Historia

Työttömien Keskusjärjestö ry on perustettu joulukuussa 1991 edistämään ja valvomaan Suomen työttömien sosiaalisia etuja, järjestämään tiedotusta ja koulutusta sekä edesauttamaan työttömien työllistymistä.

Kuvassa: Keskusjärjestön pitkäaikaiset järjestövaikuttajat palkittiin Helsingin kaupungin juhlasalissa 5.4.2016 vietetyssä 25-vuotisiltatilaisuudessa.

 

 • Järjestöön kuuluu tällä hetkellä noin kahdeksankymmentä jäsenyhdistystä eri puolilla maata, joissa on yhteensä runsaat 5000 jäsentä.
 • Järjestöllä on edustus Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisessa verkostossa EAPN-Fin:ssä, jonka jäseneksi järjestö hyväksyttiin v. 1996 (ENUun vuodesta 1993). Euroopan köyhyyden vastaisessa verkostossa EAPN:ssa on edustajia noin 30 Euroopan Unionin jäsenvaltiosta.
 • Järjestö alkoi  julkaista jäsenlehteä ensimmäisen kerran Karenssisanomat-nimellä v. 1983. Lehti sai uuden nimen TVYtter 20.11.2014. Lehteä jaettiin työttömien yhdistyksille, eduskuntaan sekä muille työttömien asioista päättäville tahoille. TVYtter ilmestyi neljä kertaa vuodessa sekä paperi- että verkkoversiona vuoden 2017 loppuun. Keskusjärjestön viestinnässä on keskitytty tämän jälkeen aiempaa laajemmin sähköisten viestintäkanavien käyttöön. Printtimateriaalia toimitetaan tilannekohtaisesti.
 • Järjestö perustettiin nimellä Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry.
 • Järjestö muutti nimensä Työttömien Keskusjärjestö ry:ksi 1.4.2017. Uusi logo ja visuaalinen ilme otettiin käyttöön toukokuussa 2018.

Työttömien tiedotustoimikunnat

 • Tampereen työttömien tiedotustoimikunta perustetiin vuonna 1976 [Lähde: Karenssisanomat 1/1984]
 • Työttömät järjestivät Rukkasmarssin 11.5.1979.
 • Lokakuussa 1982 Tampereella järjestettiin 14 päivän nälkälakko, jossa oli mukana Toivo Koivisto sekä neljä muuta työtöntä [Karenssisanomat 1/1983, 1/1984]
 • Vuonna 1983 julkaistiin ensimmäinen Karenssisanomat, työttömien oma äänitorvi.
 • Karenssisanomien ensimmäisen numeron päätoimittajana toimi Toivo Koivisto ja sitä julkaiseva tiedotustoimikunta kutsui itseään Valtakunnalliseksi työttömien valtuuskunnaksi.
 • Samana vuonna työttömien toimikuntia oli Tampereen lisäksi mm. Kotkassa, Kuopiossa, Oulussa, Hämeenlinnassa, Ruukissa, Rantasalmella sekä Iissä.
 • Seuraavana vuonna toimikuntiin liittyi Pori ja sitä seuraavana vuonna Savonlinna, Kajaani, Kemi, Rovaniemi ja Raahe.
 • Tampereen toinen nälkälakko pidettiin 19.11.–9.12.1987 ja siihen osallistui kaksi nuorta [Lähde: Karenssisanomat 1/1988]
 • Tiedotustoimikuntia oli vuonna 1989 mm. Muhoksella ja vuonna 1990 mm. Nakertajassa, Joensuussa, Evijärvellä, Helsingissä, Lappeenrannassa ja Vantaalla.
 • Vuonna 1991 valtakunnallinen tiedotustoimikunta päätti rekisteröityä ja järjestö sai nimekseen Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry.

Lisätietoja järjestön historiasta

nuoli