4000 euron työllistämispalkkio yrityksille

Lausunto: 4000 euron työllistämispalkkio yrityksille

Työttömien Keskusjärjestö Lausunto valtioneuvoston asetukseen 6 luku palkkatuki ja työllistämispalkkio, TEM/2059/03.01.02/2018 TEM082:00/2018

Työttömien Keskusjärjestö ry kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä lausuntopyynnöstä koskien 6 luvun palkkatuki ja työllistämispalkkio 17 a §.

Valtioneuvoston asetuksella laaditaan kuuden kuukauden kokeilu alkaen 1.1.2019, jossa säädetään työllistämispalkkiosta elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle. Elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja on oikeutettu 4 000 euron työllistämispalkkioon (de minimis tukena), kun työnantaja ja työntekijä solmivat työsopimuksen, jossa työntekijän työaika on enemmän kuin 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäisajasta.

Oikeus koskee yli 12 kuukautta työttömänä olleita työttömiä tai sairaita sekä vammaisia työttömiä, joiden työkyky kyseiseen tehtävään on merkittävästi alentunut. Työnantajan on haettava työllistämispalkkiota työ- ja elinkeinotoimistolta kolmen kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on tehty.

Yleisesti Työttömien Keskusjärjestö pitää hyvänä, että kokeillaan uusia tapoja käyttää palkkatukea. Lyhyellä kokeilulla voi kokeilla, miten esimerkiksi tämä uusi tukimuoto nostaa palkkatuen käyttöastetta yrityksissä tai muissa elinkeinotoimintaa harjoittavissa toimijoissa. Toivomme, että asiasta tehdään selvitys.

Alla on Työttömien Keskusjärjestön yksityiskohtaisemmat huomiot:

1. Työttömien Keskusjärjestö painottaa, että ensisijaisesti tulee palkita niitä toimijoita, jotka tukevat pitkäaikaistyöttömiä työllistymään yrityksiin. Nämä kuitenkin tekevät oleellisen työn työttömän työnhakijan työmarkkinavalmiuksien edistämiseksi. Tässä lakiesityksessä palkitaan sellaisia toimijoita, jotka hyötyvät aiemmin tehdystä työstä, ja hyötyvät sen ansiosta myös työntekijän työpanoksesta.

2. Työttömien Keskusjärjestö muistuttaa, että toistuvan työsuhteen koeaika on nykyään kuusi kuukautta. Pitkäaikaistyöttömän voi palkata 12 kuukauden. määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteluja. Tarjoaako tämä työllistämistuki kovinkaan paljon lisäarvoa työnantajan palkkausriskin madaltamiseksi?

3. Työllistämispalkkio voi olla näennäinen, jos työllistämispalkkio maksetaan heti työsuhteen solmimisen jälkeen. Jos työllistämispalkkio maksettaisiin selkeästi myöhemmin, 4 000 euron tuen vaikutus alkaisi erottua. Työttömien Keskusjärjestö ehdottaakin, että palkkio myönnettäisiin vasta koeajan päätyttyä, edellyttäen että työsuhde jatkuu – toisin kuin lakiesityksessä.

4. Työttömien Keskusjärjestö ry esittää, että kyseinen palkkio maksetaan myös yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, jotka palkkaavat lakiesityksessä esitetyn mukaisia pitkäaikaistyöttömiä pysyvään työsuhteeseen.

Työttömien Keskusjärjestön puolesta,

Jukka Haapakoski,
Toiminnanjohtaja,
+358 50 577 2580
Twitter: jugetstu
jukka.haapakoski @ tyottomat.fi
Rahakamarinportti 3 A, 00240 Helsinki

nuoli