Historia

Työttömien Keskusjärjestö ry on perustettu 1991 edistämään ja valvomaan Suomen työttömien sosiaalisia etuja, järjestämään tiedotusta ja koulutusta sekä edesauttamaan työttömien työllistymistä.

Kuvassa: Keskusjärjestön pitkäaikaiset järjestövaikuttajat palkittiin Helsingin kaupungin juhlasalissa 5.4.2016 vietetyssä 25-vuotisiltatilaisuudessa.

 • Järjestö perustettiin nimellä Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry. Päätös rekisteröinnistä tehtiin 12.9.1991 Tampereella. Järjestö toimi 15 vuotta rekisteröimättömänä nimellä Valtakunnallinen työttömien valtuuskunta. [Lähde: Karenssisanomat 1/1991]
 • Järjestö muutti nimensä Työttömien Keskusjärjestö ry:ksi 1.4.2017, jolloin luovuttiin vanhasta TVY-lyhenteestä. Uusi logo ja visuaalinen ilme otettiin käyttöön toukokuussa 2018.
 • Järjestöön kuuluu valtakunnallisesti kuutisenkymmentä jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä 4000 jäsentä. Järjestöllä on ollut parhaimmillaan 200–300 jäsenyhdistystä.
 • Järjestöllä on edustus Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisessa verkostossa EAPN-Fin:ssä, jonka jäseneksi järjestö hyväksyttiin v. 1996 (ENUun vuodesta 1993). Euroopan köyhyyden vastaisessa verkostossa EAPN:ssa on edustajia noin 30 Euroopan Unionin jäsenvaltiosta.
 • Järjestö alkoi julkaista jäsenlehteä ensimmäisen kerran Karenssisanomat-nimellä vuonna 1983. Lehden nimi vaihtui 20.11.2014: TVYtter-nimiseksi. Lehteä jaettiin työttömien yhdistyksille, eduskuntaan sekä muille työttömien asioista päättäville tahoille. TVYtter ilmestyi neljä kertaa vuodessa vuoden 2017 loppuun. Keskusjärjestön viestinnässä on keskitytty tämän jälkeen aiempaa laajemmin sähköisten viestintäkanavien käyttöön. Printtimateriaalia toimitetaan tilannekohtaisesti.
 • Molempia jäsenlehtiä, Karenssisanomat ja TVYtter, on julkaistu paperiversiona. Kaikki järjestön painotuotteet on saatavana verkkoversiona. Järjestö aloitti vuonna 2019 verkkolehden nimeltään #tyottomat.
 • Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama aluerahajako (1996)
 • TVY:n koulutukset ja seminaarit (1992-2003)
Eurooppalainen marssi Hakaniemen torilla 25.4.1997.

Työttömien tiedotustoimikunnat

 • Tampereen työttömien tiedotustoimikunta perustetiin vuonna 1976 [Lähde: Karenssisanomat 1/1984]
 • Työttömät järjestivät Rukkasmarssin 11.5.1979.
 • Lokakuussa 1982 Tampereella järjestettiin 14 päivän nälkälakko, jossa oli mukana Toivo Koivisto sekä neljä muuta työtöntä [Karenssisanomat 1/1983, 1/1984]
 • Vuonna 1983 julkaistiin ensimmäinen Karenssisanomat, työttömien oma äänitorvi.
 • Karenssisanomien ensimmäisen numeron päätoimittajana toimi Toivo Koivisto ja sitä julkaiseva tiedotustoimikunta kutsui itseään Valtakunnalliseksi työttömien valtuuskunnaksi.
 • Samana vuonna työttömien toimikuntia oli Tampereen lisäksi mm. Kotkassa, Kuopiossa, Oulussa, Hämeenlinnassa, Ruukissa, Rantasalmella sekä Iissä.
 • Seuraavana vuonna toimikuntiin liittyi Pori ja sitä seuraavana vuonna Savonlinna, Kajaani, Kemi, Rovaniemi ja Raahe.
 • Tampereen toinen nälkälakko pidettiin 19.11.–9.12.1987 ja siihen osallistui kaksi nuorta [Lähde: Karenssisanomat 1/1988]
 • Tiedotustoimikuntia oli vuonna 1989 mm. Muhoksella ja vuonna 1990 mm. Nakertajassa, Joensuussa, Evijärvellä, Helsingissä, Lappeenrannassa ja Vantaalla.
 • Vuonna 1991 valtakunnallinen tiedotustoimikunta päätti rekisteröityä ja järjestö sai nimekseen Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry.

Lisätietoja järjestön historiasta

Työttömien Keskusjärjestön toimintakertomukset.

nuoli