Eväitä Elämälle

Työttömien Keskusjärjestö tukee Eväitä Elämälle -hankkeella yhdistysten nykyistä ruoka-aputoimintaa ja vastaa ruoka-apua tarvitsevien ihmisten fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin. Valtakunnallinen hane toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön avustuksella.

Valtaosalla yhdistyksistä on vakiintunutta toimintaa kymmenen jopa yli kahdenkymmenen vuoden takaa.

Hankkeessa yhdistykset ovat hakeneet avustusta mm. henkilö-, kalusto-, toimitila-, varastointi- tai kuljetuskustannuksiin.

Yhdistykset ovat vastannut erilaisiin poikkeustiloihin järjestämällä työttömille ja muille vähäosaisille huokeita ruokailupaketteja terveysviranomaisten säännökset huomioiden. Erityinen hygieniatarve on lisännyt puhdistus- ja suojavarusteiden hankintaa. Yhdistykset ovat pyrkineet turvatoimet huomioiden pitämään yllä ruokajakoa koko ajan.

Vuosittaiset valtakunnalliset hankkeet

  • Eväitä Elämälle 2022–2023 -hankkeen avustus: 181 080 euroa. Mukana 16 yhdistystä. Hankkeen toteutusajankohta 1.1.2023–31.12.2023.
  • Eväitä Elämälle 2021–2022 -hankkeen avustus: 250 000 euroa. Mukana 23 yhdistystä. Hankkeen toteutusajankohta 1.9.2021–31.12.2022.
  • Eväitä Elämälle 2.0 (2020–2021) -hankkeen avustus: 120 000 euroa. Mukana 19 yhdistystä. Hankkeen toteutusajankohta 1.6.2020–31.12.2021.
  • Eväitä Elämälle (2019–2020) -hankkeen avustus: 122 000 euroa. Mukana 16 yhdistystä. Hankkeen toteutusajankohta 1.9.2019–31.12.2020.
    • Ensimmäisellä Eväitä Elämälle (2019–2020) -hankerahoituksella toteutettiin Työttömien Keskusjärjestön hävikki/lahjoitusruokajakoa kartoittava tutkimus: Työttömien Keskusjärjestö: Jäsenyhdistysten ruokajakelu 2020. Maarit Fagernäs. 5.6.2020. PDF

STM:n Valtionapu uudistuu vuonna 2024: kuntapilotti

Vuodesta 2024 lähtien avustukselle etsitään vakiintuneenpaa mallia. Ensimmäisessä uudessa haussa hakijatahoina voivat olla kunkin hyvinvointialueen keskuskunta tai vaihtoehtoisesti kuntien yhdessä niin sopiessa, muu alueen vastuukunta, alueen maakuntaliitto tai hyvinvointialue. Lisäksi hakijana voi olla Helsingin kaupunki. Avustusta voidaan hakea myös useamman hyvinvointialueen toimijoiden yhteisenä hakemuksena. Avustuksia haetaan vuosikohtaisesti.

Hakemuksia hyväksytään maksimissaan 22 kpl. Hakijatahot on jaettu väestöpohjan mukaisesti ja kukin hakijataho voi saada alla olevan taulukon mukaisen osuusmääränsä. Jos jokin/jotkin hakijatahot jättäytyvät pois hausta tai niiden hakemus hylätään, yli jäävä avustusmäärä jaetaan muiden hakijoiden kesken. Aluehakujen osuusmäärää voidaan korottaa vain siinä tapauksessa, että hakijataho on hakenut korkeampaa euromäärä kuin mitä taulukossa on määritelty.

Hyvinvointialue Hakijakunnat Osuusmäärä
Etelä-Karjala 1 41 455 €
Etelä-Pohjanmaa 1 63 090 €
Etelä-Savo 1 43 141 €
Helsinki 1 219 598 €
Itä-Uusimaa 1 32 731 €
Kainuu 1 23 322 €
Kanta-Häme 1 56 067 €
Keski-Pohjanmaa 22 424 €
Keski-Suomi 1 90 097 €
Keski-Uusimaa 1 67 197 €
Kymeenlaakso 52 744 €
Lappi 1 58 137 €
Länsi-Uusimaa 1 160 838 €
Pirkanmaa 1 176 158 €
Pohjanmaa 1 58 311 €
Pohjois-Karjala 1 53 753 €
Pohjois-Pohjanmaa 1 137 753 €
Pohjois-Savo 1 81 912 €
Päijät-Häme 1 67 639 €
Satakunta 1 70 294 €
Vantaa/Kerava 1 92 761 €
Varsinais-Suomi 1 160 580 €
20 1 830 002 €
nuoli