Ruoka-apuavustus

Työttömien Keskusjärjestö tuki Eväitä Elämälle -hankkeella (vuosina 2019–2023) yhdistysten ruoka-aputoimintaa ja vastasi ruoka-apua tarvitsevien ihmisten fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin. Valtakunnallinen hanke toteutettiin sosiaali- ja terveysministeriön avustuksella.

Valtaosalla yhdistyksistä on vakiintunutta toimintaa kymmenen, jopa yli kahdenkymmenen vuoden takaa.

Hankkeessa yhdistykset hakivat avustusta mm. henkilö-, kalusto-, toimitila-, varastointi- tai kuljetuskustannuksiin.

Yhdistykset vastasivat erilaisiin poikkeustiloihin järjestämällä työttömille ja muille vähäosaisille huokeita ruokailupaketteja terveysviranomaisten säännökset huomioiden. Erityinen hygieniatarve lisäsi puhdistus- ja suojavarusteiden hankintaa. Yhdistykset pyrkivät turvatoimet huomioiden pitämään yllä ruokajakoa koko ajan.

Vuosittaiset valtakunnalliset hankkeet

  • Eväitä Elämälle 2022–2023 -hankkeen avustus: 181 080 euroa. Mukana 16 yhdistystä. Hankkeen toteutusajankohta 1.1.2023–31.12.2023.
  • Eväitä Elämälle 2021–2022 -hankkeen avustus: 250 000 euroa. Mukana 23 yhdistystä. Hankkeen toteutusajankohta 1.9.2021–31.12.2022.
  • Eväitä Elämälle 2.0 (2020–2021) -hankkeen avustus: 120 000 euroa. Mukana 19 yhdistystä. Hankkeen toteutusajankohta 1.6.2020–31.12.2021.
  • Eväitä Elämälle (2019–2020) -hankkeen avustus: 122 000 euroa. Mukana 16 yhdistystä. Hankkeen toteutusajankohta 1.9.2019–31.12.2020.
    • Ensimmäisellä Eväitä Elämälle (2019–2020) -hankerahoituksella toteutettiin Työttömien Keskusjärjestön hävikki/lahjoitusruokajakoa kartoittava tutkimus: Työttömien Keskusjärjestö: Jäsenyhdistysten ruokajakelu 2020. Maarit Fagernäs. 5.6.2020. PDF

STM:n Valtionapu uudistui vuonna 2024: kuntapilotti

Vuodesta 2024 lähtien avustukselle etsittiin vakiintuneenpaa mallia. Ensimmäisessä uudessa haussa hakijatahoina voivat olla kunkin hyvinvointialueen keskuskunta tai vaihtoehtoisesti kuntien yhdessä niin sopiessa, muu alueen vastuukunta, alueen maakuntaliitto tai hyvinvointialue. Lisäksi hakijana voi olla Helsingin kaupunki. Avustusta voitiin hakea myös useamman hyvinvointialueen toimijoiden yhteisenä hakemuksena. Avustuksia haettiin ensimmäisessä haussa vuosikohtaisesti. Mahdollista useamman vuoden yhteishakua pohdittiin jatkoahakuja silmällä pitäen.

Hakemuksia hyväksyttiin maksimissaan 22 kpl. Hakijatahot  jaettiin väestöpohjan mukaisesti ja kukin hakijataho voi saada alla olevan taulukon mukaisen osuusmääränsä (Maksimi). Jos jokin/jotkin hakijatahot jättäytyivät pois hausta tai niiden hakemus hylättiin, yli jäävä avustusmäärä jaettiin muiden hakijoiden kesken. Aluehakujen osuusmäärää voitiin korottaa vain siinä tapauksessa, että hakijataho haki korkeampaa euromäärä kuin mitä taulukossa oli määritelty. Taulukossa Saatu-sarake ilmoitettaan ministeriön myöntämän avustusmäärän vuodelle 2024.

Ministeriön päivitys 7.12.2023 hyvinvointialueiden ja kuntien ruoka-apuhankkeista:

Hyvinvointialueiden ruoka-apuavustus.

  • Haettu = hyvinvointialue, joka haki ruoka-apuavustusta.
  • Maksimi = hyvinvointialueen maksimiavustusmäärä, jos kaikki hyvinvontialueet hakisivat avustusta.
  • Saatu = ministeriön myöntämä avustusmäärä vuodelle 2024.
Hyvinvointialue Haettu Maksimi Saatu
Etelä-Karjala 1 41 455 €
Etelä-Pohjanmaa 1 63 090 €
Etelä-Savo 1 43 141 € 45 110 €
Helsinki 1 219 598 €
Itä-Uusimaa 1 32 731 €
Kainuu 1 23 322 € 24 390 €
Kanta-Häme 1 56 067 €
Keski-Pohjanmaa 22 424 € 0 €
Keski-Suomi 1 90 097 €
Keski-Uusimaa 1 67 197 €
Kymeenlaakso 52 744 € 0 €
Lappi 1 58 137 €
Länsi-Uusimaa 1 160 838 €
Pirkanmaa 1 176 158 €
Pohjanmaa 1 58 311 €
Pohjois-Karjala 1 53 753 €
Pohjois-Pohjanmaa 1 137 753 € 143 900 €
Pohjois-Savo 1 81 912 €
Päijät-Häme 1 67 639 €
Satakunta 1 70 294 €
Vantaa/Kerava 1 92 761 € 96 000 €
Varsinais-Suomi 1 160 580 € 167 790 €
Yhteensä 20 1 830 002 € 381 190 €
nuoli