän yhdistystä, joista yksi lopetti toimintansa. Alueella oli perustoiminnan, kuten kirpputorien, kierrätyksen, kahvila/ruokalatoiminnan ja pajojen lisäksi myös mm. vanhusten siivouspalvelua. Rahoitusta saatiin kunnilta, ELY:ltä ja seurakunnilta, tosin ei kaikissa paikoissa. Työntekijöitä oli 217 henkilöä, joista palkattuna noin puolet.

Kaakkois-Suomessa pidettiin kolme aluekokousta. Alueen yhteistoiminta oli runsasta. Alueella toimi seitsemän yhdistystä. Alueen jotkut yhdistykset saivat rahoitusta kaupungilta ja seurakunnilta. Joillain yhdistyksillä oli toimitilaongelmia. Alueella oli muun toiminnan lisäksi mm. vaatekorjaus- ja tulkkauspalvelua sekä buffet-toimintaa. Työntekijöitä oli palkattuna 83 henkilöä sekä muussa toimenpiteessä olevia 93.

Kainuussa Puolangan työttömien yhdistyksellä oli työllisyyttä ja työvoiman kehittämistä edistävä viisi vuotinen hanke, joka alkoi 1.3.2012. Yhdistys sai Kainuun ELY-keskukselta työvoimapoliittista avustusta toiminnanohjaajan palkkakustannuksiin ja osin Kiertorin vuokraan. Hankkeessa oli kuusi palkattua työntekijää. Puolangan työttömien yhdistyksellä oli lisäksi kolme henkilöä muissa toimenpiteissä. Yhdistyksellä on edustus Puolangan ja Hyrynsalmen kuntien yhteisessä Kullervo-hankeessa, joka alkaa vuonna 2014.

Keski-Suomessa pidettiin kaksi aluekokousta. Keski-Suomen alueella toimi kahdeksan työttömien yhdistystä ja niistä yhden toiminta lakkasi rahoituksen loppuessa. Työvoimapoliittista hankeavustusta sai viisi yhdistystä.

Pohjois-Karjassa pidettiin viisi aluekokousta. RAY:n avustusta vuodelle 2014 sai Nurmes-Juuka-Valtimon alue. Pohjois-Karjala osallistui ohjausryhmän jäsenenä kolmeen työllisyyspoliittiseen hanketoimintaan, joista kaksi oli maakunnallisia. Työttömien yhdistykset ja maakunnan kansanedustajat tapasivat tammikuussa.

Uudellamaalla pidettiin viisi aluekokousta. Alueella oli kuusitoista yhdistystä, joista yksi lopetti toimintansa. Alueella oli vilkasta toimintaa. Muun toiminnan lisäksi järjestettiin mm. keilailtoja, biljarditurnauksia, retkiä, risteilyjä ja yhdistykset olivat erittäin aktiivisia Uudenmaan tapahtumien yhteydessä.

Varsinais-Suomessa pidettiin seitsemän aluekokousta. Alue sai 120.000 €:n kolutusrahan, jota hallinnoi TST ry. Alue järjesti oman laivaseminaarin ja samalla edunvalvontaa. Alue luovutti julkilausumansa TEM:n hallitusneuvos Päivi Kermiselle TVY ry:n laivaseminaarissa.

EU-elintarvikkeiden ja muun ruoan jako oli useilla alueilla runsasta.

 

Koulutus

TVY ry:n vuosikokouksen aluksi toteutimme miniseminaarin Hotelli-Ravintola Pitkä Jussissa Kurikassa. Seminaarissa aiheena oli Kurikan ja Etelä-Pohjanmaan pitkäaikaistyöttömyyden hoito. Kurikan kaupungin puolesta työllisyydenhoitoa esitteli hallintojohtaja Kaarina Hautala ja Etelä-Pohjanmaan työllisyyden hoidon projekti Tekemällä tulevaisuuteen. Projektin tuloksia esitteli Raimo Tienhaara Seinäjoen TE-toimistosta.

TVY ry vuoden toinen koulutus toteutettiin Kajaanissa toukokuussa. Koulutukseen osallistui TVY ry:n hallitus sekä jäsenyhdistysten ihmisiä noin 60 henkilöä. Ruokailut koulutuspäivien aikana järjestettiin Kajaanin työvoimayhdistyksessä ja yöpymiset Paperiliiton osaston majoilla. Yhdessä olo oli hyvää hallituksen yhteenhitsautumista ja lisäksi tutustumista Kajaanin yhdistyksen toimijoihin.

Koulutuspäivien kouluttajina olivat Kajaanin Työvoimayhdistyksestä puheenjohtaja Lauri Niiranen ja toiminnanjohtaja Sari Huovinen. Paltamon mallista koulutti toiminnanjohtaja Anne Huotari, Kainuun Kuntouttavasta työtoiminnasta ja pitkäaikaistyöttömyyden hoidosta Maarit Nurmi ja Kainuun maakunnasta Päivi Ahola-Anttonen. Hallitusneuvos Päivi Kerminen luennoi pitkäaikaistyöttömyyden alentamisesta, aiheen keskiössä kuntakokeilu ja välityömarkkinat. Koulutuksen toisena päivänä kouluttajana oli Säikeet-hankkeen koordinaattori Ari Koskinen.

Vuoden kolmas koulutus marraskuussa on edelleenkin vuoden ehdottomasti tärkein tapahtuma. Koulutuksen ensimmäiseen päivään osallistui yhteensä 68 henkilöä.

Kouluttajina olivat työministeriön hallitusneuvos Päivi Kerminen aiheena ensi vuoden alusta muuttuvat lait ja asetukset; sosiaali- ja terveysministeriön osallisuusosaston johtaja Kari Ilmonen aiheena työelämäosallisuuden edistäminen; Kuntaliiton Elina Aaltio aiheena toimintakykymittari ja kuntien työllisyyspalveluiden vaikuttavuuden arviointi; THL:n tutkija Helka Raivio aiheena kokemuksia pitkäaikaistyöttömyyden hoidosta muualla Unionin alueella. Lisäksi koulutuksessa käsiteltiin TVY ry omat ajankohtaiset asia sekä lähestyvä vuosikokous, jossa valitaan uusi puheenjohtaja.

 

TVY ry:n uusiin tiloihin muutto

TVY ry:n suurin yksittäinen muutos vuoden 2013 aikana oli muutto toimitalossa eri tiloihin. TVY ry muutti Sörnäisten rantatielle vuonna 1998 ja muutto toimivimpiin tiloihin tapahtui toimitilojen omistajan ehdotuksesta. Entisiin tiloihin tuli Nanso Oy. TVY ry:n tilojen muutoksen myötä järjestö sai oman kokoustilan ja katutason tilat.

TVY ry:n henkilökunta on osallistunut uusien tilojen suunnitteluun aktiivisesti sekä varsinaiseen muuttoon positiivisesti.

 

Edunvalvonta

TVY ry edunvalvonnassa Kataisen hallitusohjelman laadinnan aikoina kärkiasioita olivat työmarkkinatuen tasokorotus ja puolison tulojen vaikutuksen poistaminen työmarkkinatuesta. Molemmat asiakokonaisuudet on saatu lainsäädäntöön ja tavoitteet saavutettu. Tämän vuoden yksi tärkeimmistä asioista oli suojaosuuden saaminen palkkatuloon työsuhteen alkuvaiheessa. TVY ry:n tavoitteena oli alkujaan 500 euroa kuukaudessa ja vuoden alusta voimaan astuva suojaosa on palkkatulon puolella 300 euroa kuukaudessa. Asumistuen puolella saatiin päätös, joka tulee voimaan vuoden 2015 alusta: 400 euroa ansiotuloa tuensaajaa kohti kuukaudessa jätetään huomioon ottamatta asumistuen tuloharkinnassa 6 kuukauden ajan työllistymisestä. Tupo-ratkaisu lokakuun lopulla 2013 ratkaisi loppujen lopuksi suojaosuuden saamisen työnhakijoille.

Vuoden 2013 lopussa uutena asiana työttömien edunvalvontaan tuli ”Osallistava sosiaaliturva”, joka kansan suussa on saanut käsitteen vastikkeellinen sosiaaliturva. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa on aloitettu työ ”Minkälaisen Suomen rakentaisit, jos aloittaisit tyhjältä pöydältä”. Tulevaisuusvaliokunnan työssä TVY ry:llä on edustajat myös prosessin perustekstityksessä. Tulevaisuusvaliokunnan työtä työstetään myös vuoden 2014 aikana Eduskunnan keskustelusivuilla.

Eduskunnan valiokuntatyö on jatkunut vuoden 2013 aikana entiseen tapaan. TVY ry on edelleen niiden kolmannen sektorin toimijoiden joukossa, jonka edustajat ovat useimmin kuultavana valiokunnissa. TVY ry:tä kuullaan useimmin Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa, Valtiovarainvaliokunnan työllisyys- ja yrittäjyysjaostossa, tulevaisuus- sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnissa.

Toiminta vuoden aikana on tavattu useiden Eduskuntaryhmien edustajia sekä keväällä että syksyllä. Tapaamiset ovat tärkeitä, jotta uudet ja muuttuvat valiokuntavastaavat, edustajien avustajat ja ryhmän työntekijät muistavat järjestön olemassa olon ja TVY ry:n tavoitteet lainsäädäntöihin.

TVY ry:llä on edustaja SOSTE ry:n valtuustossa ja järjestöä edustaa puheenjohtaja.

Teos (Työelämäosallisuuden edistäminen) -lainsäädäntötyöryhmää vetää sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Kari Ilmonen. TVY ry:n edustajana työryhmässä vuosien 2012–2013 on ollut puheenjohtaja. Lainsäädäntötyön tehtävänä on pitkäaikaistyöttömien ja kuntoutusta tarvitsevien näkökulmasta ollut kuntouttavan työtoiminnan -lainsäädännön edelleen kehittäminen ja hallituksen tehtävänannon mukaisesti eri lakien yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi.

Viranomaisten mielestä kehitysvammalain, sosiaalihuoltolain päivätoimintojen ja kuntouttavan työtoiminnan yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi on vähentyvien määrärahojen supistusten vuoksi välttämätöntä. Samoin työelämälainsäädännön muutosten vuoksi tasa-arvopykälien myötä kaikkien osatyökykyisten ja kuntoutuksen tarpeessa olevien kansalaisten yhdistäminen samaan lakiin on tarpeellista.

TVY ry:n edustajat ja yhdistysten toimijat olivat toimintavuoden aikana useaan otteeseen radiossa ja televisiossa kertomassa yhdistysten toiminnasta ja työttömien tavoitteista lainsäädäntöön ja palveluihin.

Paikallisesti TVY ry:n ja yhdistysten hallitusten jäsenet sekä toiminnanjohtajat ovat mukana kuntien sekä seurakuntien eri luottamustehtävissä vaikuttamassa tiiviisti oman alueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan. Edunvalvonta on ollut koko raportointivuoden monipuolista ja siihen on paneuduttu entistä tehokkaammin.

 

TVY ry:n edustukset yhteistyökumppaneiden työryhmissä

TVY ry:llä on edustajat Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan prosessissa ”Tulevaisuuden Suomi”. TVY ry:tä edustaa talous- ja järjestösihteeri Juha Keränen ja Korson Työttömät ry:n puheenjohtaja Rami Ponkilainen. Oraakkelitekstejä kirjoittaa puheenjohtaja Lea Karjalainen.

TVY ry:llä on vakituinen edustaja Sosiaalidemokraattien työelämätyöryhmässä. Järjestöä työryhmässä, jonka puheenjohtaja on Tarja Filatov, edustaa Lea Karjalainen.

Paltamon täystyöllismallin tutkimuksen ohjausryhmässä TVY ry:tä on edustanut puheenjohtaja Lea Karjalainen. Tutkimushanke päättyy vuonna 2013.

Valtakunnallisen kuntakokeiluhankeen ohjausryhmässä on ollut yhteistoimintajärjestöstä mukana Lea Karjalainen

Työelämäosallisuuden edistäminen työelämässä lainsäädäntötyöryhmässä TVY ry:tä ovat edustaneet puheenjohtaja Lea Karjalainen.

Vasemmistoliiton työelämäryhmässä TVY ry:tä edustaa puheenjohtaja Lea Karjalainen.

Ministeri Paula Risikon ”Osallistava Sosiaaliturva” -ryhmässä TVY ry:tä edustaa puheenjohtaja Lea Karjalainen.

Kelan asiakasraadissa TVY ry:tä ovat edustaneet Eija Tuohimaa ja Anna-Maria Kantola.

EAPN-Finin hallituksessa ja Sosiaalifoorumin työryhmässä TVY ry:tä on toimintavuonna edustanut talous- ja järjestösihteeri Juha Keränen.

 

Hallitus

TVY ry:n hallituksen tiedottaminen ja päivittäinen yhteydenpito toimiston ja hallituksen kesken tapahtuu kokonaisuudessaan sähköpostin välityksellä.

TVY ry:n hallitus kokoontui toimintavuoden 2013 aikana viisi kertaa. Hallituksen kokous pidettiin Kurikassa maaliskuussa vuosikokouksen yhteydessä, toukokuussa koulutuspäivien yhteydessä Kajaanissa, kesäpäivien yhteydessä Lappeenrannassa sekä helmikuussa ja marraskuussa Helsingissä.

Työvaliokunnan kokouksia pidettiin kolme kertaa. Työvaliokunnan kokouksia on yritetty pitää myös Skype-kokouksina, mutta asiaan ei ole vielä toteutettu.

Hallituksen puheenjohtajan on toiminut Lea Karjalainen ja varapuheenjohtajaksi hallituksen valitsema Juhani Heino.

Työvaliokuntaan vuoden 2012 puolella on kuulunut: puheenjohtajana Lea Karjalainen sekä jäseninä Juhani Heino Ylöjärven Työttömät ry, Inga-Maija Hyppölä Lahden seudun Työttömät ry, Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry, ja Paula Mehto Kuopion Työttömät ry:stä sekä vuoden 2013 työvaliokunta: Juhani Heino, Inga-Maija Hyppölä, Sami Hongisto Lappeenrannan Työnhakijat ry ja Anna-Maria Kantola Helsingin Työttömät – HeTy ry.

 

Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin maaliskuussa Etelä-Pohjanmaalla Kurikassa Hotelli ravintola Pitkä Jussissa. Paikalla oli 66 virallista edustajaa yhteensä 23 yhdistyksestä sekä 22 seuraajaa. Lisäksi seuraajia Skypen kautta oli 5 henkilöä Turun Seudun Työttömät TST ry:ssä. Vuosikokouksen aaton iltana Hotelli ravintola Pitkä Jussissa vietettiin viihteellistä iltaa, jossa esiintyi paikallinen solisti Mauri Niemi. Lisäksi yhdistysten ihmiset hauskuttivat toisiaan karaokella.

Vuosikokouksessa kokeiltiin ensimmäistä kertaa Skype-yhteyttä jäsenyhdistykseen. Linjoilla oli yksi yhdistys, Turun Seudun Työttömät – TST ry.

Kokouksessa täydennettiin hallitusta sekä hyväksyttiin TVY ry:n kokonaisstrategia ja tiedotus- ja viestintästrategia 2013–2018. Vuosikokouksessa puheenjohtajina toimivat SAK:n aluejohtaja Raija Kuusisto sekä Kokkolan Työttömät ry:n puheenjohtaja Olavi Vakkuri. Sihteereinä toimivat Kurikan Työnhakijat ry:stä Kirsi Saunamäki ja Kokkolan Työttömät ry:n toiminnanohjaaja Veronica Lindvall.

Vaali- ja menettelytapavaliokuntaa johtivat Jari Vuorinen, Lea Vallius ja Inga-Maija Hyppölä.

Edunvalvontavaliokuntaa johtivat Juhani Heino ja Pirkko Kyckling sekä Tiedotusvaliokuntaa Riitta Virtanen ja Eija Tuohimaa.

Hallitusta täydennettiin kahdella jäsenellä. Vuosikokous valitsi luottamustehtäviin Jukka Kangas, Anjalankosken Työttömät ry:stä sekä Anna-Maria Kantola HETY ry:stä.

 

Tiedotus

TVY ry:n tiedotuksen selkärangan muodostaa sähköinen tiedonvälitys: sähköpostit, kotisivut sekä osallistuminen sosiaalisen mediaan. Sosiaaliseen mediaan osallistuminen on haastava ja jatkuvasti kehittyvä tiedotusmuoto. Myös jäsenyhdistysten valmiuksia on pyritty parantamaan viimeisten vuosien aikana Säikeet-hankeen opetusten ja neuvontatyön avulla.

TVY ry:n tiedotusta ulospäin johtaa TVY ry:n puheenjohtaja Lea Karjalainen ja järjestön sisäisestä tiedotuksesta vastaavat puheenjohtajan ohjaamina kunkin vastuualueen työntekijät.

Jäseniä lähestyttiin perinteisesti jäsenkirjeillä seitsemän kertaa.

TVY ry:n sivuston ulkoasu uudistettiin kesälomien aikaan. Facebookin käyttö on räjähdysmäisesti lisääntynyt. TVY ry:n Uudenmaan aluekokouksessa otettiin ensi askelia mahdollisen oman radio- tai video-ohjelman toteuttamisen suuntaan. Vuoden loppupuolella Jyvässeudun Työttömät ry viritteli työttömien tuubia internettiin. Tuubin idean isä oli Mikko Lemmetti. Tuubi sai valtakunnallisesti näkyvyyttä Jyväskylän Ylen alueuutisten kautta.

 

Karenssisanomat – työttömien edunvalvontalehti

Karenssisanomat-lehteä julkaistiin vuoden aikana 4 kertaa. Lehti on yhä saatavilla sekä paperisena että sähköisessä muodossa.

Lehdessä kirjoitettiin TVY ry:n kehittämistyöstä kuten osaamisen kehittämisestä toimistolla. TVY ry keräsi jäsenyhdistyksistä ja hallituksestaan nuorempaa väkeä keskustelemaan Eduskunnan työ- ja elinkeinojaoston TEM:in hallinnonalan budjetin kautta varaaman korvamerkityn 500 000 euron käyttämisestä.

EU:n ruoka-apu puhutti lehdessä useaan otteeseen. Työttömien yhdistysten historioitaan kertoivat useat paikallisyhdistykset: Imatra, Vantaa ja Kangasniemi, sekä Turun TST ry sääntöuudistuksestaan. Uusi yhdistyksemme Järvenpään Työnhakijat Jä-Ty ry esittäytyi. Lisäksi lehdessä oli suomennettu ohje Weebly-kotisivujen ohjelman käytöstä. Myös Paula Risikon osallistavasta sosiaaliturvasta kirjoitettiin. Puheenjohtajan palsta ja päätoimittajan palstalla puheenjohtaja käsittelee lehdessämme ajankohtaisia edunvalvonnan aiheita.

 

Talous

TVY ry:n päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys, RAY. Vuodelle 2013 TVY ry sai avustusta 163 000 euroa sekä Säikeet hankkeeseen 57 000 euroa. Jäsenyhdistysten jäsenmakujen osuus on vuositasolla edelleen noin 24 000 euroa. Uusien yhdistysten syntyminen ja jäsenmäärien nousu isoissa yhdistyksissä on vielä turvannut tasapainon säilymisen jäsenmaksuissa, vaikka entisiä yhdistyksiä on vähentynyt. Yhdistyksiä on edelleen kuitenkin yli sata.

Tilintarkastajana on toiminut jo usean vuoden ajan HTM Jyrki Koivunen Lahdesta sekä varalla Markku Heikkilä HTM Helsinki. Toiminnantarkastajana on toiminut Maija Makkonen, Helsingin Työttömät – HeTy ry:stä ja varalla Janne Asukas Työ ja Toiminta ry:stä.

Poikkeuksellisesti TVY ry:n kautta rahoitusta jäsenyhdistyksille toimintaan ja eri toimintojen kehittämiseen on saatu sekä työministeriön (työttömien yhdistysten osaamisen kehittäminen) että opetusministeriön (Liiku-hanke) kautta. Nämä kyseiset kohdennetut avustukset eivät tuota lisäarvoa TVY ry:lle, vaan molempien hankkeiden rahat menevät lyhentämättöminä jäsenyhdistysten toiminnan kehittämiseen.

Lehtemme ilmoitusmyynti on epäonnistunut viime vuosina ja siihen emme ole saaneet muutosta aikaan.

 

Työttömien yhdistysten osaamisen kehittäminen

TVY ry sai vuoden 2013 valtion budjetissa jäsenyhdistysten osaamisen kehittämiseen 500 000 euroa TEM:in 30.31.51-momentin kautta.

Hankkeen tavoitteena on antaa lisää työvälineitä ja valmiuksia yhdistysten työntekijöille, työnjohdolle ja valmentajille työhön pitkäaikaistyöttömien kanssa.

TVY ry:n hallitus teki päätöksen rahan jakamiseksi neljään eri osa-hankkeeseen työministeriön kanssa käymien neuvottelujen jälkeen. Hankkeiden käyntiinlähtö on ollut hyvin vaikea ja ongelmallinen. Ministeriön määräykset ovat laittaneet ELY:jen virkamiehet varpailleen ja yhteistä säveltä on ollut vaikea löytää.

Osahankkeet toteutetaan siten, että Etelä-Suomen osahanketta hoitaa HETY ry, Keskisen Suomen osahanketta hoitaa Jyväskylän Työttömät ry, Länsi-Suomen osahanketta hoitaa Turun Seudun TST ry ja Pohjois-Suomen osahanketta Kajaanin Työvoimayhdistys ry. Kukin osahanke sai määrärahasta noin neljäsosan. Pohjois-Karjalan yhdistykset ilmoittivat, etteivät he tarvitse kyseistä koulutusta, siellä oma ELY on kouluttanut ja valmentanut työttömien yhdistysten toimijoita jo useimpien vuosien ajan.

Länsi-Suomen osahankkeeseen Varsinais-Suomen lisäksi kuuluu Pirkanmaa ja Satakunta. Keski-Suomen osahankkeeseen kuuluvat Etelä-Savo, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa sekä Pohjois-Savosta Suonenjoki. Pohjois-Suomen osahankkeessa ovat mukana Lappi, Pohjois-Pohjanmaa sekä Kainuu. Etelä-Suomen osahankkeen alueet ovat Kaakkois-Suomi, Häme ja Uusimaa.

Hakkeiden alkamisen jälkeen tuli yllätys siinä, ettei hankkeeseen pysty osallistumaan eläkkeellä olevat hallituksen jäsenet, koska raha on työvoimapoliittista rahaa.

 

Opetusministeriön rahoittama Liiku-hanke 2013–2014

TVY ry haki vuonna 2012 liikunnan kehittämiseen ja toiminnan mallintamiseen opetusministeriöltä erillisrahaa työttömien yhdistysten liikuntatoimintaan. Ministeriö myönsi vuosille 2013–2014 hankeen ensi vaiheeseen 50 000 euroa.

Raha jaettiin TVY ry:n hallituksen kokouksessa Anjalankosken, Haapaveden, Kajaanin, Kangasniemen, Mikkelin ja Turun osahankkeisiin.

Raportointi hankeen ensimmäisestä jaosta pitää tehdä Opetusministeriölle huhtikuun loppuun mennessä.

Hankeen avulla on yhdistyksiin hankittu erilaisia kuntoiluvälineitä, järjestetty yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia, jatkuvia joka viikkoisia liikuntatapahtumia altaissa ja liikuntatiloissa sekä ulkona liikkumista.

 

Säikeet -hanke

Tavoitteet

Jäsenyhdistysten tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien tiedollinen tukeminen, hankintojen ja verkkoratkaisuiden konsultaatiot ja asiantuntijakäynnit yhdistyksissä. Skype-internetpuheluiden käyttöönotto jäsenyhdistyksissä ja hallituksen jäsenillä. TVY ry:n valtakunnalliset videoneuvottelukokoukset. Videoneuvottelulaitteiston käyttöönottokoulutus. TVY ry:n tietoteknisten valmiuksien uudistaminen laitteisto ja ohjelmistotasolla. Yhdistysten ilmaisen www-sivustoalustan käyttöönotto. TVY ry:n varainhankintasivuston toteutus työttömien edunvalvontaan. ICT-koulutukset (1.4.2013 alkaen ECDL), TVY ry:n seminaareihin osallistuminen ja hankkeen esille tuominen (kuten aiempina vuosina). Tietoteknisten ongelmatilanteiden ratkaiseminen ja ennalta ehkäisy jäsenyhdistyksissä. Valtakunnallisen etähallinnan toteuttaminen TVY ry:n ja jäsenyhdistysten välillä. Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmien ja sovellusten hyödyntäminen jäsenyhdistyksissä.

 

Toiminnan sisältö ja toimenpiteet

Käynnit jäsenyhdistyksissä, ongelmat ratkaistu ja raportoitu niiden jäsenyhdistyksen osalta, joissa on käyty. TVY ry:n www-sivuston sisällön kehittäminen ja sähköisten lomakkeiden hyödyntäminen. TVY ry:n vaihtuvan henkilökunnan tietoteknisten taitojen tukeminen ja ohjaus. TVY ry:n jäsenlaskutusjärjestelmän käyttöönotto ja koulutus. Pääkaupunkiseudun työttömien yhdistyksissä on ollut tarvetta ICT-asiantuntijakäynneille, ja ongelmat on saatu ratkaistua paikan päällä. Yhdistysten ilmaisen www-sivustoalustan käyttöönotto osassa jäsenyhdistyksiä. Skype-internetpuhelu- ja -kokouspuheluiden käyttöönotto ja koulutus. TVY ry:n ICT-laitteistojen ja ohjelmistojen uudistaminen. Jäsenyhdistysten internetyhteys-sopimusten päivittäminen. Tietoturvaratkaisuiden kartoitus ja päivittäminen. Toiminnan sisältö perustuu aikaisempien vuosien sisältöön (2011–2012), joissa on käyty TVY ry:n jäsenyhdistyksissä asiantuntijakäynneillä ja ratkaistu paikanpäällä ongelmatilanteet. 2012–2013 vuodenvaihteen aikana on jo hyödynnetty ensimmäisiä etähallinta yhteyksiä, ja ongelmia on saatu ratkaistua kustannustehokkaasti Helsingistä.

Käynnit jäsenyhdistyksissä ovat kuitenkin yhä tarpeen. ECDL testit on aloitettu Jyväskylässä, Suonenjoella ja Korsossa. Alustavasti on jo neuvoteltu Kouvolan, Joensuun, Lappeenrannan ja Turun alueilla järjestettävistä ECDL testeistä.

 

Vuosikokous, 21.3.2013

Aika: 21.3.2013
Paikka: Pitkä-Jussi, Kurikka

Läsnä: Raija Kuusisto, puheenjohtaja
Olavi Vakkuri, puheenjohtaja
23 yhdistyksestä 66 varsinaista edustajaa sekä 22 seuraajaa
Veronica Lindvall, sihteeri
Kirsi Saunamäki, sihteeri

Lisäksi seuraajia Skypen kautta oli 5 henkilöä Turun Seudun Työttömät TST ry:ssä.

 

Sosiaalifoorumi 20.–21.4.2013

Aika: 20.–21.4.2013
Paikka: Helsingin ruotsinkielinen työväenopisto Arbis, Helsinki

Yhteenä 61 ohjelmakokonaisuutta, joista TVY ry:n osuus oli aiheena ”Välityömarkkinat – sosiaalinen työll. murros”. Ohjelmassa esiintyivät Tarja Filatov, Outi Alanko-Kahiluoto, Mari Tolppanen, Antti Holopainen sekä Lea Karjalainen. Lisäksi TVY ry:n puheenjohtaja Lea Karjalainen osallistui osuuteen ”Hyvinvointivaltion pienistä murtumista ei luova tuho?” (21.4.) sekä Jyvässeudun Työttömät ry:n toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa oli mukana osuudessa ”Osatyökykyiset ja työelämä” (20.4.).

 

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallituksen jäjestäytymiskokous Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n tiloissa

Aika: 24.5.2013
Paikka: Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n tiloissa, Kajaani
Läsnä: 6 hallituksen varsinaista jäsentä, 1 puhelimen välityksellä, 2 yleisvarajäsentä, puheenjohtaja, sihteeri sekä hanketyöntekijä

 

TVY ry:n valtakunnalliset seminaaripäivät, Kajaani

Paikalla 71 henkilöä sekä 3 TVY ry:läistä toimistosta
Aika: 22.–23.5.2013
Paikka: Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n tiloissa, Kajaani
Läsnä: 6 hallituksen varsinaista jäsentä, 1 puhelimen välityksellä, 2 varajäsentä, puheenjohtaja, sihteeri sekä hanketyöntekijä

Ohjelma

Keskiviikko 22.5.2013
Paltamon mallin onnistumiset ja karikot
– Paltamon Työvoimatalon toiminnanjohtaja Anne Huotari. Pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen (mm. kuntakokeilu ja välityömarkkinat)
– hallitusneuvos Päivi Kerminen. Kainuun malli, kuntouttava työtoiminta ja pitkäaikaistyöttömyyden hoito Kainuussa, kokemukset ja käytänteet
– Päivi Ahola-Anttonen ja Maarit Nurmi. Kajaanin kuntakokeilu -hankkeen koordinaattori Lasse Kilponen ja KTY ry:n työhönvalmennuksen koordinaattori Helena Karppinen

Torstai 23.5.2013
Säikeet hankkeen kuulumiset (projektikoordinaattori Ari Koskinen)
− Kooste yleisimmistä ongelmatilanteista yhdistyksissä
− Tietoteknisen tuen tarve yhdistyksissä nyt ja tulevaisuudessa. Skype, ilmaiset puhelut
− Korvaako Skype GSM-puheluliikenteen?
− Kokouspuhelut, videoyhteys + ääni vai pelkkä ääni? Skypen vaatimukset onnistuneeseen kokoukseen. Weebly, yhdistyksen kotisivut ja verkkokauppa
− Miten voin rakentaa edustavan sivuston yhdistykselleni?
− Kuka päivittää kotisivujamme? Yhdistyksen sähköisen dokumentoinnin turvallinen hallinta
− Millainen on hyvä jäsentietojärjestelmä?
− Asiakirjojen sähköinen arkistointi
− Tiedostojen pakkaaminen ja purkaminen (7-Zip)
− Tiedostojen tehokas salaus (True Crypt). Toimihenkilöiden tietotekniset valmiudet yhdistyksissä. Yhdistysten asiat

 

TVY ry:n kesäpäivät

Paikalla oli 12 yhdistyksestä 26 henkilöä sekä 3 TVY ry:läistä toimistosta
Aika: 21.–23.8.2013
Paikka: Loma- ja kokoushotelli Marjola, Lappeenranta

Ohjelma

Keskiviikko 21.8.2013
Keskustelupaneeli aiheena Kuntakokeilu ja työllisyystilanne. Paikalla Suna Kymäläinen, Jukka Kärnä, Jari Lindström, Kimmo Tiilikainen ja Anneli Kiljunen.
Ajankohtaista asiaa työttömyydestä, TVY ry:n puheenjohtaja
Kilpailuja ja saunat
Iltaohjelmaa, yhdessä oloa ja karaokea

Torstai 22.8.2013
Työpajat ja luontopolku
Olympialaiset
Risteily
Saunat, iltapala ja illanviettoa

Perjantai 23.8.2013
Päivien yhteenveto
Palkintojen jako

 

Edunvalvontaviikko

16.9. SAK. Joonas Rahkola
17.9. Kuntaliitto. Timo Tietäväinen, Erja Lindberg. Perussuomalaiset. Jari Lindström sekä 5 edustajaa
18.9. STTK. Heli Puura, Riitta Työläjärvi
19.9. Keskusta. Kimmo Tiilikainen. Ruotsalaiset. 8 edustajaa. Kristilliset. 3 edustajaa
20.9. Vihreät. Outi Alanko-Kahiluoto sekä 4 edustajaa
8.11. Vasemmistoryhmä. Koko ryhmä

 

TVY ry:n laivakoulutus 26.–28.11.2013

Paikalla oli 25 yhdistyksestä 60 henkilöä sekä 3 TVY ry:läistä toimistosta
Aika: 26.­28.11.2013
Paikka: Viking Line, Ruotsin risteily

Ohjelma

Tiistai 26.11.2013
Päivän puheenjohtaja Anna-Maria Kantola
TVY Ari Koskinen, Tietotekniikkapainotteinen hanketoiminta yhdistyksissä
KELA Heikki Hiilamo, Reitit ulos köyhyydestä
THL Helka Raivio, Kokemuksia unionin muista maista
Kuntaliitto Elina Aaltio, Työttömien toimintakykyindeksi (RAVA)
TEM Päivi Kerminen
Pentti Kallio: Julkilausuma ja Päivi Kerminen

Keskiviikko 27.11.2013
Päivän puheenjohtaja Lea Karjalainen
Päivi Kerminen jatkaa
Vastikkeellinen sosiaaliturva!!! TVY ry:n puheenjohtaja Lea Karjalainen
TVY ry:n ajankohtaiset asiat

 • Vuosikokous 2014 valmistautuminen:
  • TVY ry:n puheenjohtajaehdokkaiden esittäytyminen kaudelle 1.5.2014 > vuoden 2016 vuosikokoukseen
 • Esittelyssä TVY ry:n hankkeet:
  • Työttömien LIIKU-hanke. Mikkelin Työttömien Toimintajärjestön edustajana Heikki Pyrhönen. Liikuntatoiminta Mikkelin yhdistyksessä
  • Osaamisen kehittäminen jäsenyhdistyksissä. Keski-Suomen osahankeen esittely. Toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa ja hankekoordinaattori Sirpa Nieminen
 • Keskustelua, kehittämistä, kuulumisia!!!

Pentti Kallio: Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus

 

Työttömien tuetut lomat vuonna 2013

Työttömien tuettuja lomia käytettiin vuonna 2013 erittäin vähän. Tähän saattoi olla vaikuttamassa myös sekin, että Solaris-lomat menevät nykyään suoraan heidän kauttaan. Perhelomia käytti vain yksi henkilö.

 

Henkilöstö

Yleishallinnossa on ollut palkattuna yksi toiminnanjohtaja/puheenjohtaja sekä yksi sihteeri. Lisäksi vuoden aikana on ollut palkkatukeen ja Helsinki-lisään oikeutettuja työntekijöitä kaksi. Myös sihteerin palkkaukseen on saatu osittain palkkatukea sekä Helsinki-lisää. Toisen vuoden palkkatukea on käytetty kahteen henkilöön.

 

Jäsenyhdistykset (yht. 118 yhdistystä)

Etelä-Pohjanmaa (8 yhdistystä)
ALAJÄRVEN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY, Alajärvi
ALAVUDEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Alavus
ILMAJOEN TYÖTTÖMÄT RY, Ilmajoki
JALASJÄRVEN TYÖNHAKIJAT RY, Jalasjärvi
KAUHAVAN TYÖNHAKIJAT  RY, Kauhava
KURIKAN TYÖNHAKIJAT RY, Kurikka
LAPUAN TYÖNHAKIJAT RY, Lapua
TEUVAN TYÖTTÖMÄT RY, Teuva
Etelä-Savo (7 yhdistystä)
JOROISTEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Joroinen
JUVAN TYÖLLISTETTÄVÄT RY, Juva
KANGASNIEMEN TYÖTTÖMÄT RY, Kangasniemi
MIKKELIN TYÖTTÖMÄT RY, Mikkeli
MÄNTYHARJUN TYÖTTÖMÄT RY, Mäntyharju
RANTASALMEN TYÖTTÖMÄT RY, Rantasalmi
TYÖPAJAYHDISTYS TEKO RY, Savonlinna
Häme (9 yhdistystä)
HAUHON TYÖTTÖMÄT RY, Hauho
HOLLOLAN TYÖTTÖMÄT RY, Lahti
HÄMEENLINNAN OHJAUS- JA TOIMINTATUPA – OHTO ry, Hämeenlinna
HÄMEENLINNAN TYÖSILTA HäTy ry, Hämeenlinna
KÄRKÖLÄN TYÖTTÖMÄT RY, Järvelä
LAHDEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Lahti
LAHDEN TYÖPAJA 92 RY, Lahti
NASTOLAN TYÖTTÖMÄT RY, Nastola
ORIMATTILAN TYÖNHAKIJAT RY, Orimattila
Kaakkois-Suomi (7 yhdistystä)
ANJALANKOSKEN TYÖTTÖMÄT RY, Myllykoski
ETELÄ-KYMEN TYÖTTÖMÄT RY, Hamina
IMATRAN TYÖNHAKIJAT RY, Imatra
KOUVOLAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Kouvola
KOUVOLAN TYÖNHAKIJAT RY, Inkeroinen
LAPPEENRANNAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY, Lappeenranta
PARIKKALAN TYÖNHAKIJAT RY, Parikkala
Kainuu (5 yhdistystä)
HYRYNSALMEN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Hyrynsalmi
KAJAANIN TYÖVOIMAYHDISTYS RY, Kajaani
KUHMON TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Kuhmo
PUOLANGAN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Puolanka
YLÄ-KAINUUN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Suomussalmi
Keski-Suomi (11 yhdistystä)
HANKASALMEN TYÖVOIMAPAKKI RY, Hankasalmi as
JYVÄSKYLÄN KATULÄHETYS RY, Jyväskylä
JYVÄSKYLÄN UUSIOTUOTE RY, Jyväskylä
JYVÄSSEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Jyväskylä
KORPILAHDEN TYÖLLISTÄMISYHDISTYS RY, Korpilahti
KUHMOISTEN TYÖVOIMARESERVI RY, Kuhmoinen
PETÄJÄVEDEN TYÖTTÖMÄT RY, Petäjävesi
PIHTIPUTAAN TYÖTTÖMÄT RY, Pihtipudas
SAARIJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY, Saarijärvi
SUOLAHDEN TYÖTTÖMÄT RY, Suolahti
TYÖTTÖMIEN KUKKOPILLI RY, Kivijärvi
Lappi (7 yhdistystä)
IVALON SEUDUN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Ivalo
KEMIJÄRVEN TYÖNHAKIJAT RY, Kemijärvi
KOLARIN TYÖTTÖMÄT RY, Sieppijärvi
PELLON TYÖTTÖMÄT RY, Pello
ROVANIEMEN KOHTAUSPAIKKA RY, Rovaniemi
SALLAN MENOKKAAT RY, Salla
YLITORNION TYÖTTÖMÄT RY, Ylitornio
Pirkanmaa (13 yhdistystä)
HERVANNAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Tampere
KANGASALAN TYÖTTÖMÄT RY, Kangasala
KIHNIÖN TYÖTTÖMÄT RY, Kihniö
KYRÖN ELOISAT RY, Kyröskoski
LEMPÄÄLÄN-VESILAHDEN TYÖTTÖMÄT, Lempäälä
NOKIAN TYÖTTÖMÄT RY, Nokia
TAMPEREEN SEUDUN TYÖLLISTÄMISYHDISTYS ETAPPI RY, Tampere
TOIJALAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Akaa
URA OVI RY, Valkeakoski
URJALAN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Urjala
WIIALAN SENTTERI RY, Akaa
VIRTAIN TYÖTTÖMÄT RY, Virrat
YLÖJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY, Ylöjärvi
Pohjanmaa (2 yhdistystä)
ELÄINHOITOLA KOTIPESÄ RY, Kokkola
KOKKOLAN TYÖTTÖMÄT RY, Kokkola
Pohjois-Karjala (4 yhdistystä)
AKTIIVISET TYÖTÄHAKEVAT RY, Joensuu
KONTIOLAHDEN TYÖTTÖMÄT RY. Kontiolahti
NURMEKSEN AKTIIVIT TYÖNHAKIJAT RY, Nurmes
RAJASEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Värtsilä
Pohjois-Pohjanmaa (5 yhdistystä)
HAAPAVEDEN UHANALAISET TYÖTTÖMÄT RY, Haapavesi
HAUKIPUTAAN TYÖNHAKIJAT RY, Haukipudas
TYÖPETARI RY, Pudasjärvi
YLIVIESKAN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Ylivieska
YTYÄ – YHTEISTYÖTÄ TYÖTTÖMÄT RY, Oulu
Pohjois-Savo (9 yhdistystä)
IISALMEN TYÖTTÖMÄT RY, Iisalmi
JUANKOSKEN TYÖTTÖMÄT RY, Juankoski
KAAVIN TYÖNHAKIJAT RY, Kaavi
KIURUVEDEN TYÖTTÖMÄT RY, Kiuruvesi
KUOPION TYÖTTÖMÄT RY, Kuopio
LAPINLAHDEN TYÖTTÖMIEN TUKI RY, Lapinlahti
RAUTAVAARAN TYÖRAITTI RY, Rautavaara
SIILINJÄRVEN TYÖNHAKIJAT RY, Siilinjärvi
SUONENJOEN TEHDÄÄNITSE RY, Suonenjoki
Satakunta (4 yhdistystä)
HARJAVALLAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY, Harjavalta
KANKAANPÄÄN TOIMITUPA RY, Kankaanpää
MERIKARVIAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY, Merikarvia
PORIN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Pori
Uusimaa (17 yhdistystä)
HAKUNILA-LÄNSIMÄKI TYÖTTÖMÄT RY, Vantaa
HELSINGIN TYÖTTÖMÄT RY, Helsinki
HORISONTTI TEAM RY, Helsinki
JÄRVENPÄÄN TYÖNHAKIJAT Jä-Ty RY, Järvenpää
KERAVAN TYÖTTÖMÄT RY, Kerava
KIRKKONUMMEN TYÖNHAKIJAT RY, Kirkkonummi
KOILLIS-HELSINGIN TYÖ JA TOIMINTA KO-TY RY, Helsinki
KORSON TYÖTTÖMÄT RY, Vantaa
LOHJAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Lohja
LÄNSI-VANTAAN TYÖTTÖMÄT RY,  Vantaa
MERI-VUOSAAREN TYÖTTÖMÄT RY, Helsinki
PORVOON SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY, Porvoo
SIPOON TYÖTTÖMÄT RY, Sipoo
TOIMINTAKESKUS SAMPOLA RY, Helsinki
TYÖ JA TOIMINTA RY, Helsinki
TYÖTTÖMIEN LIIKUNTA; LIIKAUTTAJAT RY, Helsinki
VANTAAN TYÖTTÖMÄT RY, Vantaa
Varsinais-Suomi (10 yhdistystä)
HYVINVOINNIN HYVÄKSI RY, Raisio
KAARINAN TYÖTTÖMÄT RY, Kaarina
LAITLAN TYÄTTÖMÄ RY, Laitila
LOIMAAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Loimaa
MYNÄMÄEN SEUD. TYÖTT. TYÖNHAKIJAT RY, Mynämäki
RAISION SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Raisio
SALON ALUEEN TYÖTTÖMÄT RY, Salo
TURUN SEUDUN TST RY, Turku
UUDENKAUPUNGIN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Uusikaupunki
VARISSUON TYÖTTÖMÄT VT RY, Turku

 

Edunvalvonta/TVY ry

15.1. Pääministerin tapaaminen, paikka: Valtioneuvoston kanslia, Snellmaninkatu 1 A. Juha Keränen / Juhani Heino / Eija Tuohimaa / Arja Kuparinen / Pirkko Kyckling.
16.1. Sosiaalifoorumi, paikka: Työväen Sivistysliitto, Siltasaarenkatu 4 7.krs. / Juha Keränen.
18.1. TVY ry:n toimisto, Keskusta Kimmo Tiilikainen / Lea Karjalainen / Juha Keränen.
21.1. TEM, hallitusneuvos Päivi Kerminen / Lea Karjalainen.
22.1. Mielenilmaus: Työtä Suomalaisille / Heikki Tidenberg / Juha Keränen. Paikka: TVY ry:n toimisto.
24.–25.1. Vuosikokouksen valmistelu / Sirpa Uusimäki / Lea Karjalainen.
25.1. Sosiaalifoorumi, Ohjausryhmät / Juha Keränen.
25.1. Nosteen tilaisuus, Soste ry / Lea Karjalainen.
28.1. Kuntaliitto / Lea Karjalainen.
29.1. Salon alueen Työttömät ry, osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen työttömien yhdistyksissä. työvoimatoimiston johtaja Kari Kettunen sekä TVY:läiset Riitta Virtanen / Lea Karjalainen / Joe Majanen / Ilkka Tirri / Pentti Kallio.
30.1. Filha, Salon hankkeen suunnittelu. / Lea Karjalainen.
30.1. Itämerenmaiden Kansalaisjärjestöjen verkosto Suomessa. Paikka: Suomi-Venäjäseura. / Juha Keränen.
31.1. Teosryhmän kokous, STM. Työelämäosallisuutta edistävä lainsäädäntö ryhmän kokous, Sosiaali ja Terveysministeriö. / Lea Karjalainen.
4.2. Diak: syrjääntyminen ja työttömyys opiskelussa. Paikka: TVY ry:n toimisto. Marja Lindholm, Diak / Jaana Tilli, Diak / Anelma Lammi, Filha / Irene Komu, Sininauha / Pirkko Kyckling / Lea Karjalainen / Juha Keränen.
6.2. Kaakkois-Suomen aluekokous, Kouvola / Lea Karjalainen.
8.2. Käenkuja, Työvoimapalvelukeskus. Kristiina Aho / Martti Rantala / Hannu Roslakka / Lea Karjalainen.
12.2. Sosiaalifoorumi, ohjaajakokous. / Juha Keränen.
21.2. Palta, rekry- ja uusi työsopimus koulutus. / Juha Keränen.
21.2. Kristillisdemokraatit, Krist. Jouko Jääskeläinen / kansanedustajat, Leena Rauhala / Peter Öhman / pääsihteeri Markus Kalmi / Lea Karjalainen / Pirkko Kyckling.
21.2. TVY ry:n toimisto / Lea Karjalainen / Juha Keränen. Soste / Jukka Haapakoski.
26.2. Perussuomalaiset, paikalla oli alkuun lähes 20 perussuomalaisten ryhmän jäsentä. Kansanedustajia mm. / Jari Lindström / Ritva Elomaa / Maria Tolppanen / Anne Louhelainen / Kimmo Kivelä / Juha Väätäinen / Lea Mäkipää / Anssi Joutsenlahti / Kauko Tuupainen ja lisäksi kaksi ainakin nimeä, joita ei tullut esille. Lisäksi joukossa oli ryhmän lakimiehet ja avustajia. / Lea Karjalainen / Juha Keränen.
27.2.–1.3. Osaamisen kehittäminen TVY ry toimisto. / Lea Karjalainen / Juha Keränen / Ari Koskinen / Pirkko Kyckling / Sari Huovinen, Kajaani / Minna Kotilainen, Valkeakoski / Eija Tuohimaa / Lea Vallius / Janne Asukas, Työ ja Toiminta.
1.3. Sosiaalifoorumi / Juha Keränen.
7.3. Vihreiden eduskuntaryhmä / Outi Alanko-Kahiluoto / Johanna Karimäki / Lea Karjalainen / Juha Keränen.
7.3. Eduskunta, vasemmistoliitto. / Jyrki Yrttiaho / Lea Karjalainen / Heikki Backman / Juha Keränen / Pirkko Kyckling.
8.3. Tulevaisuusvaliokunta, Pikkuparlamentti. / Lea Karjalainen.
12.3. EAPN-FIN. / Juha Keränen.
13.3. Kokoomus / Arto Ahvensalmi / Arto Satonen / Kopra / Samu Lauslahti / TVY Eija Tuohimaa / Pirkko Kyckling / Lea Karjalainen / Juha Keränen.
13.3. Sosiaalifoorumi, ohjausryhmä / Juha Keränen.
14.3. Ministeri Merja Kyllönen / TVY Lea Karjalainen / Eija Tuohimaa.
14.3. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä / Eila Tiainen / Risto Kalliorinne / Kari Uotila ja Sylvia Modig avustajat. / TVY Lea Karjalainen / Eija Tuohimaa.
18.3. TEM, Aleksanterinkatu 4, 2.krs. Valtiosihteeri Janne Metsämäki / Päivi Kerminen. TVY Lea Karjalainen / Eija Tuohimaa.
18.3. STM / Teosryhmä. / Lea Karjalainen.
18.3. Kuntaliitto Erja Lindberg / Tommi Eskonen. / Eija Tuohimaa.
22.3. TVY ry:n toimisto, Komission edustaja Sari Wessman EU / Helga Raivio THL / Timo Mutalahti Sininauhaliitto / TVY Lea Karjalainen / Ari Koskinen / Juha Keränen / Heikki Backman / Tuula Lukkarinen.
25.3. Kuntaliitto Erja Lindberg / Lea Karjalainen.
26.3. Sosiaalifoorumi, ohjaajat / Juha Keränen.
26.3. Sosiaalifoorumi, yleiskokous / Juha Keränen.
28.3. TVY ry toimisto, tutkija Jyrki Halme / Lea Karjalainen / Juha Keränen / Ari Koskinen / Heikki Backman.
5.4. Eduskunta auditorio; tulevaisuusvaliokunta. / Anna-Maria Kantola / Maija Makkonen / Lea Karjalainen.
8.4. Kuntaliitto / Lea Karjalainen.
8.4. EAPN-FIN / Juha Keränen.
12.4. STM; Paasitorni, teos-ryhmä. / Lea Karjalainen.
15.4. Sosiaalifoorumi / Juha Keränen.
16.4. Rakennusliiton aluetoimisto Uusimaa ”Osaamisen kehittäminen” / Lea Karjalainen.
16.4. Eduskunta / Kimmo Tiilikainen / Tea Usvasuo / Lea Karjalainen.
17.4. Lappeenranta kuntakokeilu / Lea Karjalainen / Ari Koskinen.
17.4. Diak, Sturenkatu 2 / Juha Keränen.
18.4. Vantaan Työttömät ry 20-v. / Juha Keränen / Ari Koskinen.
19.4. Sosiaalifoorumi, lehdistötilaisuus / Juha Keränen.
20.4. Sosiaalifoorumi, Helsingin ruotsinkielinen työväenopisto Arbis, Dagmarinkatu 3, Helsinki. / Lea Karjalainen / Juha Keränen / Heikki Backman / Tero Rico-Lemmetty / Tuula Lukkarinen.
21.4. Sosiaalifoorumi / Lea Karjalainen / Juha Keränen.
23.4. TVY ry:n toimisto. Vieras RAY Ari Mattila avustusvastaaja. / Lea Karjalainen / Juha Keränen / Ari Koskinen / Heikki Backman / Tero Rico-Lemmetty.
24.4. THL Lintulahdenkatu 4, Työttömien aktivointi. / Lea Karjalainen.
29.4. Järvenpään alustava perustamiskokous. / Lea Karjalainen / Juha Keränen / Ari Koskinen.
3.5. TEM; Ratakatu, ESR. / Lea Karjalainen.
6.5. TVY ry:n toimisto. / Jyrki Halme / Lea Karjalainen.
6.5. TVY ry:n toimisto. / Raija Korhonen / Lea Karjalainen / Juha Keränen.
6.5. TVY ry:n toimisto, ESR / Jukka Haapakoski / Lea Karjalainen.
6.5. HeTy ry 20-v. / Ari Koskinen / Juha Keränen.
7.5. Sosten valtuusto / Lea Karjalainen.
8.5. EAPN-FIN / Juha Keränen.
13.5. Kangasniemen Työttömät ry 20-v. / Eija Tuohimaa.
14.5. Rakennerahastoohjelmien arviointiseminaari, Paasitorni. / Lea Karjalainen.
15.5. ESR-ministeriö / Tarja Filatov / Lea Karjalainen.
15.5. Horisontti 20-v. / Lea Karjalainen / Juha Keränen / Ari Koskinen.
15.5. Järvenpään työttömien perustaminen Jä-Ty ry. / Juha Keränen / Ari Koskinen.
16.5. Sosiaalifoorumi; teemavastaavien jälkikokous. / Juha Keränen.
17.5. Tulevaisuusvaliokunta; Eduskuntakatu 4D. / Lea Karjalainen / Juha Keränen.
22.–24.5. TVY ry:n valtakunnalliset seminaaripäivät Kajaanissa. 24.5. Osallistujia noin 100 henkilöä ja 24.5.osallistujia yht. 66 henkilöä. / Lea Karjalainen / Juha Keränen / Ari Koskinen.
21.5. Puolalaisten vierailu TVY ry:n toimistolle. Puolalaiset vieraat: Stefan Kamil Krzywicki, Marcin Pluta, Agnieszka Oledzka, Zenon Bala, Marzena Jankowska, Grazyna Durbacz, Malgorzata Kowalska, Malgorzata Chrapek, Katarzyna Soltys, Kamila Plowiec. Opiskelija Lauri Väisänen / STM:n apulaisosatopäälliikkö Reijo Väärälä / Timo Väisänen / Turun seudun Työttömät ry Joe Majanen / TVY ry Heikki Backman / Tuula Lukkarinen.
27.5. Teosryhmä STM. / Lea Karjalainen.
28.5. Demarien työryhmä. / Lea Karjalainen.
3.6. Ivalon Yhdistys ry. / Lea Karjalainen.
3.6. Heikki Backman luennoimassa HeTy ry:ssä.
5.-6.6. Manner-Suomen ESR-seurantakomitean kokous Inarissa. / Lea Karjalainen.
7.6. TVY ry:n toimistolla vierailulla Järvenpään Työnhakijat Jä-Ty ry / Peter Hagman / Mervi Lehtinen / Marja Pulkka. TVY ry / Ari Koskinen / Lea Karjalainen / Heikki Backman.
8.-9.6. Vasemmistoliiton puoluekokous; kutsuttuna Lea Karjalainen.
17.6. Soste, politiikan kulmapöytä. / Ministeri Lauri Ihalainen / Lea Karjalainen / Juha Keränen.
17.6. Kuntaliitto / Lea Karjalainen.
26.6. TVY ry:n toimistolla. Yhdistysavain Samu Nevala. / Ari Koskinen / Juha Keränen.
13.8. SAK; Ilkka Kaukoranta, Matti Huutola, Merja Lehmusvuori. / Lea Karjalainen / Juha Keränen / Inga-Maija Hyppölä / Juhani Heino.
14.–15.8. Sosiaali- ja Terveysturvan päivät, Seinäjoki. Lea Karjalainen / Arja Kuparinen.
16.8. Ministeri Paula Risikko / Lea Karjalainen.
21.–23.8. Kesäpäivät Lappeenrannassa osallistujia 30 henkilöä.
26.8. STM, Teos-ryhmä. / Lea Karjalainen.
27.8. Tapaaminen Päivi Kerminen. / Lea Karjalainen / Juha Keränen / Anna-Maria Kantola.
27.8. Uudenmaan aluekokous. / Anna-Maria Kantola / Juha Keränen.
27.8. Koppi-hanke; Allergiatalo. / Lea Karjalainen.
28.8. Kansalaistapahtuma. / Anna-Maria Kantola / Juha Keränen / Heikki Backman.
30.8. Etsintäseminaari. / Juha Keränen.
4.9. TVY ry:n Uudenmaan työttömien retki Jyvässeudun Työttömien luokse Juha Keränen.
5.–6.9. Turun risteily. Ari Koskinen
5.9. EAPN-FIN kokous Juha Keränen.
6.9. TVK:n kokous TVY ry:n tiloissa Juha Keränen.
9.9. DIAK, Juha Keränen, Pirkko Kyckling
10.9. EAPN-FIN nettipalaveri, SOSTE, Juha Keränen
13.9. Helsingin Yliopisto väitöskirjatilaisuus, Jaana Paanetoja, Matti Kairinen, Kustoksena Pentti Arajärvi. TVY Juha Keränen.
16.9. SAK, Tuula Saastamoinen, Pirkko Kyckling, Anna-Maria Kantola ja Juha Keränen
17.9. KUNTALIITTO, Pirkko Kyckling, Anna-Maria Kantola, Sami Hongisto, Juhani Heino ja Juha Keränen
17.9. EDUSKUNTA, PERUSSUOMALAISET, Pirkko Kyckling, Anna-Maria Kantola, Juhani Heino ja Juha Keränen
18.9. STTK, Pirkko Kyckling, Anna-Maria Kantola, Sami Hongisto, Juhani Heino ja Juha Keränen
19.9. EDUSKUNTA, KESKUSTA, Pirkko Kyckling, Sami Hongisto, Heikki Backman ja Juha Keränen
19.9. EDUSKUNTA, RKP, Pirkko Kyckling, Sami Honigsto, Heikki Backman ja Juha Keränen
19.9. EDUSKUNTA, KRISTILLISET, Pirkko Kyckling, Tuula Saastamoinen, Heikki Backman ja Juha Keränen
20.9. EDUSKUNTA, VIHREÄT, Pirkko Kyckling, Tuula Saastamoinen ja Juha Keränen
26.9. YLE PUHE, Iltapäivä, Lea Karjalainen
26.9. MANALA, THL, Lea Karjalainen
27.9. EDUSKUNTA, Mistä 200 000 uutta työpaikkaa? Seminaari. Juha Keränen, Lea Karjalainen
27.9. DEMARIT, Työelämäryhmät, Lea Karjalainen
1.10. Työttömyysturvalaki HE 90 / 2013. Lea Karjalainen
2.10. Teos. Lea Karjalainen
3.10. Soste, Politiikan kulmapöytä, Juha Keränen
3.10. Valtion budjetti, Lea Karjalainen
4.10. Diak, Anna-Maria Kantola, Juha Keränen
8.10. PAM, Mikko Vartiainen, Lea Karjalainen
9.10. Päihde- ja mielenterveyspäivät, Lea Karjalainen
9.10. H:ki Lähiradio, Lea Karjalainen
10.10. Päihde- ja mielenterveyspäivät, Lea Karjalainen
12.10. Lapua 20 v. Sirpa Uusimäki, Lea Karjalainen
16.10. Anne Huotari, tapaaminen klo 7.30 – 8.45, Lea Karjalainen
16.10. Osaamisen kehittäminen, Minsteri Paula Risikko, Lea Karjalainen, Anne Huotari
17.10. Kajaani 20 v. Lea Karjalainen
18.10. Kuhmo, Lea Karjalainen, Lauri Niiranen
19.10.–20.10. Kuopio, Lea Karjalainen ja Juha Keränen
23.10. Seinäjoen työpaja, Lea Karjalainen
23.10. Maaseutuvirasto, Lea Karjalainen
24.10. Kurikka, kunnan sos.toim. työntek., Lea Karjalainen, Sirpa Uusimäki
25.10. SOSTE / EHYT / THL Eduskuntaseminaari, Lea Karjalainen
30.10. Vilhovuoren palastussuunitelma, Talpan auditorio, Juha Keränen
30.10. Sosiaalifoorumi, Juha Keränen
31.10. Tapaaminen, Jouko Karjalainen / Lea Karjalainen
31.10. Risikon työryhmä, Lea Karjalainen
1.11. Kuntaliitto, Lea Karjalainen
4.11. SOSTE, Lea Karjalainen
5.11. Keskusta, Kimmo Tiilikainen, Lea Karjalainen
5.11. TEOS, STM, Lea Karjalainen
5.11. Eläkeläiset ry, Lea Karjalainen
5.11. Vaspotti (RAY), Lea Karjalainen
5.11. KSL Uudet palvelut, Juha Keränen
6.11. Hyvä Suomi 2020, Paula Risikko, RAY tj Veli-Pekka Nummikoski, STM kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, Lea Karjalainen
6.11. Kohti Hyvinvointi taloutta SOSTE, Lea Karjalainen
7.11. Vasurit, Juha Keränen, Anna-Maria Kantola, Tuula Saastamoinen, Pirkko Kyckling
8.11. Ivalon hallitus, Lea Karjalainen
8.11. DIAK 30 henk. Eng. Sosiomia tutustuu TVY ry:hyn, Juha Keränen
9.11. Ivalo 20 v. seminaari, Lea Karjalainen
11.11. Tositteiden tarkastajat Inga-Maija Hyppölä ja Lea Valllius, Lea Karjalainen
12.11. ESR-loppuseminaari, Kiipula-säätiö, Hämeenlinna
13.11. EAPN-Fin, Juha Keränen
14.11. Mustajärvi, Eduskunta, Lea Karjalainen
14.11. Työelämän valiokunta, Lea Karjalainen
15.11. Filma-tupakasta vieroitus ohjausryhmä, Juha Keränen, Riitta Virtanen
15.11. Kelan asiakasraati, Anna-Maria Kantola
15.11. Turun Seudun Työttömien avajaiset, Lea Karjalainen
18.11. SOSTE, Jukka Haapakoski, Lea Karjalainen
18.11. Itämeren verkosto, Juha Keränen
19.11. Työttömien palveluopaspalaveri, Valtionkonttori, Juha Keränen
20.11. Diak, Juha Keränen, Lea Karjalainen
20.11. Sosiaalifoorumi, teeman vetäjät, Juha Keränen
20.11. Sosiaalifoorumi, yleiskokous, Juha Keränen
21.11. Teos / STM, Lea Karjalainen
22.11. YLE: Työttömien Tuubi -haastattelu, Lea Karjalainen, Juha Keränen (Helsinki), Eija Tuohimaa (Jyväskylä)
25.11. Kuntakokeilun johtoryhmä, Tampere, Lea Karjalainen
26.–27.11. Laivakoulutusseminaari
29.11. EAPN-Fin, yleiskokous ja luento, Juha Keränen
3.12. Marina Congress Center, TEM/ESR, Lea Karjalainen
3.12. TEOS, Lea Karjalainen
4.12. Syöpäklinikka, Lea Karjalainen
11.12. Osaamisen kehittäminen, HeTy, Anna-Maria Kantola, Eija Tuohimaa, Sirpa Nieminen, Harri Laaksonen, Mari Jääskeläinen, Lea Karjalainen, Juha Keränen, Ari Koskinen, Rauno Haapanen ja Skypen välityksellä Sari Huovinen
12.12.–13.12.ESR, Lehti, Lea Karjalainen
13.12. Työttömien palveluopaspalaveri, Valtionkonttori, Juha Keränen
17.12. Diak, Juha Keränen, Lea Karjalainen
17.12. Teos/STM, Lea Karjalainen

 

Hallitus

TVY:n hallituksessa oli edustus seuraavilla alueilla: Etelä-Pohjanmaa (Kurikan Työnhakijat ry), Etelä-Savo (Kangasniemen Työttömät ry), Häme (Lahden Seudun Työttömät ry), Kaakkois-Suomi (Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry ja Anjalankosken Työnhakijat ry), Kainuu (Kuhmon Työttömien Yhdistys ry), Keski-Suomi (Jyvässeudun Työttömät ry), Pohjois-Savo (Kuopion Työttömät ry), Pirkanmaa (Ylöjärven Työttömät ry), Pohjanmaa (Kokkolan Työttömät ry), Pohjois-Karjala (Kontiolahden Työttömät ry), Pohjois-Pohjanmaa (Haapaveden Uhanalaiset Työttömät), Uusimaa (Helsingin Työttömät – HeTy ry) ja Varsinais-Suomi (Salon Seudun Työttömät ry) sekä hallituksen yleisvarajäseninä yhdistyksistä: Työttömien Liikunta Liikauttajat ry, Turun Seudun TST ry, Kajaanin Työvoimayhdistys ry, Kokkolan Työttömät ry ja Hollolan Työttömät ry.

Työvaliokunnassa oli edustus seuraavista yhdistyksistä: Ylöjärven Työttömät ry, Lahden Seudun Työttömät ry, Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry, Helsingin Työttömät – HeTy ry ja Jyvässeudun Työttömät ry.

nuoli