TPA 13/2015, 19/2015, 48/2015 vp

TVY:n asaintuntijalausunto:

TPA 13/2015 vp Toimenpidealoite työllistämisen vauhdittamiseksi työnantajan sivukulujen määräaikaisella alentamisella
TPA 19/2015 vp Toimenpidealoite nuorten työmahdollisuuksien parantamisesta
TPA 48/2016 vp Toimenpidealoite nuorten työmahdollisuuksien parantamisesta
 

TPA 13/2015 vp

Toimenpidealoite työllistämisen vauhdittamiseksi työnantajan sivukulujen määräaikaisella alentamisella

Aloitteessa esitetään työnantajan sivukulujen määräaikaista ja porrastettua alentamista tämän palkatessa yli 200 päivää työttömänä olleen, nuoren alle 25-vuotiaan työttömän työnhakijan tai alle 30-vuotiaan työttömän vastavalmistuneen; ensimmäisenä vuotena 100 % palkan sivukuluista (työnantajan eläkemaksu, työtapaturma- ja henkivakuutusmaksu, työntekijän työttömyysvakuutusmaksu ja työnantajan sosiaaliturvamaksu), seuraavana vuotena 70 % ja kolmantena 30 %.

Esitetyn toimenpidealoitteen ajatuksena on nuoren pitkäaikainen palkkaaminen. Jos kyseessä on vain työnantajan lakisääteiset maksut, niin tukiprosentti on kuitenkin vain alle 30 %, mikä on pienin palkkatukiprosentti.

  • Kysymys: Saisiko nuori tässä mallissa kartutettua omaa eläkettään?

On huomioitava, että syrjäytynyt nuori voi pahimmassa tapauksessa ajautua eläkkeelle hyvin varhaisessa vaiheessa, joten eläkeasia ja syrjäytyminen liittyvät yhteen, eikä eläkemaksuista säästäminen tuo kunnolla edes väliaikaista helpotusta valtion talouteen.

  • Kysymys: Toimisiko vakuutukset muiden työntekijöiden tekemän työn piikkiin?

 

 

TVY toivoo ennemmin palkkatuen kaltaisia kohdistettuja satsauksia, kuin verotuksellisten keinojen käyttöä.

Verotus tulee pitää mahdollisimman yksinkertaisena ja sujuvana, koska verotus vaikuttaa kaikkeen liiketoimintaan ei pelkästään työllistämiseen.

 

 

TPA 19/2015 vp ja TPA 48/2016 vp

Toimenpidealoite nuorten työmahdollisuuksien parantamisesta

Aloitteissa esitetään, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin nuorisotakuun ja etsivän nuorisotyön kehittämiseksi ulottumaan kaikkiin nuoriin ja sekä oppisopimus- että minijob-mallin selvittämiseksi, jossa alle 30-vuotiailla nuorilla olisi helpompaa saada töitä esim. antamalla heille oikeus ansaita 500 euroa kuussa ilman, että se vaikuttaisi tukiin tai muihin etuuksiin samalla, kun työnantajilla olisi oikeus pienempiin maksuihin työllistäessään nuoren henkilön.

 

Molemmat esitykset pyrkivät ensisijaisesti purkamaan kannustinloukkuja. Kun jotain muutetaan, pyrkii tilalle tulemaan uusi kannustinongelma. TVY ei väheksy olemassa olevia ongelmia, mutta kannatamme ennemmin työvoiman kysyntää lisäävää politiikkaa – uusia investointeja sekä laadukkaita työllisyyspalveluita ja koulutusta.

Pitkäaikaistyöttömille on perusteltua kohdentaa lisää palkkatukea, koska sillä saadaan luotua työ- ja oppisopimuspaikkoja niin järjestöihin, kuntiin kuin yrityksiinkin.

TVY ei pidä Minijobs-ideaa mielekkäänä, koska siinä on näpertelyn tuntua ja se vaikuttaa turhan monimutkaiselta sekä se asettaa työnhakijat ikäperusteisesti eriarvoiseen asemaan.

 

 

TVY ehdottaa, että työttömien suojaosa korotetaan 500 euroon, nykyisen 300 euron sijaan.

Suojaosaa korottamalla työstä tulee entistä houkuttelevampaa ja se on tärkeämpi asia kuin se, että tehdäänkö matalapalkkaista kokoaikatyötä vai tuettua osa-aikatyötä.

 

 

Lisäksi TVY haluaa korostaa työttömien työnhakijoiden yhdenvertaisen kohtelun tärkeyttä.

 

Jyväskylässä, marraskuun 17. päivänä 2016

 

Eija Tuohimaa

TVY:n hallituksen jäsen

nuoli