Terveyttä työttömille

Riittävän hyvä terveys on työ- ja toimintakyvyn perusta. Polku työelämään voi alkaa esimerkiksi terveystarkastuksesta. Tiesitkö, että jokaisella työttömällä on oikeus maksuttomaan työttömien terveystarkastukseen?

Askarruttaako sinua jokin sosiaali- tai terveysasioihin liittyen? Laita viestiä Terveyttä työttömille -työntekijöille alla olevan painikkeen kautta.


 

  Mitä?

Terveyteen ja sosiaalipalveluihin liittyvää maksutonta palveluneuvontaa työttömille

Kenelle?

Yli 30-vuotiaille (pitkäaikais)työttömille yksilöllistä neuvontaa

Miksi?

Tavoite on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä

Terveyttä työttömille -toiminnan ytimessä on jalkautuva palveluohjaus. Terveydenhoitaja ja sosiaalityöntekijä käyvät Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistyksissä, Ehkäisevä päihdetyö Ehytin Elokoloissa ja kohtaamispaikoissa sekä muissa matalan kynnyksen toimipaikoissa (esimerkiksi ruokajakeluissa) ympäri Suomen tavaten työttömiä, ohjaten heitä sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä tiedottaen työttömien oikeudesta terveystarkastukseen.

Kaikki tapaamiset ja keskustelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Ohjausta saa myös puhelimitse tai sähköpostitse.

Palveluohjauksen lisäksi viestitään hyvinvointialueiden päättäjille pitkäaikaistyöttömyyden erityispiirteistä ja tarpeista sekä palveluiden yhteensovittamisen solmukohdista. Tavoite on vaikuttaa päätöksentekoon työttömien hyvinvoinnin edistämiseksi. Tietoa jaetaan myös hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista.

Työ on STEAn rahoittamaa, ja sitä tehdään yhdessä Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ryn kanssa. Yhteistyö on tiivistä Keskusjärjestön Askelia voimaan -elintapaohjaushankkeen kanssa. Toiminta on suoraa jatkoa Terveydeksi 2.0 -hankkeelle.

Lue lisää: Terveydeksi 2.0 -hanke (STEA 2020-2023)

nuoli